محبوبه  طائبی

 فعالیت های پژوهشی

 

محبوبه طائبی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 182
نام و نام خانوادگی (فارسی) : محبوبه طائبی رسته پژوهشگر : هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mahboubeh Taebi دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تاثیر بابونه و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه مجری451388/11/011392/07/28
2بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهر کاشان در سال 1384مجری141384/12/011388/02/01
3بررسی رابطه نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زایمان مجری171386/02/201387/12/20
4بررسی ارتباط شاخص نسبت دور کمر به دور باسن با بروز پره اکلامپسی مجری721386/08/151392/07/28
5بررسی مقایسه ای تاثیر طب فشاری و کپسول زنجبیل در تهوع و استفراغ حاملگی مجری41386/05/011387/06/02
6بررسی طول مرحله سوم زایمان و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 1384مجری181384/11/011387/02/10
7بررسی اپیدمیولوژیک آسیب های اجتماعی ارجاع شده به دادگستری شهرستان کاشان در سال 1384همکار121384/02/291387/03/28

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهر کاشانIndex Copernicusدوفصلنامه طب جنوب-سال12/شماره1/شهریور1388
2نرم دو شاخص آنتروپومتریک زنان شهر اصفهانایندکس نشدهمجله تحقیقات پرستاری و مامایی شماره 27-بهار1384
3بررسی طول مرحله سوم زایمان در مراجعین تک قلو به زایشگاه شبیه خوانی کاشان طی سال های85- 1384Index Copernicusفصلنامه فیض › سال یازدهم، شماره4 ، زمستان 86
4بررسی عوامل مرتبط با شاخص دور کمر زنان شهر اصفهان ( 1382 )Index Copernicusبهبود- (4)8زمستان 1383-
5آگاهی و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در مورد ورزش های دوران بارداری و پس از زایمانIndex Copernicusفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم-دوره هشتم-شماره چهار-زمستان 1389
6رابطه کیفیت زندگی زنان با نوع زایمانIndex Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / بهار ۱۳۹۰ / دوره ۱۳ / شماره ۱ (پی در پی ۳۷ ) / صفحات ۱۰۱ تا ۱۰۸
7Acupressure and Ginger to Relieve Nausea and Vomiting in Pregnancy: a Randomized StudyISIIranian Red Crescent Medical Journal. 2013 September; 15(9)
8Early pregnancy waist-to-hip ratio and risk of preeclampsia: a prospective cohort studyISI و PUBMEDHypertension Research (2015) 38,

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: اهدای جنین از دیدگاه شرع و قانونهمایش طب و قضاسازمان پزشکی قانونی 1387/07/17
2خلاصه مقاله همایش: مقایسه سطح آگاهی و نگرش دانشجویان از عوامل خطر سرطان پستان قبل و بعد از آموزشدومین کنگره بین المللی انجمن علمی سرطانهای زنان ایرانعلوم پزشکی تهران- شهید بهشتی 1387/01/27
3congress article: Smoking and quality of life in menopausal women in Kashan cityThe first regional (EMRO) CONGRESS ON TOBACCO HEALTHدانشگاه علوم پزشکی هرمزگانپوستر1387/11/09
4congress article: Dysmenorrhea and related factors in Kashan university students10th Congress of the European Society of Contraceptionبراگپوستر
5خلاصه مقاله همایش: بررسی شدت علائم یائسگی در زنان یائسه شهر کاشانیازدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمانعلوم پزشکی شهید تهرانپوستر1387/07/27
6خلاصه مقاله همایش: بررسی علل هیسترکتومی بر اساس نتایج پاتولوژیششمین سمینار سراسریدانشجویی بهداشت روانیاسوج 1387/07/24
7خلاصه مقاله همایش: کاربرد خرما در مراقبت های بعد از زایمانهمایش کشوری قرآن و طبعلوم پزشکی یزدپوستر1388/02/16
8خلاصه مقاله همایش: مقایسه کیفیت زندگی دو و چهارماه پس از زایمان طبیعی و سزارینهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
9congress article: comparative study of the quality of life subscales after normal vaginal delivery and caesarean sectionGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
10Congress article: The relationship between type of delivery and postpartum quality of lifeXIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی(cape town) پوستر
11خلاصه مقاله همایش: آگاهی و عملکرد زنان باردار در مورد ورزش های دوران بارداری و پس از زایمانهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
12Congress article: THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND DEPRESSION IN MENOPAUSAL WOMEN IN KASHAN8th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر
13-تکراری باکد1004-Congress article: SMOKING AND QUALITY OF LIFE IN MENOPAUSAL WOMEN IN KASHAN CITY8th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر
14Congress article: EXERCISE ACTIVITES AND RELATED FACTORS IN MENOPAUSAL WOMEN IN KASHAN CITY8th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر
15خلاصه مقاله همایش: بررسی یافته های پاتولوژی بیماران مبتلا به توده تخمداندومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشورمشهد 1387/03/04
16خلاصه مقاله همایش: بررسی کیفیت زندگی در نوجوانان باردار و ارتباط آن با میزان افسردگیهشتمین همایش سراسری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمهاستان فارسپوستر1387/12/12
17خلاصه مقاله همایش: میزان انجام فعالیت های ورزشی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهر کاشانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
18خلاصه مقاله همایش: بررسی آموزش بر روی آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه کاشان در مورد سرطان پستان و خودآزمایی پستانسومین کنگره سراسری سرطان پستانتهرانپوستر1389/04/09
19خلاصه مقاله همایش: بررسی مقایسه طب فشاری و کپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ حاملگی نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهران -مرکز همایش های رازیپوستر1390/08/17
20congress article: relationship between type of delivery and changing in scores qaulity of life in 2 to 4 months after deliverythe first iranian international confrence on womens healthshirazسخنرانی1391/03/25
21خلاصه مقاله: بررسی برخی عوامل زایمانی مرتبط با مدت مرحله سوم زایماناولین کنگره بین المللی تولد و سلامت زنان اهوازپوستر1390/11/23
22خلاصه مقاله:بررسی تاثیر زنجبیل در تسکین تهوع و استفراغ حاملگیکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع