محمود  اطهری زاده

 فعالیت های پژوهشی

 

محمود اطهری زاده

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 185
نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمود اطهری زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mahmood Atharizadeh دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : معارف اسلامی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کاشانمجری171376/11/101379/01/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی میزان رضایتمندی بیماران ترخیص شده از بیمارستان شهید بهشتی کاشان از نحوه خدمات پزشکان در زمستان 1377ISCطب و تزکیه-بهار1382:شماره28
2بررسی وضعیت تنگی تنه اصلی شریان کرونر چپ در مراجعه کنندگان به بیمارستان دکتر شریعتی تهران طی سالهای 73-1369Index Copernicusفیض-دوره 4 - شماره 1 (فصلنامه 1-1379 - شماره پیاپی : 13)
3تاثیر آموزش مراقبت از خود در بیماران دیابتی وابسته به انسولینIndex Copernicusفیض-دوره 2 - شماره 2 (فصلنامه 4-1377 - شماره پیاپی : 6)
4مقایسه نگرش بیماران و کادر پزشکی نسبت به انجام معاینات بیماران بر اساس موازین شرع مقدس اسلام در شرایط غیر اضطراری در شهر کاشان مجله طب و تزکیه، 1381؛ دوره ، تابستان، شماره 45: صفحات 15-9
5بررسی کیفیت خدمات بیمارستانی از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی کاشان طی سال 1387CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1390 ، صفحات 152-146
6بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان و رابطه آن با برخی عوامل روانی اجتماعی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در پاییز سال 1386CINAHLفصلنامه فیض
7Assessment of Fenton and Photo-Fenton Processes for Removal of Sodium. Dodecylbenzenesulfonate (SDBS) from the AQUEOUS SOLUTIONSChemical AbstractJournal of Applied Technologyin Environmental Sanitation,3 (2):2013
8Activities of Mosques in Amavids Periodایندکس نشدهInternational Journal of Culture and History, Vol. 1, No. 1
9Analysis of Cockroach Fauna and Frequency in Human Residential Habitats of North of Isfahan, IranCINAHLInternational Archives of Health Sciences 2014;1(1):25-29
10Evaluation of Efficacy of Advanced Oxidation Processes Fenton, Fenton-like and Photo-Fenton for Removal of Phenol from Aqueous SolutionsISIJournal of The Chemical Society of PakistanVOLUME 37, NO2, APR-2015
11A survey on the structure and context of Psalmsایندکس نشدهnternational Journal of Psychology and Behavioral Research. Vol 1(1), October, 2014
12Biological Sludge Stabilization; Fenton and Ozonation ProcessesCINAHLInternational Archives of Health SciencesVolume 2, Issue 3, Summer 2015
13Military Role of Mosques during the lifetime of the Prophet (PBUH) and the first two-Rightly- Guided Caliphsایندکس نشدهmacrothink institute
14Frequency of Arthropoda in urban Wastes compost Process at Laboratory conditionScopusJournal of Entomological Research
15Impacts of Mobile Media on the Efficiency of Learning English for Special Purposes in Health Studentsسایر ایندکس هاJournal of Social Science Studies
16Attitude of Staff of Kashan University of Medical Sciences Concerning Their Annual PerformanceCINAHLInternational Archives of Health Sciences

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش:انطباق آموزه های دینی و اسلامی با نتایج پژوهش های علمی درباره بهداشت دهان و دنداناولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانسخنرانی1390/03/05
2خلاصه مقاله همایش: قرآن ، بهداشت روان و اندیشه و فکر اولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانپوستر1390/03/05
3خلاصه مقاله همایش: بررسی آلودگی منازل مسکونی شاهین شهر اصفهان به سوسری در سال 1389چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط یزدپوستر1390/08/10
4خلاصه مقاله: مقایسه تطبیقی مفهوم اغتنام فرصت در اشعار رودکی و رابرت هرئیکدومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسیخراسانپوستر1392/08/11
5congress article: impacts of mobile media on the efficiency of learning English for special purposes in health students گرجستان 1396/02/01

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع