ابوالفضل  ارجمند

 فعالیت های پژوهشی

 

ابوالفضل ارجمند

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 712
نام و نام خانوادگی (فارسی) : ابوالفضل ارجمند رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Abolfazl Ardjmand دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : علوم اعصاب آدرس محل کار : مرکز تحقیقات فیزیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم اعصابPh.D0مرکز تحقیقات فیزیولوژی

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن و پروتئین زیرواحدهای گیرنده NMDA کورتکس پره فرونتال مغز در پی ایجاد مدل ایسکمی MCAOهمکار1081390/12/241399/11/26
2اثر سیکلوسپورین بر یادگیری اجتنابی در موش کوچک آزمایشگاهی مجری731391/09/011397/09/11
3اثر Fk506 بر حافظه و یادگیری در موش صحراییمجری261392/08/011394/10/09
4اثر تحریک سیستم اوپیوئیدهای درونزاد بواسطه امواج مایکوویو حاصل از تلفن همراه G?SM 900 MHz بر حافظه و یادگیری مجری591392/11/011397/09/11
5بررسی قدرت ایمنی‌زایی فیوژن پروتئین حاوی پروتئین FliD و ایی‌توپ‌های آنتی ژنیک VacA، Cag و UreB هلیکوباکترپیلوری در شرایط invivo و invitroهمکار 1395/06/14
6بررسی اثر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول بر یادگیری وابسته به وضعیت مورفین و سنجش پروتئین متصل شونده به جزء پاسخ دهنده آدنوزین مونوفسفات حلقوی (CREB) در ناحیه هیپوکامپ موش بزرگ آزمایشگاهیمجری251395/08/151397/09/20
7بررسی اثرپیش شرطی سازی رژیم مایع اتانول بر اختلال حافظه و یادگیری ناشی از پنتیلن تترازول و بیان زیر واحد NR1 گیرنده NMDA گلوتامات در موش آزمایشگاهی بزرگمجری291395/10/011398/03/13
8' بررسی اثر سربرولیزین بر میزان ضایعه انفار کتوس میوکارد، تروپونینI و فاکتورهای التهابی IL6 وTNF-a در موش های صحرایی نرمجری341396/07/011399/05/12
9اثر مواجهه مزمن با نیترات در طول دوره بارداری و پس از تولد بر تشنجات صرعی ناشی از پنتیلن تترازول و حافظه احترازی در موش سوریمجری491396/07/011400/07/20
10بررسی تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن و پروتنین زیر واحد های گیرنده NMDA کورتکس پره فرو نتال مغز در پی ایجاد مدل ایسکمی MCAO همکار12
11بررسی اثر کورکومین براختلال حافظه و یادگیری احترازی ناشی از مورفین، بیان پروتیین CREBو سطح متابولیت های NO در هیپوکامپ موش بزرگ آزمایشگاهیمجری541396/07/011400/12/14
12بررسی بیان ژن mir 33 و پروتئینCREB در هیپوکامپ در یادگیری وابسته به وضعیت مورفینمجری681396/07/011402/02/13
13بررسی اثر سربرولیزین بر وسعت ضایعه و ظرفیت آنتی اکسیدانی در انفارکتوس قلبی القاء شده توسط ایزوپروترنول در موش های صحرایی نرمجری401397/05/151400/09/01
14بررسی اثر ویتامین D بر روی کاهش تمایل به مورفین و بیان ژن D2 دوپامین در ناحیه هیپوکمپ در مدل ترجیح مکانی شرطی شده در موش صحرائی نرمجری491397/11/151401/12/07
15بررسی اثر هسپریدین و عصاره هیدروالکلی هسته گیاه عدس الملک بر فاکتورهای بیوشیمیایی و بیان برخی ژن ها در فیبروز کبد کلستاتیک القاء شده توسط مدل انسداد مجرای صفراوی موش صحراییمجری391398/02/151401/05/22
16اثر تجویز پروبیوتیک بر روی شدت وابستگی به مورفین و سنجش مارکرهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مغز موش صحرایی در مدل ترجیح مکانی شرطی شدهمجری121398/08/011399/08/01
17اثر سربرولایزین و رزوراترول بر روی استرس اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از پرتودرمانی ناحیه مغز موش صحراییهمکار121399/06/151400/06/14
18بررسی اثر پروبیوتیک های کشته شده با حرارت بر فاکتورهای بیوشیمیایی و بیان ژن های αSMA ، IL-6 ، IL-10 و TNFαدر مدل تجربی فیبروز کبدی در موش صحراییمجری301399/04/011401/09/26
19اثر سیلیمارین بر اختلال حافظه احترازی ناشی از اتانول :مطالعه بیوشیمیایی و مولکولی آپوپتوز و اکسیداسیون در موش بزرگ آزمایشگاهیمجری121399/10/151400/10/15
20تأثیر تمرینات اصلاحی و تنفسی بر زاویه کرانیو ورتبرال و عملکرد تنفسی سالمندان دارای سابقه ابتلا به کووید- 19مجری12
21بررسی بیان miR33و مسیر اپیوئیدی در تخریب حافظه ی اجتنابی و تقویت حافظه ی بلند مدت به دنبال انسداد مجاری صفراوی در موش بزرگ آزمایشگاهیمجری121402/02/011403/02/01
22اثر داروی اولانزاپین بر بیان گیرنده D2 دوپامین در ناحیه هیپوکامپ بر فازهای اکتساب، بیان و انقراض در مدل ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین در موش صحراییهمکار241401/07/011403/07/01
23بررسی تاثیر ویتامینD در مسیر دوپامینرژیک بر ترجیح مکان شرطی ناشی از الکل در موش بزرگ ازمایشگاهی   مجری121402/02/011403/02/01
24بررسی اثر تجویز کلاولانیک اسید بر تحمل و وابستگی ناشی از مورفین و بیان ژن و گیرنده DRD2 در مغز موش سوریهمکار241402/03/011404/03/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1آیا تمرین منظم با دوچرخه کارسنج بر پیامد بارداری تاثیر داردISCمجله بیماریهای کودکان ایران-پاییز 1385 – دوره 16 – شماره 31385
2Involvement of central amygdala NMDA receptor mechanism in morphine state-dependent memory retrieval دو افیلیشن:ISI و PUBMEDNeuroscience Research1389
3 Ibn Sina’s (Avicenna) contributions in the treatment of traumatic injuries PUBMEDTRAUMA MONTHLY.17(2)1391
4The Time Profile of Morphine Effect on Different Phases of Inhibitory Avoidance Memory in RatISI و PUBMEDArchives of Iranian Medicine, Volume 16, Number 1, January 20131391
5دوافیلیشنActivation of dopamine D1 receptors in the medial septum improves scopolamine-induced amnesia in the dorsal hippocampus:ISI و PUBMEDBehav Brain Res. 2012 Apr 1;229(1):1391
6Review of Sport-Induced Groin Injuries PUBMEDTrauma Mon. 2013 December; 18(3)20131392
7Intra-CA1 administration of FK-506 (tacrolimus) in rat impairs learning and memory in an inhibitory avoidance paradigmISI و PUBMEDIranian Journal of Basic Medical Sciences.Vol. 18, No. 2, Feb 2015.p:130-1371393
8Comparing the effect of whole body massage by a specialist nurse and patients’relatives on blood cortisol level in coronary patientsPUBMEDARYA Atheroscler 2015; Volume 11, Issue 21393
9Effects of the Aleoholic Extract of White Mulberry Leaves on Behavioral Performance of RatsScopusBiomedical & Pharmacology Journal Vol. 8(Spl. Edn.), 715-719 (Oct. 2015)1394
10Biomarkers of occupational manganese toxicity(Article)ScopusBiosciences Biotechnology Research Asia vol 12 no 31394
11خارج سازمانی : آیا پیاده روی منظم بر اضطراب کلی ، صفتی و حالتی زنان باردار تاثیر دارد ؟علمی - پژوهشیفصلنامه المپیک, تابستان 1387, دوره 16, شماره 2 (پیاپی 42)1387
12بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر پیامد بارداریعلمی - پژوهشیمجله: المپیک » تابستان 1385 - شماره 34 [علمی-پژوهشی (وزارت علوم)]‏ (10 صفحه - از 63 تا 72)1385
13اثر فعالیت ورزشی منظم بر کاهش کمردرد و تغییر وزن دوران بارداریعلمی - پژوهشیمجله: المپیک » زمستان 1384 - شماره 32 [علمی-پژوهشی (وزارت علوم)]‏ (10 صفحه - از 51 تا 60)1384
14اثر پیاده روی منظم برکاهش کمردرد در سه ماهه دوم و سوم بارداریعلمی - پژوهشیمجله حرکت دوره 31، شماره 31، شهریور 13861386
15The effect of an ergometric training program in pregnancy weight gain and low back painخارج سازمانی:ScopusGazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche 2007 December;166(6):209-131386
16Eugenol depresses synaptic transmission but does not prevent the induction of long-term potentiation in the CA1 region of rat hippocampal slicesخارج سازمانیISIInternational Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology [2006, 13(3):146-151]. 2006/03Phytomedicine Volume 13, Issue 3, (13 February 2006)1384
17تاثیر سه روش آب درمانی، ورزش با الگوی اکستانسیونی و فلکسیونی بر استقامت عضلات تنه و شدت درد در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصیISCمجله طب مکمل1395
18تاثیر سه روش آب درمانی، ورزش با الگوی اکستانسیونی و فلکسیونی بر استقامت عضلات تنه و شدت درد در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصیISCفصنامه علمی پژوهشی طب مکمل1395
19 مقایسه تاثیر رویکردهای مختلف تمرینی بر تعادل دینامیکی و شدت درد در مبتلایان کمردرد مزمنScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان1396
20اثر پیش شرطی سازی با اتانول بر اختلال حافظه ناشی از پنتیلن تترازول و بیانmRNA زیر واحد NR1 گیرنده NMDA در موش بزرگ آزمایشگاهیISCمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1396
21بررسی اثر پنتیلن تترازول بر یادگیری وابسته به وضعیت مورفین در موش بزرگ آزمایشگاهیISCعلوم پزشکی اراک1396
22Immunization with recombinant FliD confers protection against Helicobacter pylori infection in mice.ISI و PUBMEDMolecular Immunology1396
23 Effects of Alexander-Based Corrective Techniques on Forward Flexed Posture, Risk of Fall, and Fear of Falling in Idiopathic Parkinson’s DiseaseISIArchives of Neuroscience1397
24Exposure to GSM 900-MHz mobile radiation impaired inhibitory avoidance memory consolidation in rat: Involvements of opioidergic and nitrergic systemsISI و PUBMEDBrain research1397
25Effects Following Intracerebroventricular Injection of Immunosuppressant Cyclosporine A On Inhibitory Avoidance Learning and Memory in MiceISIGALEN MEDICAL JOURNAL1396
26اثر مواجهه مزمن با نیترات در دوره بارداری و پس از تولد بر حافظه احترازی در موش سوریCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره بیست و دوم، شماره 6، بهمن و اسفند1397
27Immunization with a recombinant fusion protein protects mice against Helicobacter pylori infectionISI و PUBMEDVaccine1397
28 Low-dose ethanol ameliorates amnesia induced by a brief seizure model: the role of NMDA signalingISI و PUBMEDNeurological Research1398
29Cardioprotective effects of cerebrolysin on the lesion severity and inflammatory factors in a rat model of isoproterenol-induced myocardial injuryISI و PUBMEDPHARMACOLOGICAL REPORTS1398
30Ameliorative Effects of Cerebrolysin against Isoproterenol-Induced Myocardial Injury in Male RatsISI و PUBMEDLife Sciences1398
31Pentylenetetrazol and Morphine Interaction in a State-dependent Memory Model: Role of CREB SignalingPUBMED,Scopus,ISI*Basic & clinical neuroscience1399
32Effects of hydroalcoholic extract of Matricaria recutita L. on lipid peroxidation and nitric oxide in pentylenetetrazole-kindled miceScopus*Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences1372
33Effects of Hydroalcoholic Extract of Matricaria Recutita L. on Lipid Peroxidation and Nitric Oxide in Pentylenetetrazole-kindled MiceScopus*Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences
34The Protective Effects of Securigera securidaca Seed Extract on Liver Injury Induced by Bile Duct Ligation in RatsISI,PUMED*BioMed Research International
35اثر پیش درمان با کورکومین بر اختلال حافظه اجتنابی ناشی از مورفین و بررسی سطح متابولیت های نیتریک اکساید در موش بزرگ آزمایشگاهیCINAHLفیض
36L-Lysine Ameliorates Diabetic Nephropathy in Rats with Streptozotocin-Induced Diabetes MellitusPUBMED,Scopus,ISI*BioMed Research International
37Protection against Morphine-Induced Inhibitory Avoidance Memory Impairment in Rat by Curcumin: Possible Role of Nitric Oxide/ cAMP-Response Element Binding Protein PathwayPUBMED,Scopus,ISI*Iranian journal of medical sciences
38The Effect of Heat‑Killed Lactobacillus plantarum on Oxidative Stress and Liver Damage in Rats with Bile Duct Ligation‑Induced Hepatic FibrosisPUBMED,Scopus,ISI*Probiotics and Antimicrobial Proteins
39The effect of vitamin D on morphine preference in rats: Possible biochemical and DRD2–GDNF signalingPUBMED,Scopus,ISI*Brain and Behavior
40Efficiency of Hesperidin against Liver Fibrosis Induced by Bile Duct Ligation in RatsPUBMED,Scopus,ISI*BioMed Research International
41Protection against Morphine-Induced Inhibitory Avoidance Memory Impairment in Rat by Curcumin: Possible Role of Nitric Oxide/ cAMP Response Element Binding Protein PathwayPUBMED,Scopus,ISI*Iranian Journal of Medical Sciences

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله:اثر مهار گیرنده های کولینرژیک موسکارینی روی تاثیرعصاره آبی دانه انار بر فعالیت پایه عضلات صاف رحم موش صحرایی بکربیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران,5-1 شهریور1392دانشگاه علوم پزشکی تبریزپوستر1392/06/01
2خلاصه مقاله:مقایسه اثر مصرف خوراکی 30 روزه عصاره آبی برگ گردو و گلی بن کلامید بر سطح آنزیمهای ALT,AST,ALPو کراتینین خون و وزن موشهای صحرایی طبیعی و دیابتی شده با آلوکسانبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژ ی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
3خلاصه مقاله:اثر عصاره الکلی برگ توت سفید بر عملکرد رفتاری موش صحراییاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
4خلاصه مقاله:بهبودی تثبیت حافظه احترازی تخریب شده به واسطه نالوکسان متعاقب القای اوپیوئیدهای درونزاد توسط امواج موبایل در موش بزرگ آزمایشگاهیاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
5congress article:The Role of opioid receptors in avoidance memory corruption by mobile waves in rats4th neuroscience congresstehranسخنرانی1394/10/02
6congress article:Memntine reverses the amnesia induced by the post-training intra-cerebrovascular adminstration of cyclosporine-A in an inhibitory avoidance model in mice4th neuroscience congresstehranپوستر1394/10/02
7congress article:Impairing effect of the immunosuppressant cyclosporine on inhibitory avoidance learning and memory in mice4th neuroscience congresstehranپوستر1394/10/02
8congress articall: preconditioning by low dose of ethanol protects against pentylentetrazole-induced inhibitory avoidance memory deficitThe seventh International Conference of Cognitive Science (ICCS-2017)دانشگاه علوم پزشکی ایرانپوستر1396/02/13
9congress article: pre-conditioning by low dose of ethanol protects against pentylenetetrazole-induced inhibitory avoidance memory deficit دانشگاه علوم پزشکی ایرانپوستر1396/02/10
10congress article: effect of pentylenetetrazole on morphine state-dependent memory in the rat. دانشگاه علوم پزشکی ایرانپوستر1396/02/10
11congress article: The memory impairment induced by chemoconvulsant insult can be ameliorated by ethanolششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران- سالن همایش های بین المللی رازیپوستر
12congress article: Effects of Ethanol Preconditioning on Pentylenetetrazole - induced Memory Impairment and Expression of NMDA Receptor NR1 Subunit mRNA in Ratبیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارسخنرانی
13Article cogress:Expression of mir33 following pretrain administration of morphine in ratپانزدهمین کنگره ملی بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ۲۰۱۸ (ICBMB 2018)اصفهانپوستر1397/06/03
14Congress article: Effect of Alcohlic Extract of Morus Alba Leves on Behavioral Function of Ratsاولین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/12
15article of cogress: sub-chronic curcumin pretreratment ameliorates inhibitory memoryimpairment induced by morphine7th Congress of Basic and Clinical Neuroscience - Iranian ConferencesIran University of Medical Sciencesسخنرانی1397/09/21
16Pre-/post-training morphine increases rat hippocampal miR33 expression24th Iranian & 3rd International Congress of Physiology and Pharmacology, Tehran, Iranبرج میلاد تهرانپوستر1398/08/08
17ALTERATIONS IN MIR33 EXPRESSION FOLLOWING MORPHINE ADMINISTRATION13th annual international addiction science congressدانشگاه علوم پزشکی ایرانپوستر1398/05/30
18Post-training administration of morphine alters expression of mir33 in rats13th annual international addiction science congressمراغه- استان آذربایجان شرقیپوستر1397/07/30
19خلاصه مقاله : The Effects of Saccharomyces Boulardii on Liver Function Tests and Oxidant/Antioxidant Parameters in Rats with Obstructive Jaundice13th International Congress of Medical Laboratory and Clinicعلوم پزشکی تهرانسخنرانی1400/11/16
20خلاصه مقاله : The Lactobacillus Reuteri Attenuates Oxidative Stress and Liver Damage in a Rat Model of Obstructive Cholestasis13th International Congress of Medical Laboratory and Clinicعلوم پزشکی تهرانسخنرانی1400/11/16
21The Effect of L-Lysine Amino Acid on Biochemical Factors and Heat Shock Protein 70 (HSP-70) Concentration in Rats with Diabetic Nephropathy13th International Congress of Medical Laboratory and Clinicعلوم پزشکی تهرانسخنرانی1400/11/16
22article of cogress: The effect of heat-killed Lactobacillus Plantarum on oxidative stress and liver injury in experimental model of liver fibrosis in rats17th National Congress of Biochemistry and 8th International Congress of. Biochemistry and Molecular Biologyعلوم پزشکی تهرانسخنرانی1401/06/01

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی اثر پیش شرطی سازی رژیم مایع اتانول بر اختلال حافظه و یادگیری ناشی از پنتیلن تترازول و بیان زیرواحد NR1 گیرنده NMDA گلوتامات در موش آزمایشگاهی بزرگ1396کارشناسی ارشد 1395/07/111396/06/30
2بررسی اثر مورفین( وابسته به وضعیت) بر یادگیری و حافظه ناشی از پنتیلن تترازول و بیان ژن CREBدر موش بزرگ آزمایشگاهی1396کارشناسی ارشد 1395/04/311396/06/30
3بررسی اثر راپامایسین بر حافظه و یادگیری در مدل یادگیری اجتنابی در موش سوری1394پزشکی عمومی1394/01/241394/09/24
4اثر سیکلوسپورین بر یادگیری اجتنابی در موش کوچک آزمایشگاهی1394پزشکی عمومی1394/01/241394/09/24
5بررسی قدرت ایمنی زایی فیوژن پروتئین حاوی پروتئین FliD و اپی توپ های آنتی ژنیک VacA و CagA و UreB هلیکوباکترپیلوری در شرایط in vitro و in vivo1394کارشناسی ارشد 1393/08/281394/12/09
6اثرFK506 بر حافظه و یادگیری در موش صحرایی1393کارشناسی ارشد 1392/08/201393/07/28
7اثر مواجهه مزمن با نیترات درطول دوره بارداری و پس از تولد بر تشنجات صرعی ناشی از پنتیلن تترازول و حافظه احترازی در موش سوری1397کارشناسی ارشد 1396/04/181397/08/12
8بررسی بیان ژن miR33 و پروتئینCREB در یادگیری وابسته به وضعیت مورفین در هیپوکامپ موش صحرایی1397کارشناسی ارشد 1396/04/271397/06/31
9بررسی اثر کورکومین بر اختلال حافظه و یادگیری احترازی ناشی از مورفین ، بیان پروتئین CREB و سطح متابولیت های NOدرهیپوکامپ موش بزرگ آزمایشگاهی1397کارشناسی ارشد 1396/04/271397/11/29
10اثر دکسترومتورفان/کوئینیدین بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری: نقش گیرنده های NMDA/سیگنالینگ NO ، سیگما-1 و 5HT1A1398کارشناسی ارشد 1398/03/061398/06/12
11بررسی اثر هسپریدین و عصاره هیدروالکلی هسته گیاه عدس الملک بر فاکتورهای بیوشیمیایی و بیان برخی ژن ها در فیبروز کبد کلستاتیک القاء شده توسط مدل انسداد مجرای صفراوی موش صحرایی1400کارشناسی ارشد 1397/10/231400/06/29