حسن  احترام

 فعالیت های پژوهشی

 

حسن احترام

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 183
نام و نام خانوادگی (فارسی) : حسن احترام رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Ehteram Hassan دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : آسیب شناسی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - گروه پاتولوژی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی NTI در بیماران بستری بخش های ICU بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1382همکار181382/04/171384/07/19
2مقایسه نتایج تست آدنوزین D و آمیناز و High Senitive CRP با شمارش گلبول سفید مایع مفصل در تشخیص افتراقی آرتریت التهابی از غیر التهابی در بیماران با آرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی روماتولوژی در شهرستان کاشان در طی سال 1387مجری141387/10/011390/08/15
3ارزش تشخیصی فعالیت آدنوزین و آمیناز مایع جنب در افتراق مایع جنب اگزوداتیو از ترانسوداتیودر بیماران مبتلا به پلورال افیون مراجعه کننده به کلینیک خصوصی در سال 1386همکار201386/06/251389/02/29
4بررسی تست Anti - CCP در تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید مجری121386/07/011388/08/26
5ارزش تشخیصی پروتئین ناتریورتیک مغزی (BNP ) مایع جنب در افتراق علل با منشاء قلبی آن از سایر علل مجری241389/03/011391/03/01
6بررسی و مقایسه عوارض ناشی از کاتتریزاسیسون مجرای ادرار با سوند فولی و کاتترنلاتون در مدل حیوانی هیپوسپادیازیس مجری91390/05/01
7بررسی اثر چای، آب قند و آب پرتغال رقیق شده بر میزان برگشت پذیری آسیب پاتولوژیک ناشی از ایلئوس پس از عمل در خرگوشمجری771388/09/151395/01/29
8تعیین ارزش تشخیصی تست آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع در تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری مجری1141385/07/151394/12/04
9بررسی سطح سرمی فریتین با اختلال کم توجهی - بیش فعالیتی در کودکان مجری161387/12/011389/04/01
10رابطه high sensitivity C reactive protein با شاخص های اسپیرومتریک در آسم همکار741386/12/251393/02/15
11بررسی سطح پرولاکتین و عناصر کمیاب ( mg - cu - zn ) در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مراکز درمانی کاشان در سال 84-1383مجری121384/11/011386/12/21
12بررسی ارزش تشخیصی میکروکروماتوگرافی نسبت به الکتروفورز هموگلوبین در شناسایی ناقلین ژن بتاتالاسمی در والدین مبتلایان به تالاسمی ماژور شهرستان کاشانمجری151381/12/171386/04/09
13بررسی مقایسه ای اثر دوزهای مختلف فنی توئین و لاموتریژین روی فاکتورهای خونی و استخوان موش بالغ نژاد Balb/cمجری121381/01/15
14بررسی هلیکوباکترپیلوری با Hyperemesis gravidarum در خانمهای حامله مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی و کلینیک خصوصی در نیمه دوم سال 80مجری141380/11/011387/09/07
15بررسی و مقایسه عوارض ناشی از کاتتریزاسیسون مجرای ادرار با سوند فولی و کاتترنلاتون در مدل حیوانی مجری81390/10/01
16بررسی عوامل خطر همراه با مرگ داخل رحمی جنین (IUFD) در کاشان در سال 91-1390ناظر201390/12/251392/09/09
17بررسی ارزش تشخیصی NSE و CA15-3 در ارزیابی ماهیت بدخیم افوزیون جنبی مجری241391/04/011393/04/01
18تاثیر سولفات فریک بر هموستاز کبد و اثرات موضعی آن در مدل حیوانی مجری91392/03/011392/12/01
19مقایسه سطح اینترلوکین17 مایع سینو یال در بیماران مبتلا به آرتریت روماتو یید با افراد با استئوآرتریت زانومجری281392/03/011394/06/28
20بررسی رابطه تغییرات انعقادی با پیامد بیمار دچار ضربه مغزی مجری141393/07/011394/09/01
21بررسی ارتباط ویروس پاپیلومای انسانی تیپ 16 و 18 با آدنوکارسینوم پروستات مجری121392/12/151393/12/15
22بررسی مقایسه ای ویروس اپشتاین بار ( EBV ) در تومورهای بدخیم و ضایعات فیبرو کیستیک پستان.مجری121395/01/201396/01/20
23بررسی همبستگی بین سلنیوم سرم با تب و تشنج در کودکان.مجری121393/09/011394/09/01
24بررسی پلی مورفیسم ژن CYP2EI و خطر ابتلا به سرطان در شهرستان کاشان مجری181393/07/151395/01/15
25 بررسی ارتباط بیان بیومارکرهای p16,p18 با سرطان سرویکس به روش فلوسیتومتری ناظر121394/02/151395/02/15
26بررسی ارتباط بیان رسپتور اندروژن (AR )با عوامل پروگنوستیک در کارسینوم مهاجم پستان مجری331394/01/011396/09/22
27 بررسی ارتباط بیان پروتئین سروایوین( survivin) با نتایج هیستوپاتولوژی و درجه بدخیمی در نمونه های کولونناظر441394/10/151398/06/03
28مقایسه بیان مارکرهای claudin-1 وCD-56 در کارسینوم پاپیلاری تیروئید با ندولهای فولیکولر تیروئیدناظر411394/10/151398/02/31
29بررسی ارتباط عفونت ویروس پاپیلومای انسانی با کارسینوم سلول سنگفرشی پوستمجری91397/07/151398/05/02
30بیان CDX2 در کانسر کولورکتال و ارتباط آن با ویژگی های بالینی ، پاتولوژیک، پروگنوز و میزان بقای بیمارانناظر241396/09/011398/09/20
31بررسی ارتباط پلی مورفیسم های عملکردی ژن SLC2A9 با ناباروری ایدیوپاتیک مردان و سطح اسید اوریک پلاسمای سمنمجری

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1هلیکوباکترپیلوری و استفراغ شدید حاملگیIndex Copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک-1-7 ، سال 12 ، شماره 1 (شماره پیاپی 46 ) ، بهار 1388
2بررسی رابطه سطح سرمی IgE با میگرنIndex Copernicusفصلنامه فیض- دوره 12- شماره 1- بهار 1387
3Pulmonary Alveolar MicrolithiasisEmbaseIran .J.Radiol,Spring 2006,3(3):169-171
4CASE report Lupus ProfoundusIndex CopernicusIranian Journal of Dermatology Vol. 11, No. 46, Winter 2008
5رنگ آمیزی های اختصاصی پاتولوژی رنگ آمیزی (پرل پروسیان بلو) نشریه علمی-خبری پاتولوژی(آسیب شناسی ایران)- زمستان 1387
6ارزش تشخیصی سنجش آدنوزین د آمیناز مایع جنب در افتراق مایع جنب ترانسوداتیو از اگزوداتیوIndex Copernicusفصلنامه فیض1388دوره 13, شماره 3
7Lipid Profile in Subjects with Helicobacter pylori Infection ScopusIranian Journal of Pathology (fall 2010)5 (4), 199 - 203
8بررسی کارآیی تست آنتی بادی ضد پپتیدهای سیترولینه در تشخیص بیماری آرتریت روماتوئیدIndex Copernicus278- فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره سیزدهم، شماره 4، زمستان 1388 ، صفحات284-278
9 Synovial fluid adenosine deaminase and high-sensitivity C-reactive protein activity in diVerentiating monoarthritisISI و PUBMEDRheumatol Int
10گزارش یک مورد سل پوستی با تظاهر فیستول مزمن دیواره قفسه سینه Index Copernicus مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره 12 ، شماره 4/ زمستان 1389
11بررسی کارایی تست آنتی ژن مدفوعی در تشخیص هلیکو باکتر پیلوری در مبتلایان به سوءهاضمهCINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 20-15
12 PREVALENCE OF LIVER FLUKES INFECTIONS IN SLAUGHTERED ANIMALS IN KASHAN, ISFAHAN PROVINCE, CENTRAL IRANScopusINSTITUTE of integrative omics and applied biotechnology Vol. 2; Issue 5;July-Aug 2011:14–18
13نقش مولکولهای کوچک Micro RNAدر بیماریهای پیچیده دیابت نشریه علمی - خبری انجمن آسیب شناسی ایران
14Evaluation of high-sensitivity C-reactive protein in acute asthmaScopusTanaffos 2012; 11(1): 32-37
15THE RELATIONSHIP OF ZOONOTIC CUTANEOUS LEISHMANIASIS TO ABO BLOOD GROUPChemical AbstractInstitute of integrative omics and applide biotechnology(the iioabj), Vol. 3; Issue 2; 2012
16مقایسه تاثیر تمرینات تناوبی و تئاومی بر برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی زنان جوان چاقISCعلوم زیستی ورزشی(حرکت)
17 EFFECTS OF INTERMITTENT VERSUS CONTINUOUS AEROBIC EXERCISE ON LIPID PROFILES AND INFLAMMATORY MARKERS OF HS-CRP OF SEDENTARY FEMALE ADULTSنامعتبرwulfenia journal No.10, volume 19, Oct 2012
18A case o f ungus ball type pansinusitis caused by Schizophillum communeScopusMedical MycologyCaseReports
19Evaluation of Dextrose Water, Black Tea and Orange Juice on Histopathologic Recovery of Surgery-Induced Intestinal Damage in RabbitsPUBMEDTrauma Monthly, 17 (2), 2012
20Seroprevalence of Hepatitis E Virus infection among volunteer blood donors in central province of Iran in 2012PUBMEDIranian Journal of MicrobiologyVol 5, No 2 (2013)
21Testosterone Cortisol Ratio after Two Months Regular Training on Obese Female StudentsScopusLife Science Journal 2013;10(2)
22Effects of Two Months of Physical Activity on the Copper Level of Overweight Sedentary Young Male and Female Measured at Nano Scale LevelScopusLife Science Journal 2013; 10(3)
23Designing trauma registry system using a logical framework approach. PUBMEDChinese Journal of Traumatology . 316 . 2013;16(5):
24Prooxidant-Antioxidant Balance and hs-CRP in Patients withβ-Thalassemia MajorISI و PUBMEDClinical laboratory.. 2014;60
25Effects of 12 Weeks of Interval versus Continuous Aerobic Exercise on Some New Risk Factors of Cardiovascular Disease in Overweight Female StudentsScopusResearch Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences,March - April 2014,5(2)
26A successful treatment of rhinocerebralmucormycosis due to Rhizopus oryzaeISI و PUBMEDJournal of Research in Medical Sciences Vol 19, No 1 (2014)
27Acute brucellosis presenting as cutaneous vasculitisعلمی-ترویجی Journal of Case Reports in Practice (2014April; 2(2)
28بررسی اثر آلومینیوم سولفات در کنترل خونریزی کبدی موش صحراییCINAHLدوماهنامه فیض| بهمن و اسفند| 1393 | دوره 18 | شماره
29مقایسه عوارض داخل مثانه ناشی از وجود کاتتر فولی و نلاتون در مدل حیوانی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 13ISCنشریه جراحی ایران، دوره 22 ، شماره 1، سال 13
30بررسی ارتباط سطح سرمی اینترلوکین 17 با فعالیت بیماری آرتریت روماتوئیدCINAHL47- دو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره نوزدهم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394 ، صفحات
31Safety of latex urinary catheters for the short time drainagePUBMEDUrology Annals | Jul - Sep 2014 | Vol 6 | Issue 3
32Occult hepatitis C virus infection in Iranian hemodialysis patientsPUBMEDJournal of Nephropathology 2015;4(4):116-120
33Apolipoproteins A1,B,and other prognostic biochemical cardiovascular risk factors in patients with beta-thalassemia majorISI و PUBMEDHematology. 2016 Mar;21(2):113-20. Hematology (Amsterdam, Netherlands)
34Evaluation of survivin experession in prostate specimens of patients with prostate adenocarcinoma and benign prostate hyperplasia underwent transurethral resection of the prostate or prostatectomyISI و PUBMED SpringerPlus (2016) 5:621
35THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 AND 18 WITH PROSTATE ADENOCARCINOMAایندکس نشدهInternational Journal of Biology, Pharmacy and Allied Science
36A Review on Iran Chelators in Treatment of Iran Overload SyndromesPUBMEDInternational Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research 2016. 10(4):239-247.
37Assessment of Liver and Kidney Fnuctional Paramerters along with oxidative Stress and Inflammatory Biomarker in Patients with β Thalassemia majorISI و PUBMEDIranian journal of Pediatric Hematology Oncology 2016، Volume 6، Number 4
38A comparative study of Epstein -Barr virus (EBV)in malignantISIInternational Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016, 5, 9S:221-228
39PREVALENCE OF VITAMIN D EFFICIENCY AMONGAN ELDERLY PEOPLEIndex Copernicusinternational Journal of Current Research vol 8 Issue 11 pp 41318-41318 nov 2016
40EVALUATING THE DRINKING WATERS MICROBIAL FLORA OF REVERSE OSMOSIS TREATMENT SYSTEMS IN KASHAN CITY DURING SUMMER AND AUTUMN (2015)Scopus2016 Source of International Journal of Pharmacy and Technology 8 (3), pp. 16747-16760
41The effect of chronic noise stress on serum levels of cortisol,gonadotropins, and sexual hormones at implantation time of miceScopusComparative Clinical Pathology
42Promoter Methylation and Gene Expression in Human CD34+ Stem Cells Derived Erythroid Lineage by MicroRNAISIiranian journal pediatric hematology oncology
43Diagnostic Value of Neuron-Specific Enolase (NSE) and Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3) in the Diagnosis of Pleural EffusionsPUBMEDAsian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
44Studying the Correlation between Androgen Receptor (AR) Expression and Prognostic Factors in Invasive Breast CarcinomaنامعتبرWORLD FAMILY MEDICINE
45Survivin c.-31;C (rs9904341) gene transversion and urinary system cancers risk: a systematic review and a meta-analysisISI و PUBMEDPer Med. 2019 Jan;16(1):67-78.
46Association of Some High-Risk Mucosal Types of Human Papillomavirus with Cutaneous Squamous Cell Carcinoma in an Iranian PopulationPUBMEDIranian Journal of Pathology

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: بررسی نتایج پاتولوژی توده های پستان در سالهای 84و85 در بیمارستان شهید بهشتی کاشانسمینار سراسری پاتولوژیعلوم پزشکی همدانپوستر1387/03/29
2خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط سطح سرمی فلز روی با میزان HbA1C در بیماران دیابتیکدومین کنگره بین المللی و هفتمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1388/01/31
3خلاصه مقاله همایش: تاثیر فعالیت های ورزشی بر میزان لیپیدها و شاخص های التهابی Hs-CRP در زنان کم تحرکسومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهران-سالن همایش رازیپوستر1389/02/01
4خلاصه مقاله همایش: مقایسه روشهای سرولوژیک با روش الایزا(ELISA) در تشخیص بیماری بروسلوز در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه رفرانس کاشانسومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهران-سالن همایش رازیپوستر1389/02/01
5خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان شیوع آلودگی به سایتومگالوویروس(CMV) در بیماران با پیوند کلیه به روش PCRسومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1389/02/01
6خلاصه مقاله همایش: تاثیر داروهای ضد صرع بر روی کلسترول و تری گلیسرید سرم در بیماران مبتلا به صرعششمین سمینار سراسری صرعدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تالار امام ابن سیناپوستر1388/08/07
7خلاصه مقاله همایش: بررسی شاخص های CBC در ناقلین بتا تالاسمیدومین همایش آزمایشگاه و بالیندانشگاه علوم پزشکی سمنان 1387/02/23
8خلاصه مقاله همایش: مقایسه میزان شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری درکودکان نسبت به بزرگسالان دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهیدبهشتی کاشانیازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران مرکزهمایش های بین المللی رازی-تهرانپوستر1388/07/28
9خلاصه مقاله همایش: بررسی قدرت کارآیی آندسکوپی درتشخیص مری بارتیازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران مرکزهمایش های بین المللی رازی-تهرانپوستر1388/07/28
10خلاصه مقاله همایش: بررسی عوامل مولد عفونت تراشه و تراکئوستومی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی سال 87-دوازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران وششمین همایش سالانه انجمن سرطان ایرانتهرانپوستر1389/08/26
11خلاصه مقاله همایش: مقایسه سطح پلاسمایی هموسیستئین با میزان هموگلوبین A1Cدوازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران وششمین همایش سالانه انجمن سرطان ایرانتهرانپوستر1389/08/26
12تکراری باکد1076-congress article: Lupus panniculitis in childhood8th International Congress of Iranian Society of Dermatologyدانشگاه علوم پزشکی تهرانپوستر1387/02/05
13خلاصه مقاله همایش: مقایسه فعالیت آدنوزین دآمیناز و high sensitive C reactive protein مایع مفصل در افراد با آرتریت التهابی با آرتریت غیر التهابیبیست و یکمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانسخنرانی1389/02/13
14خلاصه مقاله همایش : بررسی فراوانی پروتئینوری در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 1384خلاصه مقالات هشتمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران انجمن آسیب شناسی ایران پوستر
15congress article: internal evaluation of department of pathology , kashan university of medical sciences5th asia pacific medical education conferencesingaporeپوستر1386/11/04
16خلاصه مقاله همایش: بررسی درجه تمایز(Granding) و مرحله بالینی(Staging) تومورهای مثانه در نمونه های ارسالی به بیمارستان شهید بهشتی کاشانهمایش سالانه کلینیکال انکولوژی تهرانپوستر1389/10/29
17خلاصه مقاله همایش: بررسی راه کارهای ایجاد شادی و نشاط فردی از دیدگاه قرآن وروایات اولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانسخنرانی1390/03/05
18congress article: evaluation of high - sensivity c-reactive protein in acute asthmaeuropean resspiratory society annual congressamesterdam,netherlandsپوستر1390/07/02
19 خلاصه مقاله همایش: راهکارهای عملی قرآن و عترت در خصوص تکریم ارباب رجوع چکیده مقالات همایش اخلاق حرفه ای در دانشگاه اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشانپوستر1390/12/03
20خلاصه مقاله: بررسی ارتباط سطح سرمی فلز رویZN با میزان هموسیستئین توتال پلاسما در بیماران دیابتینهمین کنگره کشوری و چهارمین کنگره بین المللی ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1390/01/31
21خلاصه مقاله: لزوم ایجاد کارگروههای تخصصی در حوزه امر به معروف و نهی از منکرسمینار امر به معروف و نهی از منکرکاشانپوستر1390/12/10
22خلاصه مقاله: بررسی عیار آنتی بادی حمایتی بر علیه ویروس واریسلا زوستر در زنان قبل از بارداریچهارمین کنگره آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1390/09/30
23خلاصه مقاله: برسی ارتباط انزیم های کبدی با میزان هموگلبین A1C در بیماران دیابتی تیپ2سیزدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و هفتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایرانتهرانپوستر1390/07/27
24خلاصه مقاله: برسی شیوع عوامل قارچی در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1388-1390بیستمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیریتهرانپوستر1390/10/14
25congress article: Acomparison between diagnostic value of CA 15-3 tumor marker of serum and of pleural fluid using pleural fluid cytology in malignancy diagnosisthe5th international & 10th nation congress on quality improvment in clinical labratoryتهرانسخنرانی1391/02/04
26congress article:Prevalence of hemoglobinopathies by microcapillary Electrophoresis method in remarriage individuals referred to Kashan health reference laboratory (90-91)The 5th International Congress of Laboratory & Clinictehranپوستر1391/10/26
27congress article: Study the prevalence of antipholipid and anticardiotipin antibodies in women with recurrent abortionThe 5th International Congress of Laboratory & Clinictehranپوستر1391/10/26
28CONGRESS ARTICLE: EFFICACY STOOL AG TEST FOR TH E NON- INVASIVE DIAGNOSIS OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN DYSPEPTIC PATIENTSASIAN PACIFIC DIGESTIVE WEEK THILANDپوستر1391/09/15
29congress article: evaluation of 80 cases of core needle biopsy and comparing it with exisional biopsy in palpable breast mass in patients referring to kashan beheshti hospital15th congress annual congress of iranian society of pathalogytehranپوستر1392/08/15
30congress article: the comparison of ldl level with direct measuring and friendwald formula in bedridden and hunkers referres15th annual congress iranian society of pathologytehranپوستر1392/08/15
31CONGRESS ARTICLE: FREQUENCY DISTRIBUTION OF BLOOD GROUPS IN DIABETIC PATIENTS AND NON DIABETIC PATIANTS IN KASHAN BEHESHTI HOSPITAL AND THE RELATIONSHIP BETWEEN BLOOD GROUPS AND DIABETS TYPE 215th annual congress iranian society of pathologyTEHRANپوستر1392/08/15
32خلاصه مقاله:شیوع باکتریهای جدا شده از لوله تراشه بیماران اینتوبه در بیمارستان شهید بهشتی کاشان و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریهای گرم منفیششمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1392/01/31
33congress article: the comparison of pathologic findings and the rate of helicobacter pylory infection between adults and babies in gastric biopsiesThe 7th International 12th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratoriestehranپوستر1393/01/28
34خلاصه مقاله:بررسی ارتباط بین سطح hsCRP سرم و دیابت نوع2 در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهیدبهشتی کاشان در نیمه اول سال 1393هشتمین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1394/02/02
35خلاصه مقاله:بررسی علل خطا در آزمایش تعیین حساسیت میکروبی به روش دیسک دیفیوژن آگار در آزمایشگاه های شهرستان کاشانهشتمین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1394/02/02
36خلاصه مقاله:بررسی شیوع کمبود ویتامینD در کودکانهشتمین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1394/02/02
37congress article:Relationship between blood groups and myocardial infarctionهفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاهتهرانپوستر1394/09/04
38congress article:Checking the level of PSA in prostate cancer at recent 4 years in Shahid beheshti hospital of Kashanهفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاهتهرانپوستر1394/09/04
39Congress article: relationship between level of homocysteine with vitamin Dهشتمین کنگره بین اللمللی آزمایشگاه وبالینتهرانپوستر1394/11/17
40Congress article: Correlation between serum ferritin levels in patients with Vitamin D deficiency with normal controlsنهمین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1395/01/31
41خلاصه مقاله:بررسی شاخص های خونی در ناقلین آلفاتالاسمی در مزدوجین مراجعه کننده به درمانگاه گلابچی کاشانبیست و هفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1395/02/14
42گزارش یک مورد آلفاتالاسمی مینوز در خانمی با بتاتالاسمی مینوزپنجمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت هادانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیپوستر1395/05/20
43گزارش یک مورد بسیار نادر ترانسلوکیشن کوموزم 2و 21 مادر و ارتباط با سندرم داونپنجمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت هامکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیپوستر1395/05/20
44congress artical: Repairing a critical-sized bone defect by Adipose-Derived Stem Cells in a two layered hydroxide scaffoldsسومین کنگره مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران 28 – 30 مهرماه ماه 1395 / تهران – مرکز همایش های بین المللی رازیتهرانپوستر1395/07/28
45خلاصه مقاله :بررسی میزان شیوع ژنوتیپ های پاپیلوما ویروس انسانی در نمونه های پاپ اسمیر به روش مایعدوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات ازمابشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1398/01/29

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی کارآیی تست Anti ccp در تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید 1387پزشکی تخصصی 1387/12/05
2مقایسه نتایج تست آدنوزین دآمیناز و High sensitive CRP با شمارش گلبول سفید مایع مفصلی در تشخیص افتراقی آرتریت التهابی از غیر التهابی 1389پزشکی عمومی1389/01/181389/02/20
3بررسی ارزش تشخیصی تست آنتی ژن مدفوع ( stool Ag ) نسبت به روش هیستوپاتولوژیک در تشخیص هلیکوباکترپیلوری درمبتلایان به سوء هاضمه مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان بهشتی سال 1387-1386 1389پزشکی تخصصی1389/01/301389/03/13
4بررسی سطح سرمی لیپیدها و لیپوپروتوئین ها در بیماران دریافت کننده داروهای ضد صرع 1387پزشکی عمومی 1387/01/29
5بررسی ارزش تشخیصی میکروکروماتوگرافی نسبت به الکتروفورز هموگلوبین در تشخیص تالاسمی مینور1386پزشکی عمومی 1386/02/03
6بررسی سطح سرمی IgE در مبتلایان به میگرن مراجعه کننده به مراکز نورولوژی کاشان در سال 13841385پزشکی عمومی 1385/06/08
7بررسی ارتباط عفونت کلامیدیا پنومونیه با سکته مغزی ایسکمیک 1386پزشکی عمومی 1386/12/23
8« بررسی و مقایسه اثر چای ، آب قند ، آب پرتقال رقیق شده برمیزان برگشت پذیری آسیب پاتولوژیک ناشی از ایلئوس پس از عمل درخرگوش »1389پزشکی تخصصی1389/02/081389/03/24
9بررسی و مقایسه عوارض داخل مثانه ناشی از وجود کاتتر سوند فولی و نلاتون در مدل حیوانی1391پزشکی تخصصی1390/08/181391/04/19
10تآثیر سولفات فریک بر هموستاز کبد و اثرات موضعی آن در مدل حیوانی 1392پزشکی عمومی1391/12/021392/02/11
11بررسی میزان فراوانی یافته های بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما در زمان تشخیص در کاشان از سال 1383 تا شهریور ماه 1391 1392پزشکی عمومی1391/10/271392/03/06
12بررسی ارتباط ویروس پاپیلومای انسانی تیپ 16 و 18 با آدنوکارسینوم پروستات1394تخصص1393/02/171394/01/31
13بررسی ارتباط میزان کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری با شدت التهاب در بیماران مراجعه کننده با گاستریت1394پزشکی عمومی1393/10/171394/04/22
14بررسی ارتباط رسپتور آندروژن(AR) با عوامل پروگنوستیک در کارسینوم مهاجم پستان1394تخصص1394/01/181394/12/25
15بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی ژن CYP2E1 و خطر ابتلا به سرطان در شهرستان کاشان1393پزشکی عمومی1393/01/261393/07/06
16بررسی ارتباط عفونت ویروس پاپیلومای انسانی با کارسینوم سلول سنگفرشی پوست1397تخصص1395/03/191397/01/26
17تعیین جهش های پروموتر ژن TERT در سرطان اروتلیال مثانه1397تخصص1395/03/121397/02/17