مرتضی  سلیمیان

 فعالیت های پژوهشی

 

مرتضی سلیمیان

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 189
نام و نام خانوادگی (فارسی) : مرتضی سلیمیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Morteza Salimian دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
رشته تخصصی : خون شناسی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی فراوانی و رابطه آثار سیتوژنتیک با مدت پرتوگیری در پرسنل بخشهای رادیولوژی شهرستان کاشان در سال 83-1382مجری141382/10/231383/12/23
2بررسی تاثیر پانسمان پلاکتی بر روند ترمیم زخم پای دیابتیهمکار351393/05/011396/03/27
3 بررسی ارتباط بیان بیومارکرهای p16,p18 با سرطان سرویکس به روش فلوسیتومتری مجری121394/02/151395/02/15
4تاثیر ویتامین E و C بر میزان شکست های دوگانه رشته DNA در لنفوسیت های بیماران تحت سی تی اسکن با و بدون تزریق ماده حاجب یددارمجری241394/12/011396/12/01
5بررسی تاثیر استروژن، پروژسترون و تستوسترون بر تمایز سلول های بنیادی پرتوان القایی انسان (iPSCs) به سلول های شبه زایای بدوی (PGCs-like) همکار401395/10/011399/02/14
6درمان ملانومای متاستاتیک ریه با استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور انتی انژیوژنز TSP-1 در مدل موش C57BL/6همکار491395/12/151400/01/17
7تاثیر ویتامین E و C بر میزان شکست های دوگانه رشته DNA در نمونه های خونی با و بدون ید 131 مجری151395/09/151396/12/15
8بررسی فعالیت ضد لیشمانیایی اورانوفین بر لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنیهمکار121395/12/151396/12/15
9بررسی اثر ویتامین C در میزان تمایز سلولهای بنیادی آندومتر به سلولهای قلبی در محیط تمایز اختصاصی قلبیهمکار241395/12/151397/12/15
10کلونینگ وافزایش بیان اختصاصی ژن پروآپوپتوتیک tBid و بررسی اثر آن بر پرولیفراسیون، القاء آپوپتوز، مهاجرت و تهاجم رده های سلولی سرطان تخمدانهمکار411396/01/011399/05/28
11بررسی تاثیرضد باکتریایی و ضد سرطانی پپتید فیوژن نوترکیب انتروسین-کولیسین-آنتی کنسرهمکار241398/02/011400/01/23
12بررسی فعالیت مسیر مهاری لنفوسیت های T بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیزمجری241398/10/011400/09/30
13بررسی تاثیر کونژوگه پلی ساکارید سطحی با پروتئین نوترکیب ACAN-Rib-Alpha استرپتوکوکوس آگالاکتیه بر سلول سرطانی Helaهمکار121399/03/151400/03/14

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی اثرات ضد دردی عرق نعناع در موش صحرایی نرIndex Copernicusفیض – دوره دهم – شماره 4 – زمستان 851385
2Mouse Lung Conditioned Medium Induces Short Term Erythropoiesis in Mouse Long Term Bone Marrow Culture SystemISI و PUBMEDScand Journal Lab Anim Sci,32(3):20051384
3تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه سلول های P388D1Index Copernicusدوره 8 - شماره 4 (فصلنامه 10-1383 - شماره پیاپی : 32) 1383
4Modulation of hyperthermia-induced platelet aggregation inhibition in the presence of urea ISI و PUBMEDInternational journal of hyperthermia,29 (3), 20131392
5Induction of multipotency in umbilical cord-derived mesenchymal stem cells cultivated under suspension conditions.ISI و PUBMEDCell Stress Chaperones. 2014 Sep;19(5)1393
6Variations in Intraplatelet Phospho-vASP Expression Due to Pre-analytical Sample Preparations, Illustration of a Quality ControlIssue in Platelet PharmacologyISI و PUBMEDIranian Journal of Pharmaceutical Research (2015), 14 (1): 321-3281393
7Measurement of Entrance Skin Dose and Calculation of Effective Dose for Common Diagnostic X-Ray Examinations in Kashan, IranPUBMEDGlobal Journal of Health Science; Vol. 7, No. 5; 2015,P:202-2071393
8The Effect of Platelet Rich Plasma Dressing on Healing Diabetic Foot UlcersISI و PUBMEDNursing and Midwifery Studies : 2016, Volume 5, Issue 3, Sep 20161395
9کاهش بیان پروتئین شوک حرارتی HSP90α پس از مواجهه با داروی دوکسوروبیسین در لاین های سلولی سرطان پستان (MCF-7 و MDA-MB-231)Scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395
10Platelet activation and function in response to high intensity interval exercise and moderate continuous exercise in CABG and PCI patientsISI و PUBMEDCLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION1395
11مقایسه تاثیر 8 هفته فعالیت تناوبی باشدت بالا و تداومی بر سطح پایه بیان پی سلکتین و شاخص های پلاکتیدر بیماران قلبی - عروقیISCمجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی1395
12Vitamins E and C prevent DNA double-strand breaks in peripheral lymphocytes exposed to radiations from iodine-131ISI و PUBMEDIndian Journal of Nuclear Medicine1396
13 مقایسه استفاده از پانسمان پی آر پی و نرمال سالین در بهبود زخم پای دیابتیISCفصلنامه علمی و پژوهشی پرستاری دیابت زابل1396
14The Radioprotective Effects of Curcumin and Trehalose Against Genetic Damage Caused By I‑131ISI و PUBMEDIndian Journal of Nuclear Medicine1397
15Differential Expression of HSP90β in MDA-MB-231 and MCF-7 Cell LinesafterTreatment with Doxorubicin.ISI و PUBMEDjournal of pharmacopuncture1398
16Evaluation of Ameliorative Potential of Vitamins E and C on DNA Double Strand Break (DSB) in Patients Undergoing Computed Tomography (CT): A Clinical StudyISIInternational Journal of Molecular and Cellular Medicine (IJMCM)1397
17The effect of mild agonist stimulation on the platelet reactivity in patients with type 2 diabetes mellitusISI و PUBMEDBMC Endocrine Disorders,1398
18Evaluation of antibacterial activity of enterocin A-colicin E1 fusion peptidePUBMED,Scopus,ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1399
19Cumulative effective dose caused by diagnostic imaging and its associated risk for cancer development in trauma patients referred to the emergency department.ScopusJournal of Medical Sciences (Taiwan)1398

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: تاثیر استاد راهنما بر فرایند تحصیلی دردانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1387دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
2congress article: The efficient treatment of enterobiasis after health education in kindergarten and preschool, Kashan, IranInternational Congress for Tropical Medicine and Malariaکرهپوستر
3congress article: Investigating the prevalence rate of zoophillic dermatophytes isolated from lesions in attended patients to the mycology center of kashanچهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایراناصفهانپوستر1389/08/18

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی فلوسیتومتریک بیان پروتئین p16, p18 در سلول های گرد ن رحم با تشخیص ضایعات پیش سرطانی1394کارشناسی ارشد 1393/09/181394/05/06
2بررسی بیان پروتئین های حرارتی90 آلفا و بتا در سلول های سرطانی پستان (MDA-231 and MCF7) در مواجهه با دوکسوروبیسین1393کارشناسی ارشد 1392/08/281393/11/07
3بررسی اثر مکمل ویتامین D3 بر تغییرات بیان فعالیت Calpain 1 بعد از مبتلایان سکته مغزی ایسکمیک1396کارشناسی ارشد 1395/07/111396/11/01
4درمان ملانومای متاستاتیک ریه با استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور آنتی آنژیوژنزThrombospondin-1در مدل موش C57BL/61397Ph.D1395/02/261397/07/22