ابوالفضل  ارجمند

 فعالیت های پژوهشی

 

ابوالفضل ارجمند

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 712
نام و نام خانوادگی (فارسی) : ابوالفضل ارجمند رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Abolfazl Ardjmand دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : علوم اعصاب آدرس محل کار : مرکز تحقیقات فیزیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم اعصابPh.D0مرکز تحقیقات فیزیولوژی

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1تاثیر پیام های بینائی بر الگوی زمانی بیان گیرنده های ملاتونین در هیپوکامپ موش صحرائی ناظر441391/06/151395/02/13
2اثر سیکلوسپورین بر یادگیری اجتنابی در موش کوچک آزمایشگاهی مجری731391/09/011397/09/11
3اثرعصاره آبی هسته انبه روی قدرت انقباض عضله صاف رحم جدا شده موش صحرایی ناظر271392/04/011394/06/23
4اثر Fk506 بر حافظه و یادگیری در موش صحراییمجری261392/08/011394/10/09
5اثر تحریک سیستم اوپیوئیدهای درونزاد بواسطه امواج مایکوویو حاصل از تلفن همراه G?SM 900 MHz بر حافظه و یادگیری مجری591392/11/011397/09/11
6بررسی تاثیر امواج تلفن همراه بر روی تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موش ناظر391392/11/011396/01/20
7بررسی تاثیر استرس صوتی حاد در دوران بارداری موش صحرائی بر تغییر بیان ژن و پروتئین گیرنده های گلوکوکورتیکوئیدی و مینرالوکورتیکوئیدی در نورون های هیپوکامپ فرزندان تولد یافته ناظر121392/12/011393/12/01
8تاثیر مکمل پروبیوتیک قبل و بعد از تولد بر حافظه، یادگیری و اضطراب در موش های صحرایی متولد شده از مادران در معرض استرس ضمن حاملگی ناظر121393/06/011394/06/01
9 اثر سرترالین و سیستم نیتررژیک بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری ناظر121394/01/011395/01/01
10بررسی قدرت ایمنی‌زایی فیوژن پروتئین حاوی پروتئین FliD و ایی‌توپ‌های آنتی ژنیک VacA، Cag و UreB هلیکوباکترپیلوری در شرایط invivo و invitroهمکار 1395/06/14
11اثر دریافت مزمن مکمل های غذایی نیتریت و نیترات بر آستانه تشنج کلونیک ناشی از پنتیلین تترازول و حافظه احترازی در موش سوریمجری121395/01/011396/01/01
12بررسی اثر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول بر یادگیری وابسته به وضعیت مورفین و سنجش پروتئین متصل شونده به جزء پاسخ دهنده آدنوزین مونوفسفات حلقوی (CREB) در ناحیه هیپوکامپ موش بزرگ آزمایشگاهیمجری251395/08/151397/09/20
13بررسی اثرپیش شرطی سازی رژیم مایع اتانول بر اختلال حافظه و یادگیری ناشی از پنتیلن تترازول و بیان زیر واحد NR1 گیرنده NMDA گلوتامات در موش آزمایشگاهی بزرگمجری291395/10/011398/03/13
14بررسی اثرات مکمل پروبیوتیکی بر روی شکل پذیری سیناپسی، حافظه و برخی شاخصهای بیوشیمیایی پلاسما در یک مدل حیوانی آلزایمریناظر
15" بررسی اثر سربرولیزین بر میزان ضایعه انفار کتوس میوکارد، تروپونینI و فاکتورهای التهابی IL6 وTNF-a در موش های صحرایی نر مجری241396/07/011398/07/01
16اثر مواجهه مزمن با نیترات در طول دوره بارداری و پس از تولد بر تشنجات صرعی ناشی از پنتیلن تترازول و حافظه احترازی در موش سوریمجری121396/07/011397/07/01
17بررسی تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن و پروتنین زیر واحد های گیرنده NMDA کورتکس پره فرو نتال مغز در پی ایجاد مدل ایسکمی MCAO همکار
18بررسی بیان ژن mir 33 و پروتئینCREB در هیپوکامپ در یادگیری وابسته به وضعیت مورفین مجری241396/07/011398/07/01
19بررسی اثر الانزاپین و نقش گیرنده های ارکسینرژیکی نوع یک در ناحیه پوسته هسته اکومبنس بر روی تصمیم گیری مدل هزینه/ سود در موش صحرایی نرناظر121396/11/011397/11/01
20بررسی اثر سربرولیزین بر وسعت ضایعه و ظرفیت آنتی اکسیدانی در انفارکتوس قلبی القاء شده توسط ایزوپروترنول در موش های صحرایی نرمجری121397/05/151398/05/15
21اثر دکسترومتورفان/کوئینیدین بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری: نقش گیرنده های NMDA/سیگنالینگ NO ، سیگما-1 و 5HT1A ناظر121397/05/151398/05/15
22 بررسی تأثیر تجویز حاد و مزمن کافئین و نقش مسیر نیتریک اکسید بر آستانه ی درد نوروپاتیک ناشی از آسیب فشاری عصب سیاتیک در موش صحرائی نرناظر121397/06/071398/06/07
23 بررسی اثر ویتامین D بر روی کاهش تمایل به مورفین و بیان ژن D2 دوپامین در ناحیه هیپوکمپ در مدل ترجیح مکانی شرطی شده در موش صحرائی نرمجری121397/11/151398/11/15
24بررسی اثر هسپریدین و عصاره هیدروالکلی هسته گیاه عدس الملک بر فاکتور¬های بیوشیمیایی و بیان برخی ژن¬ها در فیبروز کبد کلستاتیک القاء شده توسط مدل انسداد مجرای صفراوی موش صحراییمجری181398/02/151399/08/15
25اثر تجویز حاد و مزمن ال کارنیتین به تنهائی یا ترکیب با لاموتریژین یا سدیم والپروات بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری ناظر121398/03/011399/03/01
26اثر تجویز پروبیوتیک بر روی شدت وابستگی به مورفین و سنجش مارکرهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مغز موش صحرایی در مدل ترجیح مکانی شرطی شدهمجری121398/08/011399/08/01
27بررسی تاثیر مواجهه با استرس صوتی در دوره شیردهی بر یادگیری و حافظه فضائی و القای تقویت دراز مدت ( LTP ( در هیپوکامپ فرزندان موشهای صحرائیناظر اخلاقی241398/09/011400/09/01
28اثر تک دوز و پیش درمان سربرولیزین بر آستانه تشنجات کلونیک و تونیک ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری: نقش نیتریک اکسایدناظر و ناظر اخلاقی121398/11/011399/11/01
29بررسی اثر پروبیوتیک های کشته شده با حرارت بر فاکتورهای بیوشیمیایی و بیان ژن های αSMA ، IL-6 ، IL-10 ، TNFαوZO-1 در مدل تجربی فیبروز کبدی در موش صحرایی.مجری12

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1آیا تمرین منظم با دوچرخه کارسنج بر پیامد بارداری تاثیر داردISCمجله بیماریهای کودکان ایران-پاییز 1385 – دوره 16 – شماره 3
2Involvement of central amygdala NMDA receptor mechanism in morphine state-dependent memory retrieval دو افیلیشن:ISI و PUBMEDNeuroscience Research
3 Ibn Sina’s (Avicenna) contributions in the treatment of traumatic injuries PUBMEDTRAUMA MONTHLY.17(2)
4The Time Profile of Morphine Effect on Different Phases of Inhibitory Avoidance Memory in RatISI و PUBMEDArchives of Iranian Medicine, Volume 16, Number 1, January 2013
5دوافیلیشنActivation of dopamine D1 receptors in the medial septum improves scopolamine-induced amnesia in the dorsal hippocampus:ISI و PUBMEDBehav Brain Res. 2012 Apr 1;229(1):
6Review of Sport-Induced Groin Injuries PUBMEDTrauma Mon. 2013 December; 18(3)2013
7Intra-CA1 administration of FK-506 (tacrolimus) in rat impairs learning and memory in an inhibitory avoidance paradigmISI و PUBMEDIranian Journal of Basic Medical Sciences.Vol. 18, No. 2, Feb 2015.p:130-137
8Comparing the effect of whole body massage by a specialist nurse and patients’relatives on blood cortisol level in coronary patientsPUBMEDARYA Atheroscler 2015; Volume 11, Issue 2
9Effects of the Aleoholic Extract of White Mulberry Leaves on Behavioral Performance of RatsScopusBiomedical & Pharmacology Journal Vol. 8(Spl. Edn.), 715-719 (Oct. 2015)
10Biomarkers of occupational manganese toxicity(Article)ScopusBiosciences Biotechnology Research Asia vol 12 no 3
11خارج سازمانی : آیا پیاده روی منظم بر اضطراب کلی ، صفتی و حالتی زنان باردار تاثیر دارد ؟علمی - پژوهشیفصلنامه المپیک, تابستان 1387, دوره 16, شماره 2 (پیاپی 42)
12بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر پیامد بارداریعلمی - پژوهشیمجله: المپیک » تابستان 1385 - شماره 34 [علمی-پژوهشی (وزارت علوم)]‏ (10 صفحه - از 63 تا 72)
13اثر فعالیت ورزشی منظم بر کاهش کمردرد و تغییر وزن دوران بارداریعلمی - پژوهشیمجله: المپیک » زمستان 1384 - شماره 32 [علمی-پژوهشی (وزارت علوم)]‏ (10 صفحه - از 51 تا 60)
14اثر پیاده روی منظم برکاهش کمردرد در سه ماهه دوم و سوم بارداریعلمی - پژوهشیمجله حرکت دوره 31، شماره 31، شهریور 1386
15The effect of an ergometric training program in pregnancy weight gain and low back painخارج سازمانی:ScopusGazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche 2007 December;166(6):209-13
16Eugenol depresses synaptic transmission but does not prevent the induction of long-term potentiation in the CA1 region of rat hippocampal slicesخارج سازمانیISIInternational Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology [2006, 13(3):146-151]. 2006/03Phytomedicine Volume 13, Issue 3, (13 February 2006)
17In Silico Design of a Chimeric Protein Containing Antigenic Fragments of Helicobacter pylori; A Bioinformatic ApproachPUBMEDOpen Microbiol J. 2016 May 20;
18تاثیر سه روش آب درمانی، ورزش با الگوی اکستانسیونی و فلکسیونی بر استقامت عضلات تنه و شدت درد در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصیISCمجله طب مکمل
19 مقایسه تاثیر رویکردهای مختلف تمرینی بر تعادل دینامیکی و شدت درد در مبتلایان کمردرد مزمنScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان
20اثر پیش شرطی سازی با اتانول بر اختلال حافظه ناشی از پنتیلن تترازول و بیانmRNA زیر واحد NR1 گیرنده NMDA در موش بزرگ آزمایشگاهیISCمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک
21بررسی اثر پنتیلن تترازول بر یادگیری وابسته به وضعیت مورفین در موش بزرگ آزمایشگاهیISCعلوم پزشکی اراک
22Immunization with recombinant FliD confers protection against Helicobacter pylori infection in mice.ISI و PUBMEDMolecular Immunology
23 Effects of Alexander-Based Corrective Techniques on Forward Flexed Posture, Risk of Fall, and Fear of Falling in Idiopathic Parkinson’s DiseaseISIArchives of Neuroscience
24Exposure to GSM 900-MHz mobile radiation impaired inhibitory avoidance memory consolidation in rat: Involvements of opioidergic and nitrergic systemsISI و PUBMEDBrain research
25Effects Following Intracerebroventricular Injection of Immunosuppressant Cyclosporine A On Inhibitory Avoidance Learning and Memory in MiceISIGALEN MEDICAL JOURNAL
26اثر مواجهه مزمن با نیترات در دوره بارداری و پس از تولد بر حافظه احترازی در موش سوریCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره بیست و دوم، شماره 6، بهمن و اسفند
27Immunization with a recombinant fusion protein protects mice against Helicobacter pylori infectionISI و PUBMEDVaccine1397
28 Low-dose ethanol ameliorates amnesia induced by a brief seizure model: the role of inpress: NMDA signalingISI و PUBMEDNeurological Research1398
29اثر پیش درمان با کورکومین بر اختلال حافظه اجتنابی ناشی از مورفین و بررسی سطح متابولیت های نیتریک اکساید در موش بزرگ آزمایشگاهیCINAHLفیض
30Cardioprotective effects of cerebrolysin on the lesion severity and inflammatory factors in a rat model of isoproterenol-induced myocardial injuryISI و PUBMEDPHARMACOLOGICAL REPORTS1398
31Ameliorative Effects of Cerebrolysin against Isoproterenol-Induced Myocardial Injury in Male RatsISI و PUBMEDLife Sciences1398

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله:اثر مهار گیرنده های کولینرژیک موسکارینی روی تاثیرعصاره آبی دانه انار بر فعالیت پایه عضلات صاف رحم موش صحرایی بکربیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران,5-1 شهریور1392دانشگاه علوم پزشکی تبریزپوستر1392/06/01
2خلاصه مقاله:مقایسه اثر مصرف خوراکی 30 روزه عصاره آبی برگ گردو و گلی بن کلامید بر سطح آنزیمهای ALT,AST,ALPو کراتینین خون و وزن موشهای صحرایی طبیعی و دیابتی شده با آلوکسانبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژ ی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
3خلاصه مقاله:اثر عصاره الکلی برگ توت سفید بر عملکرد رفتاری موش صحراییاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
4خلاصه مقاله:بهبودی تثبیت حافظه احترازی تخریب شده به واسطه نالوکسان متعاقب القای اوپیوئیدهای درونزاد توسط امواج موبایل در موش بزرگ آزمایشگاهیاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
5congress article:The Role of opioid receptors in avoidance memory corruption by mobile waves in rats4th neuroscience congresstehranسخنرانی1394/10/02
6congress article:Memntine reverses the amnesia induced by the post-training intra-cerebrovascular adminstration of cyclosporine-A in an inhibitory avoidance model in mice4th neuroscience congresstehranپوستر1394/10/02
7congress article:Impairing effect of the immunosuppressant cyclosporine on inhibitory avoidance learning and memory in mice4th neuroscience congresstehranپوستر1394/10/02
8congress articall: preconditioning by low dose of ethanol protects against pentylentetrazole-induced inhibitory avoidance memory deficitThe seventh International Conference of Cognitive Science (ICCS-2017)دانشگاه علوم پزشکی ایرانپوستر1396/02/13
9congress article: pre-conditioning by low dose of ethanol protects against pentylenetetrazole-induced inhibitory avoidance memory deficit دانشگاه علوم پزشکی ایرانپوستر1396/02/10
10congress article: effect of pentylenetetrazole on morphine state-dependent memory in the rat. دانشگاه علوم پزشکی ایرانپوستر1396/02/10
11congress article: The memory impairment induced by chemoconvulsant insult can be ameliorated by ethanolششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران- سالن همایش های بین المللی رازیپوستر
12congress article: Effects of Ethanol Preconditioning on Pentylenetetrazole - induced Memory Impairment and Expression of NMDA Receptor NR1 Subunit mRNA in Ratبیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارسخنرانی
13Article cogress:Expression of mir33 following pretrain administration of morphine in ratپانزدهمین کنگره ملی بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ۲۰۱۸ (ICBMB 2018)اصفهانپوستر1397/06/03
14Congress article: Effect of Alcohlic Extract of Morus Alba Leves on Behavioral Function of Ratsاولین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/12
15article of cogress: sub-chronic curcumin pretreratment ameliorates inhibitory memoryimpairment induced by morphine7th Congress of Basic and Clinical Neuroscience - Iranian ConferencesIran University of Medical Sciencesسخنرانی1397/09/21

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی اثر پیش شرطی سازی رژیم مایع اتانول بر اختلال حافظه و یادگیری ناشی از پنتیلن تترازول و بیان زیرواحد NR1 گیرنده NMDA گلوتامات در موش آزمایشگاهی بزرگ1396کارشناسی ارشد 1395/07/111396/06/30
2بررسی اثر مورفین( وابسته به وضعیت) بر یادگیری و حافظه ناشی از پنتیلن تترازول و بیان ژن CREBدر موش بزرگ آزمایشگاهی1396کارشناسی ارشد 1395/04/311396/06/30
3بررسی اثر راپامایسین بر حافظه و یادگیری در مدل یادگیری اجتنابی در موش سوری1394پزشکی عمومی1394/01/241394/09/24
4اثر سیکلوسپورین بر یادگیری اجتنابی در موش کوچک آزمایشگاهی1394پزشکی عمومی1394/01/241394/09/24
5بررسی قدرت ایمنی زایی فیوژن پروتئین حاوی پروتئین FliD و اپی توپ های آنتی ژنیک VacA و CagA و UreB هلیکوباکترپیلوری در شرایط in vitro و in vivo1394کارشناسی ارشد 1393/08/281394/12/09
6اثرFK506 بر حافظه و یادگیری در موش صحرایی1393کارشناسی ارشد 1392/08/201393/07/28
7اثر مواجهه مزمن با نیترات درطول دوره بارداری و پس از تولد بر تشنجات صرعی ناشی از پنتیلن تترازول و حافظه احترازی در موش سوری1397کارشناسی ارشد 1396/04/181397/08/12
8بررسی بیان ژن miR33 و پروتئینCREB در یادگیری وابسته به وضعیت مورفین در هیپوکامپ موش صحرایی1397کارشناسی ارشد 1396/04/271397/06/31
9بررسی اثر کورکومین بر اختلال حافظه و یادگیری احترازی ناشی از مورفین ، بیان پروتئین CREB و سطح متابولیت های NOدرهیپوکامپ موش بزرگ آزمایشگاهی1397کارشناسی ارشد 1396/04/271397/11/29