زهرا  سلیمانی

 فعالیت های پژوهشی

 

زهرا سلیمانی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 154
نام و نام خانوادگی (فارسی) : زهرا سلیمانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : zahra Soleimani دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : بیماریهای عفونی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان- دانشکده پزشکی
آخرین مدرک تحصیلی : تخصص

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی اثربخشی بنه در بهبود زخم پای دیابتی مجری81389/01/151389/09/15
2بررسی ارتباط اندکس فعالیت بیماری و سطح سرمی Anti - CCP در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید RA .مجری211387/03/291388/12/29
3بررسی وضعیت مارکرهای سرولوژیک بیماریهای شایع منتقله از طریق خون ( AntiHIV , AntiHBC , AntiHBA ,HBSAy) در دندان پزشکان و دندانسازان تجربی شهر کاشان در سال 1382مجری61383/01/281384/07/12
4بررسی شیوع HLAB27 در مبتلایان اسپوندیلوآتروپاتی های سرونگاتیو در شهر کاشان همکار121387/04/011388/04/01
5سنجش تراکم استخوان در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن قبل و بعد از درمان اینترفرون - الفا همکار121387/02/151388/02/15
6جداسازی تعیین گونه و تایپینگ بروسلاهای جدا شده از بیماران مبتلا به تب مالت در شهرستان کاشان در سال 1389همکار621389/12/011395/01/28
7بررسی ارزش تشخیصی تست های سرولوژی( ELISA ( lgG ,lgm و مقایسه آن با تست های آگلوتیناسیون ( رایت ، کومبس رایت و ME2 ) در بیماران مبتلا به بروسلوز مراجعه کننده به پزشکان شهرستان کاشان در سال 1383مجری121383/10/051386/06/13
8بررسی سروتایپ ها و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استرپتوکوک های گروه B جدا شده از زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 91-1390ناظر121390/11/011392/03/28
9بررسی اثر مغز هسته انبه در درمان اسهال مجری
10بررسی حساسیت و ویژگی تستهای والایزای IG A و PCR در تشخیص بیماری بروسلوزمجری241391/11/011393/11/01
11بررسی اثربخشی ژل گیاه الوئه ورا در بهبود زخم پای دیابتیمجری121392/03/011393/03/01
12تاثیر آموزش بر توانمندی احیای قلبی - ریوی کارورزان پزشکیناظر61393/03/011393/09/01
13بررسی اثر ژل حاوی اسانس آویشن شیرازی ،اسانس ژرانیوم و ژل آلوئه ورابرزخم بستر و مقایسه آن باکرم آلفامجری351392/04/011395/03/10
14مقایسه میزان کلونیزاسیون استاف اورئوس در بینی کودکان بستری در بخش های بیمارستان شهید بهشتی کاشان در روز اول وسوم پذیرش در سال 1392ناظر161392/10/011394/02/09
15بررسی تاثیر سولفات روی بر شدت و طول مدت اسهال خونی در کودکان 1 تا 5 سال بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان ناظر101393/05/011394/03/02
16 بررسی اثر پروبیوتیک بر بهبودی دیسانتری همکار301393/09/011396/03/15
17بررسی تاثیر ویتامین D بر سیر بیماری پنومونی در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال1393مجری121394/08/011395/08/01
18بررسی ارزش تشخیصی پروکلسیتونین ،سرعت رسوب گلبولی وپروتئین فاز حاد کمی و ویافته های بالینی در استئومیلیت در پای دیابتیمجری231394/07/151396/07/01
19پاسخ بالینی و متابولیکی به مکمل یاری روی دردرمان بیماران مبتلا به زخم پای دیابتیهمکار81394/06/011395/02/01
20بررسی اثر اوزون تراپی بر تعداد و میزان بیان فاکتور Neuropilin1 سلولهای T تنظیمی خون محیطی در بیماران مبتلا به پای دیابتی مجری121394/06/011395/06/01
21پاسخ بالینی و متابولیکی به مکمل یاری ویتامین D در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتیهمکار121394/08/151395/08/10
22بررسی اثر اوزون تراپی برشاخص های مسیر استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به پای دیابتی مجری121394/10/011395/10/01
23اثرات امگا-3 بر بهبود زخم، پروفایل های متابولیک، التهابی و مارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی مجری221395/01/011396/10/23
24بررسی فراوانی لژیونلا پنومو فیلا به روش Real Time PCR در بیماران مبتلا به پنومونی بستری دربیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 95-1394 مجری241395/05/011397/05/01
25بررسی فراوانی و مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوک ها در نمونه های کشت بیماران بستری بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1395ناظر121395/12/151396/12/15
26بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی پروکلسی تونین در تشخیص اتیولوژی باعلت ناشناخته(FUO) همکار111396/06/151397/06/01
27 بررسی پاسخ بالینی و متابولیکی مکمل یاری کورکومینوئید در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال97ناظر121398/02/151399/02/15
28بررسی الگوی مقاومت چند گانه آنتی بیوتیکی جدایه های آسینتوباکتر بومانی به دست آمده از نمونه-های بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 97ناظر121398/02/151399/02/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1مقایسه سطح سرمی روی درمبتلایان به بیماری بهجت و گروه شاهدIndex Copernicusمجله دانشکده پزشکی اصفهان/سال 27/شماره 95/تیرماه 1388
2بررسی ارتباط بین سطح سرمی سلنیوم با بیماری بهجتIndex Copernicusفصلنامه فیض-دوره دوازدهم، شماره 1، بهار1387
3بررسی توان آزمون IgM، IgGو ELISA در تشخیص بروسلوزIndex Copernicus فصلنامه فیض 1387-دوره 12, شماره 3
4Mycobacterium tuberculosis infection presenting with cutaneous abscess, osteomylitis: A case report and review of the literatureIndex CopernicusIranian Journal of Clinical Infectious Diseases ,2008;3(4):227-230
5بررسی اپیدمیولوژیک موارد قطعی آنفلوانزای ( A (H1N1 در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل طی سال 1388CINAHLفصلنامه فیض
6Study of the correlation of serum selenium level with Behcet’s diseaseISI و PUBMEDInternational Journal of Rheumatic Diseases
7خود درمانی به وسیله آنتی بیوتیک در بیماران تب دارIndex Copernicusمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان ، سال سیزدهم، شماره 8 (پیاپی 50)
8عفونت های شایع در افراد سالمند بستری در بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی کاشانISCمجله دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (سالمند)
9در بیمار لوپوسی H1N گزارش یک مورد پنومونی ناشی از آنفلونزای 1ISC386- دو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 4، مهر و آبان 1391
10Clinical Presentation and Final Outcome in Definite Cases of Influenza A (H1N1) in Kashan, Iran Chemical Abstract‌Zahedan University of Medical Sciences,17(1): 37-39
11The effects of vitamin D supplementation on wound healing and metabolic status in patients with diabetic foot ulcer: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial ISI و PUBMEDJ Diabetes Complications. 2016 Jun 23
12بررسی اثر بخشی پسته وحشی (Pistacia atlantica)در بهبود پای دیابتیCINAHLفیض جلد ۲۰ شماره 4صفحات 351-347
13Association of CCND1 Gene c.870G>A Polymorphism with Breast Cancer Risk: A Case-Control Study and a Meta-Analysis ISI و PUBMEDPathology and Oncology Research
14A comparative evalution between complications of Foley and Nelatione urinary catheters in animal modelISIEntomology and Applied Science Letters
15The risk factors of hearing loss in diabetes mellitusISIJournal of Research in Medical and Dental Science
16Anti-mutated citrullinatedvimentin antibody for predicting the activity of rheumatoid arthritisISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL AND DENTAL SCIENCE
17Sensitivity and specificity of Enzyme-Linked Immunosorbent Assays in BrucellosisISIJournal of Research in Medical and Dental Science
18Effective Factors on Needle Stick Injuries in Health Care Workersshahid Beheshti HospitalCINAHLIAHS 2016, 3(4): 188-185
19Congenital Heart Disease: Frequency and the Need for Intervention on the First Year of BirthISIJournal of Research in Medical and Dental Sciences
20The risk factors for infected and perforated appendicitisISIJournal of Research in Medical and Dental Sciences
21The Role of Probiotics in the Treatment of Dysentery :a Randomized Double -Blind Clinical TrialISI و PUBMEDProbiotics Antimicrob Proteins
22Clinical and metabolic response to flaxseed oil omega-3 fatty acids supplementation in patients with diabetic foot ulcer: A randomized, double-blind, placebo-controlled trialISI,PUMED*Journal of Diabetes and Its Complications
23The prevalence of infection in women using IUDsISIJournal of Research in Medical and Dental Science
24بررسی رابطه سطح مس و روی سرم با بیماری بروسلوزCINAHLفیض
25A comparative evaluation between complications of Foley and Nelatone urinary catheters in animal modelISIEntomology and Applied Science Letters

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: تدوین مدلی برای ارزشیابی برنامه آموزشی دستیاری داخلیدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازسخنرانی1388/02/15
2congress article: Diagnostic Value of Brucella ELISA (IgG and IgM) in Patients with Brucellosis in Kashan, Iran - 2004International on Infectious Diseases 13th congress پوستر
3congress article: Evaluation of correlation between serum selenium level and Behcet disease13th Congress of the Asia Pacific League of Associations for Rheumatology 2008ژاپنپوستر
4congress article: Prevalence of osteoarthicular complications of Brucellosis in patients referred to physicians in Kashan city from 2004 to 200713th Congress of the Asia Pacific League of Associations for Rheumatology 2008ژاپنسخنرانی
5congress article: Prevalence of osteoporosis in men referred to rheumatology clinics of Shariati hospital in Tehran city13th Congress of the Asia Pacific League of Associations for Rheumatology 2008ژاپنپوستر
6خلاصه مقاله همایش: ارزیابی درونی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1387دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر1388/02/15
7خلاصه مقاله همایش: ارزشیابی برنامه آموزشی دستیاری داخلیدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
8congress article: THE CONDITION OF "BEHCET SYNDROME" IN SOME OF MAJOR CITIES IN IRAN THAT NO REFERRED TO RHEUMATOLOGY RESEARCH CENTRE CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY Volume: 28 Issue: 4 Pages: S153-S154 Published: 2010 14th International Conference on Behçet`s Disease London, UKپوستر1389/04/17
9Congress article: INFECTIOUS DISEASES IN HOSPITALIZED ELDERLY PATIENTS IN BEHESHTI HOSPITAL OF KASHAN-IRAN 200719th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatricsفرانسه - parisپوستر
10Congress article: Diagnostic value of brucella ELISA (IgG and IgM) in patients with brucellosis in kashan , iran - 2004The 13th international congress on infectious diseasesKuala Lumpur , malasia
11خلاصه مقالات همایش: تدوین مدلی برای ارزشیابی برنامه آموزشی در دوره پزشکی عمومی در راستای استانداردهای کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومیکیشپوستر1387/08/17
12congress article: Medical education program, design a model for evaluationکنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومیکیشپوستر1387/08/17
13خلاصه مقاله همایش: گزارش یک مورد کیست هیداتیک ریوی و کبدی با کلونیزاسیون آسپرژیلوسنوزدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1389/10/04
14خلاصه مقاله همایش: بررسی فرآوانی سل در افراد اچ آی وی مثبت شهرستان کاشان سال 88نوزدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1389/10/04
15خلاصه مقاله همایش: جستجوی راهی برای افزایش بهره وری آموزشی در گزارش صبحگاهییازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانپوستر1389/02/10
16خلاصه مقاله همایش: شیوع استئوپروز در مردان مراجعه کننده به درمانگاههای روماتولوژی بیمارستان شریعتی تهراننوزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1387/03/10
17congress article: Epidemiology, clinical and paraclinical features of definite casea of influenza A (H1N1) in kashan-iran 2009 International meeting on emerging diseases and surveillancevienna,austriaپوستر1389/11/15
18خلاصه مقاله همایش: بررسی فراوانی یافته های دموگرافیک و بالینی بیماران معتاد تزریقی بستری شده در بخش های عفونی و داخلی بیمارستان شهیدبهشتی کاشان در سال نوزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1387/03/10
19خلاصه مقاله همایش: شیوع عوارض استخوانی مفصلی در بیماران بروسلوز مراجعه کننده به پزشکان شهر کاشان از سال 1383 تا 1386نوزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1387/03/10
20congress article: Diagnostic value of Brucella ELISA (IgG and IgM) in patients with brucellosis in Kashan at 1385چهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایراناصفهانپوستر1389/08/18
21خلاصه مقاله همایش: گزارش یک مورد پنومونی ناشی از آنفولانزای H1N1 در بیمار لوپوسیبیست و یکمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1389/02/13
22خلاصه مقالات همایش: بررسی تجربه ی خود درمانی بوسیله آنتی بیوتیک در بیماران تب داربیست و یکمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1389/02/13
23خلاصه مقاله همایش: بررسی فرآوانی عفونتها در سالمندان بستری در بخش عفونی بیمارستان بهشتی کاشان سال 1385کنگره سالمندیکاشانپوستر1386/08/01
24خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان رضایتمندی شغلی پزشکان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد مقدسپوستر1390/02/10
25خلاصه مقاله همایش: ارتقاء کیفیت آموزش درمانگاهی ازطریق ایجاد درمانگاه مجازی در بخش و ایفای نقشدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد مقدسالکترونیک1390/02/10
26خلاصه مقاله همایش: افزایش بهره وری آموزشی از طریق بررسی و ارتقاء کیفیت آموزش بالینی در یک گروه بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد مقدس 1390/02/10
27خلاصه مقاله همایش: سبک یادگیری دروس تئوری در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
28خلاصه مقاله همایش: تاثیر کارگاه آموزشی روشهای مطالعه و مدیریت زمان بر عادات مطالعه دانشجویان جدیدالورود دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
29خلاصه مقاله همایش: ارزیابی اثرات ترشحات ساقه گیاه بنه بر روی زخم پای دیابتیبیستمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیریتهرانپوستر1390/10/10
30congress article: evaluation of frequency of osteoarticular complications of brusellosis in patient admitted to beheshti hospital,kashanworld congress on debates & consensusspainپوستر1390/10/29
31congress article: serum anti cyclic citrullinated peptide antibodies may predict disease activity in rheumatoid arthritisworld congress on debates & consensusspainپوستر1390/10/29
32خلاصه مقاله: برسی فراوانی سطح تاکسانومی سختی نمونه سوالات و گزینه های آزمون های چند گزینه ای آزمون دستیاری گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشانسیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ساریپوستر1391/02/11
33خلاصه مقاله: نتایج نظرسنجی از فارغ التحصیلان در مورد اولین آزمون صلاحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشانسیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
34خلاصه مقاله: برسی مقاومت و حساسیت به کوتریموکسازول در بتاسی های گرم منفی جدا شده در آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 88-89کنگره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیکهاساریپوستر1390/12/09
35خلاصه مقاله: تجربه برگزاری آزمون صلاحیت بالینی کارورزان برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی کاشان13 همایش کشوری آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
36congress article: persistance of HBSAG, liver enzyme changes and risk factors of hepatitis B infection among chronic carriers of hepatitis B15TH ICID isth internation congress on infectius diseaesthailandپوستر1391/03/24
37congress article:A CASE OF HIN١ PNEUMONIA IN IMMUNOSUPPESSED PATIENT WITH GOOD OUTCOME15th biennial meetingitalyپوستر1391/07/12
38خلاصه مقاله:ارگانیسمهای مولد ودرصد موارد استئومیلیت پای دیابتی در بیمارستان شهید بهشتی کاشانبیست و یکمین کنگره بیماریهای گرمسیری ایرانتهرانپوستر1391/09/30
39خلاصه مقاله: اثر بخشی ژل آلوورا بر زخمهای دیابتیبیست و یکمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1391/09/30
40خلاصه مقاله: بررسی تظاهرات گوارشی و کبدی بیماران مبتلا به بروسلوز در بیمارستان شهید بهشتی کاشانبیست و یکمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1391/10/30
41خلاصه مقاله: بررسی نظرات دانش آموختگان در مورد آزمون صلاحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان شهریور 9114 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
42خلاصه مقاله: خودارزیابی دانش آموختگان رشته پزشکی در مورد صلاحیت بالینی14 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
43خلاصه مقاله: آگاهی کارورزان پزشکی کاشان در مورد احکام و قوانین شرعی14 همایش کشوری آموزش پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
44خلاصه مقاله: بررسی اپیدمیولوژی بیماری های عفونی در مبتلایان به دیابت بستری در بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی کاشانبیست و چهارمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1392/02/24
45خلاصه مقاله: معرفی یک مورد سل مفصل زانوبیست و چهارمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1392/02/24
46خلاصه مقاله :در تشخیص بیماری بروسلوز PCR بررسی قدرت تشخیصیبیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1392/11/05
47خلاصه مقاله : علائم بالینی و ییامد نهائی بیماریها ی عفونی درمصرف کنندگان نورجیزک/تمجیزک , مصرف کنندگان سایر مواد مخدر بستری دربیمارستان شهید بهشتی کاشانبیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1392/11/05
48خلاصه مقاله : بررسی شیوع آمپوتاسیون در مبتلایان به زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشانبیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهران پوستر1392/11/05
49تکراری با 3651خلاصه مقاله: بررسی شیوع آمپوتاسیون در مبتلایان به زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشانبیست و پنجمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1393/02/30
50خلاصه مقاله:الگوهای اپیدمیولوژی بروسلوز در کاشانبیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران 22 لغایت 26 دی ماه 1393 تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپوستر1393/10/22
51خلاصه مقاله:یافته های بالینی و آزمایشگاهی وجواب به درمان بیماران مبتلا به بروسلوز در کاشانبیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران 22 لغایت 26 دی ماه 1393 تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پوستر1393/10/22
52congress article:EVALUATION OF EFFICACY OF HYALORONIC ACID AND GLUCOSAMINE ON WOMAC INDEX IN OSTEOARTHRITISworld congress on debates & consensusspainپوستر1390/10/29
53خلاصه مقاله:اثربخشی ژل آلوورا بر زخم پای دیابتیبیست وششمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1394/02/15
54خلاصه مقاله:ارگانیسم های مولد و درصد موارد استئومیلیت پای دیابتی در بیمارستان شهیدبهشتی کاشانبیست وششمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1394/02/15
55خلاصه مقاله:استافیلوکوک ارئوس مقاوم به متی سیلین در زخم پای دیابتی بیماران بیمارستان شهیدبهشتی کاشانبیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1394/09/28
56خلاصه مقاله:تعیین غلظت پلاسمائی مس و روی دربیماران بروسلوزیبیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1394/09/28
57خلاصه مقاله:بررسی فراوانی استافیلوکوک ارئوس در آمبولانس های اورژانس پیش بیمارستانی کاشان درسال 1393-1394بیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1394/09/28
58خلاصه مقاله:پیلونفریت گزانتو گرانولوماتوز : معرفی یک موردبیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1394/09/28
59خلاصه مقاله:فراوانی عفونت قارچی در پای دیابتیبیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1394/09/28
60خلاصه مقاله:شیوع بروسلوز در خانواده مبتلایان به بروسلوزبیست و هفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1395/02/14
61خلاصه مقاله:بررسی عوامل پیشگویی کننده مثبت خون در بیماران سپسیسبیست و هفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1395/02/14
62خلاصه مقاله: تاثیر عصاره پسته وحشی در درمان زخم پای دیابتیاولین کنگره ملی دانشجویی طب سنتی و مکملدانشگاه علوم پزشکی مازندرانپوستر1395/12/19
63خلاصه مقاله: اثرات درمانی آلوورای موضعی در بهبود زخم پای دیابتیاولین کنگره ملی دانشجویی طب سنتی و مکملدانشگاه علوم پزشکی مازندرانسخنرانی1395/12/19
64بررسی اپیدمیولوژی ؛ علائم بالینی و یافتههای آزمایشگاهی در بیماران منونوکلئوز عفونی بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای86تا 95بیست و ششمین کنگره بیماریهای عفونی وگرمسیری ایرانتهران تالار امام علی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپوستر
65خلاصه مقاله : تاثیر عصاره پسته وحشی در درمان زخم پای دیابتیاولین کنگره ملی طب سنتی و مکملساریپوستر1396/12/19
66بررسی اپیدمیولوژی ؛علائم بالینی و یافته های آزمایشگاهی در بیماران منو نو کلئوز عفونی بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 86تا 95بیست و ششمین کنگره بیماریهای عفونی وگرمسیری ایرانتهرانپوستر
67congress article:The rate of infection in women using IUDs during a 6-month periodبیست و ششمین کنگره بیماریهای عفونی وگرمسیری ایران پوستر

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی فراوانی بیماری های جنب مفصل و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی سال 13861388Ph.D 1388/02/21
2بررسی فراوانی عوارض استخوانی - مفصلی در مبتلایان به بروسلوز بستری در بیمارستان بهشتی کاشان طی سالهای 1387-13831387پزشکی عمومی 1387/07/08
3بررسی فراوانی دیسکوپاتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی شهرستان کاشان در سال 1386-1385 1387پزشکی عمومی 1387/06/11
4بررسی فراوانی یافته های دموگرافیک و بالینی بیماران معتاد تزریقی بستری شده در بخش های عفونی و داخلی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1385 1386پزشکی عمومی 1386/11/21
5بررسی اپیدمیولوژی،علائم بالینی و یافته های آزمایشگاهی منونوکلئوز عفونی بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 86 تا 951396پزشکی عمومی1395/10/291396/03/16
6بررسی تاثیر ویتامینD بر سیر بیماری پنومونی در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 931395تخصص1393/09/261395/02/07
7بررسی اثر پروبیوتیک بر بهبودی دیسانتری1394تخصص1393/05/051394/03/18
8بررسی ارتباط غلظت پلاسمائی مس و روی با بیماری بروسلوز1394پزشکی عمومی1393/11/071394/03/24
9بررسی فراوانی استافیلوکوک اورئوس در آمبولانس های اورژانس پیش بیمارستانی کاشان در سال13931394پزشکی عمومی1393/11/041394/04/07
10بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی پروکلسی تونین درتشخیص اتیولوژی تب با علت ناشناختهFUO) )1397تخصص1396/07/121397/03/12
11دیدگاه کاروزان علوم پزشکی کاشان در مورد آزمون صلاحیت بالینی در سال 961397پزشکی عمومی1397/02/291397/08/20