زهرا  بتولی

 فعالیت های پژوهشی

 

زهرا بتولی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 298
نام و نام خانوادگی (فارسی) : زهرا بتولی رسته پژوهشگر : کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Zahra Batooli پست الکترونیک : batooli91@gmail.com
تاریخ تولد : 1359/03/01 دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
رشته تخصصی : کتابداری و اطلاع رسانی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علم اطلاعات و دانش شناسیPh.D0دانشگاه تهران
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکیکارشناسی1381دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علم اطلاعات و دانش شناسیکارشناسی ارشد 1392دانشگاه تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مسئول فهرستنویسی و سایت اینترنتدانشکده پرستاری1381/11/011381/11/01
مدیر پژوهشیدانشکده بهداشت1395/01/011397/02/05

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1387مجری671387/04/011392/10/15
2بررسی میزان استنادات طرحهای تحقیقاتی انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1369 تا پایان 1387مجری91388/10/151389/07/15
3بررسی تاثیر مداخلات روان شناختی و آموزشی بر سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورودی بهمن ماه 1387 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 88-1387 همکار711387/12/201393/11/07
4بررسی میزان استنادات و مشارکت گروهی نویسندگان مقالات مجله فیض دانشگاه علوم پزشکی کاشان از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1387مجری91388/05/10
5ارزیابی برون داد علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پایگاه استنادی اسکوپوس تا پایان مارس 2014 بر اساس شاخص های علم سنجی اسکوپوس، ریسرچ گیت و مندلیمجری171393/05/151394/11/05

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی میزان استنادات و مشارکت گروهی مقالات مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (فیض) طی سال های 87-1381Index Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 2، تابستان 1389 ، صفحات 162-1541389
2میزان استنادات طرح های تحقیقاتی پایان یافته در دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1369 تا پایان سال 1388Index Copernicusپژوهنده( مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)1390
3بررسی قابلیتهای شبکههای اجتماعی تحقیقاتی جهت تسهیل فعالیتهای پژوهشی از منظر پژوهشگران حوز ه ی علوم پزشکی ایرانISCمجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) دوره 8 شماره 4 مهر و آبان93 131393
4Evaluation of Scientific Outputs of Kashan University of Medical Sciences in Scopus Citation Database based on Scopus, ResearchGate, and Mendeley Scientometric MeasuresPUBMEDElectronic Physician1394
5ارزیابی شاخص های آلمتریک در میزان استناد به مقالات دانشگاه علوم پزشکی گیلانISCمدیریت سلامت اطلاعات1395
6رابطه بین شاخص های پایگاه استنادی علوم و ریسرچ گیت: مطالعة موردی مقال ههای داغ و پُراستناد پژوهشگران ایرانیScopusIranian Journal of Information Processing ManagementVolume 33, Issue 1, Autumn 2017, Pages 163-1861396

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: زیتون در قرآن و ارتباط آن با خواص دارویی آن در طباولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانپوستر1390/03/05
2خلاصه مقاله همایش: جایگاه گیاهان داروئی در قرآن و روایاتاولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانسخنرانی1390/03/05
3خلاصه مقاله همایش: تاثیر آموزش روشهای دستیابی به اطلاعات بر آگاهی دانشجویان جدیدالورود از دستیابی به منابع اطلاعات کتابخانه اینترنتیدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
4خلاصه مقاله همایش: تاثیرکارگاه "روشهای دستیابی به اطلاعات" درافزایش میزان آگاهی دانشجویان از بانکهای اطلاعاتیسمینار سراسری توسعة آموزش علوم پزشکیسنندجپوستر1389/12/11
5خلاصه مقاله: بررسی قابلیتهای شبکه های اجتماعی تحقیقاتی جهت کاربست در فعالیتهای پ‍ژهشی پژوهشگران حوزه علوم پزشکی ایرانهمایش ملی کتابخانه و مردمتهرانسخنرانی1392/07/17
6تاثیر شاخص‌های ریسرچگیت بر افزایش میزان استنادات مقالات پزشکی بالینی داغ پایگاه استنادی علوم : مقایسه مقالات پژوهشگران ایران و ترکیه‌دومین کنفرانس علمی سنجش و ارزشیابی علماصفهانسخنرانی1395/11/06
7خلاصه مقاله : خوداموزهای آنلاین بازی واره شده ؛ابزاری نوین برای آموزش سلامت شهروندیسومنین کنفرانس شهر سایبری (رایاشهر)تهرانسخنرانی1396/10/05
8خلاصه مقاله:طراحی مبتنی بر تئوری چاچوببازی وارشده آموزش سواد اطلاعاتینخستین کنفرانس 'تحقیقات بازی‌های دیجیتال؛ گرایش‌ها، فناوری‌ها و کاربردهاتهرانپوستر1396/09/02