احمد  پیروزمند

 فعالیت های پژوهشی

 

احمد پیروزمند

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 209
نام و نام خانوادگی (فارسی) : احمد پیروزمند رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Ahmad Piroozmand دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : ویروس شناسی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پزشکی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1مقایسه تیتر ASOدر حاملین و غیر حاملین استرپتوکوکوس گروهAدر دانش آموزان7-15 ساله مدارس کاشان در سال 74-75مجری201374/10/031376/10/04
2بررسی ارتباط سطح سرمی فاکتور YKL-40 با آسم و شدت علائم آن در بیماران مبتلا به آسم در کاشان ناظر291390/04/151392/09/09
3بررسی کلونیزاسیون استرپتوکوک پنومونیه و استافیلوکوک اورئوس در بینی و حلق دانش آموزان شهر کاشان و تعیین سروتیپهای استرپتوکوک پنومونیه توسط تکنیک Multiplex PCR در سال 90-91 مجری231390/07/151392/06/13
4بررسی ارتباط سطح سرمی اینترلوکین 23 و تعداد سلول های TH17 خون محیطی با بیماری دیابت تیپ 1ناظر91390/10/011391/07/01
5بررسی ژن های panton - valentine leukocidin و تیپ های SCC-mec در سویه های استافیلوکوکوس مقاوم به متی سیلین بینی مراجعه کنندگان بالغ بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1390مجری121390/10/151392/04/15
6بررسی میزان کلونیزاسیون و شناسایی همزمان گروههای سرولوژیکی A,B,C,W,135,Y,X نایسریا مننژیتیدیس با استفاده از روش مولتی پلکس PCR در نازوفارنکس دانش آموزان مدارس کاشان 1390مجری101390/11/011391/12/05
7بررسی میزان سیتوکاینهای التهابی 17IL و 23IL در مایع سروز گوش میانی در بیماران اتیت مدیا سروزناظر241390/12/151392/12/15
8بررسی سطح سرمی و ادراری فاکتورهای IL-17 , IL-23 , TGF- β , IL-6 در بیماران مبتلا به PKD ناظر211390/12/151392/09/11
9بررسی تعداد زیرگروه های سلول های T تنظیمی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) و رابطه آن با نوع مولتیپل اسکلروزیس ناظر201390/12/161392/08/18
10بررسی بیان پروتیین حرارتی 90 آلفا و بتا (Hsp90 and Hsp90 ) درنمونه های بافتی سرطان پستان در شهر کاشان ناظر241391/04/011393/04/01
11بررسی ارتباط توکسوپلاسموز با سقط جنین و مرده زاییمجری171391/06/151392/11/15
12بررسی ارزشی تشخیصی PCR نسبت به روشهای مستقیم و کشت جهت تشخیص لیشمانیوز جلدی مجری241391/10/011393/09/26
13بررسی میزان فراوانی ویروس HPV18 از طریق حضور ژن انکوپروتئین E6 در نمونه بیماران مبتلا به سرطان سرویکس مجری101391/12/151392/11/08
14بررسی تعداد T-helper22 و سطح سرمی Interleukin22 در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیوناظر121392/03/011393/03/01
15بررسی ارتباط عفونت های ویروسی (RCH) با سقط جنین و مرده زاییمجری121392/08/011393/08/01
16بررسی مولکولی ژن های blakPC،blaGES در ایزوله های کلبسیلا جدا شده از نمونه های بالینی در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 92 -93 مجری331393/01/011395/09/15
17بررسی مقایسه ای ویروس اپشتاین بار ( EBV ) در تومورهای بدخیم و ضایعات فیبرو کیستیک پستان.ناظر121395/01/201396/01/20
18بررسی بار سرمی ویروس اپشتاین - بار در بیماران با بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک فعال و غیر فعال مجری351393/03/151396/02/10
19بررسی فراوانی آلودگی به ویروس (TTV( Transfusion Transmitted Viris و ارتباط آن با عوارض بعد از پیوند کلیه در ایران طی سال 1393 مجری121393/09/151394/09/15
20بررسی فراوانی ژنوتایپینگ ویروس سایتومگال در بیماران پیوند کلیه بیمارستان بقیه الله در سال1393ناظر121393/12/151394/12/15
21بررسی سطح سرمی NF-HEV و SIL1Z در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) ناظر321393/12/151396/08/20
22بررسی اثر لیپوپلی ساکارید بر افزایش بیان ژن های TGF-β1, IL-10, PGE2 synthase در سلول های سلولهای اپی تلیال پرده امنیون انسانناظر491394/01/011398/02/04
23بررسی ارتباط سطح سرمی و میزان بیان ژن اینتر لوکین 37 با بیماری پسوریازیسناظر181394/03/011395/09/01
24بررسی میزان سطح سرمی سیتوکاینهای اینترلوکین 33(IL-33) و اینترلوکین 36(IL-36) بیماران مبتلا به پسورزیاریس در شهرستان کاشان در سال 94-93ناظر121394/03/011395/03/01
25بررسی میزان فاکتورهای Helios و Neuropilin بر روی سلولهای T تنظیمی خون محیطی در بیماران مبتلا به پارکینسونناظر241394/05/011396/05/01
26بررسی اثر اوزون تراپی بر تعداد و میزان بیان فاکتور Neuropilin1 سلولهای T تنظیمی خون محیطی در بیماران مبتلا به پای دیابتی ناظر121394/06/011395/06/01
27بررسی ارتباط تعداد سلول های T تنظیمی بیان کننده فاکتور نسخه برداری Heilos خون محیطی و میزان سایتوکاین های IL-2، IL-10 ،IL-17 و TNF-α در بیماران مبتلا به سل با مراحل مختلف درمان بیماریهمکار121394/10/011395/10/01
28مقایسه ارزش تشخیصی sTREM-1 وCRPدر شیره معده بیماران کاندید آندوسکوپی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال1394-1393مجری281394/09/011396/12/23
29مقایسه ارزش تشخیصی آنتی بادی IgG ضد هلیکوباکترپیلوری در بزاق و سرم افراد مبتلا به دیس پپسی کاندید آندوسکوپیمجری231394/09/011396/08/13
30مقایسه مسیر التهابی TH22 در بیماران مبتلا به ویتیلیگو با افراد سالم در سال 1395-96 ناظر241395/08/151397/08/15
31بررسی ارتباط سطح پلاسمایی و ادراری فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا (TNF-α) با مراحل بیماری مزمن کلیوی (CKD) در بیماران دیابت ملیتوس نوع 2ناظر241395/05/011397/05/01
32بررسی فراوانی عفونت ویروس پاپیلومای انسانی و آنتی بادی ضد اسپرم در مردان نابارور و ارتباط آن با کیفیت اسپرم در شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۵مجری121395/06/151396/06/15
33بررسی ارتباط استرس های زودرس با بیومارکرهای پیری سلولی( ingَAge) در مصرف‌کنندگان هرویینناظر241395/08/151397/08/15
34مقایسه فاکتور V لیدن و پلی مورفیسم ژن MTHFR: A1298C MTHFR: C677T در بیماران مبتلا به ترومبوز وریدهای عمقی و افراد غیرمبتلامجری271395/08/151397/11/04
35بررسی سطح سرمی فرم محلول لیگاند القا کننده آپوپتوز مرتبط با تومور نکروز فاکتور (TRAIL) و فاکتور فعال کننده سلول B (BAFF) در بیماران مبتلا به فرم عود کننده- فروکش کننده مولتیپل اسکلروزیسناظر141395/12/151397/02/15
36مقایسه سطح هورمون آنتی مولرین در بیماران هیسترکتومی شده همراه با سالپنژکتومی و بدون سالپنژکتومیهمکار241395/11/011397/11/01
37بررسی ارتباط سطح سرمی و میزان بیان ژن TIPE2 با بیماری پارکینسون ناظر121395/11/011396/11/01
38بررسی ارتباط بین سطح سرمی IL-6 و درگیری ریوی در بیماران با اسکلروز سیستمیک پیشرونده مجری101395/12/151396/10/15
39بررسی رابطه بین سطح سرمی 15 GDF ( 15Growth differentiation factor) و شدت بیماری آرتریت روماتوئید ناظر121395/12/151396/12/15
40بررسی ارتباط عفونت ویروس سایتومگال با تغییرات مارکهای التهابی دیس فونکسیون آندوتلیال در بیماران با پیوند کلیه در بیمارستان بقیه الله در سال 1395ناظر241396/03/011398/03/01
41بررسی ارتباط سطح سرمی فاکتور sFgL2 با عفونت سایتومگالوویروس در بیماران با پیوند کلیهناظر121396/05/151397/05/15
42بررسی مولکولی مسیر سیگنالینگ آپپتوز وابسته به fas و ارتباط آن با بار سرمی و ویروسEBV در بیماران مبتلا به لوپوس اریتما توزسیستمیکمجری و مدیر اجرایی241396/06/011398/06/01
43بررسی اثر مکمل پروبیوتیک بر بیان ژن مرتبط با انسولین، لیپید و التهاب در مبتلایان به دیابت بارداری ناظر211396/07/151398/04/09
44بررسی شیوع HPV ژنیتال در زنان مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی زنان جهت غربالگری پاپ اسمیر و عوامل موثر بر آن در سال 1396 در کاشان مجری121396/09/011397/09/01
45بررسی ارتباط سطح سرمی اینترلوکین 33 آلرژیک (IL-33) و بیماری رینیت در کودکان و همراهی آن با شدت بیماریناظر121396/09/011397/09/01
46بررسی تاثیر mimic miR-101 بر تکثیر ویروسHSV-1در کشت سلولیمجری181396/09/011398/03/01
47تهیه تقویم گرده و بررسی توزیع مکانی و زمانی آن برای رینیت و اسم و آلرژیک در منطقه کاشان در سال 1397 ناظر121397/03/151398/03/15
48 بررسی رابطه عفونت سیتومگالوویروس با میزان ابتلا به اسکیزوفرنیمجری121396/12/151397/12/15
49مقایسه ی سطح سرویکال 8-IL و6-IL در بیماران مبتلا با ضایعات پیش بدخیم و بدخیم سرویکس و افراد سالممجری121397/01/151398/01/15
50بررسی ¬اثرنانوذرات نقره و اکسید روی ¬بر تشکیل بیوفیلم و میزان بیان ژن ica-A در استافیلوکوکوس اورئوسناظر121397/06/151398/06/15
51پیاده سازی نظام ثبت بیماری آرتریت روماتویید در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397 مجری121397/10/151398/10/15
52بررسی تاثیر ماده موثره دارچین و آویشن به همراه عسل بر ایزوله های مقاوم به چند دارو و بیان ژن هایexoS وampC سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت سوختگیناظر121397/09/011398/09/01
53 بررسی سطح سرمی IL-37 IL-33 در بیماران مبتلا به اختلال نقص توجه و پیش فعالی ناظر
54بررسی تاثیرفاکتور های محیطی استرس زا (دما و PH) بر بیان ژن های تولید بیوفیلم (bap A, adr A) و ژن های ویرولانس (hil A, inv A) درسالمونلا انتریتیدیس و تیفی موریومناظر121397/12/151398/12/15
55بررسی ارتباط آلودگی به ویروس های Torque Teno و SEN با ابتلا به بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیکمجری
56ارزیابی و مقایسه فراوانی نسبی پلی مورفیسم های ژن PD-1 در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول های بازال (BCC) و افراد سالم مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان مجری101398/05/011399/03/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1تولید سلول های ناپذیرا برای مطالعه HIV-1 vifIndex Copernicus فصلنامه فیض -زمستان 1387- شماره 4-دوره دوازدهم
2Effects of zinc supplementation on serum zinc and C-reactive protein concentrations in hemodialysis patients.ISI و PUBMEDJournal Renal Nutrition. 2009 Nov;19(6):475-478
3Generation And Characterization Of Apobec3g-Positive 293t Cells For Hiv-1 Vif StudyPUBMEDThe Journal Of Medical Investigation Vol .54. NO-1.2,February,2007:154-158
4بررسی شیوع حاملین استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A و نقش آن در تیتر ASO در دانش آموزان شهر کاشان در سال 1375Index Copernicusفیض-دوره 3, شماره 2 - ( تابستان1378 ،شماره 10)
5میزان فعالیت سلولهای کشنده طبیعی ( NK Cell) در افراد مبتلا به سرطان پستان قبل و بعد از درمانIndex Copernicusفیض-دوره 2, شماره 3 - ( پاییز1377 ،شماره7)
6بررسی حداقل غلظت مهاری وانکومایسین در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1388CINAHLمجله فیض-دوره 14, شماره 3 - ( پاییز 1389 )
7Evaluation of natural killer cell activity in pre and post treated breast cancer patientsISI و PUBMEDJournal of Cancer Research and Therapeutics-Volume 6 | Issue 4 -Page Nos.478-481/oct-dec 2010
8بررسی فراوانی و مقاومت چند دارویی اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک جدا شده از کودکان زیر 5 سال مبتلا به اسهال بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1388تا 1389CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 65-58
9Multiple drug resistance of enteropathogenic Escherichia coli isolated from children with diarrhea in Kashan, IranISIAfr J Microbiol Res
10Characterization of virulence genes in typical and atypical enteropathogenic Escherichia coliISIScientific Research and Essays Vol. 6(31), 16 December, 2011-Academic Journals
11خارج سازمانی: morphological study on biologiclly distinct vpx/vpr mutants of HIV-2PUBMEDj.medical investiging
12خارج سازمانی: Establishment of a biological assay system for human retroviral protease activityISI و PUBMEDMicrobes and Infection 7 (2005) 820–824
13خارج سازمانیConstruction of gag-chimeric viruses between HIV-1 and SIVmac that are capable of productive multi-cycle infectionISI و PUBMEDMicrobes and Infection 8 (2006) 1075e1081
14خارج سازمانی: Effects of lysine to arginine mutations in HIV-1 Vif on its expression and viral infectivityISI و PUBMEDINTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE 18: 679-683, 2006
15خارج سازمانی: role of us3 gene of herpes simplex virus type 1 for resistance to interferonISI و PUBMEDint.j. of molecular medicin
16خارج سازمانی: Determination of HIV-1 infectivity by lymphocytic cell lines with integrated luciferase geneISI و PUBMEDint.j. molecular medicine
17خارج سازمانی: Generation and characterization of HIV-1 clones chimeric for subtypes B and C nef.ISI و PUBMEDint.j. molecular medicine
18ارزیابی بیماران با نقص ایمنی متغیر شایع و تعیین اینترلوکین 2 به عنوان شاخص عملکرد ایمنی سلولی آنهاISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 4، مهر و آبان 1391
19Comparing the effect of lovastatin and exercise on serum lipid profile in hyperlipidaemic patientsChemical AbstractInternational Journal of Medicine and Biomedical Research Volume 2 Issue 1 January – April 2013
20شناسایی حاملین گروه های سرولوژیکی A, B, C, W135, Y, X نایسریا مننژیتیدیس با استفاده از روش Multiplex PCR در نازوفارنکس دانش آموزان مدارس کاشان طی 1390CINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 2، خرداد و تیر 1392
21بررسی توزیع فراوانی ویروس HPV18 از طریق حضور ژن انکوپروتئین E6 در نمونه بیماران مبتلا به سرطان سرویکسCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 3، مرداد و شهریور 1392
22ارزش تشخیصی روش حساسیت به سفوکسیتین نسبت به سایر روش‌های تشخیص استافیلوکوک ارئوس های مقاوم به متی سیلینCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 4، مهر و آبان 1392
23بررسی فراوانی حاملین استرپتوکوکوس پنومونیه در نازوفارنکس دانش آموزان شهر کاشان و عوامل موثر بر آنCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 6، بهمن و اسفند 1392
24MOLECULAR DIAGNOSIS AND CHARACTERIZATION OF LEISHMANIA SPECIES FROM CLINICAL SPECIMENS INIRAN 2012 - 2013نامعتبرvitae,revista dela facultad de quimica farmaceutic2014(21)1
25Molecular Diagnosis of Toxoplasma gondii in Aborted WomenISI و PUBMEDJundishapur J Microbiol. 2015 January; 8(1)
26Molecular Diagnosis and Characterization of Leishmania Species from Clinical Specimens in Kashan, Iran 2012 - 2013سایر ایندکس هاJOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY, Dec. 2014.Vol. 8(6), p. 4481-4487
27مقایسه فراوانی آنتی بادیهای ضد عفونتهای ویروسی سیتومگال، روبلا، و هرپس سیمپلکس در خانمهای با سقط خودبهخودی وخانمهای با زایمان طبیعیCINAHLدوماهنامه فیض| فروردین و اردیبهشت| 1394 | دوره 19 | شماره
28Molecular Characteristics of Nasal Carriage Methicillin-Resistant Coagulase Negative Staphylococci in School StudentsISI و PUBMEDJundishapur J Microbiol. 2015;8(6)
29تعیین میزان بار سرمی ویروس اپشتاین- بار در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوزسیستمیک در کاشان طی سال 1393CINAHLدوماهنامه فیض| مرداد و شهریور| 1394 | دوره 19 | شماره3
30Toxoplasmosis-associated abortion and stillbirth in Tehran, IranISI و PUBMED The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal MedicineVolume 29, Issue 2, January 2016
31Comparison of Molecular, Microscopic, and Culture Methods for Diagnosis of Cutaneous Leishmaniasis.ISI,PUBMED*Journal of Clinical Laboratory Analysis
32ToRCH'co-infections'are associated with increased risk of abortion in pregnant womenISI و PUBMEDcongenital Anomalies Volume 56, Issue 2, pages 73–78, March 201
33The Association of High Risk Human Papillomaviruses in Patients With Cervical Cancer: An Evidence Based Study on Patients With Squamous Cell Dysplasia or Carcinoma for Evaluation of 23 Human Papilloma Virus GenotypesISI و PUBMEDJundishapur Journal of Microbiology. 2016 April; 9(4)
34بررسی سویه های کلبسیلا پنومونیه تولید کننده کلبسیلا پنومونیه کارباپنماز (KPC) در نمونه های بالینی در شهر کاشان طی سال های 1393 تا 1394CINAHLفیض جلد ۲۰ شماره ۳ صفحات ۲۶۷-۲۷۳
35Correlation between Epstein-Barr Virus Infection and Disease Activity of Systemic Lupus Erythematosus: a Cross-Sectional StudyPUBMEDAsian Pacific Journal of Cancer prevention
36Detection of blaKPC and blaGES Carbapenemase Genes in Klebsiella pneumoniae Isolated from Hospitalized Patients in Kashan, IranPUBMEDRecent Patents on Anti-Infective Drug Discovery
37Association of E6 gene expression of high risk human papillomaviruse HPV 18 in patients with Cervical squamous cell dysplasia and Cancerous Lesionsعلمی-ترویجی Iranian Journal of Virology
38Distribution of IL-28B genotypes in patients with hepatitis C and healthy individuals in Jahrom cityPUBMEDGastroenterology and Hepatology From Bed to Bench.
39Comparison of the serum and salivary antibodies to detect gastric Helicobacter pylori infection in Kashan (Iran)PUBMEDElectron Physician
40Comparison of gastric juice soluble triggering receptor expressed on myeloid cells and C-reactive protein for detection of Helicobacter pylori infectionPUBMEDElectronic Physician
41Distribution of human papilloma virus-16 E7 oncoprotein in Iranian patients with cervix cancerISIJournal of Research in Medical and Dental Science
42pervalence of Cathertrer-associated bacteriuria in Prevalence of Catheter-associated bacteriuria in patients who received short-term catheterization in the northeast of Iranpatients whoISCNovelty in Biomedicine
43Current Status and Perspectives Regarding LNA-Anti-miR Oligonucleotides and microRNA miR-21 Inhibitors as a Potential Therapeutic Option in Treatment of Colorectal Cancer.ISI و PUBMEDJournal of cellular biochemistry
44بررسی مقاومت دارویی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های محیطی بیمارستان های آموزشی شهر همدان در سال 1395 با روش های دیسک دیفیوژن و حداقل غلظت بازدارندهCINAHLفیض
45Prevalence of Catheter-associated bacteriuria in patients who received short-term catheterization in the northeast of IranISCNovelty in Biomedicine
46Prevalence of Hepatitis B Surface Antigen and Associated Risk Factors with Hepatitis B Infection among Pregnant Women in Northeast of Iranعلمی-ترویجی International Journal of Medical Laboratory (IJML)
47Prevalence of Transfusion-transmitted Virus (TTV) Infection and its Association with Renal Post-transplantation Complications in IranISI و PUBMEDInternational Journal of Organ Transplantation Medicine
48The Incidence of Cytomegalovirus Glycoprotein B Genotypes in Kidney Transplant Recipients in IranISI و PUBMEDINTERNATIONAL JOURNAL OF ORGAN TRANSPLANTATION MEDICINE
49بررسی تأثیر miR-101-5p بر تکثیر ویروس HSV-1 در شرایط آزمایشگاهیScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: تولید سلول های ناپذیرا برای مطالعه HIV-1 vifپنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایرانتهران-موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیسخنرانی
2congress article: Natural killer cell activity among breast cancer patients before and after the treatment14th International congress of immunologyKobe,japanسخنرانی
3خلاصه مقاله همایش: بررسی واکنش توبرکولینی در بیماران مسلول مراجعه کننده به مرکز سل کاشاننوزدهمین کنگره سراسری سلزنجانپوستر1387/07/18
4خلاصه مقاله همایش: بررسی فاکتور سدیمانتاسیون خون مبتلایان به بیماری سل مراجعه کنندگان به مرکز سل کاشاننوزدهمین کنگره سراسری سلزنجانپوستر1387/07/18
5خلاصه مقاله همایش: بررسی تعداد دفعات اسمیر مستقیم مبتلایان به سل در شناسایی مبتلایان به سل در آزمایشگاه سل کاشاننوزدهمین کنگره سراسری سلزنجانپوستر1387/07/18
6congress article: Evaluation the stating effect on HS-CRP and IL -6 level in hemodialysis patients 14th International congress of immunology Kobe,japanسخنرانی
7خلاصه مقاله همایش: تغذیه و سلامت از دیدگاه قرآن و علم نوین اولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانسخنرانی1390/03/05
8خلاصه مقاله همایش: نقش بره موم زنبور عسل در درمان بیماریهااولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانپوستر1390/03/05
9congress article: survey of virulence factor of enteropathogenic escherichia coli (EPEC) isolated from less than 5 years old children with diarrheal by PCR12TH,congress of biochemistry & 4th, international congress of biochemistry and molecular biology-clinical biochemistry,vol 44(135) -sep 2011مشهدپوستر1390/06/15
10congress article: survey of prevalance and multi drug resistant of enteropathogenic escherichia coli(EPEC) isolated from less than 5 years old children mith diarrheal in kashan shahid beheshti hospitalfirst internation al & iranian congress of microbiology kermanshahپوستر1390/03/02
11congress article: prevalence and multi-draug resistance of enteropathogenic escherichia coli(EPEC) isolated from children under 5 years of age with diarrhea in kashan shahid beheshti hospital during 2009-102 global congress for consensus in pediatrics & child healthrussiaپوستر1391/02/28
12congres article: Prevalence of fungal superficial infections in Shahid Beheshti Hospital of Kashan,Iran.in 2011The 5th International Congress of Laboratory & Clinic “Blood Disorders” Iranian Scientific Association of Clinical Laboratorytehranپوستر1392/01/31
13Congress: ASSOCIATION BETWEEN TOXOPT-A.SMOSIS AND SPONTANEOUS ABORTION AND STILLBIRTH2 2nd International and 9th National Congress of Parusitologt' and Parssitic Diseuses of lronگیلان 1394/02/30
14Congress: DIAGNOSTIC VALUE OF MO|ECULAR,MICROSCOPY AND CULTURE METHODS FOR DIAGNOSIS OF CUTANEOUS LEISHIMANIASIS2nd International and 9th Natiortnl Congress of Parusitutlogy and Parositic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
15Congress: DETECTION OF LEISHMANIA SPECIES FROM CLINICAL SPECIMENS BY MOLECULAR METHOD IN KASHAN, IRAN2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
16خلاصه مقاله:بررسی بار سرمی ویروس اپشتاین-بار به روشReal-time PCR در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک فعال و غیر فعال26 کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانمرکز همایش های رازی تهرانپوستر1394/02/15
17congress article:Determination of viral load of Epstein-Barr virus in patients with systemic lupus erythematosus in Kashan during2014-2015هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه وبالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی وتولید دانش بنیانتهرانپوستر1394/11/17
18THE BLAKPC AND BLAGES CARBAPENEMASE GENES AND INTEGRON CLASS 1 IN KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATES IN KASHAN کنگرهThe 17th International and Iranian Congress of Microbiology 23-25 August 2016, Tehran - Iranد ع پ تهرانپوستر1395/06/02

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی فراوانی سل در افراد HIV مثبت شهرستان کاشان سال 13881388پزشکی عمومی 1388/07/14
2بررسی فاکتورهای ویرولانس اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک ( EPEC ) جدا شده از نمونه های اسهالی کودکان زیر 5 سال با روش PCR1389کارشناسی ارشد 1389/12/051389/12/21
3بررسی کلونیزاسیون استرپتوکوک پنومونیه و استافیلوکوک اورئوس در بینی و حلق دانش آموزان شهر کاشان و تعیین سروتیپ های استرپتوکوک پنومونیه توسط تکنیک Multiplex PCR درسال 1391 - 13901392کارشناسی ارشد 1391/11/041392/03/27
4بررسی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین6 و درگیری ریوی در بیماران با اسکلروز سیستمیک پیشرونده1396پزشکی عمومی1395/05/251396/03/07
5مقایسه ارزش تشخیصی آنتی بادیIgG ضد هلیکوباکترپیلوری در بزاق و سرم افراد مبتلا به دیس پپسی کاندید آندوسکوپی1395پزشکی عمومی1394/03/061395/02/19
6بررسی ارتباط سطح سرمی فاکتور YKL-40 با وضعیت کنترل متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 11396پزشکی عمومی1392/08/151396/09/08
7مقایسه ارزش تشخیصی CRP و sTREM-1 جهت عفونت هلیکوباکترپیلوری شیره معده بیماران کاندیدآندوسکوپی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394-13931394پزشکی عمومی1394/01/261394/09/09
8بررسی مولکولی ژنهای blaGES و blaKPC در ایزوله های کلبسیلا جدا شده از نمونه های بالینی در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال93-921394کارشناسی ارشد 1393/10/081394/12/24
9بررسی بار سرمی ویروس اپشتاین- بار دربیماران با بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک فعال و غیر فعال1393پزشکی عمومی1393/02/061393/08/11
10بررسی فراوانی عفونت ویروس پاپیلومای انسانی و آنتی بادی ضد اسپرم در مردان نابارور و ارتباط آن با کیفیت اسپرم در شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۵1396پزشکی عمومی1394/10/231396/11/29
11بررسی تاثیر mimic miR-101 بر تکثیر ویروس HSV-1 در کشت سلولی1397کارشناسی ارشد 1396/07/231397/07/11
12بررسی شیوع HPV ژنیتال در زنان مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان جهت غربالگری پاپ اسمیر و عوامل موثر بر آن در سال 13961397پزشکی عمومی1396/01/301397/08/07