بهرنگ  علنی

 فعالیت های پژوهشی

 

بهرنگ علنی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 224
نام و نام خانوادگی (فارسی) : بهرنگ علنی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Behrang Alani دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : پزشکی مولکولی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بیولوژی سلولی و مولکولیکارشناسی ارشد 1381دانشگاه رازی
پزشکی مولکولیPh.D1393دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
معاون پژوهشی گروهگروه علوم سلولی کاربردی1399/01/161402/01/16
مدیر امور هیات علمی دانشکده پزشکیدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان1400/08/221401/12/29

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1اثر ضد انقباضی عصاره آبی و الکلی ریشه ختمی روی عضله صاف نای جدا شده موش صحرایی نرمجری181387/11/011389/05/01
2بررسی نقش آپوپتوز در آتروفی ناحیه هیپوکامپ در مدل حیوانی اثر اختلال استرس پس از سانحه ( PTSD ) مجری681386/10/051392/05/24
3بررسی تاثیر واکسیناسیون موشهای مبتلا به ملانوما با استفاده از سلولهای دندریتیک بالغ شده با نانولیپوزمهای حاوی پپتید آنتی ژن gp10025-33 و آنتی بادی مونوکلونال علیه PD-1 همکار451395/08/151399/05/07
4درمان ملانومای متاستاتیک ریه با استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور انتی انژیوژنز TSP-1 در مدل موش C57BL/6همکار491395/12/151400/01/17
5' بررسی اثر رهایش داخل بینی سلولهای بنیادی اندومتر بر درمان موش¬های کوچک آزمایشگاهی مدل پارکینسونمجری751395/12/151402/03/09
6بررسی اثر ویتامین C در میزان تمایز سلولهای بنیادی آندومتر به سلولهای قلبی در محیط تمایز اختصاصی قلبیهمکار241395/12/151397/12/15
7بررسی میزان انتقال سلولهای بنیادی اندومتر رها سازی شده در داخل بینی به ماده سیاه و تمایز آنها به سلولهای دوپامینرژیک در موشهای کوچک آزمایشگاهی مدل پارکینسون مجری251396/02/011398/03/04
8بررسی اثر کورکومین براختلال حافظه و یادگیری احترازی ناشی از مورفین، بیان پروتیین CREBو سطح متابولیت های NO در هیپوکامپ موش بزرگ آزمایشگاهیمجری541396/07/011400/12/14
9بررسی بیان ژن mir 33 و پروتئینCREB در هیپوکامپ در یادگیری وابسته به وضعیت مورفینمجری681396/07/011402/02/13
10بررسی بیان و جایگاه TR- Kit در اسپرم و ارتباط آن با پارامترهای اسپرمی و قدرت بارورسازی تخمکهمکار81397/12/221398/08/30
11بررسی اثر ویتامین D بر روی کاهش تمایل به مورفین و بیان ژن D2 دوپامین در ناحیه هیپوکمپ در مدل ترجیح مکانی شرطی شده در موش صحرائی نرمجری491397/11/151401/12/07
12بررسی تاثیرفاکتور های محیطی استرس زا (دما و PH) بر بیان ژن های تولید بیوفیلم (bap A, adr A) و ژن های ویرولانس (hil A, inv A) درسالمونلا انتریتیدیس و تیفی موریوممجری311397/12/151400/07/13
13اثر تمایز سلول های بنیادی اندومتریوم به کاردیومیوسیت بر سطح micro-RNAs تنظیم کننده SMAD4مجری241398/08/011400/07/30
14اثر تمایز سلول های بنیادی اندومتریوم به کاردیومیوسیت برسطح micro-RNAs تنظیم کننده SMAD6مجری241398/08/011400/07/30
15اثر سربرولایزین و رزوراترول بر روی استرس اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از پرتودرمانی ناحیه مغز موش صحراییهمکار121399/06/151400/06/14
16اثر سیلیمارین بر اختلال حافظه احترازی ناشی از اتانول :مطالعه بیوشیمیایی و مولکولی آپوپتوز و اکسیداسیون در موش بزرگ آزمایشگاهیمجری321399/10/151402/06/13
17بررسی اثر عصاره آبی -الکلی گیاه مامیران به تنهایی و در ترکیب با داروی اکسالی پلاتین بر سلول های سرطان تخمدان در رده ی سلولی OVACR3مجری241401/03/151403/03/15
18بررسی بیان miR33و مسیر اپیوئیدی در تخریب حافظه ی اجتنابی و تقویت حافظه ی بلند مدت به دنبال انسداد مجاری صفراوی در موش بزرگ آزمایشگاهیمجری121402/02/011403/02/01
19اثر داروی اولانزاپین بر بیان گیرنده D2 دوپامین در ناحیه هیپوکامپ بر فازهای اکتساب، بیان و انقراض در مدل ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین در موش صحراییهمکار241401/07/011403/07/01
20بررسی تاثیر ویتامینD در مسیر دوپامینرژیک بر ترجیح مکان شرطی ناشی از الکل در موش بزرگ ازمایشگاهی   مجری121402/02/011403/02/01
21بررسی اثر تجویز کلاولانیک اسید بر تحمل و وابستگی ناشی از مورفین و بیان ژن و گیرنده DRD2 در مغز موش سوریمجری241402/03/011404/03/01
22بررسی اثر دومپریدون بر مدل ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مورفین و میزان بیان پروتئین گیرنده D2 دوپامین در ناحیه هیپوکامپ موش صحراییمجری241402/06/151404/06/15
23بررسی اثر هسپریدین بر بقا و تکثیر سلولی و میزان بیان mir-21 در رده ی سلولی MDA-MB-231مجری121402/06/151403/06/15
24بررسی اثر تجویز سوورکسانت بر اثرات ضد دردی مورفین در موش سوریمجری15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1مقایسه تغییرات نشانگرهای زیستی آنتی ژن کارسینوژن جنینی ، قطعه محلول سیتوکراتین 19 و آنزیم تلومراز در نمونه های بیماران مبتلا به سرطان یاخته های کوچک و غیر کوچک ریهIndex Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره : 15 , شماره : 3- پاییز 13871387
2بررسی حساسیت و ویژگی نشان گرهای تومور آنزیم تلومراز ، هورمون پاراتیروئید ، آنتی ژن کارسینوژن جنینی ( CEA ) و Cyfra21-1 در تشخیص سرطان ریهIndex Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض،دوره یازدهم، شماره 2، تابستان 13861386
3تغییرات سطح سرمی گرانزیم B در تشخیص رد حاد کلیه پیوندیIndex Copernicusبهبود-سال 11- شماره اول – بهار 86 فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1386
4خارج سازمانی:Silencing of Hsp90 Chaperone Expression Protects Against 6-Hydroxydopamine Toxicity in PC12 CellsISI و PUBMED Journal of Molecular Neuroscience March 2014, Volume 52, Issue 31392
5Silencing of Hsp70 intensifies 6-OHDA-induced apoptosis and Hsp90 upregulation in PC12 cellsISI و PUBMEDJournal of Molecular Neuroscience. 2015 Jan;55(1):174-1831393
6اثر عصاره آبی هسته انبه (Mangifera indica) بر فعالیت پایه عضلات صاف رحم موش صحرایی بکر: نقش گیرنده های موسکارینیCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره بیست و یکم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 13961396
7Mesenchymal stem cells: A new platform for targeting suicide genes in cancer.ISI و PUBMEDJournal of cellular physiology1397
8Aluminium-Induced Oxidative Stress, Apoptosis and Alterations in Testicular Tissue and Sperm Quality in Wistar Rats: Ameliorative Effects of CurcuminISI و PUBMEDInternational Journal of Fertility and Sterility1396
9Stem cell‐based therapy for Parkinson's disease with focus on human endometrium-derived mesenchymal stem cellsISI و PUBMEDJournal of cellular physiology1397
10بررسی میزان انتقال سلولهای بنیادی اندومتر رها سازی شده در داخل بینی به ماده سیاه و تمایز آنها به سلولهای دوپامینرژیک در موشهای کوچک آزمایشگاهی مدل پارکینسونISCمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1397
11دوافیلیشن :Chondrogenic Differentiation of human scalp adipose derived stem cells in Polycaprolactone scafold and using Freeze Thaw Freeze methodISI و PUBMEDJournal of cellular physiology1397
12N-Acetylcysteine Compared to Metformin, Improves The Expression Profile of Growth Differentiation Factor-9 and Receptor Tyrosine Kinase c-Kit in The Oocytes of Patients with Polycystic Ovarian SyndromePUBMED,Scopus,ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY STERILITY1396
13Intranasal administration of endometrial mesenchymal stem cells as a suitable approach for Parkinson’s disease therapyPUBMED,Scopus,ISIMolecular Biology Reports1398
14Ex vivo-generated dendritic cell-based vaccines in melanoma: the role of nanoparticulate delivery systemsISI و PUBMEDImmunotherapy1399
15Vaccination With Dendritic Cells Pulsed Ex Vivo With gp100 Peptide-Decorated Liposomes Enhances the Efficacy of Anti PD-1 Therapy in a Mouse Model of MelanomaPUBMED,Scopus,ISI*Vaccine1399
16Liposomal gp100 vaccine combined with CpG ODN sensitizes established B16F10 melanoma tumors to anti PD-1 therapy*ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1399
17Article in Press Regulation of DNA methylation machinery by epi-miRNAs in human cancer: emerging new targets in cancer therapyPUBMED,Scopus,ISI*Cancer Gene Therapy1399
18Stem cell-based therapy for Parkinson's disease with a focus on human endometrium-derived mesenchymal stem cellsPUBMED,Scopus,ISIJournal of Cellular Physiology1397
19Pivotal Role of TGF-β/Smad Signaling in Cardiac Fibrosis: Non-coding RNAs as Effectual PlayersPUBMED,Scopus,ISI*frontier in cardiovascular medicine1399
20Association of rs3135500 and rs3135499 Polymorphisms in the MicroRNA-binding Site of Nucleotide-binding Oligomerization Domain 2 (NOD2) Gene with Susceptibility to Rheumatoid ArthritisPUBMED,Scopus,ISIIranian journal of allergy asthma and immunology
21Mesenchymal stem cells as professional actors in gastrointestinal cancer therapy: From Naïve to genetically modifiedPUBMED,Scopus,ISIIranian journal of basic medical sciences
22The combined effect of stressful factors (temperature and pH) on the expression of biofilm, stress, and virulence genes in Salmonella enterica ser. Enteritidis and TyphimuriumPUBMED,Scopus,ISI*Archives of Microbiology
23Strong association of common variants in the miRNA‑binding site of NOD2 gene with clinicopathological characteristics and disease activity of systemic lupus erythematosusPUBMED,Scopus,ISIClinical Rheumatology
24سلول درمانی به عنوان یک پتانسیل بالقوه برای درمان بیماری پارکینسونعلمی - پژوهشیمجله علوم پزشکی رازی
25Novel application of adipose-derived mesenchymal stem cells via producing antiangiogenic factor TSP-1 in lung metastatic melanoma animal modelPUBMED,Scopus,ISIBiologicals
26Molecular typing of clinical and environmental isolates of Klebsiella pneumoniae producing ESBLs by PFGEPUBMED,Scopus,ISI*Iranian Journal of Basic Medical Sciences
27بررسی تغییرات miR-26b-5p در طی تمایز سلولهای بنیادی اندومتر انسانی به کاردیومیوسیتCINAHLمجله علمی پژوهشی فیض
28Mesenchymal stem cell (MSC)-derived exosomes as novel vehicles for delivery of miRNAs in cancer therapyPUBMED,Scopus,ISI*cancer gene therapy
29Assessment of the association between TNIP1 polymorphism with clinical features and risk of systemic lupus erythematosusPUBMED,Scopus,ISIlupus
30Analysis of SDC2 gene promoter methylation in whole blood for noninvasive early detection of colorectal cancerPUBMED,Scopus,ISI*journal of cancer research and therapeutics
31Cinnamaldehyde Regulates Insulin and Caspase-3 Signaling Pathways in the Sporadic Alzheimer's Disease Model: Involvement of Hippocampal Function via IRS-1, Akt, and GSK-3β PhosphorylationPUBMED,Scopus,ISIJournal of molecular neuroscience
32Protection against Morphine-Induced Inhibitory Avoidance Memory Impairment in Rat by Curcumin: Possible Role of Nitric Oxide/ cAMP-Response Element Binding Protein PathwayPUBMED,Scopus,ISI*Iranian journal of medical sciences
33MicroRNAs and exosomes: Cardiac stem cells in heart diseasesPUBMED,Scopus,ISI*Pathology, research and practice
34The effect of vitamin D on morphine preference in rats: Possible biochemical and DRD2–GDNF signalingPUBMED,Scopus,ISI*Brain and Behavior
35Protection against Morphine-Induced Inhibitory Avoidance Memory Impairment in Rat by Curcumin: Possible Role of Nitric Oxide/ cAMP Response Element Binding Protein PathwayPUBMED,Scopus,ISI*Iranian Journal of Medical Sciences
36Effect of miR-18a-5p, miR-19a-3p, and miR-20a- 5p on In Vitro Cardiomyocyte Differentiation of Human Endometrium Tissue-Derived Stem Cells Through Regulation of Smad4 ExpressionPUBMED,Scopus,ISIReports of Biochemistry & Molecular Biology
37Silymarin pretreatment protects against ethanol-induced memory impairment: Biochemical and histopathological evidencePUBMED,Scopus,ISIJournal of Chemical Neuroanatomy

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1P-5: Aluminium-Induced Oxidative Stress, Apoptosis and Alterations in Sperm Parameters in Wistar Rats: Recovery Effect of Curcumin17th Congress on Reproductive Biomedicine 31 August-2 September 2016تهران،پوستر1395/06/10
2خلاصه مقاله: بهبود رفتار چرخشی موش های کوچک آزمایشگاهی مدل پارکینسون به دنبال کاربرد داخل استریاتوم سلول های بنیادی آندومتر انسانیبیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر
3..سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن بررسی و مطالعه دردایرانتهرانپوستر
4...سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن بررسی و مطالعه دردایران پوستر
5Congress article: Targeting of Microglial M1/M2 Polarization Through Stem Cells Therapy as A Promising Candidate in Traumatic Brain Injury (TBI)دومین همایش بین المللی التهاب عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علوم اعصابمشهد
6Congress article:A comparison between acute analgesic effects of Salix Aegyptiaca flower aqueous extract and Salicylic acid in male Sprague Dawley ratsسیزدهمین کنگره بین المللی انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران
7Congress article:Therapeutic potentials of stem-cell-based therapy for Parkinson's disease: current status of Human endometrium-derived mesenchymal Stem Cellsدومین همایش بین المللی التهاب عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علوم اعصابمشهدپوستر
8Article cogress:Expression of mir33 following pretrain administration of morphine in ratپانزدهمین کنگره ملی بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ۲۰۱۸ (ICBMB 2018)اصفهانپوستر1397/06/03
9article of cogress: sub-chronic curcumin pretreratment ameliorates inhibitory memoryimpairment induced by morphine7th Congress of Basic and Clinical Neuroscience - Iranian ConferencesIran University of Medical Sciencesسخنرانی1397/09/21
10Pre-/post-training morphine increases rat hippocampal miR33 expression24th Iranian & 3rd International Congress of Physiology and Pharmacology, Tehran, Iranبرج میلاد تهرانپوستر1398/08/08
11congress artical:Mesenchymal stem cell-derived endometrium promote neurogenesis and motor function recovery in a mouse model of Parkinson's disease24th Iranian & 3rd International Congress of Physiology and Pharmacology,برج میلاد تهرانپوستر1398/08/08
12ALTERATIONS IN MIR33 EXPRESSION FOLLOWING MORPHINE ADMINISTRATION13th annual international addiction science congressدانشگاه علوم پزشکی ایرانپوستر1398/05/30
13Post-training administration of morphine alters expression of mir33 in rats13th annual international addiction science congressمراغه- استان آذربایجان شرقیپوستر1397/07/30

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی میزان انتقال سلول های بنیادی اندومتر رها سازی شده در داخل بینی به ماده سیاه و تمایز آن-ها به سلول های دوپامینرژیک در موشهای کوچک آزمایشگاهی مدل پارکینسون1397کارشناسی ارشد 1395/11/021397/06/06
2درمان ملانومای متاستاتیک ریه با استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور آنتی آنژیوژنزThrombospondin-1در مدل موش C57BL/61397Ph.D1395/02/261397/07/22
3بررسی بیان ژن miR33 و پروتئینCREB در یادگیری وابسته به وضعیت مورفین در هیپوکامپ موش صحرایی1397کارشناسی ارشد 1396/04/271397/06/31
4بررسی اثر کورکومین بر اختلال حافظه و یادگیری احترازی ناشی از مورفین ، بیان پروتئین CREB و سطح متابولیت های NOدرهیپوکامپ موش بزرگ آزمایشگاهی1397کارشناسی ارشد 1396/04/271397/11/29
5اثر تمایز سلول های بنیادی آندومتریوم به کاردیومیوسیت بر سطح micro-RNAs تنظیم کننده SMAD4 کارشناسی ارشد
6اثر تمایز سلول های بنیادی اندومتریوم به کاردیومیوسیت برسطح micro-RNAs تنظیم کننده SMAD6 کارشناسی ارشد
7بررسی بیان TR- Kit در اسپرم و ارتباط آن با پارامترهای اسپرمی و قدرت بارورسازی تخمک1398کارشناسی ارشد 1398/08/131398/05/06
8بررسی تاثیر واکسیناسیون موشهای مبتلا به ملانوما با استفاده از سلولهای دندریتیک بالغ شده با نانولیپوزمهای حاوی پپتید آنتی ژن gp10025-33 و آنتی بادی مونوکلونال علیه PD-11399 1395/02/261399/04/03
9بررسی تاثیرفاکتور های محیطی استرس زا (دما و PH) بر بیان ژن های تولید بیوفیلم (bap A, adr A) و ژن های ویرولانس (hil A, inv A) درسالمونلا انتریتیدیس وتیفی موریوم1400Ph.D1397/09/251400/05/02
10اثر تمایز سلول¬های بنیادی آندومتر انسانی به کاردیومیوسیت بر سطح microRNAهای تنظیم کننده ¬ SMAD61400کارشناسی ارشد 1398/04/161400/11/20