همایون  نادریان

 فعالیت های پژوهشی

 

همایون نادریان

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 179
نام و نام خانوادگی (فارسی) : همایون نادریان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Homayoun Naderian دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : علوم تشریحی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان - مرکز تحقیقات علوم تشریح
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی بیان ژنهای Cox-2 , H - B EGF , and ST6 Gall در نمونه های سرطان پستان در شهر کاشان و ارتباط آن با نتایج پاتو کلینیکی همکار621388/12/011394/01/31
2بررسی بیان ژن های CHEK2 BARD1 در سرطان پستان از روش RT-PCR در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 13 آبان تهران مجری121387/03/201388/03/20
3بررسی ارتباط ژنتیکی تومورمارکرها با بروز سرطان پستان در زنان کاشانمجری241388/12/011390/12/01
4مقایسه تاثیر دو تکنیک تجربی ایسکمی موقت مغز بر روی نورونهای هیپوکامپ موش بالغ فمجری121386/09/151387/09/15
5بررسی تاثیر نورواستروئیدها بر تمایز سلولهای بنیادی چربی به سلولهای شبه شوان همکار521389/02/151393/05/23
6بررسی تاثیر ارائه درس عملی آناتومی قبل از تئوری آن بر روی کیفیت آموزشمجری121375/09/28
7بررسی فراوانی 10 نوع موتاسیون شایع بتا تالاسمی در ایران در بین مبتلایان به تالاسمی در شهر کاشان با روش PCRمجری181386/04/101387/10/10
8بررسی اثر سرم بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیک بر روی روند تکاملی اولیه جنینی در محیط کشتمجری301378/04/011386/10/02
9بررسی تغییرات بیان ژن زیرواحدهای گیرنده گلوتامات در لنفوسیت های خون محیطی بیماران سکته مغزی ایسکمیهمکار1371389/11/011401/02/01
10استفاده از گالکتین 3 به عنوان مارکر جهت تشخیص محل و وسعت ضایعه التهابی در موش سوری وازکتومی شده همکار391389/06/011392/08/18
11بررسی تروما در نوجوانان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 1383-1388همکار91389/10/01
12بررسی ارتباط بیان ژن ها و پروتئین های آپوپتوتیک caspas3, p53 , Bcl-xl, Bcl-2, Bax با یکدیگر بدنبال ایجاد ایسکمی موقت در هیپوکامپ مغز رت بالغمجری1471390/01/011402/02/12
13بررسی تاثیر هورمون های جنسی زنانه بر تغییرات هیستولوژیک کورتکس پره فرونتال مغز در مدل حیوانی MCAOمجری1021392/09/011401/02/04
14بررسی اثر دوز ترکیبی هورمونهای استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن سیتوکینهای التهابی و میزان مهاجرت لنفوسیتها به ناحیه حاشیه ایسکمی به دنبال ایجاد مدل سکته مغزی در رتمجری241392/12/011394/12/01
15تاثیر هورمون استروژن و پروژسترون بر بیان انتقال دهنده های گلوتامات در ناحیه حاشیه ایسکمی فوکال مغز در رت'مجری901393/10/011401/02/31
16بررسی اثر هورمون اکسی توسین بر سکته مغزی و بیان پروتئین iNOS به دنبال ایجاد مدل سکته مغزی ایسکمی در رتمجری731394/03/151400/04/08
17بررسی اثر درمانی مکمل ویتامین D در بیماران سکته مغزیمجری691395/10/011401/06/12
18" بررسی ارتباط تنوع ژنتیکی Ser326Cysژن 8- اکسوگوانین گلیکوزیداز انسانی (hoGG1) با خطر ابتلا به سرطان پستانمجری
19" بررسی هورمون اکسی توسین بر تغییرات رفتاری، بیان پروتئین انتقال دهنده گلوتامات (EAAT3) و فاکتورهای آنتی اکسیدانی در مدل حیوانی سکته مغزی ایسکمیکهمکار241398/02/011400/02/01
20بررسی تاثیر تولید مدل های آناتومی دستگاه گوارش بر انگیزه یادگیری و پیشرفت آموزشی درس آناتومی دستگاه گوارش در دانشجویان پزشکیمجری12
21طراحی، اجراء و ارزیابی درس اناتومی جراحی در برنامه دانشجویان پزشکی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم کاشان در سال تحصیلی1400-1399و تاثیر آن بر یادگیری و علاقه دانشجویانمجری12

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1Polycystic ovarian patient’s serum decreases in vitro development of mouse embryoISIIranian Journal of Reproductive Medicine Vol.7. No.1. pp: 13-17, Winter 20091387
2"ساب کلونینگ ژن آنزیم گلوکوسربروزیداز موش سوری در وکتور لنتی ویرال و انتقال آن به رده سلولیHEKIndex Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض-دوره یازدهم شماره 1 بهار 13861386
3بررسی اثر برگ گیاه هواچوه در روند التیام زخم سوختگی درجه دو در موش صحراییIndex Copernicus فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 2، تابستان 1389 ، صفحات 106-991389
4بررسی تاثیر پروژسترون در بیان ژن‌های P0, S100, Krox20 در سلول‌های بنیادی برگرفته از بافت چربی در شرایط آزمایشگاهیEmbaseمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران / دوره 69، شماره 2، اردیبهشت 13901390
5Expression Cloning of Recombinant Escherichia coli lacZ Genes Encoding Cytoplasmic and Nuclear β-galactosidase VariantsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences-Vol. 14, No. 4, July-Aug 2011, 369-3751390
6بررسی بیان ژن های آپوپتیکBCL-2 و BAX در هیپوکامپ مغز موش صحرایی به دنبال ایجاد ایسکمی موقتISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 5، آذر و دی 13911391
7Expression of Galectin-3 As A Testis Inflammatory Marker in Vasectomised MiceISICELL JOURNAL(Yakhteh), Vol 15, No 1, Spring 20131392
8Regional regulation of glutamate signaling during cuprizone-induced demyelination in the brainISI و PUBMEDAnnals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger Volume 195, Issue 5, October 20131392
9Plastination and Staining of Brain Slices Using Two Different Dehydration MethodsISCAnatomical Sciences Journal 2013, Vol 10, No 21392
10Morphology of Rat Hippocampal CA1 Neurons Following Modified Two and Four-Vessels Global Ischemia ModelsPUBMEDArch Trauma Res. 2013 December; 2(3)1392
11Combined Effect of Ginger and Pumpkin Seed Extracts on Rat Testis and Serum Biochemical Parameters after Cyclophosphamide TreatmentISC“Anatomical Sciences Journal February 2014, Volume 11, Number 11392
12 Absence of Thyrocervical TrunkISCAnatomical Sciences Journal Volume 12, Number 21394
13Cultural Acceptability and Personal Willingness of Iranian Student Toward Cadaveric DonationISI و PUBMEDAnatomical Sciences Education1396
14Gonadal steroids block the calpain-1-dependent intrinsic pathway of apoptosis in an experimental rat stroke modelISI و PUBMEDJournal Neurological Research 1395
15Neuroprotective Effects of Oxytocin Hormone after an Experimental Stroke Model and the Possible Role of Calpain-1.ISI و PUBMEDJournal of Stroke and Cerebrovascular Diseases1396
16Learning styles and strategies preferences of Iranian medical students in gross anatomy courses and their correlations with genderISI و PUBMEDAnat Cell Biol. 2017 Dec;50(4):1396
17 Comparison of the effects of progesterone and 17 beta-estradiol on Schwann cell markers expression in rat adipose-derived stem cells ISI و PUBMEDVETERINARY RESEARCH FORUM1396
18Estrogen and progesterone attenuate glutamate neurotoxicity via regulation of EAAT3 and GLT-1 in a rat model of ischemic strokeISI,PUMED*Iranian Journal of Basic Medical Sciences
19The effect of female sex hormones on Hsp27 phosphorylation and histological changes in prefrontal cortex after tMCAOPUBMED,Scopus,ISI*Pathology - Research and Practice
20Estrogen and progesterone attenuate glutamate neurotoxicity via regulation of EAAT3 and GLT-1 in a rat model of ischemic strokePUBMED,Scopus,ISI*Iranian Journal of Basic Medical Sciences
21Calcitriol modulate post-ischemic TLR signaling pathway in ischemic stroke patientsPUBMED,Scopus,ISI*Journal of Neuroimmunology
22چاپ سه بعدی مدل های آموزشی آناتومی و جنین شناسی: کیفیت بهتر و هزینه کمترISCفیض

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1Congress article: Four Arteria Variation in Ipsilateral Upper Limb10th congress European Association of Clinical Anatomyترکیهپوستر1388/06/11
2congress article: Sufficient recombinant lentivirus titration was produced by packing lentiviral vectorsکنگره بین المللی آناتومی آسیا و اقیانوسیه و هشتمین کنگره سراسری آناتومی ایرانتهران 1387/02/27
3خلاصه مقاله همایش: بررسی آموزش برمبنای حل مسئله دریادگیری مفاهیم آناتومیسمینارسراسری روش های نوین آموزش درعلوم تشریحدانشگاه علوم پزشکی تبریزپوستر1388/04/31
4Congress article: Morphological study of larynx in Iranian and after puberty10th congress European Association of Clinical Anatomyترکیهپوستر1388/06/11
5Congress article: Variation in accessory hemiazygos and left superior intercostals veins10th congress European Association of Clinical Anatomyترکیهپوستر1388/06/11
6خلاصه مقاله همایش: فقدان تنه ی تیروسرویکالنهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران- همدانهمدان 1389/03/04
7خلاصه مقاله همایش: کلونینگ ژن های نوترکیب lacZ وبیان واریانت های سیتوپلاسمی و هسته ای بتا گالاکتوزیدازنهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران- همدانهمدان 1389/03/04
8خلاصه مقاله همایش: بررسی اثر برگ گیاه هواچوه در روند التیام زخم سوختگی درجه دو در موشنهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران- همدانهمدان 1389/03/04
9خلاصه مقاله همایش: رژنراسیون اعصاب محیطی با استفاده از کانال های راهنمای عصب نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران- همدانهمدان 1389/03/04
10congress article: Histological study of larynx in Iranian pre- and after-puberty2nd International Symposium on Clinical and Applied AnatomyPrague, Czech Republicپوستر1389/04/18
11congress article: Expression of galactin-3 and galactin-8 on human endometrium2nd International Symposium on Clinical and Applied AnatomyPrague, Czech Republicپوستر1389/04/18
12congress article: Recombinant lentiviral vector transfect the cells line2nd International Symposium on Clinical and Applied AnatomyPrague, Czech Republicپوستر1389/04/18
13congress article: Anomalous relation of axillary artery2nd International Symposium on Clinical and Applied AnatomyPrague, Czech Republicپوستر1389/04/18
14congress article: learning style of anatomy concepts in viwe of medical students in kashan university of medical sciencesaninternation association for medical educationviennaپوستر1390/06/05
15congress aticle: anomalous relation of axillary artery2th, internation symposium on clinical and applied anatomy paragueپوستر1389/04/18
16خلاصه مقاله: برسی سیگنال دهی سیستم گلوتامرژیک ماده خاکستری و سفی مغز در مدل حیوانی MSدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانگیلانپوستر1391/02/20
17خلاصه مقاله: افزایش یادگیری آناتومی اسکلتی ماهیچه ای به کمک پویانمایی رایانه ایدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانرشتپوستر1391/02/20
18خلاصه مقاله: مقایسه بین دو تکنیک بستن دو و چهار رگ بر روی تعداد نورون های CA1 هایپو کامپ به دنبال ایسکمی -ریپرفیوژندهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانگیلانپوستر1391/02/20
19خلاصه مقاله: منشا متفاوت و موقعیت سطحی سرخرگ اولناردهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانگیلانپوستر1391/02/20
20خلاصه مقاله: برسی تاثیر پروژسترون در بیان ژن های P0,S100وKrox20 در سلولهای بنیادی چربی در شرایط آزمایشگاهیدهمین کنگره سراسری علوم تشریحگیلانپوستر1391/02/20
21خلاصه مقاله: بیان گالکتین-3 به عنوان یک مارکر التهابی در بیضه های موش وازکتومی شدهدهمین کنگره سراسری علوم تشریحگیلانپوستر1391/02/20
22خلاصه مقاله: افزایش تجسم ساختار های آناتومیک با استفاده از رایانهاولین همایش سراسری روش های آموزش در علوم زیست پزشکیاصفهانسخنرانی1391/06/08
23خلاصه مقاله: روش های آموزش آناتومی : مقاله مروریاولین همایش سراسری روش های آموزش در علوم زیست پزشکیاصفهانپوستر1391/06/08
24خلاصه مقاله: مقایسه بین نظرات دانشجویان پسر و دختر درباره استراتژی های یادگیری در دانشگاه علوم پزشکی کاشاناولین همایش سراسری آموزش در علوم زیست پزشکی اصفهانپوستر1391/06/08
25congress article: comparison between 2-vessel and 4- vessel occlusion techniques on number of dentate gyrus neurons following ischemia and reperfusioninternational symposium of clinical and applied anatomy & xiv national congress of anatomytrukeyپوستر1391/04/08
26خلاصه مقاله:مدل ایسکمی فوکال شریان مغزی میانی( MCAO ) در رت و عوامل موثر بر موفقیت آنیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایراناهوازپوستر1392/11/30
27خلاصه مقاله:تغییرات بافتی و بررسی آپوپتوز در مغز بدنبال ایجاد مدل حیوانی ایسکمی فوکالیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراناهوازپوستر1392/11/30
28خلاصه مقاله:فعال شدن ناحیه ساب ونتریکولار مغز در پی ایجاد مدل توکسیک دمیلینیشنیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایراناهوازپوستر1392/11/30
29congress article:Activation of the subventricular zone in a toxic de- and remyelination animal modelیازدهمین کنگره سرتسری علوم تشریحی ایراناهوازسخنرانی1392/11/30
30خلاصه مقاله:مقایسه بین تاثیر القایی استرادیول و پروژسترون در بیان مارکرهای سلولهای شوان در سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربییازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایراناهوازسخنرانی1392/11/30
31خلاصه مقاله:تاریخ کالبد شناسی ایران قبل از اسلامیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایراناهوازپوستر1392/11/30
32خلاصه مقاله: ارزیابی وضعیت داوطلبان شرکت کننده در مصاحبه ورودی شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشانپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی یزدپوستر1393/02/09
33خلاصه مقاله: بررسی تاثیر هورمونهای جنسی زنانه بر مارکر 27 HSP و تغییرات هیستولوژیک کورتکس پره فرونتال مغز در مدل حیوانی MCAOاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
34خلاصه مقاله:بررسی و مقایسه میزان موفقیت سه رشته انسدادی در ایجاد مدل سکته مغزی ایسکمیک در رتاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
35congress article:Computer assisted learning increases the imaging of anatomical structuresthe international congress of clinical anatomyfranceسخنرانی1394/04/03
36congerssartical:An overview of ancient Persain anatomical textsThe 12th Iranian Congress on Anatoical Sciencesد ع پ شهید بهشتیسخنرانی1395/02/15
37Evaluation of Cultural Influences on Anatomy LearningThe 12th Iranian Congress on Anatoical Sciencesد ع پ شهید بهشتیسخنرانی1395/02/15
38Comparison between two and four-vessels global brain ischemia models on morphology of thalamic neurons in ratThe 12th Iranian Congress on Anatoical Sciencesد ع پ شهید بهشتیپوستر1393/12/14
39congressartical :Protective effects of oxytocin hormone after transient MCAO strke model in ratThe 12th Iranian Congress on Anatoical Sciencesد ع پ شهید بهشتیپوستر1395/02/14
40Protective effects of oxytocin hormone after transient MCAO stroke model in ratدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانبرگزارکنندگان: گروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتپوستر1395/02/15
41congress artical : effect of tMCAO and steroidal hormone on GLT-1 and EAAT3دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانبرگزارکنندگان: گروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علوم تشریحپوستر1395/02/15
42Comparison between two and four-vessals global brain ischemia models on morphologyof thalamic neurons in rat پوستردوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانگروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علوم تشریپوستر1395/02/15
43congress artical :Evaluation of Cultural Influences on Anatomy Learning پوستردوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانگروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علوم تشریحی ایرانپوستر1395/02/15
44خلاصه مقالات :نیازسنجی از کارورزان در مورد نقش دستیاران به عنوان استاد ، گامی درراستای تدوین دوره دستیار در نقش مدرس RAT(Resident as a Teacher )هجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهران مرکز همایش های رازیپوستر1396/12/16

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی تآثیر پروژسترون بر تمایز سلولهای بنیادی بر گرفته از بافت چربی به سلول های شبه شوان 1389کارشناسی ارشد 1389/04/021389/12/16
2« بررسی راهبردهای یادگیری مفاهیم آناتومی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال 13881389پزشکی عمومی1388/04/211389/02/20
3بررسی تاثیر استفاده ازپویانمایی آناتومی بریادگیری آناتومی اندام دردانشجویان پزشکی1390پزشکی عمومی1390/05/111390/08/04
4بررسی تاثیر مکمل غذایی کاندنسیل بر پارامترهای اسپرمی و ساختار کروماتین در رت ها پس از القای واریکوسل1395کارشناسی ارشد 1394/04/241395/11/30
5بررسی اثر هورمون اکسی توسین بر سکته مغزی و بیان پروتئین iNOS و Calpain-1به دنبال ایجاد مدل سکته مغزی ایسکمی در رت1395کارشناسی ارشد 1394/02/051395/11/12
6تاثیر هورمون استروژن و پروژسترون بر بیان انتقال دهنده های گلوتامات در ناحیه حاشیه ایسکمی فوکال مغز در رت1394کارشناسی ارشد 1393/09/261394/12/24
7بررسی تاثیر هورمون های جنسی زنانه بر مارکرHSP27 و تغییرات هیستولوژیک کورتکس پره فرونتال مغز در مدل حیوانی MCAO1393کارشناسی ارشد 1392/05/131393/07/16
8بررسی تاثیر استروژن بر تمایز سلول های بنیادی جنینی موش به سلول های زایای بدوی1393کارشناسی ارشد 1392/11/201393/11/07
9تعیین اثر هورمون های استروژن و پروژسترون بر مسیرهای داخلی و خارجی آپوپتوز در کورتکس مغز به دنبال ایجاد ایسکمی فوکال1393کارشناسی ارشد 1392/10/211393/11/30
10بررسی اثر دوز ترکیبی هومون های استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن سیتوکین های التهابی و میزان مهاجرت لنفوسیت ها به ناحیه حاشیه ایسکمی به دنبال مدل سکته مغزی در رت1393کارشناسی ارشد 1392/12/251393/11/11
11بررسی ارتباط پلی مورفیسم در ژن pd-1 با سرطان پستان1394کارشناسی ارشد 1393/09/111394/08/05
12بررسی اثر مکمل ویتامین D3 بر تغییرات بیان فعالیت Calpain 1 بعد از مبتلایان سکته مغزی ایسکمیک1396کارشناسی ارشد 1395/07/111396/11/01
13بررسی اثر هورمون اکسی توسین بر تغییرات رفتاری ، بیان انتقال دهنده گلوتامات 3 (EAAT3) و فاکتورهای انتی اکسیدانی در مدل حیوانی سکته مغزی ایسکمیک1398کارشناسی ارشد 1397/02/231398/01/24
14بررسی تاثیر تولید مدل های آناتومی دستگاه گوارش بر انگیزه یادگیری و پیشرفت آموزشی درس آناتومی دستگاه گوارش در دانشجویان پزشکی1400کارشناسی ارشد 1398/03/051400/06/28