محمد حسین  زیلوچی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد حسین زیلوچی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 534
نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمد حسین زیلوچی رسته پژوهشگر : کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : پست الکترونیک :
تاریخ تولد : 1351/04/25 دانشکده/محل خدمت :
رشته تخصصی : پرستاری آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی وضعیت سلامت چشمی تاکسیرانان درون شهری کاشان در سال 1382همکار121382/11/051384/12/09
2بررسی میزان تماس شغلی با خون در مراکز آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1384مجری51384/07/011385/12/01
3بررسی مقایسه برش جراحی Clear cornea,scleral tunnel در عمل جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون از نظر آستیگماتیسم قرنیه ای همکار81381/11/011384/12/09
4بررسی میزان اقامت غیرمقتضی وعوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1391ناظر301392/03/011394/08/20
5مقایسه تاثیر کتامین - فنتانیل و پروپوفل - فنتانیل روی تغییرات همودینامیک حین قراردادن ماسک لارنژیال و عوارض بعد از بیهوشی در عمل جراحی هرنی اینگواینال.مجری81393/05/011394/01/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی میزان تماس شغلی با خون در کارکنان و دانشجویان مراکز آموزشی ـ درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1384Index Copernicusفیض – دوره دهم – شماره 4 – زمستان851385
2Inhalation Anesthesia in a Patient With Xeroderma Pigmentosum: A Case ReportPUBMEDAnesth Pain Med. 2014 August; 4(3):1393

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره