اعظم  باقری

 فعالیت های پژوهشی

 

اعظم باقری

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 157
نام و نام خانوادگی (فارسی) : اعظم باقری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Azam Bagheri دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : مامایی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی مقایسه ای شاخصهای لیبروعواقب نوزادی در زنان بستری شده با تشخیص پست ترم در زایشگاه شبیه خوانی کاشان سال 1383مجری181383/02/031384/09/29
2بررسی وضعیت پیشگیری از بارداری در زنان بالای 35 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال 1386مجری181385/06/011387/12/20
3بررسی مقایسه ای عوامل مرتبط با فعالیت روزمره زندگی در زنان سالمند ساکن شهر کاشان و خانه سالمندان مجری771386/11/011393/03/25
4مقایسه سن متوسط یائسگی در زنان سیده و غیر سیده شهر کاشان طی سال 1382مجری161382/11/181384/10/13
5بررسی ارتباط بین فعالیت فیزیکی و زایمان زودرس مجری161387/02/151391/06/04
6بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1385مجری121385/06/011387/02/25
7بررسی ارتباط روزه داری با وزن هنگام تولد در مادران باردار مجری901385/11/011393/03/25
8بررسی دیدگاه پزشکان متخصص و رزیدنتهای زنان و زایمان در خصوص نوع زایمان در کاشان در سال 1388مجری121388/05/101390/11/09
9بررسی ارتباط فعالیت جنسی حین بارداری با زمان شروع درد زایمان در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390 ناظر قبلی 391390/12/151394/03/03
10بررسی نیازهای سلامت نوجوانان دوره اول متوسطه در شهرستان آران و بیدگل در سال 1395مجری201395/10/011397/06/07
11تبیین مستعد کننده های ابتلا به اعتیاد مبتنی بر بیانات مصرف کنندگان مواد مخدر شهرستان آران و بیدگل در سال 1397: یک مطالعه کیفیمجری12
12طراحی و روانسنجی پرسشنامه ارزیابی نوجوان پرخطرمجری24

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1کیفیت زندگی در زنان باردار Index Copernicusمجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)-15(1):13881388
2بررسی وضعیت سلامت نوزادی در زنان بستری شده با تشخیص حاملگی طول کشیده در زایشگاه دکتر شبیه خوانی کاشان در سال 83-82EMROمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان,15(61),زمستان 13861386
3بررسی وضعیت پیشگیری از بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان بالای 35 سال مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی کاشان در سال 86Index Copernicusفصلنامه فیض -(1)13-بهار13881388
4بررسی ارتباط سیادت با سن یائسگیIndex Copernicusطب و تزکیه بهار و تابستان 1387; -(69-68):44-50.1387
5بررسی وضعیت شاخص های لیبر در زنان بستری شده با تشخیص حاملگی طول کشیده در زایشگاه شبیه خوانی طی سالهای 1383-1382Index Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض دوره یازدهم شماره 1بهار 13861386
6ابعاد مختلف کیفیت زندگی در زنان باردار Index Copernicusفصلنامه پایش-سال نهم، شماره 1 (پیاپی 33)، زمستان 13881388
7مقایسه عوامل روانی اجتماعی اثرگذار بر پذیرش فرزندخواندگی در زوجین نازای دارا و فاقد فرزندخوانده مجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد -دوره نهم/ شماره 1/ بهار 1388 / پی در پی 201388
8شیوع تغییرات فیزیولوژیک پوست طی دوران بارداری در خانم‌های بستری در بخش پس از زایمان در بیمارستان شبیه‌خوانی‌کاشان در سال 1388Index Copernicus مجله پوست و زیبایی؛ پاییز 1389 ، دوره 1(3)-125-1331389
9Quality of life in pregnant women results of a study from Kashan, IranISIPak J Med Sci July - September 2010 Vol. 26 No. 3 692-6971389
10تعیین عوامل موثر بر انتخاب نوع زایمان توسط زنان باردار در شهرستان کاشانISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 2، خرداد و تیر 13911391
11ارتباط فعالیت فیزیکی با زایمان زودرسISCمجله دانشگاه علوم پزشکی قم1391
12Iranian obstetricians' views about the factors that influence pregnant women's choice of delivery method: A qualitative study.ISI و PUBMEDWomen and birth 1391
13عوامل تأثیرگذار بر تصمیم پزشک برای انتخاب نوع زایمان: مطالعه کیفیISCماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال شانزدهم، شماره هفتم، بهمن13911391
14بررسی ارتباط فعالیت های روزمره منزل با زایمان پیش از موعدScopusمجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات) دوره 18 ، شماره 5، (ویژه نامه) 13911391
15Relationship Between Quality of Life and Depression in Pregnant WomenPUBMEDNurs Midwifery Stud. 2013;1(4)1392
16Effect of Ramadan Fasting during Pregnancy on Neonatal Birth WeightISCJ ournal Fasting and Health:Volume 2, Issue 1, Winter 20141392
17مقایسه اثر مصرف موضعی شیر مادر و روش خشک نگهداشتن برکلونیزاسیون میکروارگانیسمهای بند ناف درنوزادان تازه متولدشدهISCماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- سال هیجدهم، شماره اول، فروردین 13931393
18بررسی شیوع بی اختیاری ادراری و روده ای پس اززایمان و عوامل مرتبط با آنChemical Abstractمجله زنان ومامایی ایران 1392
19بررسی مقایسه ای مصرف خودسرانه دارو و مکمل ها در زنان باردار شهری و روستایی مراجعه کننده به مراکز شهرستان بهداشتی درمانی شهرستان کاشان در سال 1391Scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره بیست و چهار شماره 114 تیر 13931393
20The Effect of Ramadan Fasting On Neonatal Weight In Different Trimesters Of Pregnancyعلمی-ترویجی Health, Spirituality and Medical Ethics. 2015;2(3):16-211394
21بررسی رابطه بین نسبت دور کمر به قد با فشارخون در نوجوانانISCپایش نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی 15:5 13951395
22Anthropometric Indices in the Prediction of Hypertension in Female AdolescentsISIIranian Red Crescent Medical Journal1396
23Concepts and Dimensions in Continuous Midwifery Care Models Based on the Experiences and Expectations of Stakeholders: A Meta-SynthesisISINursing and Midwifery Studies1396
24تبیین مفهوم و ابعاد مراقبت مستمر مامایی در دوران بارداری،زایمان و بعد از زایمانISCمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان1396
25Exploring the concept of continuous midwifery-led care and its dimensions in the prenatal, perinatal, and postnatal periods in Iran (Kashan).ISI و PUBMEDMidwifery1396
26Development and psychometric evaluation of the sexual knowledge and attitudes scale for premarital couples (SKAS-PC): An exploratory mixed method studyISIInternational Journal of Reproductive Biomedicine1396
27Paternal Adaptation and Affecting Factors in Men: A Meta-Synthesis -ISCIranian Journal of Health Sciences1397
28Health need assessment in female adolescents, in Qom: A cross sectional studyPUBMEDJournal of Education and Health Promotion1397
29Effect of Play Therapy on Social Development: A Randomized Controlled TrialISIJournal of Pharmaceutical Research International1398
30Comparison of the effect of sesame and almond oil on the incidence of Striae gravidarumScopus, ISI*Nursing and Midwifery Studies1399
31عوامل مرتبط با سن منارک در ایران: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیزISIInternational Journal of Pediatrics1399
32بررسی شیوع بی اختیاری ادراری و روده ای پس از زایمان و عوامل مرتبط با آنScopusمجله زنان و مامایی ایران1392
33Comparing the Implications of Midwifery-Led Care and Standard Model on Maternal and Neonatal Outcomes during Pregnancy, Childbirth and PostpartumISCjournal of midwifery reproductive health
34بررسی رضایتمندی مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان آران و بیدگلسایر ایندکس هاره آورد سلامت
35بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی در شهرستان آران وبیدگل و تاثیر عوامل اقلیمی بر آن در سالهای 1398-1395ISCمجله مهندسی بهداشت محیط
36The Correlation between the Mothers' and their Daughters' Ages of Menarche: A Systematic Review and Meta-analysisPUBMED,Scopus,ISI*International Journal of Pediatrics
37The relationship between social determinants of health and girls’ age at menarche based on the world health organization model: path analysisPUBMED,Scopus,ISI*Heliyon
38Challenges of midwifery services in the health reform plan in Iran: A qualitative studyISCHealth Science Monitor
39رابطه کیفیت زندگی و انزوای اجتماعی سالمندان مراکز خدمات جامع سلامت شهری شهرستان آران و بیدگلISIنشریه سالمندشناسی
40Health Needs of Adolescents in Aran va Bidgol City, IranISCJ Research Health

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Investigation the prevalence unwanted pregnancy in women to referring health care centers in Kashan 2007Second Congress of the Asia-Pacific Council on Contraceptionچینپوستر
2congress article: Contraceptive metods in women upper 35 years and its related factors in kashan 2007Second Congress of the Asia-Pacific Council on Contraceptionچینپوستر
3خلاصه مقاله همایش: تدوین مدلی برای ارزشیابی برنامه آموزشی دستیاری داخلیدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازسخنرانی1388/02/15
4Congress article: Physical activity and related factors among elderly women19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatricsفرانسهپوستر
5Congress article: ROLE OF NUTRITION IN ALZHEIMER DISEASE(AD) PREVENTION AND RECOVERY IN ELDERLY19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatricsفرانسهپوستر
6(تکراری با کد 1166)خلاصه مقاله همایش: استفاده از گیاهان دارویی در درمان زردی نوزادیکنگره بین المللی طب سنتی و مکملدانشگاه علوم پزشکی ساریپوستر1387/08/07
7خلاصه مقاله همایش: کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان بررسی بارداریازدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمانمجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)،مجموعه تالارهای امام 1387/07/27
8خلاصه مقاله همایش: تاثیر سن حاملگی برکیفیت زندگی در زنان باردارThe first international safe pregnancy and motherhood congressتهرانپوستر1388/12/05
9خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت شروع تغذیه تکمیلی در شیر خواران زیر دو سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان در سال 1386کنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
10خلاصه مقاله همایش: مطالعه شرایط مراقبت های پا درمیان بیماران دیابتی ارجاع داده شده به مرکز بیماران دیابتی کاشانکنگره بین المللی دیابتعلوم پزشکی یزدپوستر1388/02/29
11خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت رضایت جنسی در زنان بالای 35 سال و همسرانشان و ارتباط آن با روش پیشگیری از بارداری در کاشان سال 1386چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسیدانشگاه علوم پزشکی ایران- مرکز همایش های رازیپوستر1388/08/20
12خلاصه مقاله همایش: برسی عملکرد اعضای هیئت علمی درزمینه چاپ مقاله باموضوع آموزش پزشکی طی سالهای 1377تا1388دردانشگاه علوم پزشکی کاشاندهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیعلوم پزشکی شیراز
13خلاصه مقاله همایش: بررسی شیوع حاملگی ناخواسته درمراجعین به مراکز بهداشتی درمانی کاشان سال 1385هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
14خلاصه مقاله همایش: بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در زنان باردارهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
15خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت پیشگیری از بارداری در زنان بالای 35 سال و عوامل مرتبطهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایران تهرانپوستر1388/08/14
16خلاصه مقاله همایش: افسردگی حین بارداری و لزوم ادغام بیماریابی در مراقبت های زنان باردارهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
17خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان آگاهی کارورزان پزشکی ازمراقبت ازمادر پس از زااولین همایش سراسری مهارتهای بالینی : ایمنی بیشتر,عملکرد بهتر -شصت و ششمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانپوستر1388/07/29
18خلاصه مقاله همایش: بررسی توانمندی کارورزان پزشکی درانجام مراقبتهای پرستاریاولین همایش سراسری مهارتهای بالینی : ایمنی بیشتر,عملکرد بهتر - شصت و ششمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانسخنرانی1388/07/29
19خلاصه مقاله همایش: بررسی خودارزیابی مهارت های عملی کارورزان پزشکیدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر1388/02/15
20خلاصه مقاله همایش: مطالعه شرایط خود مراقبتی در میان بیماران دیابتی در مرکز بیماران دیابتی کاشانکنگره بین المللی دیابتعلوم پزشکی یزدپوستر1388/02/29
21خلاصه مقاله همایش: ارزشیابی برنامه آموزشی دستیاری داخلیدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
22خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان آگاهی کارورزان پزشکی از مراقبتهای پرستاری از نوزاداولین همایش سراسری مهارتهای بالینی : ایمنی بیشتر,عملکرد بهتر - شصت و ششمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانپوستر1388/07/29
23خلاصه مقاله همایش: بررسی جنبه های نیازمند بازتوانی در زنان پس از برداشتن سین به علت سرطانیازدهمین کنگره ساسری طب فیزیکی- توانبخشی والکترودیگنوز ایرانشیراز 1387/08/01
24خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت غربالگری سرطان پستان زنان توسط پرسنل مراکز بهداشتی درمانی در شهر کاشان سال 1386دومین کنگره بین المللی انجمن علمی سرطانهای زنان ایرانعلوم پزشکی تهران- شهید بهشتی 1386/01/27
25خلاصه مقاله همایش: اهدای جنین و گامت و حقوق بیمارانسومین کنگره بین المللی حقوق پزشکیکیشپوستر1389/12/03
26خلاصه مقاله همایش: بررسی فعالیت فیزیکی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان زن شهر کاشاناولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایرانمشهدسخنرانی1390/03/03
27Congress article: Quality of life in pregnant women:results from kashan , iran8th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر
28congress article: When is necessary termination of pregnancy after 40weeks?XIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی(cape town )سخنرانی1388/07/12
29congress article: Depression and quality of life in pregnant womenXIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی (cape town) پوستر1388/07/12
30congress article: Effects of education on knowledge, attitude female students on risk factors of breast cancer in university of medical sciences kashan , iran XIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی(cape town) پوستر1388/07/12
31congress article: Prevalence of complains in 239 menopausal aged women in kashan – iran in 20078th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
32congress article: Influence of mother’s menopausal age on daughther’s menopausal age az an inherited factors8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
33خلاصه مقاله همایش: بررسی آگاهی و عملکرد در مورد انواع روش های غربالگری پستان در زنان دارای پرونده فعال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان سال 1386اولین کنگره بین المللی سرطان های زناندانشگاه علوم پزشکی مشهدپوستر1387/07/19
34congress article: Physical activity and related factors among post menopausal women8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)londonپوستر
35congress article: Relationshp between parity and fetal weightxix figo world congress of gynecology and obstetricsLondon, United Kingdom پوستر
36congress article: Relationshp between mother’s weight and fetal weight8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
37congress article: Evaluation of the factors that affected the infertile couples in accepting the adopted childXIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی (cape town )سخنرانی1388/07/12
38congress article: Common chronic diseases among post menopausal women8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
39خلاصه مقالات همایش: تدوین مدلی برای ارزشیابی برنامه آموزشی در دوره پزشکی عمومی در راستای استانداردهای کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومیکیشپوستر1387/08/17
40خلاصه مقاله همایش: بررسی نیازهای آموزشی ماداران دارای کودک 6 تا 24 ماهه در مورد مصرف مکمل های آهن و مولتی ویتامین در مراکز بهداشتی درمانی کاشان سال87بیستمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)،مجموعه تالارهای امام 1387/07/18
41خلاصه مقالات همایش: استاندارد های پایه آموزش پزشکی عمومی تلاش در جهت پیاده سازی استاندارد 5-2کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومیکیشپوستر1387/08/17
42congress article: Implementation of basic education standards (standard 2-4-2)کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومیکیشپوستر1387/08/17
43congress article: Medical education program, design a model for evaluationکنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومیکیشپوستر1387/08/17
44خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت طرح های پژوهشی مرتبط با آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سالهای 77تا87کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومیکیشپوستر1387/08/17
45congress article: Relationship between the number of induction, cervix readiness and long hospitalization in women with prolonged pregnancyGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain سخنرانی1389/06/31
46congress article: Relation between Contraceptive methods and the number and sex of the child in women after 35 yearsSecond Congress of the Asia-Pacific Council on Contraceptionچینپوستر
47congress article: Breastfeeding in infants in kashan health centers in 1386Global congress of maternal and infant healthBarcelona-spainپوستر1389/06/31
48congress article: A comparative study in women with hormonal and non-hormonal contraception in aran-bidgol,20092nd international congress on reproductive health and family planningارومیهپوستر1389/08/05
49congress article: Contraceptive methods in women at transitional years in kashan,20072nd international congress on reproductive health and family planningارومیهپوستر1389/08/05
50خلاصه مقاله همایش: بررسی آگاهی در مورد مصرف مکمل های آهن و مولتی ویتامین در مادران دارای کودک 6 تا 24 ماهه مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان کاشان در سال 87کنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
51خلاصه مقاله همایش: استفاده از گیاهان دارویی در درمان زردی نوزادیکنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
52خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط وزن گیری مادر با وزن هنگام تولد نوزادکنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
53خلاصه مقاله همایش: بررسی مقایسه ای شیر مادر و تغذیه مصنوعی در وزن گیری کودکان شش ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در سال 1386کنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
54خلاصه مقاله همایش: حجاب عفاف و کرامت زناولین همایش سراسری حجاب عفاف گوهر وجود من 1387/09/25
55خلاصه مقاله همایش: آموزش مهارت های بالینی و ارزشیابی مبتنی برآن در واحدهای کارآموزی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری مامایی کاشانسومین جشنواره آموزشی شهید مطهریدانشگاه علوم پزشکی کاشان 1389/02/06
56خلاصه مقاله همایش: طراحی ابزار ارزشیابی واحد کارآموزی بارداری زایمان 2 دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سومین جشنواره آموزشی شهید مطهریدانشگاه علوم پزشکی کاشان 1389/02/06
57خلاصه مقاله همایش: طراحی و اجرای یک برنامه ریزی درسی جدید جهت واحد کارآموزی بهداشت مادر و کودک (جامعه نگر) دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری مامایی کاشانسومین جشنواره آموزشی شهید مطهریدانشگاه علوم پزشکی کاشان 1389/02/06
58خلاصه مقاله همایش: فرایند ارتقای کیفیت آموزش و طرح دروسهای روزانه در دانشکده پرستاری مامایی کاشانسومین جشنواره آموزشی شهید مطهریدانشگاه علوم پزشکی کاشان 1389/02/06
59congress article: Relationship between zinc deficiency and failure to thrive in children under 5 years oldGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
60congress article: Long-term contraception and its related factor in women after 35Global congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
61خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط قد مادر با وزن هنگام تولد نوزادThe first international safe pregnancy and motherhood congressتهرانپوستر1388/12/04
62خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان رضایتمندی شغلی پزشکان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد مقدسپوستر1390/02/10
63خلاصه مقاله همایش: بررسی صحت دریافت دستمزد اضافی از بیمار از دیدگاه مراجع اسلامی سومین سمینار طب اسلامی و ایرانیشیرازپوستر1389/12/19
64خلاصه مقاله همایش: سنجش نیاز دانشجویان مامایی در خصوص ضرورت آشنایی آنان با احکام شرعیدوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
65خلاصه مقاله همایش: بررسی چگونگی انجام تست پاپ اسمیر و برخی نیازهای آموزشی مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی روستایی در سال 88اولین سمینار سراسری دانشجویی تازه های پرستاریکاشانسخنرانی1389/07/21
66خلاصه مقاله همایش: مطالعه ای کیفی جهت تعیین عوامل آموزشی مرتبط بانوع زایمان در دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
67خلاصه مقاله همایش: تدوین و اجرای یک برنامه آموزشی در زمینه اصول صحیح نسخه نویسی بر اساس سنجش آگاهی و نظرات دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری مامایی کاشاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
68خلاصه مقاله همایش: لزوم آموزش اصول مقاله نویسی از دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهدالکترونیک1390/02/10
69congress article: investigating the relationship between physical activity and preterm birth17th congress of iranian society for reproductive medicine/Iranian Journal of Reproductive Medicine, Vol.9, Suppl.1, Winter 2011یزدپوستر
70congress article: evaluation of some obstetrical indices in socially harmed mothers in tehran - 20107th,APCMFM kualalampur,2011kualalampurپوستر1390/07/22
71congress article: A qualitative study: why do phisicians deside to perform cesarean section?7th,APCMFM kualalampur,2011kualalampurپوستر1390/07/22
72congrees article:comparison of unwanted pregnancy and abortion in socially harmed and none socially harmed mothers in tehran -2010 7th,APCMFM kualalampur,2011kualalampu 1390/07/22
73خلاصه مقاله: روش های جراحی پیشگیری از بارداری و عوامل مربوطه در زنان بالای 35 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشانThe 2th International & 4th National Safe Pregnancy & Motherhood Conference تهرانپوستر1390/11/25
74خلاصه مقاله:مطالعه ای کیفی برای تعیین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب نوع زایمان توسط زنان باردار از دیدگاه پزشکان :سزارین یا زایمان طبیعی؟کنگره ملی زایمان ایمنهمدانپوستر1391/02/20
75congress article:RELATIONSHIP BETWEEN PARITY AND FETAL WEIGHTthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
76congress article:COMMON CHRONIC DISEASES AMONG POST MENOPAUSAL WOMENthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
77congress article:relationship between mothers weight and fetal weightکنگره سراسری ارتقای سلامت نوزادمشهدپوستر1391/11/19
78خلاصه مقاله:ملزومات سیاستگزاری های تغذیه ای برای آینده کشور به ویژه برای گروههای در معرض خطربیست ویکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانشیرازپوستر1392/08/07
79خلاصه مقاله:خشونت در بارداری و نقش توانمندسازی زنان در کاهش آنهمایش ملی سلامت مادراندانشگاه علوم پزشکی قزوینپوستر1392/02/03
80خلاصه مقاله:تبیین مشکلات اجرایی مدلهای مراقبت مستمر مامایی در دوران بارداری زایمان و بعد از زایماندوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانسخنرانی1394/07/16
81خلاصه مقاله:برنامه استراتژیک و عملیاتی یک مدل مراقبتی مستمر مامایی،در دوران بارداری زایمان و بعد از زایماندوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1394/07/16
82خلاصه مقاله:بررسی مفهوم و ابعاد اخلاقی-حرفه ای در ارائه مراقبت مستمر مامایی در دوران بارداری،زایمان و بعد اززایمانچهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و چهارمین کنگره سالانه اخلاق پرستاریتهرانپوستر1394/11/06
83خلاصه مقاله: بررسی رابطه بین نسبت دور کمر به قد با فشار خون در نوجوانانچهاردهمین کنگذه بین المللی زنانا ومامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18
84CONGRESS. ARTICLE : Anthropometric Indices in the Prediction of Hypertension in Girls Adolescentsچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18
85خلاصه مقاله:فعال سازی پرونده ی سلامت کارمندان زن حوزه ی بهداشت و درمان شبکه در سال 94اولین همایش کشوری تجارب برگزیدهگرگانپوستر
86خلاصه مقاله فعال سازی پرونده سلامت کارمندان زن ادارات شهرستان در سال 1395اولین همایش کشوری تجارب برگزیده پوستر
87congress article: Assessment of the Health Needs of High School Adolescents in Aran and Bidgol in 2017The 3rd International & 8th National Congress on Health ...اصفهانپوستر
88خلاصه مقاله : طرح تربيت 115 مربي بهداشتي داوطلب در مدارس در سال تحصيلي 96-95اولين همايش کشوري تجارب بر گزيدهگرگانپوستر
89خلاصه مقاله : طرح غربالگري بيماري سل در اتباع بيگانه منطقه سفيدشهر در سال 1395اولين همايش کشوري تجارب بر گزيدهگرگانپوستر
90خلاصه مقاله : بررسي وضعيت شاخص توده بدني و عوامل مرتبط با ان در دانش آموزان بدو ورود به دبستان شهرستان آران و بيدگل ؛ سال تحصيلي 95-96ششمين کنگره پيشگيري ودرمان چاقي. سومين کنگره بين المللي جراحي چاقي و متابوليکتهران، مرکز همايش هاي ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتي 1396/09/08
91خلاصه مقاله : ارتقای مدل مراقبت در دوران بارداری،زایمان و بعداز زایمان:یک مطالعه اقدام پژوهیجهادهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت علمی ّّّّFIGOتهران مرکز همایش های رازیپوستر1396/07/18
92خلاصه مقاله : بررسی مقایسه ای علایم یائسگی در زنان مبتلا به بیماری های غیر واگیر مزمنجهادهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت علمی ّّّّFIGOتهران - مرکز همایش های رازی پوستر1396/07/18
93خلاصه مقاله : ارائه راهکارهای ارتقای خدمات مامایی در نظام بهداشت و درمانکشور :طراحی و ارزیابی نقش اختصاصی ماما یک مطالعه اقدام پژوهیدومین همایش سلامت باروری و مشاوره در ماماییگلستانسخنرانی1396/12/16
94خلاصه مقاله :بررسی رضایت ازفرزند آوری در زنان در انتهای سنین باروری و عوامل مرتبط با آنسلامت زنان و خانوادهتهرانپوستر1398/05/10
95خلاصه مقاله: ادغام بسته کلاسهای آمادگی برای زایمان در سیستم شبکه و بررسی اثر بخشی بر میزان زایمان طبیعی و سزارین شهرستان آران و بیدگلسلامت زنان و خانوادهتهرانسخنرانی1398/05/10
96بررسی موارد لیشمانیوز جلدی در شهرستان آران و بیدگل در سال 1398-1395کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهران-سالن همایشهای رازیسخنرانی1401/03/17

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی موارد لیشمانیوز جلدی درآران و بیدگل سال 1398-13951399دکترای حرفه ای1399/07/231399/09/25