مرضیه  حیدرزاده آرانی

 فعالیت های پژوهشی

 

مرضیه حیدرزاده آرانی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 190
نام و نام خانوادگی (فارسی) : مرضیه حیدرزاده آرانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Marzieh Heidarzadeh پست الکترونیک : heidarzadeh_m@kaums.ac.ir
تاریخ تولد : 1347/04/01 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : آلرژی و ایمونولوژی اطفال آدرس محل کار : کاشان - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پزشکی - گروه ایمونولوژی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی ارتباط وزن پایین تولد و بروز آسم در سه ساله اول زندگی مجری701388/11/011394/08/20
2بررسی رابطه آسم با اختلال نقص بیش فعالی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان شهید بهشتی مجری751388/12/151395/03/04
3بررسی رابطه فتوتراپی نوزادی و آسم کودکان مجری871387/12/011395/01/29
4بررسی سطح اینترلوکین 6 خون بند ناف بدو تولد در پیشگویی سپسیس زودرس نوزادادنمجری121389/08/151390/08/15
5بررسی تروما در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان ناظر81389/08/011390/04/01
6مقایسه دو روش تغذیه ای در پیشگیری از ریکتز در نوزادان با وزن خیلی کم (VLBW) ناظر351391/05/011394/03/27
7بررسی رابطه بین عفونت H.Pylori آسم در کودکان بین 5 سال تا 18 سال مجری221392/01/011393/10/29
8مقایسه قد نهایی پیش بینی شده و قد هدف در دختران با شروع بلوغ در سنین 5/9 - 7 سال ناظر271392/12/011395/03/10
9 بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D و آسم در کودکانمجری281393/10/011396/02/19
10بررسی پراکنش QT اینتروال در کودکان با حملات سنکوپ در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1393 مجری121393/12/151394/12/15
11بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با کوتاهی قد نهایی پیش بینی شده در دختران با قد طبیعی مراجعه کننده به درمانگاه غدد اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشانناظر121396/03/011397/03/01
12طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن¬ هوشمند جهت ارتقاء خود مراقبتی بیماران مبتلا به آسم در شهرستان کاشان - 1395مجری201396/03/011397/11/01
13بررسی استفاده و تمایل بیماران مبتلا به آسم از قابلیت ¬های تلفن همراه در حمایت از خودمراقبتی آسم در شهرستان کاشان – 1396مجری121396/07/151397/07/15
14بررسی تغیرات قد نهایی پیش بینی شده در دختران با شروع بلوغ در سنین 7-5/9 سالناظر121396/09/011397/09/01
15بررسی ارتباط سطح سرمی اینترلوکین 33 آلرژیک (IL-33) و بیماری رینیت در کودکان و همراهی آن با شدت بیماریمجری121396/09/011397/09/01
16تهیه تقویم گرده و بررسی توزیع مکانی و زمانی آن برای رینیت و اسم و آلرژیک در منطقه کاشان در سال 1397 مجری

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1Severe combined immunodeficiency: A cohort of 40 patientsISI و PUBMEDPediatr Allergy Immunol 2008: 19: 303–3061387
2بررسی یافته های بالینی و پاراکلینیکی بیماری کاوازاکی در کودکان بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 87-1377CINAHLمجله فیض-دوره 14, شماره 3 - ( پاییز 1389 )1389
3خارج سازمانی: فراوانی نسبی نقص ایمنی اولیه نوع هومورال در خانواده بیماران شناخته شده با بیماری نقص ایمنی متغیر شایعایندکس نشدهمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-سال شصت و سه، شماره 5 (پیاپی 53)، مرداد 1384صفحات 392-3981384
4خارج سازمانی: بررسی آلرژی به سوسک آلمانی در مبتلایان به رینیت آلرژیک مرکز طبی کودکان ، 83-1382ایندکس نشده-مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-سال شصت و سه، شماره 8 (پیاپی 56)، آبان 13841384
5Prevalence of type I allergy to natural rubber latex and type IV allergy to latex and rubber additives in operating room staff with glove-related symptomsISI و PUBMEDAllergy Asthma Proc. 2007 Sep-Oct;28(5):557-5631386
6کیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری آسم قبل و بعد از استفاده از دستگاه پیکفلومتریIndex Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / زمستان ۱۳۸۹ / دوره ۱۲ / شماره ۴ (پی در پی ۳۶ ) / صفحات ۱۸ تا231389
7بررسی رابطه فتوتراپی نوزادی با آسم در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1388CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 43-381390
8بررسی ارزش سطح اینترلوکین 6 در پیشگویی سپسیس زودرس نوزادان ترمISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 3، مرداد و شهریور 13911391
9ارزیابی بیماران با نقص ایمنی متغیر شایع و تعیین اینترلوکین 2 به عنوان شاخص عملکرد ایمنی سلولی آنهاISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 4، مهر و آبان 13911391
10در کودکان با حملات ریسه رفتن QT ارزیابی پراکنشCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 6، بهمن و اسفند 13911391
11Decisive Role of the Four Elements in the Occurrence and Treatment of DiseasesChemical AbstractInternational Journal of Traditional and Natural Medicines, 2013, 2(1): 76-851391
12فراوانی وزن غیر طبیعی زمان تولد در کودکان 15-5 ساله آسماتیک مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی کاشان طی سال 1386CINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 3، مرداد و شهریور 13921392
13Predictive Value of Interleukin-6 (IL6) in Term Neonates With Early Sepsis During 2010-2011ISI و PUBMEDJundishapur J Microbiol. 2013 December; 6(10)20131392
14Allergic Drug Reactions: A Cross Sectional StudyISCArchives of Pediatric Infectious Diseases. 2014 January; 3(1)1392
15ارتباط وزن پایین زمان تولد و ابتلا به آسم طی سه سال اول زندگیCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره نوزدهم، شماره 5، آذر و دی1394
16همراهی اختلال کم توجهی- بیش فعالی در کودکان مبتلا به آسم شهرستان کاشانCINAHLفیض جلد ۲۰ شماره 4صفحات 396-3911395
17Congenital Heart Disease: Frequency and the Need for Intervention on the First Year of BirthISIJournal of Research in Medical and Dental Sciences1395
18The role of vitamin D deficiency in environmental health and childhood asthmaISIJournal of Research in Medical and Dental Sciences1395
19Patient Self-Management of Asthma Using Mobile Health Applications: A Systematic Review of the Functionalities and EffectsISI و PUBMEDApplied clinical informatics1396

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1Congress article: Evaluation of the prevalence of high birth weight in 5-to 15 year-old asthmatic children referring to kashan asthma and allergy clinic in 2007 in iranXXXVIII congress of the European academy of allergy and clinical immunologyلهستان - Warszawa, poland 2009/06/06
2congress article:the report of seven patients with idiopathic CD4 iymphocytopenia in iran XXV congress of the European academy of allergy and clinical immunologyvienna,austria 2006/06/10
3congress article: Prevalence of acute asthma in hospitalized children with acute respiratory symptoms in beheshti hospital of kashan in iran.(2004-2007)FIMSA 2008تایوانپوستر2008/10/17
4Congress article: THE REPORT OF THREE CASES WITH COMMON VARIABLE IMMUNODEFICIENCY AND LYMPHO RETICULAR MALIGNANCYThe 4th asian congress on AUTOIMMUNITYsingaporپوستر2009/09/11
5congress article: Asthma manifestation in CVID and introduced four CVID patients with asthmaXXVI congress of the European academy of allergy and clinical immunology Goteborg,Sweden 2007/06/09
6خلاصه مقاله همایش: آلاینده های محیط زیست کاشانسمینار آسم، آلرژی ، ایمونولوژیکاشان 1386/02/13
7congress article: Congress article: Evaluation of the prevalence of high birth weight in 5-to 15 year-old asthmatic children referring to kashan asthma and allergy clinic in 2007 in iranبیست و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان وهفتمین همایش کشوری پرستاری کودکان تهران 1387/07/18
8خلاصه مقاله همایش: واکنش های غذاییچهارمین کنگره اورژانس ها وبیماریهای شایع طب کودکانتهران 1387/12/09
9خلاصه مقاله همایش: درماتیت آتوپیکسمینار ایمونولوژی، آسم و آلرژیساری 1385/09/18
10congress article:Evaluation of the prevalence of high birth weight in 5-15 years old asthmatic children referring to the Kashan asthma and allergy clinic european academy of allergy and clinical immonologyswitzerlandپوستر1391/03/27
11congress article:3000 Evaluation ferqency of ADHD in childhood asthmaXXIV world Allergy congressseoul,koreaپوستر1394/07/22