محبوبه  رضایی

 فعالیت های پژوهشی

 

محبوبه رضایی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 162
نام و نام خانوادگی (فارسی) : محبوبه رضایی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mahboubeh Rezaei دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : پرستاری آدرس محل کار : دانشکده پرستاری و مامایی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1مقایسه دو روش آموزش چهره به چهره و فیلم آموزشی بر نحوه استفاده از اسپری استنشاقیناظر281395/09/011397/12/23
2بررسی وضعیت استفاده از گیاهان دارویی وعوامل مرتبط با آن درسالمندان شهرکاشان در سال 1395ناظر141395/10/011396/12/23
3" بررسی سلامت معنوی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان بستری در بیمارستانهای دولتی شهر کاشان 1395ناظر101396/01/151396/11/15
4زمان سنجی فعالیت های مراقبتی و غیر مراقبتی پرستاران و عوامل مرتبط با آن در بخش های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396 مجری131396/05/151397/06/18
5بررسی تاثیر تکنیک آرام سازی بنسون بر شدت خستگی و سلامت عمومی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال6 139مجری121396/07/011397/07/01
6: بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر خودکارامدی در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان در سالمندان شهر کاشانمجری121396/07/151397/07/15
7بررسی رابطه ترس از افتادن با شاخص های عملکردی در سالمندان مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان متینی کاشان در سال 1396مجری121396/11/011397/11/01
8ارتقاء توانمندی حرفه ای پرستاران بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی کاشان: یک مطالعه اقدام پژوهشی مشارکتیناظر121396/11/011397/11/04
9مقایسه تاثیر تدریس به روش یادگیری مبتنی برتیم و سخنرانی بر انگیزش یادگیری علم در دانشجویان رشته کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کاشانمجری91396/11/011397/08/01
10بررسی تاثیر بیان تجربه بازماندگان سرطان بر تاب آوری بیماران مبتلا به سرطان ناظر121397/04/011398/04/01
11بررسی تاثیر تجسم هدایت شده بر کیفیت خواب و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان ناظر61397/05/011397/11/01
12بررسی تاثیر خاطره گویی گروهی بر بیخوابی سالمندانمجری121397/05/151398/05/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی تأثیر برنامه‌ی نوتوانی ریه بر وضعیت بالینی بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه با شدت متوسط در بیمارستان‌های آموزشی منتخب شهر اصفهان در سال‌های86-1385EMROمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان-(66)17-بهار1388-1388
2بررسی ارتباط رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت باسطح فعالیت های روزمره زندگی وفعالیت های روزمره زندگی باابزار درسالمندان غرب تهران 1386ایندکس نشدهمجله علمی پژوهشی سالمندی ایران,سال دوم، شماره پنجم، پاییز1386 1386
3سلامت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانیIndex Copernicus, دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران( حیات ) دوره 14، شماره 4-31387
4Prayer in Iranian cancer patients undergoing chemotherapyPUBMEDComplement Ther Clin Pract Volume: 14 Issue: 2 Pages: 90-97 Published: 2008 May1387
5ارتباط تناوب دعا کردن و سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانیایندکس نشدهفصلنامه پرستاری ایران-سال بیستم، شماره 52، زمستان 13861386
6تأثیر برنامه بازتوانی ریه بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریهIndex Copernicusمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان/دوره 13, شماره 1 - ( فروردین 1390 ) /صفحات35-301390
7خارج از سازمانی عوامل مؤثر در ارتقای سلامت زنان سرپرست خانوار: مثلث طلایی پول، وقت و انرژیISCفصلنامه دانش و تندرستی دوره 10، شماره 1394:41394
8خارج سازمانی: تحلیل مفهوم حمایت اجتماعی از دانش آموختگان جدید پرستاری در محیط کار: روش هیبریدISCنشریه پرستاری ایران جلد ۲۶، شماره ۸۶ - ( ۱۳۹۲ ) | جلد ۲۶ شماره ۸۶ صفحات ۷۱-۸۹1392
9خارج از سازمانی :عوامل تأثیرگذار بر گذر نقش از دانشجویی به پرستاری بالینی: یک مطالعه تئوری پایهISCنشریه پرستاری ایران. ۱۳۹۳; ۲۷ (۹۲) :۴۴-۵۶1393
10خارج از سازمانی:استراتژی های مدیران پرستاری در تسهیل فرایند گذار پرستاران تازه کار به پرستار بالینیISCفصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management ISSN 6603-2251 فصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی (پزشکی) سال چهارم، شماره 2، تابستان 13941394
11Comfort and Hope in the Preanesthesia Stage in Patients Undergoing Surgery خارج از سازمانیISI و PUBMEDJournal of PeriAnesthesia Nursing 29(3):213–220 · June 2014 1393
12The Effect of Music on Anxiety and Cardiovascular Indices in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft: A Randomized Controlled Trial خارج از سازمانیISI و PUBMEDNurs Midwifery Stud. 2015 Dec; 4(4):1394
13خارج از سازمانی :اثر دعا بر سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطانISCپایش : پاییز 1385 , دوره 5 , شماره 4 ; از صفحه 295 تا صفحه 304 .1385
14Factors Involved in Iranian Women Heads of Household’s Health Promotion Activities: A Grounded Theory Study خارج از سازمانیPUBMEDOpen Nurs J. 2013; 7: 133–1411392
15. بررسی تاثیر برنامه نوتوانی ریه بر وضعیت بالینی بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه با شدت متوسط در بیمارستانهای آموزشی منتخب شهر اصحهان در سال های 86-1385ISCمجله علمی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی زنجان . دوره 17 . شماره 66 . بهار 1388 صفحه 1-281388
16Effects of Pilates Exercise on Quality of Life of Patients on HemodialysisCINAHLCrit Care Nurs J. 2016 August; 9(3)1395
17Religious Practices and Self-Care in Iranian Patients with Type 2 DiabetesISI و PUBMEDJournal of religion and health1396
18Familiarity with holy quran and death anxiety in emergency nursesISINursing and Midwifery Studies1396
19Effect of spiritual counseling on spiritual well-being in Iranian women with cancer: A randomized clinical trialISI و PUBMEDComplementary therapies in clinical practice1396
20.*ISINursing and Midwifery Studies2019

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: موسیقی درمانی در بیماران مبتلا به سرطانکنگره بین المللی طب سنتی و مکملدانشگاه علوم پزشکی ساریسخنرانی1387/08/07
2تکراری با کد1336-خلاصه مقاله همایش: بررسی تاثیر برنامه پیاده روی منظم بر وضعیت بالینی سالمندان مبتلا به COPDکنگره بین المللی طب سنتی و مکملدانشگاه علوم پزشکی ساریپوستر1387/08/07
3خلاصه مقاله همایش: استفاده از درمان های مکمل و جایگزین در بیماران مبتلا به ایرزکنگره بین المللی طب سنتی و مکملدانشگاه علوم پزشکی ساریپوستر1387/08/07
4خلاصه مقاله همایش: دعا در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)اولین همایش سراسری مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و جایگزیناصفهانپوستر1387/04/19
5congress article: desmoid tumor and administration of imatinib mesylate nursingاولین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی ایران و یازدهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی ایرانتهران، مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتیپوستر1395/08/19
6خلاصه مقاله : بررسی تاثیر بحث گروهی برکیفیت زندگی و تغییرات هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابتیدومین کنگره ملی مراقبت از بیماری های مزمناهوازسخنرانی1396/08/24
7CONGRESS. ARTICLE :Health Literacy and Self-care Behaviors in Patients with Type II Diabetes :CONSEQUENCES OF RELILIENCE IN OLDER PEOPLE WITH CHRONIC ILLNESS: AN EFFECTIVE CONSTRUCT FOR HEALTH PROMOTIONHEALTH EDUCATION &PROMOTIONاصفهان 2017/08/23
8CONGRESS. ARTICLE :Health Literacy and Self-care Behaviors in Patients with Type II Diabetes :HEALTH EDUCATION &PROMOTIONاصفهانپوستر2017/08/23
9خلاصه مقاله : بررسی تاثیر بحث گروهی بر کیفیت زندگیو نغییرات هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابتیدومین کنگره ملی مراقبت از بیماری های مزمناهوازپوستر1396/08/24
10congress article: The Effect of Platelet Rich Plasma Dressing on Healing Diabetic Foot Ulcers:A Randomized Controlled Clinical Trial2nd International and 4th National Congress of Wound healing and Tissue Repairتهرانپوستر2017/10/25
11CONGERS ARTICL: Health promotion process in 'women heads of household ':A grounded theory studyسومین کنگره بین المللی کلیه ونفرولوژی پوستر
12پیامد تابآوری سالمندان با بیماری مزمن : یک ساختار موثر برای ارتقاء سلامتThe 3rd International & 8th National Congress on Health Education & Promotionاصفهانپوستر2017/08/23

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع