بهرنگ  علنی

 فعالیت های پژوهشی

 

بهرنگ علنی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 224
نام و نام خانوادگی (فارسی) : بهرنگ علنی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Behrang Alani پست الکترونیک : alani@kaums.ac.ir
تاریخ تولد : 1354/03/24 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : پزشکی مولکولی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسي اثر کورکومين براختلال حافظه و يادگيري احترازي ناشي از مورفين، بيان پروتيين CREBو سطح متابوليت هاي NO در هيپوکامپ موش بزرگ آزمايشگاهي مجری
2بررسي بيان ژن mir 33 و پروتئينCREB در هيپوکامپ در يادگيري وابسته به وضعيت مورفين مجری
3بررسی نقش آپوپتوز در آتروفی ناحیه هیپوکامپ در مدل حیوانی اثر اختلال استرس پس از سانحه ( PTSD ) مجری681386/10/051392/05/24
4اثر ضد انقباضی عصاره آبی و الکلی ریشه ختمی روی عضله صاف نای جدا شده موش صحرایی نرمجری181387/11/011389/05/01
5بررسی تاثیر واکسیناسیون موشهای مبتلا به ملانوما با استفاده از سلولهای دندریتیک بالغ شده با نانولیپوزمهای حاوی پپتید آنتی ژن gp10025-33 و آنتی بادی مونوکلونال علیه PD-1 همکار241395/08/151397/08/15
6درمان ملانومای متاستاتیک ریه با استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور انتی انژیوژنز TSP-1 در مدل موش C57BL/6همکار241395/12/151397/12/15
7بررسی اثر ویتامین C در میزان تمایز سلولهای بنیادی آندومتر به سلولهای قلبی در محیط تمایز اختصاصی قلبیهمکار241395/12/151397/12/15
8کلونینگ وافزایش بیان اختصاصی ژن پروآپوپتوتیک tBid و بررسی اثر آن بر پرولیفراسیون، القاء آپوپتوز، مهاجرت و تهاجم رده های سلولی سرطان تخمدانهمکار241396/01/011398/01/01
9بررسی میزان انتقال سلولهای بنیادی اندومتر رها سازی شده در داخل بینی به ماده سیاه و تمایز آنها به سلولهای دوپامینرژیک در موشهای کوچک آزمایشگاهی مدل پارکینسون مجری241396/02/011398/02/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی حساسیت و ویژگی نشان گرهای تومور آنزیم تلومراز ، هورمون پاراتیروئید ، آنتی ژن کارسینوژن جنینی ( CEA ) و Cyfra21-1 در تشخیص سرطان ریهIndex Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض،دوره یازدهم، شماره 2، تابستان 13861386
2تغییرات سطح سرمی گرانزیم B در تشخیص رد حاد کلیه پیوندیIndex Copernicusبهبود-سال 11- شماره اول – بهار 86 فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1386
3مقایسه تغییرات نشانگرهای زیستی آنتی ژن کارسینوژن جنینی ، قطعه محلول سیتوکراتین 19 و آنزیم تلومراز در نمونه های بیماران مبتلا به سرطان یاخته های کوچک و غیر کوچک ریهIndex Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره : 15 , شماره : 3- پاییز 13871387
4خارج سازمانی:Silencing of Hsp90 Chaperone Expression Protects Against 6-Hydroxydopamine Toxicity in PC12 CellsISI و PUBMED Journal of Molecular Neuroscience March 2014, Volume 52, Issue 31392
5Silencing of Hsp70 intensifies 6-OHDA-induced apoptosis and Hsp90 upregulation in PC12 cellsISI و PUBMEDJournal of Molecular Neuroscience. 2015 Jan;55(1):174-1831393
6اثر عصاره آبی هسته انبه (Mangifera indica) بر فعالیت پایه عضلات صاف رحم موش صحرایی بکر: نقش گیرنده های موسکارینیCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره بیست و یکم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 13961396

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1P-5: Aluminium-Induced Oxidative Stress, Apoptosis and Alterations in Sperm Parameters in Wistar Rats: Recovery Effect of Curcumin17th Congress on Reproductive Biomedicine 31 August-2 September 2016تهران،پوستر1395/06/10