فاطمه  عباس زاده

 فعالیت های پژوهشی

 

فاطمه عباس زاده

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 146
نام و نام خانوادگی (فارسی) : فاطمه عباس زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Fatemeh Abbaszadeh دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : مامایی آدرس محل کار : کاشان - دانشکده پرستاری و مامایی - گروه مامایی
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی رابطه نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زایمان همکار171386/02/201387/12/20
2بررسی وضعیت پیشگیری از بارداری در زنان بالای 35 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال 1386مجری181385/06/011387/12/20
3بررسی تاثیر وضعیت قرار گرفتن مادر بر طول مرحله اول زایمان در اولین زایمانمجری431380/08/151384/03/03
4بررسی مقایسه ای عوامل مرتبط با فعالیت روزمره زندگی در زنان سالمند ساکن شهر کاشان و خانه سالمندان مجری771386/11/011393/03/25
5بررسی ارتباط بین فعالیت فیزیکی و زایمان زودرس مجری161387/02/151391/06/04
6بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1385مجری121385/06/011387/02/25
7بررسی دیدگاه پزشکان متخصص و رزیدنتهای زنان و زایمان در خصوص نوع زایمان در کاشان در سال 1388مجری121388/05/101390/11/09
8مقایسه اثر موضعی شیر مادر با کلر هگزیدین و روش خشک نگهداشتن بند ناف در مراقبت از بند نوزادان مجری411389/08/151393/01/20
9بررسی ارتباط فعالیت جنسی حین بارداری با زمان شروع درد زایمان در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390 همکار391390/12/151394/03/03
10بررسی مقایسه ای اثر فشار بر نقطه ششم طحالی و نقطه سوم کبدی بر شدت درد دیسمنوره اولیه مجری281390/12/151393/04/02
11بررسی شیوع فشار خون و ارتباط آن با سبک زندگی و شاخص های تن سنجی در دختران نوجوانان مدارس شهر کاشان در سال 1390مجری431390/12/151394/07/14
12بررسی اثر کپسول زعفران بر سندرم پیش از قاعدگی همکار261392/02/011394/04/01
13بررسی فراوانی و شدت دیسمنوره اولیه و ارتباط شدت دیسمنوره با شاخص های انتروپومتریک در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 91-1390مجری591392/02/011396/12/23
14بررسی روایی و پایایی آزمون OSCEدر ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی کاشان در سال 1391-92 مجری361392/10/011395/09/17
15بررسی اثر قرص حاوی ترکیبی از عصاره پنج انگشت، بابونه، گل گاوزبان و پیروکسیدین بر علائم سندروم پیش از قاعدگیمجری 1397/06/04

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1کیفیت زندگی در زنان باردار Index Copernicusمجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)-15(1):13881388
2بررسی وضعیت پیشگیری از بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان بالای 35 سال مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی کاشان در سال 86Index Copernicusفصلنامه فیض -(1)13-بهار13881388
3بررسی تاثیر وضعیت قرارگیری مادران نخست زا بر طول مراحل زایمان در بیمارستان شبیه خوانی کاشان (1382)Index Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره 15 ˛ شماره 4 ˛ زمستان 13861386
4مقایسه کیفیت زندگی و افسردگی در زنان با حاملگی طبیعی و پرخطر Index Copernicus35-42 ، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات) دوره 13 شماره 1 بهار 13861386
5ابعاد مختلف کیفیت زندگی در زنان باردار Index Copernicusفصلنامه پایش-سال نهم، شماره 1 (پیاپی 33)، زمستان 13881388
6شیوع تغییرات فیزیولوژیک پوست طی دوران بارداری در خانم‌های بستری در بخش پس از زایمان در بیمارستان شبیه‌خوانی‌کاشان در سال 1388Index Copernicus مجله پوست و زیبایی؛ پاییز 1389 ، دوره 1(3)-125-1331389
7Quality of life in pregnant women results of a study from Kashan, IranISIPak J Med Sci July - September 2010 Vol. 26 No. 3 692-6971389
8بررسی شیوع تروماهای وارده به پرینه در حین زایمان طبیعی در زایشگاه شبیه خوانی کاشان طی سال های 1386 تا 1388CINAHL فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 5، ضمیمه 1389 ، صفحات 538-5331389
9Physiologic Skin Changes in Pregnancy among Patients of the Postpartum Ward in Shabih-Khani Hospital, Kashan in 2009Scopusresearch journal of medical sciences1390
10تعیین عوامل موثر بر انتخاب نوع زایمان توسط زنان باردار در شهرستان کاشانISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 2، خرداد و تیر 13911391
11ارتباط فعالیت فیزیکی با زایمان زودرسISCمجله دانشگاه علوم پزشکی قم1391
12بررسی فراوانی هیرسوتیسم و الگوی رویش مو در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال اول1387- 88 فصلنامه علمی پژوهشی خدمات بهداشتی درمانی زابل(رستمینه)1390
13بررسی خشونت خانوادگی علیه زنان باردار در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی گلابچی کاشان در نیمه دوم سال 1387 فصلنامه علمی پژوهشی زابل( رستمینه)1390
14Iranian obstetricians' views about the factors that influence pregnant women's choice of delivery method: A qualitative study.ISI و PUBMEDWomen and birth 1391
15The Relationship Between Maternal Passive Smoking During Pregnancy and Preterm DeliveryISCNursing and Midwifery Studies 1391
16Physical activity and related factors among elderly womenنامعتبرARCHIVES DES SCIENCES 65 (8) 20121391
17Investigation the status of breastfeeding in hospitalized mothers at postpartum ward at Shabih khani hospital in Kashan in 2009نامعتبرARCHIVES DES SCIENCES,65 (8) 20121391
18Investigation the use of Medicinal Plants in infants less than two year’s oldنامعتبرArchives Des Sciences Vol 65, No. 9;Sep 20121391
19عوامل تأثیرگذار بر تصمیم پزشک برای انتخاب نوع زایمان: مطالعه کیفیISCماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال شانزدهم، شماره هفتم، بهمن13911391
20بررسی ارتباط فعالیت های روزمره منزل با زایمان پیش از موعدScopusمجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات) دوره 18 ، شماره 5، (ویژه نامه) 13911391
21Relationship Between Quality of Life and Depression in Pregnant WomenPUBMEDNurs Midwifery Stud. 2013;1(4)1392
22Investigatingthe Effect of Pressure on Third Liver Point on Primary Dysmenorrhea: a Randomized Controlled Clinical TrialISIIran Red Crescent Med J. 2013;15(9):1392
23 Effect of mode of delivery on postpartum depression in Iranian womenISI و PUBMEDJournal of Obstetrics and Gynaecology Research © 20131392
24Effect of Ramadan Fasting during Pregnancy on Neonatal Birth WeightISCJ ournal Fasting and Health:Volume 2, Issue 1, Winter 20141392
25بررسی فراوانی انواع بارداری های پرخطر در مادران بستری در ایشگاه شبیه خوانی شهرستان کاشان در سالهای 1389-1390علمی-ترویجی مجله علمی متخصصین باروری و ناباروری 1392
26مقایسه اثر مصرف موضعی شیر مادر و روش خشک نگهداشتن برکلونیزاسیون میکروارگانیسمهای بند ناف درنوزادان تازه متولدشدهISCماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- سال هیجدهم، شماره اول، فروردین 13931393
27Association between menstrual cycle regularity and obesity-related anthropometric indices in dormitory students of Kashan University of Medical Sciences, Iranعلمی-ترویجی Nursing Practice Today. 2014; 1(2)1393
28بررسی مقایسه ای مصرف خودسرانه دارو و مکمل ها در زنان باردار شهری و روستایی مراجعه کننده به مراکز شهرستان بهداشتی درمانی شهرستان کاشان در سال 1391Scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره بیست و چهار شماره 114 تیر 13931393
29The Association of Sexual Intercourse During Pregnancy With Labor OnsetISI و PUBMEDIran Red Crescent Med J. 2015 Janoury; 17(1)1393
30The Effect of Ramadan Fasting On Neonatal Weight In Different Trimesters Of Pregnancyعلمی-ترویجی Health, Spirituality and Medical Ethics. 2015;2(3):16-211394
31بررسی اثر فشار بر نقطه ششم طحالی بر تسکین دیسمنوره اولیهISCپرستاری و مامایی جامع نگر، سال 25 ، شماره 78 ، زمستان 941394
32Comparing the impact of topical application of human milk and chlorhexidine on cord separation time in newbornsISI و PUBMEDPakistan journal of medical sciences 2016 Vol. 32 No. 11394
33ارتباط در آغوش گرفتن شیر خوار با شاخص های رشدISCپرستاری و مامایی جامع نگر جلد ۲۶ شماره ۱ صفحات ۴۱-۴۷1395
34بررسی رابطه بین نسبت دور کمر به قد با فشارخون در نوجوانانISCپایش نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی 15:5 13951395
35Reliability and Validity of the Objective Structured Clinical Examination in the Evaluation of Clinical Skills of Midwifery Students (Kashan, 2014)ISCEducational Research in Medical Sciences1394
36Female Sexual Dysfunction and Related Factors among Reproductive Age Women in Kaskan, IranISCHealth Education and Health Promotion (HEHP) (2015) Vol. 3 (3)1394
37Anthropometric Indices in the Prediction of Hypertension in Female AdolescentsISIIranian Red Crescent Medical Journal1396
38Concepts and Dimensions in Continuous Midwifery Care Models Based on the Experiences and Expectations of Stakeholders: A Meta-SynthesisISINursing and Midwifery Studies1396
39Comparing the Impacts of Topical Chlorhexidine and Dry Cord Care on Umbilical Cord Separation Time among NeonatesISINursing and Midwifery Studies1397

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Contraceptive metods in women upper 35 years and its related factors in kashan 2007Second Congress of the Asia-Pacific Council on Contraceptionچینپوستر2008/12/04
2خلاصه مقاله همایش: عوامل زمینه ساز بدحجابی و راههای مقابله با آندومین همایش کشوری عفاف وحجابیاسوجپوستر1389/01/31
3خلاصه مقاله همایش: رفتار جنسی و لزوم مشاوره در دوران بارداریاولین همایش علمی دانشجویی پرستاری و ماماییدانشگاه علوم پزشکی رشت 1387/08/16
4Congress article: Physical activity and related factors among elderly women19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatricsفرانسهپوستر2009/07/05
5خلاصه مقاله همایش: بررسی رفتارهای خود محافظتی علیه ایدز و هپاتیت در گروههای در معرض خطر در زایشگاه دکتر شبیه خوانی کاشان سال 1387اولین همایش علمی دانشجویی پرستاری و ماماییدانشگاه علوم پزشکی رشت 1387/08/16
6خلاصه مقاله همایش: اهدای جنین از دیدگاه شرع و قانونهمایش طب و قضاسازمان پزشکی قانونی 1387/07/17
7خلاصه مقاله همایش: مقایسه سطح آگاهی و نگرش دانشجویان از عوامل خطر سرطان پستان قبل و بعد از آموزشدومین کنگره بین المللی انجمن علمی سرطانهای زنان ایرانعلوم پزشکی تهران- شهید بهشتی 1387/01/27
8(تکراری با کد 1166)خلاصه مقاله همایش: استفاده از گیاهان دارویی در درمان زردی نوزادیکنگره بین المللی طب سنتی و مکملدانشگاه علوم پزشکی ساریپوستر1387/08/07
9خلاصه مقاله همایش: کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان بررسی بارداریازدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمانمجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)،مجموعه تالارهای امام 1387/07/27
10خلاصه مقاله همایش: تاثیر سن حاملگی برکیفیت زندگی در زنان باردارThe first international safe pregnancy and motherhood congressتهرانپوستر1388/12/05
11خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت شروع تغذیه تکمیلی در شیر خواران زیر دو سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان در سال 1386کنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
12خلاصه مقاله همایش: مصرف مکمل ویتامین A و انتقال HIV ازمادر به کودک The first international safe pregnancy and motherhood congressتهران 1388/12/05
13خلاصه مقاله همایش: مشکلات روابط جنسی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با آنThe first international safe pregnancy and motherhood congressتهران 1388/12/05
14خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت رضایت جنسی در زنان بالای 35 سال و همسرانشان و ارتباط آن با روش پیشگیری از بارداری در کاشان سال 1386چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسیدانشگاه علوم پزشکی ایران- مرکز همایش های رازیپوستر1388/08/20
15خلاصه مقاله همایش: مراحل شکل گیری انسان از منظرقرآنهمایش کشوری قرآن و طبعلوم پزشکی یزدپوستر1388/02/16
16خلاصه مقاله همایش: بررسی شیوع حاملگی ناخواسته درمراجعین به مراکز بهداشتی درمانی کاشان سال 1385هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
17خلاصه مقاله همایش: بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در زنان باردارهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
18خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت پیشگیری از بارداری در زنان بالای 35 سال و عوامل مرتبطهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایران تهرانپوستر1388/08/14
19خلاصه مقاله همایش: افسردگی حین بارداری و لزوم ادغام بیماریابی در مراقبت های زنان باردارهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
20خلاصه مقاله همایش: کاربرد خرما در مراقبت های بعد از زایمانهمایش کشوری قرآن و طبعلوم پزشکی یزدپوستر1388/02/16
21خلاصه مقاله همایش: اهدای جنین و گامت و حقوق بیمارانسومین کنگره بین المللی حقوق پزشکیکیشپوستر1389/12/03
22خلاصه مقاله همایش: بررسی فعالیت فیزیکی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان زن شهر کاشاناولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایرانمشهدسخنرانی1390/03/03
23خلاصه مقاله همایش: سنجش کیفیت زندگی در دوران بارداریهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
24خلاصه مقاله همایش: بررسی کیفیت زندگی در نوجوانان باردار و ارتباط آن با میزان افسردگیهشتمین همایش سراسری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمهاستان فارسپوستر1387/12/12
25خلاصه مقاله همایش: شیوع انجام خود آزمایی پستان و باورهای بهداشتی زنان در شهر کاشاناولین کنگره بین المللی سرطان های زناندانشگاه علوم پزشکی مشهدپوستر1387/07/19
26خلاصه مقاله همایش: نوجوانان و حاملگی پرخطرهشتمین همایش سراسری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمهاستان فارسپوستر1387/12/12
27خلاصه مقاله همایش: بررسی نیازهای آموزشی ماداران دارای کودک 6 تا 24 ماهه در مورد مصرف مکمل های آهن و مولتی ویتامین در مراکز بهداشتی درمانی کاشان سال87بیستمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)،مجموعه تالارهای امام 1387/07/18
28خلاصه مقاله همایش: بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد شاغلین در زمینه ی بیماری سرطان پستان و غربالگری آن در کاشان 1386همایش دانشجویی مراقبت های پرستاری و مامایی در عرصهاصفهانپوستر1387/03/07
29congress article: Relationship between the number of induction, cervix readiness and long hospitalization in women with prolonged pregnancyGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain سخنرانی1389/06/31
30congress article: Relation between Contraceptive methods and the number and sex of the child in women after 35 yearsSecond Congress of the Asia-Pacific Council on Contraceptionچینپوستر2008/12/04
31congress article: Comparison pf quality of life and depression in normal and in high risk pregnancy in the health medical centers of kashan university of medical science in 2006Global congress of maternal and infant healthBarcelona-spainپوستر2010/09/22
32congress article: Breastfeeding in infants in kashan health centers in 1386Global congress of maternal and infant healthBarcelona-spainپوستر1389/06/31
33congress article: Contraceptive methods in women at transitional years in kashan,20072nd international congress on reproductive health and family planningارومیهپوستر1389/08/05
34خلاصه مقاله همایش: استفاده از گیاهان دارویی در درمان زردی نوزادیکنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
35خلاصه مقاله همایش: تغذیه مادر باردار و اولین غذای کودک از دیدگاه اسلامکنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
36خلاصه مقاله همایش: بررسی مقایسه ای شیر مادر و تغذیه مصنوعی در وزن گیری کودکان شش ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در سال 1386کنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
37خلاصه مقاله همایش: مقایسه حجاب در یهودیت و مسیحیت با اسلاماولین همایش سراسری حجاب عفاف گوهر وجود مندانشگاه علوم پزشکی بابل 1387/09/25
38خلاصه مقاله همایش: حجاب عفاف و کرامت زناولین همایش سراسری حجاب عفاف گوهر وجود من 1387/09/25
39خلاصه مقاله همایش: طراحی و اجرای یک برنامه ریزی درسی جدید جهت واحد کارآموزی بهداشت مادر و کودک (جامعه نگر) دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری مامایی کاشانسومین جشنواره آموزشی شهید مطهریدانشگاه علوم پزشکی کاشان 1389/02/06
40خلاصه مقاله همایش: وضعیت حجاب قبل از ظهور اسلام در ایران باستاندومین همایش کشوری عفاف وحجابیاسوجپوستر1389/01/31
41congress article: Perinatal outcome of teenage pregnancyGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
42congress article: Relationship between zinc deficiency and failure to thrive in children under 5 years oldGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
43congress article: Long-term contraception and its related factor in women after 35Global congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
44خلاصه مقاله همایش: مقایسه خودکارآمدی، هوش هیجانی و اعتماد به نفس دانشجویان با اضطراب اجتماعی بالا و پایینپنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانتهرانپوستر1389/02/22
45خلاصه مقاله همایش: فلسفه حجابدومین همایش کشوری عفاف وحجابیاسوجپوستر1389/01/31
46خلاصه مقاله همایش: بررسی سن شروع تغذیه تکمیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در شیرخواران شهرستان کاشانیازدهمین کنگره سراسری سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشوربندرعباسپوستر1389/01/31
47خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط قد مادر با وزن هنگام تولد نوزادThe first international safe pregnancy and motherhood congressتهرانپوستر1388/12/04
48خلاصه مقاله همایش: بررسی صحت دریافت دستمزد اضافی از بیمار از دیدگاه مراجع اسلامی سومین سمینار طب اسلامی و ایرانیشیرازپوستر1389/12/19
49خلاصه مقاله همایش: خانواده در قرآناولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانسخنرانی1390/03/05
50خلاصه مقاله همایش: سنجش نیاز دانشجویان مامایی در خصوص ضرورت آشنایی آنان با احکام شرعیدوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
51خلاصه مقاله همایش: مطالعه ای کیفی جهت تعیین عوامل آموزشی مرتبط بانوع زایمان در دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
52خلاصه مقاله همایش: تدوین و اجرای یک برنامه آموزشی در زمینه اصول صحیح نسخه نویسی بر اساس سنجش آگاهی و نظرات دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری مامایی کاشاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
53خلاصه مقاله همایش: لزوم آموزش اصول مقاله نویسی از دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهدالکترونیک1390/02/10
54خلاصه مقاله همایش: بررسی تاثیر مشاوره بر سبک زندگی زنان یائسه و همسرانشان در ابعاد استعمال سیگار و قرارگیری در معرض دود سیگارکنگره ملی سلامت خانواده-مبتنی بر شواهداهوازپوستر1389/12/11
55congress article: investigating the relationship between physical activity and preterm birth17th congress of iranian society for reproductive medicine/Iranian Journal of Reproductive Medicine, Vol.9, Suppl.1, Winter 2011یزدپوستر
56خلاصه مقاله همایش: بررسی فرآوانی انواع بارداری های پرخطر در مادران بستری در زایشگاه شبیه خوانی شهرستان کاشان در سال 1389اولین سمینار سراسری دانشجویی تازه های پرستاریکاشانپوستر1389/07/21
57congress article: A qualitative study: why do phisicians deside to perform cesarean section?7th,APCMFM kualalampur,2011kualalampurپوستر1390/07/22
58خلاصه مقاله همایش: بررسی نوع پارگی پرینه و تعداد حاملگی در زایمان های بدون اپی زیاتومینهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان و مامایی ایرانتهران پوستر1390/08/17
59خلاصه مقاله : نقش شیر مادر در مراقبت از بند ناف نوزادانکنگره سراسری ارتقای سلامت نوزادمشهدپوستر1390/11/13
60خلاصه مقاله: بررسی فراوانی بارداری برنامه ریزی نشده در زنان نمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی گلابچی کاشان در نیمه دوم سال 1387-یک مطاله توصیفی8 کنگره ملی سلامت و خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
61خلاصه مقاله: بررسی سلامت جسمی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال اول 88 -1387: یک مطالعه توصیفی8 کنگره ملی سلامت و خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
62خلاصه مقاله: بررسی فراوانی خشونت فیزیکی غلیه زنان باردار در زنان مراجعه مننده به مرکز بهداشتی درمانی گلابچی کاشان در نیمه دوم سال 1387 -یک مطالعه توصیفی8 کنگره سلامت خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
63خلاصه مقاله: بررسی تاثیر وضعیت قرار گیری مادران نخست زایمان بر طول مرحله سوم زایماناولین کنگره بین المللی تولد و سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مرکز تحقیقات بهداشت باروریاهوازپوستر1390/11/23
64خلاصه مقاله: روش های جراحی پیشگیری از بارداری و عوامل مربوطه در زنان بالای 35 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشانThe 2th International & 4th National Safe Pregnancy & Motherhood Conference تهرانپوستر1390/11/25
65خلاصه مقاله:مطالعه ای کیفی برای تعیین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب نوع زایمان توسط زنان باردار از دیدگاه پزشکان :سزارین یا زایمان طبیعی؟کنگره ملی زایمان ایمنهمدانپوستر1391/02/20
66خلاصه مقاله: مقایسه اثر مصرف موضعی کلرهگزیدین و روش خشک نگه داشتن بند ناف بر زمان افتادن بند ناف در نوزادانسیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشوربابلسخنرانی1391/07/18
67congress article: prevalence of unplanned pregnancy in women referring to golabchi healthcare centerthe 2nd global congress of material and infant healthchinaپوستر1391/08/04
68congress article: PREVALENCE OF SPOUSAL USE OF DRUGS, ALCOHOL OR CIGARETTE IN WOMEN REFERRING TO HEALTHCARE the 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
69congress article: PHYSIOLOGIC SKIN CHANGES DURING PREGNANCY IN HOSPITALIZED WOMEN AT POSTPARTUM UNITthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
70congress article:COMMON CHRONIC DISEASES AMONG POST MENOPAUSAL WOMENthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
71congress article:THE USE OF HERBS IN THE TREATMENT OF NEONATAL JAUNDICEthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
72congress article: ASSESSMENT OF PHYSICAL HEALTH IN FEMALE STUDENTS OF KASHAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCESthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
73congress article: ATTITUDES OF MIDWIVES EMPLOYED IN HEALTH CARE CENTERS IN KASHAN REGARDING CONTINUES EDUCATIONthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
74خلاصه مقاله: رابطه دعا و قرائت قرآن با فعالیت های فیزیکی سالمندان همایش ملی قرآن و علوم پزشکیمشهدپوستر1391/10/06
75خلاصه مقاله: اثر مصرف موضعی شیر مادر ب زمان افتادن بند نافسیزدهمین کنگره بین المللی زنان و ماماییتهرانپوستر1391/09/27
76Congress article: Physical activity and related factors among elderly women5th international congress irhrc on reproductiveTehranپوستر1391/10/06
77خلاصه مقاله:اثر مصرف موضعی شیر مادر بر کلونیزاسیون میکروارگانیسم ها ی بند نافکنگره پرستاری جامعه نگرکاشانپوستر1391/12/01
78خلاصه مقاله:بررسی علل عدم رضایت سالمندان از زندگی در سرای سالمندانکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
79خلاصه مقاله:ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادرانکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
80خلاصه مقاله:راههای مراقبت از بند ناف نوزادان در بدو تولدکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
81خلاصه مقاله:مقایسه اثرمصرف موضعی محلول کلرهگزیدین وروش خشک نگه داشتن بندناف برکلونیزاسیون میکروارگانیسم هاکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
82خلاصه مقاله:تاثیر مشاوره بر سبک زندگی زنان یائسه و همسرانشان در انجام معاینات دوره ای واستفاده از خدمات بهداشتی درمانیهمایش سراسری مراقبت و مددجودانشکده پرستاری ومامایی همدانپوستر1393/08/21
83خلاصه مقاله:رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روانچهارمین کنگره بین المللی روانشناسی سلامتتهران-دانشگاه شهیدبهشتیپوستر1394/10/25
84خلاصه مقاله:تاثیر مشاوره بر سبک زندگی زنان یائسه و همسرانشان در انجام معاینات دوره ای و استفاده از خدمات بهداشتی درمانیهمایش سراسری مراقبت و مددجودانشگاه علوم پزشکی همدانپوستر1393/08/21
85خلاصه مقاله:بررسی شیوع تروماهای وارده به پرینه در حین زایمان طبیعی در کاشان طی سال های 1386 تا1388دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1394/07/16
86خلاصه مقاله "بررسی مقایسهای اثر فشار بر نقاط ششم طحالی و سوم کبدی بر سطح اضطراب مبتلایان به دیسمنوره اولیه- کارآزمایی بالینی کنترلدار تصادفی کور شدههفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورد ع پ کاشانسخنرانی1395/06/16
87CONGRESS. ARTICLE :Role of pray and hearing the Quran in physical functioning among elderly peopleچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18
88خلاصه مقاله: بررسی رابطه بین نسبت دور کمر به قد با فشار خون در نوجوانانچهاردهمین کنگذه بین المللی زنانا ومامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18
89CONGRESS. ARTICLE : Anthropometric Indices in the Prediction of Hypertension in Girls Adolescentsچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18
90Congress article:Relationship between fasting and birth weight in pregnant womenNLRCS international congressmashhadپوستر2017/09/06
91خلاصه مقاله :بررسی ارتباط مدت خونریزی قاعدگی باشاخص های انتروپومتریک مرتبط با چاقی در دانشجویانچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع