اژدر  حیدری

 فعالیت های پژوهشی

 

اژدر حیدری

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 212
نام و نام خانوادگی (فارسی) : اژدر حیدری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Azhdar Heydari دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : فیزیولوژی آدرس محل کار : کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پزشکی - گروه فیزیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پرستاریکارشناسی1375دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فیزیولوژیکارشناسی ارشد 1378دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
فیزیولوژیPh.D1385دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی کاشان1385/07/011415/07/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1تاثیر مواجهه کوتاه مدت با مقادیر مختلف بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری مجری151386/04/251387/07/25
2بررسی اثر آبی الکلی علف لیمو ( Cymbopogan Citrates Stapf) بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوریمجری1351389/12/151401/02/10
3اثر پودر ساقه انگور بر بهبود زخم مدل برش تمام ضخامت در موش صحرائیمجری1091390/12/011399/11/18
4اثر مهار ایزوآنزیم های سیکواکسیژناژ بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول ، متابولیت های نیتریک اکساید سنتاژ در موش صحرایی نرمجری1081390/12/251399/11/26
5بررسی اثر تیامین برتشنج ناشی از پنتیلن تترازول درموش سوریمجری1081392/04/011401/02/17
6بررسی اثر سلکوکسیب بر سطح سرمی ویسفاتین در دیابت ناشی از استرپتوزوسینمجری891392/05/151399/09/18
7اثر متقابل سیستم اکسینژناز و نیتریک اکساید بر درد نوروپاتی دیابتیک در موش صحراییمجری861392/11/011399/11/28
8بررسی اثر جنیستئن بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش های صحرایی اوارکتومی شدهمجری251393/02/151395/04/02
9اثر سرترالین و سیستم نیتررژیک بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوریمجری701394/01/011399/10/06
10اثر عصاره آبی ـ الکلی بابونه (Matricaria chamomilla) برتشنجات ناشی از مدل کیندلینگ و انفوزیون پنتیلن تترازول و پارامترهای بیوشیمیایی درموش سوری نرمجری571396/03/151400/12/11
11' بررسی اثر سربرولیزین بر میزان ضایعه انفار کتوس میوکارد، تروپونینI و فاکتورهای التهابی IL6 وTNF-a در موش های صحرایی نرمجری341396/07/011399/05/12
12' اثر مواجه حاد و مزمن با کافئین بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری، نقش گیرنده های آدنوزین و نیتریک اکسایدمجری431396/06/011399/12/16
13اثر مواجهه مزمن با نیترات در طول دوره بارداری و پس از تولد بر تشنجات صرعی ناشی از پنتیلن تترازول و حافظه احترازی در موش سوریمجری491396/07/011400/07/20
14بررسی اثر کورکومین براختلال حافظه و یادگیری احترازی ناشی از مورفین، بیان پروتیین CREBو سطح متابولیت های NO در هیپوکامپ موش بزرگ آزمایشگاهیمجری541396/07/011400/12/14
15بررسی اثر عصاره آبی ـ الکلی گیاه نپتا منتوئیدس برتشنجات ناشی از پنتیلن تترازول و مدل الکتروشوک حداکثر درموش های سوری نرمجری491396/05/311400/07/06
16اثر تجویز حاد پاراگزانتین بر تشنج از ماگزیمال الکتروشوک در موش سوری: نقش آدنوزین و نیتریک اکسایدمجری121397/05/151398/05/15
17اثر دکسترومتورفان/کوئینیدین بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری: نقش گیرنده های NMDA/سیگنالینگ NO ، سیگما-1 و 5HT1Aمجری371397/05/151400/06/08
18بررسی تأثیر تجویز حاد و مزمن کافئین و نقش مسیر نیتریک اکسید بر آستانه ی درد نوروپاتیک ناشی از آسیب فشاری عصب سیاتیک در موش صحرائی نرمجری301397/06/071399/11/28
19اثر تجویز حاد و مزمن ال کارنیتین به تنهائی یا ترکیب با لاموتریژین یا سدیم والپروات بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوریمجری261398/03/011400/05/12
20بررسی اثر متقابل کافئین و نیتریک اکساید بر آستانه تشنجات کلونیک و تونیک ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوریمجری121398/08/151399/08/15
21اثر تک دوز و پیش درمان سربرولیزین بر آستانه تشنجات کلونیک و تونیک ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری: نقش نیتریک اکسایدمجری121398/11/011399/11/01
22اثر متقابل کافئین و سلکوکسیب بر آستانه تشنجات کلونیک و تونیک ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوریمجری121399/08/151400/08/14
23اثر متقابل لوتیراستام با ضد درد های غیراستروئیدی و کافئین بر آستانه تشنجات کلونیک و تونیک ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوریمجری و مدیر اجرایی12
24بررسی اثر کومارین به تنهایی و در ترکیب با دکسوروبیسین بر رشد سلول های رده C26 سرطان روده با تعیین میزان بیان ژن های مرتبط با تومورزایی با استفاده از داکینگ و مدل کشت سلولیمجری12
25اثر سه نوع برنامه تمرینی هوازی و مصرف پروبیوتیک بمدت هشت هفته بر سطوح سرمی آیریسین، فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و آنتی اکسیدان تام در موش های صحرائیمجری12

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1Effect of short-term lead exposure on PTZ-induced seizure threshold in miceISI و PUBMEDToxicol Lett. 2010 Nov 10;199(1):6-9. Epub 2010 Jul 27.1389
2 Lithium attenuates pain-related behavior in a rat model of neuropathic pain: Possible involvement of opioid systemISI و PUBMEDPharmacology Biochemistry and Behavior1390
3تأثیر اتوسوکسیماید بر کاهش درد نوروپاتیک ناشی از آسیب فشاری مزمن بر عصب سیاتیک در موش صحراییISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.دوره 20، شماره 1، 13921392
4اثر عصاره آبی دانه اناربر فعالیت پایه عضله صاف رحم موش صحرایی بکرScopus فیزیولوژی و فارماکولوژی (17)41392
5اثر ایندومتاسین بر کیندلینگ ناشی از پنتیلن تترازول در موش صحرایی نرCINAHLدوماهنامه فیض| مهر و آبان| 1393 | دوره 18 | شماره1393
6اثر متقابل سیستم نیترژیک و سیکلواکسیژناز2-بر سطح سرمی لپتین در درد نوروپاتی دیابتی در موش صحرائی نرISCIranian Journal of Physiology and Pharmacology مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران زمستان 1934 –187-181 ،)4( 11394
7Effect of Estradiol and Soy Extract on the Onset of PTZ-Induced Seizure in Ovariectomized Rats: Implications for Nurses and MidwivesISINursing and Midwifery Studies 5(3), Sep 20161395
8The effect of sertraline and 8-OH-DPAT on the PTZ_induced seizure threshold: Role of the nitrergic systemISI و PUBMEDSEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY1395
9Anticonvulsant effects of thiamine on pentylenetetrazole-induced seizure in miceISI و PUBMEDNUTRITIONAL NEUROSCIENCE1397
10**Effects of Coenzyme Q10 Supplementation on Gene Expressions Related to Insulin, Lipid, and Inflammation Pathways in Patients With Diabetic Nephropathy.ISI و PUBMEDIranian Journal of Kidney Diseases1396
11بررسی اثر مخلوط پروبیوتیکها بر حافظه و یادگیری فضایی در مدل صرع موش صحراییCINAHLفیض1397
12اثر مهار آنزیم سیکلو اکسیژناز-2 بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوریCINAHLفیض1397
13اثر تجویز استرادیول و عصاره سویا بر تشنجات کلونیک ناشی از پنتلین تترازول و تغییرات سطح سرمی متابولیت های نتیریک اکساید در موش های صحرایی اوارکتومی شدهScopusکومش1397
14اثر دریافت مزمن کافئین بر آستانه تشنج کلونیک ناشی از پنتیلن تترازول و متابولیت های نیتریک اکساید در موش سوریCINAHLفیض1397
15Effect of acute caffeine administration on PTZ-induced seizure threshold in mice: Involvement of adenosine receptors and NO-cGMP signaling pathwayISI و PUBMEDEpilepsy Research1397
16تأثیر اتوسوکسیماید بر کاهش درد نوروپاتیک ناشی از آسیب فشاری مزمن بر عصب سیاتیک در موش صحراییISChttp://journal.bums.ac.ir/browse.php?a_id=1219&sid=1&slc_lang=en1392
17اثر مواجهه مزمن با نیترات در دوره بارداری و پس از تولد بر حافظه احترازی در موش سوریCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره بیست و دوم، شماره 6، بهمن و اسفند1397
18Cardioprotective effects of cerebrolysin on the lesion severity and inflammatory factors in a rat model of isoproterenol-induced myocardial injuryISI و PUBMEDPHARMACOLOGICAL REPORTS1398
19اثر تجویز حاد دکسترومتورفان، کوئینیدین و ترکیب دکسترومتورفان/ کوئینیدین بر آستانه تشنجات کلونیک و تونیک ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) در موش سوریCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض1398
20Effect of probiotic supplementation on seizure activity and cognitive performance in PTZ-induced chemical kindlingISI و PUBMEDEpilepsy & Behavior, 95, 43-50.1398
21تأثیر دریافت مزمن کافئین بر هیپرآلژزیای ناشی از درد نوروپاتیک در موش صحرایی: نقش مسیر نیتریک‌اکسیدCINAHLفیض1398
22Effect of dextromethorphan/quinidine on pentylenetetrazole-induced clonic and tonic seizure thresholds in micePUBMED,Scopus,ISINEUROSCIENCE LETTERS1399
23اثر تجویز حاد الکارنیتین بهتنهایی یا ترکیب با سدیم والپروات بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوریCINAHLفیض
24Effect of probiotic supplementation on seizure activity and cognitive performance in PTZ-induced chemical kindlingPUBMED,Scopus,ISI*Epilepsy & behavior : E&B
25Proconvulsant effects of Nepeta menthoides hydro alcoholic extract in different seizure tests: behavioral and biochemical studiesESCI.ISI*Heliyon
26اثر پیش درمان با کورکومین بر اختلال حافظه اجتنابی ناشی از مورفین و بررسی سطح متابولیت های نیتریک اکساید در موش بزرگ آزمایشگاهیCINAHLفیض
27Protection against Morphine-Induced Inhibitory Avoidance Memory Impairment in Rat by Curcumin: Possible Role of Nitric Oxide/ cAMP-Response Element Binding Protein PathwayPUBMED,Scopus,ISI*Iranian journal of medical sciences
28Protection against Morphine-Induced Inhibitory Avoidance Memory Impairment in Rat by Curcumin: Possible Role of Nitric Oxide/ cAMP Response Element Binding Protein PathwayPUBMED,Scopus,ISI*Iranian Journal of Medical Sciences

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: اثر مواجهه کوتاه مدت با مقادیر بالای استات سرب بر آستانه تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موش سورینوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهران دانشگاه شهید بهشتی 1388/08/12
2Congress article: Celecoxib a cyclooxygenase-2 inhibitor enhances pentylenetetrazole induced seizure threshold in mice22nd ECNP Congress European college of neuropsychopharmacology ترکیه - istanbulپوستر1388/06/21
3congress article: The enhancement of pentyleneterazole-induced seizur threshold in mice via cyclooxygenase-2 inhibition by nimesulide13th world congress on painMontreal,canadaپوستر1389/06/07
4خلاصه مقاله همایش: تاثیر ساعت بیولوژیک شبانه روزی بر سلامت انسان از دیدگاه قرآناولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانپوستر1390/03/05
5congress article: the enhancement of pentylenetetrazolle-induced seizur threshold in mich via cyclooxygenase-2 inhibition by nimeshulide13 world congress of painکاناداسخنرانی1389/05/29
6congress article:Effects of low concentrations of lead on pentylenetetrazole induced seizure threshold in miceEuropean College of Neuropsychopharmacology 24th ECNP Congress(ECNP) فرانسهپوستر1390/06/30
7congress article: nsaids enhance chemical seizure threshold in mice14 th world congress on painmilanپوستر1391/06/06
8congress article:Effects of ethosucximide reduce on behavioral response in model of neuropathic in ratبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژ ی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
9خلاصه مقاله:اثر مهار گیرنده های بتا آدرنرژیک روی تاثیر عصاره آبی هسته انبه بر فعالیت پایه عضلات صاف رحم موش صحرائی بکربیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
10خلاصه مقاله:اثر ایندومتاسین بر کیندینگ ناشی از پنتیلن تترازول و سطح سرمی متابولیت های نیتریک اکساید در موش صحرائیبیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
11congress article:Hydroalcholic extract of Salvia officinalis lower pentylenetetrazole - induced seizure threshold in miceبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژ ی و فارماکولوژ ی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
12خلاصه مقاله:اثر سلکوکسیب بر سطح سرمی ویسفاتین در دیابت ناشی از استرپتوزوتوسین در موشهای صحرائی نر: نقش مسیر نیتررژیکاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394/06/16
13خلاصه مقاله:اثر متقابل سیستم نیتررژیک و سیکلواکسیژناز 2 بر نوروپاتی دیابتیک در موش صحرائی نراولین کنگره بینالمللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
14خلاصه مقاله:مکانیسم احتمالی نیتریک اکساید در اثر ضدتشنج لوتیراستام بر آستانه تشنج کلونیک ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوریاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
15خلاصه مقاله:مقایسه اثر استرادیول و عصاره سویا بر زمان شروع تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی اواریکتومی شده: نقش نیتریک اکسایداولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
16خلاصه مقاله:اثر هسپریدین بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری: نقش مسیر نیتررژیکاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
17خلاصه مقاله:تاثیر جنیستئین بر تغییرات حافظه و فعالیت حرکتی موش های صحرایی پارکینسونی- اواریکتومی شدهاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
18خلاصه مقاله:اثر تجویز مکرر عصاره آبی– الکلی عصاره نپتا منتوئیدس بر تشنج ناشی از کینگدلینگ پنتیلن تترازول در موش کوچک آزمایشگاهی نراولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
19خلاصه مقاله:اثر عصاره آبی- الکلی علف لیمو (Cymbopogan Citratus Stapf)بر تشنج ناشی از پنتیلناولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
20خلاصه مقاله:اثر سلکوکسیب بر کیندینگ ناشی از پنتیلن تترازول در موش صحرائیاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
21congress article:Comparing the effect of estradiol and genistein on the onset of PTZ-induced seizure and nitric oxide serum's level in ovariectomized rats4th neuroscience congresstehranسخنرانی1394/10/02
22congress article:The effect of acute administration of caffeine on pentylenetetrazole-induced seizure threshold in mice: role of nitrergic system4th neuroscience congresstehranپوستر1394/10/02
23congress article:Effect of sertraline on pentylenetetrazole-induced clonic seizures in mice: role of nitrergic system4th neuroscience congresstehranپوستر1394/10/02
24congress article:Effect of levetiracetam on subcutaneous pentylentetrazole (PTZ)- induced seizures in mice: role of nitrergic system4th neuroscience congresstehranپوستر1394/10/02
25congress artical:Seizure severity alteration through 5HT1A receptor: involvement of nitric oxideهفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورد ع پ کاشانسخنرانی1395/06/16
26article congress: Effect of celecoxib on serum visfatin levels in streptozotocin-induced diabetes in rats: interaction with nitrergic systemخلاصه مقالات انگلیسی بخش سخنرانی اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهرانسخنرانی
27.IRANIAN CONGRESS OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGYکاشانپوستر1394/06/16
28ARTICLE OF COGRESS: Effect of acute administration of quinidine, dextromethorphan and combination of dextromethorphan/quinidine on pentylenetetrazole (PTZ)-induced clonic and tonic seizure thresholds in mice24 کنگره ایرانی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیمرکز همایش های برج میلاد- تهرانپوستر1398/08/08
29The role of nitric oxide signaling pathway on anticonvulsant effect of dextromethorphan/quinidine on pentylenetetrazole (PTZ)-induced seizure threshold in mice: Involvement of NMDA receptorچهارمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهرانسخنرانی1400/07/28
30Paraxanthine attenuates the anticonvulsant effect of adenosine in the intravenous pentylenetetrazole (PTZ) seizure threshold test in miceچهارمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیتهرانپوستر1400/07/28
31Effect of acute L-Carnitine administration on pentylenetetrazole (PTZ) -induced clonic and tonic seizure thresholds in miceسومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیمرکز همایش های برج میلادپوستر1398/08/08

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی اثر مواجهه کوتاه مدت با مقادیر بالای استات سرب( PPM200،400) برآستانه تشنجات ناشی از پنتبلن تترازول در موش سوری 1388Ph.D 1388/04/10
2بررسی اثر مواجهه کوتاه مدت با مقادیر پایین استات سرب ( PPM 100،50 ) بر آستانه تشنج های ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری 1388پزشکی عمومی 1388/07/26
3بررسی اثر مهار آنزیم سیکلواکسیژناز -2 بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش صحرایی1387پزشکی عمومی 1387/12/21
4بررسی اثرلیتیم بردرد نوروپاتیک درمدل درد نوروپاتیک درموش صحرایی1390پزشکی عمومی1388/09/041390/07/16
5"عنوان:بررس? تاث?ر اتوسوکس?ما?د در درد نوروپات?ک ناش? از آس?ب فشار? عصب س?ات?ک در موش صحرا?? نر"1391پزشکی عمومی1388/11/141391/03/01
6تآثیر سولفات فریک بر هموستاز کبد و اثرات موضعی آن در مدل حیوانی 1392پزشکی عمومی1391/12/021392/02/11
7اثر مهارکننده های آنزیم سیکلواکسیژناز بر کیندلینگ ناشی از پنتیلن تترازول ، سطح متابولیتهای نیتریک اکساید و فعالیت آنزیم نیترک اکساید سنتاز در مغز موش صحرایی1392کارشناسی ارشد 1390/10/211392/01/20
8بررسی اثر تجویز حاد و طولانی مدت عصاره آبی - الکلی گیاه نپتا منتوئیدس بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول و مدل الکتروشوک حداکثر در موش های سوری نر1395کارشناسی ارشد 1394/10/261395/08/23
9اثر متقابل سیستم سیکلواکسیژناز و نیتریک اکساید بر درد نوروپاتیک دیابتی در موش صحرائی1394کارشناسی ارشد 1393/03/011394/02/15
10بررسی اثر لوتیراستام و سیستم نیتررژیک بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول درموش سوری1393پزشکی عمومی1392/10/071393/02/30
11بررسی نقش سیستم نیترژیک در اثر حفاظتی هسپریدین در مقابل تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری1393پزشکی عمومی1392/11/011393/02/30
12بررسی اثر تیامین بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری1393پزشکی عمومی1393/01/201393/06/24
13بررسی اثر سلکوکسیب بر سطح سرمی ویسفاتین در دیابت ناشی از استرپتوزوسین در موش های صحرائی نر1393کارشناسی ارشد 1392/08/271393/07/22
14بررسی اثر جنیستئین بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش های صحرایی اواریکتومی شده1393کارشناسی ارشد 1392/10/091393/12/14
15اثر سرترالین و سیستم نیتررژیک بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری1394کارشناسی ارشد 1393/09/121394/11/20
16اثر مواجهه حاد و مزمن با کافئین بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری: نقش گیرنده های آدنوزین و نیتریک اکساید1397کارشناسی ارشد 1396/04/181397/06/19
17بررسی اثر مخلوط پروبیوتیک ها بر نقص حافظه فضایی وهمچنین فاکتورهای التهابی واسترس اکسیداتیو و تشنجات حاصل از کیندلینگ ناشی از پنتیلن تترازول در موش های صحرائی نر1397کارشناسی ارشد 1396/04/041397/06/20
18اثر مواجهه مزمن با نیترات درطول دوره بارداری و پس از تولد بر تشنجات صرعی ناشی از پنتیلن تترازول و حافظه احترازی در موش سوری1397کارشناسی ارشد 1396/04/181397/08/12
19بررسی اثر کورکومین بر اختلال حافظه و یادگیری احترازی ناشی از مورفین ، بیان پروتئین CREB و سطح متابولیت های NOدرهیپوکامپ موش بزرگ آزمایشگاهی1397کارشناسی ارشد 1396/04/271397/11/29
20بررسی تاثیر مکمل یاری پروبیوتیک روی علایم بالینی و شاخصه های بیوشیمیایی در کودکان مبتلا به صرع مقاوم به درمان کارشناسی ارشد
21اثر دکسترومتورفان/کوئینیدین بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری: نقش گیرنده های NMDA/سیگنالینگ NO ، سیگما-1 و 5HT1A1398کارشناسی ارشد 1398/03/061398/06/12
22اثر تجویز حاد و مزمن ال کارنیتین به تنهائی یا ترکیب با لاموتریژین یا سدیم والپروات بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری1399کارشناسی ارشد 1397/11/301399/11/28
23بررسی تأثیر تجویز حاد و مزمن کافئین و نقش مسیر نیتریک اکسید بر آستانه ی درد نوروپاتیک ناشی از آسیب فشاری عصب سیاتیک در موش صحرائی نر1398کارشناسی ارشد 1397/05/071398/04/23