بهرنگ  علنی

 فعالیت های پژوهشی

 

بهرنگ علنی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 224
نام و نام خانوادگی (فارسی) : بهرنگ علنی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Behrang Alani پست الکترونیک : alani@kaums.ac.ir
تاریخ تولد : 1354/03/24 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : پزشکی مولکولی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسي نقش آپوپتوز در آتروفي ناحيه هيپوکامپ در مدل حيواني اثر اختلال استرس پس از سانحه ( PTSD ) مجری681386/10/051392/05/24
2اثر ضد انقباضی عصاره آبی و الکلی ریشه ختمی روی عضله صاف نای جدا شده موش صحرایی نرمجری181387/11/011389/05/01
3بررسي تاثير واکسيناسيون موشهاي مبتلا به ملانوما با استفاده از سلولهاي دندريتيک بالغ شده با نانوليپوزمهاي حاوي پپتيد آنتي ژن gp10025-33 و آنتي بادي مونوکلونال عليه PD-1 همکار241395/08/151397/08/15
4درمان ملانوماي متاستاتيک ريه با استفاده از سلولهاي بنيادي مزانشيمي مشتق از بافت چربي بيان کننده فاکتور انتي انژيوژنز TSP-1 در مدل موش C57BL/6همکار241395/12/151397/12/15
5بررسی اثر ویتامین C در میزان تمایز سلولهای بنیادی آندومتر به سلولهای قلبی در محیط تمایز اختصاصی قلبیهمکار241395/12/151397/12/15
6کلونینگ وافزایش بیان اختصاصی ژن پروآپوپتوتیک tBid و بررسی اثر آن بر پرولیفراسیون، القاء آپوپتوز، مهاجرت و تهاجم رده های سلولی سرطان تخمدانهمکار241396/01/011398/01/01
7بررسی میزان انتقال سلولهای بنیادی اندومتر رها سازی شده در داخل بینی به ماده سیاه و تمایز آنها به سلولهای دوپامینرژیک در موشهای کوچک آزمایشگاهی مدل پارکینسون مجری241396/02/011398/02/01
8بررسي اثر کورکومين براختلال حافظه و يادگيري احترازي ناشي از مورفين، بيان پروتيين CREBو سطح متابوليت هاي NO در هيپوکامپ موش بزرگ آزمايشگاهي مجری121396/07/011397/07/01
9بررسي بيان ژن mir 33 و پروتئينCREB در هيپوکامپ در يادگيري وابسته به وضعيت مورفين مجری241396/07/011398/07/01
10کلونينگ و افزايش بيان اختصاصي ژن MEG3 و بررسي اثر آن بر روي پروليفراسيون، القاء آپوپتوز، مهاجرت و تهاجم رده هاي سلولي سرطان تخمدان ناظر241396/09/011398/09/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی حساسیت و ویژگی نشان گرهای تومور آنزیم تلومراز ، هورمون پاراتیروئید ، آنتی ژن کارسینوژن جنینی ( CEA ) و Cyfra21-1 در تشخیص سرطان ریهIndex Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض،دوره یازدهم، شماره 2، تابستان 13861386
2تغییرات سطح سرمی گرانزیم B در تشخیص رد حاد کلیه پیوندیIndex Copernicusبهبود-سال 11- شماره اول – بهار 86 فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1386
3مقایسه تغییرات نشانگرهای زیستی آنتی ژن کارسینوژن جنینی ، قطعه محلول سیتوکراتین 19 و آنزیم تلومراز در نمونه های بیماران مبتلا به سرطان یاخته های کوچک و غیر کوچک ریهIndex Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره : 15 , شماره : 3- پاییز 13871387
4خارج سازمانی:Silencing of Hsp90 Chaperone Expression Protects Against 6-Hydroxydopamine Toxicity in PC12 CellsISI و PUBMED Journal of Molecular Neuroscience March 2014, Volume 52, Issue 31392
5Silencing of Hsp70 intensifies 6-OHDA-induced apoptosis and Hsp90 upregulation in PC12 cellsISI و PUBMEDJournal of Molecular Neuroscience. 2015 Jan;55(1):174-1831393
6اثر عصاره آبي هسته انبه (Mangifera indica) بر فعاليت پايه عضلات صاف رحم موش صحرايي بکر: نقش گيرنده هاي موسکارينيCINAHLدو ماهنامه علمي– پژوهشي فيض، دوره بيست و يکم، شماره 1، فروردين و ارديبهشت 13961396
7Aluminium-Induced Oxidative Stress, Apoptosis and Alterations in Testicular Tissue and Sperm Quality in Wistar Rats: Ameliorative Effects of CurcuminISI و PUBMEDInternational Journal of Fertility and Sterility1396

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1P-5: Aluminium-Induced Oxidative Stress, Apoptosis and Alterations in Sperm Parameters in Wistar Rats: Recovery Effect of Curcumin17th Congress on Reproductive Biomedicine 31 August-2 September 2016تهران،پوستر1395/06/10