ناهید  سرافراز

 فعالیت های پژوهشی

 

ناهید سرافراز

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 159
نام و نام خانوادگی (فارسی) : ناهید سرافراز رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Nahid Sarafraz دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : مامایی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی مقایسه ای شاخصهای لیبروعواقب نوزادی در زنان بستری شده با تشخیص پست ترم در زایشگاه شبیه خوانی کاشان سال 1383مجری181383/02/031384/09/29
2تعیین میزان شیوع و علل مستعد کننده پره اکلامپسی و اکلامپسی در شهر کاشانمجری121371/08/18
3بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از بدو تاسیس ( 1365) لغایت پایان 1382همکار121384/01/151385/01/15
4بررسی مقایسه ای عوامل مرتبط با فعالیت روزمره زندگی در زنان سالمند ساکن شهر کاشان و خانه سالمندان مجری771386/11/011393/03/25
5مقایسه سن متوسط یائسگی در زنان سیده و غیر سیده شهر کاشان طی سال 1382مجری161382/11/181384/10/13
6تخمین وزن جنین با اندازه گیری ارتفاع رحم مادر در زنان بستری جهت زایمان در زایشگاههای شهر کاشان در سال 1382مجری181382/03/271384/12/09
7بررسی نظرات ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان در موردمجری141380/02/111381/11/01
8بررسی ارتباط روزه داری با وزن هنگام تولد در مادران باردار مجری901385/11/011393/03/25
9بررسی فراوانی کلامیدیا تراکوماتیس در بیماران مبتلا به بیماری التهاب لگن(عفونتهای لگنی) مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی زنان بمارستان دکتر شبیه خوانی از خرداد تا آذر ماه 79همکار91379/07/191380/09/06
10تخمین سن حاملگی با استفاده از سونوگرافیهمکار301376/10/01
11بررسی ارتباط فعالیت جنسی حین بارداری با زمان شروع درد زایمان در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390 همکار391390/12/151394/03/03
12بررسی مقایسه ای اثر فشار بر نقطه ششم طحالی و نقطه سوم کبدی بر شدت درد دیسمنوره اولیه همکار281390/12/151393/04/02
13بررسی شیوع فشار خون و ارتباط آن با سبک زندگی و شاخص های تن سنجی در دختران نوجوانان مدارس شهر کاشان در سال 1390مجری431390/12/151394/07/14
14بررسی استمرار استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن در شهرستان کاشان سال 1391ناظر301391/04/151393/10/13
15بررسی اثر کپسول زعفران بر سندرم پیش از قاعدگی مجری261392/02/011394/04/01
16بررسی فراوانی و شدت دیسمنوره اولیه و ارتباط شدت دیسمنوره با شاخص های انتروپومتریک در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 91-1390مجری591392/02/011396/12/23
17بررسی روایی و پایایی آزمون OSCEدر ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی کاشان در سال 1391-92 همکار361392/10/011395/09/17

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی وضعیت سلامت نوزادی در زنان بستری شده با تشخیص حاملگی طول کشیده در زایشگاه دکتر شبیه خوانی کاشان در سال 83-82EMROمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان,15(61),زمستان 13861386
2بررسی ارتباط سیادت با سن یائسگیIndex Copernicusطب و تزکیه بهار و تابستان 1387; -(69-68):44-50.1387
3بررسی وضعیت شاخص های لیبر در زنان بستری شده با تشخیص حاملگی طول کشیده در زایشگاه شبیه خوانی طی سالهای 1383-1382Index Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض دوره یازدهم شماره 1بهار 13861386
4شیوع تغییرات فیزیولوژیک پوست طی دوران بارداری در خانم‌های بستری در بخش پس از زایمان در بیمارستان شبیه‌خوانی‌کاشان در سال 1388Index Copernicus مجله پوست و زیبایی؛ پاییز 1389 ، دوره 1(3)-125-1331389
5Physiologic Skin Changes in Pregnancy among Patients of the Postpartum Ward in Shabih-Khani Hospital, Kashan in 2009Scopusresearch journal of medical sciences1390
6بررسی خشونت خانوادگی علیه زنان باردار در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی گلابچی کاشان در نیمه دوم سال 1387 فصلنامه علمی پژوهشی زابل( رستمینه)1390
7The relationship between unintended pregnancies andlow birth weight newbornsنامعتبرARCHIVES DES SCIENCES vol(65).no71391
8Physical activity and related factors among elderly womenنامعتبرARCHIVES DES SCIENCES 65 (8) 20121391
9Investigation the status of breastfeeding in hospitalized mothers at postpartum ward at Shabih khani hospital in Kashan in 2009نامعتبرARCHIVES DES SCIENCES,65 (8) 20121391
10Investigation the use of Medicinal Plants in infants less than two year’s oldنامعتبرArchives Des Sciences Vol 65, No. 9;Sep 20121391
11Investigatingthe Effect of Pressure on Third Liver Point on Primary Dysmenorrhea: a Randomized Controlled Clinical TrialISIIran Red Crescent Med J. 2013;15(9):1392
12بررسی ارتباط بین پره اکلامپسی با میگرن در دوران بارداریChemical Abstractمجله پزشکی ارومیه دوره 24, شماره 8 - ( ماهنامه آبان 1392 )1392
13مقایسه اثر کپسول بابونه و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دوره سیزدهم، شماره چهارم، زمستان 13921392
14Effect of Ramadan Fasting during Pregnancy on Neonatal Birth WeightISCJ ournal Fasting and Health:Volume 2, Issue 1, Winter 20141392
15مقایسه اثر مصرف موضعی شیر مادر و روش خشک نگهداشتن برکلونیزاسیون میکروارگانیسمهای بند ناف درنوزادان تازه متولدشدهISCماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- سال هیجدهم، شماره اول، فروردین 13931393
16The assessment of patient rights in maternity ward in Kashan hospital from perspective of the patientsScopusResearch Journal of Medical Sciences Year: 2013 | Volume: 7 | Issue: 4 1392
17بررسی کیفیت ارائه مراقبت های مامایی و میزان رضایتمندی از آن در بخش لیبر و زایمان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر کاشان سال 1390Index Copernicus858- مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره نهم، پی درپی 62 ، آذر 1393 ، ص865-8581393
18Stage at Diagnosis and Delay in Seeking Medical Care Among Women With Breast Cancer, Delhi, IndiaISI و PUBMEDIranian Red Crescent Medical Journal.2014 December ;16(12):1-71393
19ارتباط روزه داری مادر هنگام بارداری و وزن هنگام تولد نوزادISCپرستاری و مامایی جامع نگر، سال 25 ، شماره 76 ، تابستان1394
20The Effect of Ramadan Fasting On Neonatal Weight In Different Trimesters Of Pregnancyعلمی-ترویجی Health, Spirituality and Medical Ethics. 2015;2(3):16-211394
21بررسی اثر فشار بر نقطه ششم طحالی بر تسکین دیسمنوره اولیهISCپرستاری و مامایی جامع نگر، سال 25 ، شماره 78 ، زمستان 941394
22ارتباط در آغوش گرفتن شیر خوار با شاخص های رشدISCپرستاری و مامایی جامع نگر جلد ۲۶ شماره ۱ صفحات ۴۱-۴۷1395
23بررسی رابطه بین نسبت دور کمر به قد با فشارخون در نوجوانانISCپایش نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی 15:5 13951395
24Anthropometric Indices in the Prediction of Hypertension in Female AdolescentsISIIranian Red Crescent Medical Journal1396

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Investigation the prevalence unwanted pregnancy in women to referring health care centers in Kashan 2007Second Congress of the Asia-Pacific Council on Contraceptionچینپوستر2008/12/04
2congress article: Contraceptive metods in women upper 35 years and its related factors in kashan 2007Second Congress of the Asia-Pacific Council on Contraceptionچینپوستر2008/12/04
3خلاصه مقاله همایش: عوامل زمینه ساز بدحجابی و راههای مقابله با آندومین همایش کشوری عفاف وحجابیاسوجپوستر1389/01/31
4Congress article: Physical activity and related factors among elderly women19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatricsفرانسهپوستر2009/07/05
5Congress article: ROLE OF NUTRITION IN ALZHEIMER DISEASE(AD) PREVENTION AND RECOVERY IN ELDERLY19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatricsفرانسهپوستر2009/07/05
6(تکراری با کد 1166)خلاصه مقاله همایش: استفاده از گیاهان دارویی در درمان زردی نوزادیکنگره بین المللی طب سنتی و مکملدانشگاه علوم پزشکی ساریپوستر1387/08/07
7خلاصه مقاله همایش: کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان بررسی بارداریازدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمانمجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)،مجموعه تالارهای امام 1387/07/27
8خلاصه مقاله همایش: تاثیر سن حاملگی برکیفیت زندگی در زنان باردارThe first international safe pregnancy and motherhood congressتهرانپوستر1388/12/05
9خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت شروع تغذیه تکمیلی در شیر خواران زیر دو سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان در سال 1386کنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
10خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت رضایت جنسی در زنان بالای 35 سال و همسرانشان و ارتباط آن با روش پیشگیری از بارداری در کاشان سال 1386چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسیدانشگاه علوم پزشکی ایران- مرکز همایش های رازیپوستر1388/08/20
11خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط تعداد زایمان با دیسپلازی سرویکسهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
12خلاصه مقاله همایش: ارتباط روش ترمیم رحم برمیزان درد پس از سزارینهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
13خلاصه مقاله همایش: ارتباط فعالیت جنسی و کلامید یاتراکوماتیس در بیماران مبتلا به بیماری التهابیهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
14خلاصه مقاله همایش: بررسی شیوع حاملگی ناخواسته درمراجعین به مراکز بهداشتی درمانی کاشان سال 1385هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
15خلاصه مقاله همایش: بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در زنان باردارهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
16خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت پیشگیری از بارداری در زنان بالای 35 سال و عوامل مرتبطهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایران تهرانپوستر1388/08/14
17خلاصه مقاله همایش: افسردگی حین بارداری و لزوم ادغام بیماریابی در مراقبت های زنان باردارهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
18خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط اختلالات ژنتیکی با بیماریهای مادرزادی قلبی کودکانهمایش کشوری سلامت محوری در طب کودکاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوجپوستر1388/08/20
19خلاصه مقاله همایش: اهدای جنین و گامت و حقوق بیمارانسومین کنگره بین المللی حقوق پزشکیکیشپوستر1389/12/03
20خلاصه مقاله همایش: بررسی فعالیت فیزیکی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان زن شهر کاشاناولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایرانمشهدسخنرانی1390/03/03
21Congress article: Quality of life in pregnant women:results from kashan , iran8th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر2009/05/16
22congress article: When is necessary termination of pregnancy after 40weeks?XIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی(cape town )سخنرانی1388/07/12
23congress article: Depression and quality of life in pregnant womenXIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی (cape town) پوستر1388/07/12
24congress article: Effects of education on knowledge, attitude female students on risk factors of breast cancer in university of medical sciences kashan , iran XIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی(cape town) پوستر1388/07/12
25congress article: Prevalence of complains in 239 menopausal aged women in kashan – iran in 20078th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
26congress article: Influence of mother’s menopausal age on daughther’s menopausal age az an inherited factors8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
27congress article: Physical activity and related factors among post menopausal women8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)londonپوستر2009/05/16
28congress article: Relationshp between parity and fetal weightxix figo world congress of gynecology and obstetricsLondon, United Kingdom پوستر2009/10/04
29congress article: Relationshp between mother’s weight and fetal weight8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
30خلاصه مقاله همایش: بررسی علائم بالینی در بیماران مبتلا به دیسپلازی سرویکساولین کنگره بین المللی سرطان های زناندانشگاه علوم پزشکی مشهدپوستر1387/07/19
31congress article: Common chronic diseases among post menopausal women8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
32خلاصه مقاله همایش: بررسی نیازهای آموزشی ماداران دارای کودک 6 تا 24 ماهه در مورد مصرف مکمل های آهن و مولتی ویتامین در مراکز بهداشتی درمانی کاشان سال87بیستمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)،مجموعه تالارهای امام 1387/07/18
33congress article: Relationship between the number of induction, cervix readiness and long hospitalization in women with prolonged pregnancyGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain سخنرانی1389/06/31
34congress article: Relation between Contraceptive methods and the number and sex of the child in women after 35 yearsSecond Congress of the Asia-Pacific Council on Contraceptionچینپوستر2008/12/04
35congress article: Breastfeeding in infants in kashan health centers in 1386Global congress of maternal and infant healthBarcelona-spainپوستر1389/06/31
36congress article: Contraceptive methods in women at transitional years in kashan,20072nd international congress on reproductive health and family planningارومیهپوستر1389/08/05
37خلاصه مقاله همایش: استفاده از گیاهان دارویی در درمان زردی نوزادیکنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
38خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط ریزمغذی روی با اختلال رشد کودکان کمتر از 5 سالکنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
39خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط وزن گیری مادر با وزن هنگام تولد نوزادکنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
40خلاصه مقاله همایش: بررسی مقایسه ای شیر مادر و تغذیه مصنوعی در وزن گیری کودکان شش ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در سال 1386کنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
41خلاصه مقاله همایش: مقایسه حجاب در یهودیت و مسیحیت با اسلاماولین همایش سراسری حجاب عفاف گوهر وجود مندانشگاه علوم پزشکی بابل 1387/09/25
42خلاصه مقاله همایش: حجاب عفاف و کرامت زناولین همایش سراسری حجاب عفاف گوهر وجود من 1387/09/25
43خلاصه مقاله همایش: وضعیت حجاب قبل از ظهور اسلام در ایران باستاندومین همایش کشوری عفاف وحجابیاسوجپوستر1389/01/31
44congress article: Relationship between unwanted pregnancy and fetal weightGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
45congress article: Perinatal outcome of teenage pregnancyGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
46congress article: Relationship between zinc deficiency and failure to thrive in children under 5 years oldGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
47congress article: Long-term contraception and its related factor in women after 35Global congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
48خلاصه مقاله همایش: فلسفه حجابدومین همایش کشوری عفاف وحجابیاسوجپوستر1389/01/31
49خلاصه مقاله همایش: بررسی عوامل مرتبط با سندرم پیش از قاعدگی در کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشانیازدهمین کنگره سراسری سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشوربندرعباسپوستر1389/01/31
50خلاصه مقاله همایش: بررسی عوامل مرتبط با عدم موفقیت بارداریThe first international safe pregnancy and motherhood congressتهرانپوستر1388/12/04
51خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط قد مادر با وزن هنگام تولد نوزادThe first international safe pregnancy and motherhood congressتهرانپوستر1388/12/04
52خلاصه مقاله همایش : بررسی فراوانی علائم بالینی تب بعد از زایمان در زنان مراجعه کننده به زایشگاه دکتر شبیه خوانی کاشان طی سالهای 82-1379خلاصه مقالات اولین همایش بارداری ایمن کاشانپوستر
53خلاصه مقاله همایش: خانواده در قرآناولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانسخنرانی1390/03/05
54خلاصه مقاله همایش: بررسی موضوعات آموزشی مورد نیاز ماماهای شاغل کاشاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
55خلاصه مقاله همایش: سنجش نیاز دانشجویان مامایی در خصوص ضرورت آشنایی آنان با احکام شرعیدوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
56خلاصه مقاله همایش: تدوین و اجرای یک برنامه آموزشی در زمینه اصول صحیح نسخه نویسی بر اساس سنجش آگاهی و نظرات دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری مامایی کاشاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
57خلاصه مقاله همایش: لزوم آموزش اصول مقاله نویسی از دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهدالکترونیک1390/02/10
58تکراری با کد 743خلاصه مقاله همایش: ارتباط فعالیت جنسی و کلامید یاتراکوماتیس در بیماران مبتلا به بیماری التهابیاولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایرانمشهدپوستر1390/03/03
59خلاصه مقاله همایش: بررسی فرآوانی بیماریهای مادرزادی قلبی کودکانبیستمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و ششمین همایش ملی پرستاری کودکانتهرانپوستر1387/07/15
60خلاصه مقاله: فراوانی دیسمنوره اولیه و همراهی آن با برخی عوامل آنتروپومتریک8 کنگره ملی سلامت و خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
61خلاصه مقاله: بررسی فراوانی بارداری برنامه ریزی نشده در زنان نمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی گلابچی کاشان در نیمه دوم سال 1387-یک مطاله توصیفی8 کنگره ملی سلامت و خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
62خلاصه مقاله: بررسی سلامت جسمی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال اول 88 -1387: یک مطالعه توصیفی8 کنگره ملی سلامت و خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
63خلاصه مقاله: بررسی فراوانی خشونت فیزیکی غلیه زنان باردار در زنان مراجعه مننده به مرکز بهداشتی درمانی گلابچی کاشان در نیمه دوم سال 1387 -یک مطالعه توصیفی8 کنگره سلامت خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
64congress article: prevalence of unplanned pregnancy in women referring to golabchi healthcare centerthe 2nd global congress of material and infant healthchinaپوستر1391/08/04
65congress article: PREVALENCE OF SPOUSAL USE OF DRUGS, ALCOHOL OR CIGARETTE IN WOMEN REFERRING TO HEALTHCARE the 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
66congress article: PHYSIOLOGIC SKIN CHANGES DURING PREGNANCY IN HOSPITALIZED WOMEN AT POSTPARTUM UNITthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
67congress article:RELATIONSHIP BETWEEN PARITY AND FETAL WEIGHTthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
68congress article:MATERNAL AGE AND POSTPARTUM HEMORRHAGEthe 2nd global congress of material and infant health china 1391/08/04
69congress article:COMMON CHRONIC DISEASES AMONG POST MENOPAUSAL WOMENthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
70congress article:THE USE OF HERBS IN THE TREATMENT OF NEONATAL JAUNDICEthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
71congress article: ASSESSMENT OF PHYSICAL HEALTH IN FEMALE STUDENTS OF KASHAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCESthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
72congress article: ATTITUDES OF MIDWIVES EMPLOYED IN HEALTH CARE CENTERS IN KASHAN REGARDING CONTINUES EDUCATIONthe 2nd global congress of material and infant health chinaپوستر1391/08/04
73خلاصه مقاله: رابطه دعا و قرائت قرآن با فعالیت های فیزیکی سالمندان همایش ملی قرآن و علوم پزشکیمشهدپوستر1391/10/06
74تکراری با کد 741خلاصه مقاله: بررسی ارتباط تعداد زایمان با دیسپلازی سرویکسچهارمین کنگره سالانه سرطان های زنان ایرانتهرانپوستر1391/03/30
75خلاصه مقاله: امنیت اجتماعی در پرتو حجاب و عفاف زنانهمایش بین المللی بانوان برگزیده ادیان آسمانیتهرانپوستر1391/11/12
76congress article:relationship between mothers weight and fetal weightکنگره سراسری ارتقای سلامت نوزادمشهدپوستر1391/11/19
77congres article: factor influenchig quality of life on women with breast cancer in delhi: a follow - up studybits 4 annual world cancerchinaپوستر1390/08/16
78خلاصه مقاله: اثر مصرف موضعی شیر مادر ب زمان افتادن بند نافسیزدهمین کنگره بین المللی زنان و ماماییتهرانپوستر1391/09/27
79خلاصه مقاله: بررسی وضعیت امکانات تفریحی رفاهی سرای سالمندان و میزان رضایت ساکنین خانه سالمندان پنجمین کنگره بین المللی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری منوپوز و آندوپوزتهرانپوستر1391/10/06
80Congress article: Physical activity and related factors among elderly women5th international congress irhrc on reproductiveTehranپوستر1391/10/06
81congress article: common chronic diseases among eelderly women5th international congress irhrc on reproductivetehranپوستر1391/10/06
82خلاصه مقاله: بررسی تاثیر روش ترمیم رحم بر ارتقا سلامت مادرانهمایش کشوری مراقبت و سلامتگیلانپوستر1390/12/03
83خلاصه مقاله:اثر مصرف موضعی شیر مادر بر کلونیزاسیون میکروارگانیسم ها ی بند نافکنگره پرستاری جامعه نگرکاشانپوستر1391/12/01
84خلاصه مقاله: بررسی اثر فشار بر نقطه سوم کبدی بر شدت دیسمنوره اولیهدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانسالن همایش رازی (تهران)سخنرانی1392/07/04
85congress article: influence of uterine rapair on post-cesarean maternal pain4th international congress of interventional pain medicinetehranپوستر1392/07/20
86خلاصه مقاله:بررسی علل عدم رضایت سالمندان از زندگی در سرای سالمندانکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
87خلاصه مقاله:بررسی نظرات ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی در مورد زمان , شیوه اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزش مداومکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
88خلاصه مقاله:بررسی نظرات ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی در مورد بهترین زمان اجرای برنامه های آموزش مداومکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
89خلاصه مقاله:بررسی نظرات ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی در مورد بهترین روش ارزشیابی برنامه های آموزش مداومکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
90خلاصه مقاله:ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادرانکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
91تکراری با کد969 خلاصه مقاله: بررسی علایم بالبنی در بیماران مبتلا به دیسپلازی سرویکسدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1392/07/04
92تکرای با 2013خلاصه مقاله: ارتباط فعالیت جنسی و کلامیدیاتراکوماتیس در بیماران مبتلا به بیماری التهابیدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1392/07/04
93خلاصه مقاله:بررسی علائم بالینی وعلل خونریزی گوارشی در اطفالدومین کنگر ه سراسری سلامت کودکان و نوجوانان با محوریت بیماری های شایع کودکان-10لغایت 12دی ماه1393 زاهدان- دانشکده دندانپزشکی-تالار بوعلیپوستر1393/10/10
94خلاصه مقاله:بررسی ارتباط اختلالات کروموزومی با بیماری های مادرزادی قلبی کودکاندومین کنگر ه سراسری سلامت کودکان و نوجوانان با محوریت بیماری های شایع کودکان-10لغایت 12دی ماه1393 زاهدان- دانشکده دندانپزشکی-تالار بوعلیپوستر1393/10/10
95خلاصه مقاله تکراری با کد4020-2013-743:ارتباط فعالیت جنسی و کلامیدیاتراکوماتیس در بیماران مبتلا به بیماری التهابیهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروری،29-27 آبان ماه 1393دانشگاه علوم پزشکی مشهدپوستر1393/08/27
96تکراری باکد3007- congress article :common chronic diseases among elderly womenهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروری،29-27 آبان ماه 1393دانشگاه علوم پزشکی مشهدپوستر1393/08/27
97خلاصه مقاله:طراحی و اجرای برنامه آموزشی اصول صحیح نسخه نویسی و تجویزاولین همایش کشوریآموزش مبتنی بر شواهد و دومین همایش کشوری توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی:جشنواره فیلم های آموزشیعلوم پزشکی مشهدپوستر1394/03/05
98خلاصه مقاله "بررسی مقایسهای اثر فشار بر نقاط ششم طحالی و سوم کبدی بر سطح اضطراب مبتلایان به دیسمنوره اولیه- کارآزمایی بالینی کنترلدار تصادفی کور شدههفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورد ع پ کاشانسخنرانی1395/06/16
99CONGRESS. ARTICLE :Role of pray and hearing the Quran in physical functioning among elderly peopleچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18
100خلاصه مقاله: بررسی رابطه بین نسبت دور کمر به قد با فشار خون در نوجوانانچهاردهمین کنگذه بین المللی زنانا ومامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18
101CONGRESS. ARTICLE : Anthropometric Indices in the Prediction of Hypertension in Girls Adolescentsچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18
102Congress article:Relationship between fasting and birth weight in pregnant womenNLRCS international congressmashhadپوستر2017/09/06
103خلاصه مقاله:تدوین؛اجرا وارزشیابی برنامه آموزشی اصول صحیح نسخه نویسی وتجویز منطقی داروها برای دانشجویان ماماییهجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهران مرکز همایش های رازیپوستر1396/02/07
104CONGRESS. ARTICLE :The associations between post menopause bleeding and cervial displasisهجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی قزوینقزوینپوستر1396/06/14
105خلاصه مقاله: بررسی وضعیت افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390-91هجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی پوستر1396/06/14
106خلاصه مقاله :بررسی ارتباط مدت خونریزی قاعدگی باشاخص های انتروپومتریک مرتبط با چاقی در دانشجویانچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18
107خلاصه مقاله : ارتباط روش ترمیم رحم بر میزان درد پس از سزارینچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1396/11/18

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی علل خونریزی گوارشی در اطفال مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1383-13781384پزشکی عمومی 1384/05/03