داوود  خيرخواه

 فعالیت های پژوهشی

 

داوود خيرخواه

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 834
نام و نام خانوادگی (فارسی) : داوود خيرخواه رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Davood Kheirkhah پست الکترونیک : drkheirkhah@yahoo.com
تاریخ تولد : 1344/01/01 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : کودکان آدرس محل کار : بيمارستان بهشتي
آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی ارتباط عوامل خطر با بروز توده های پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و کلینیکهای تخصصی در شهر آران و بیدگل در سال 1388مجری561388/03/011392/10/15
2بررسی الگوی رشددر نوزادان (SGA(small for Gestational Ageمتولد شده در سال های 1388-1389 در بیمارستان شهید بهشتی وزایشگاه شبیه خوانی طی 2سال اول زندگیناظر471392/03/011396/02/10
3بررسی نظرات پزشکان خانواده در خصوص علل ارجاع بیماران تحت پوشش بیمه روستایی به سطوح بالاتر در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:1385-1390ناظر151392/03/011393/05/27
4 مقایسه تأثیر کلوبازام و دیازپام در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تبناظر371392/12/151396/01/28
5بررسی وضعیت بیمارستان شهید بهشتی کاشان در زمینه جمع اوری و گزارش شاخص های بیمارستانی و مقایسه آن ها قبل و پس از اجرای برنامه حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی در سال 1392ناظر121393/02/151394/03/02
6بررسی عوامل مرتبط با ایجاد سنگ های ادراری در کوردکان تحت درمان با سفتریاکسونناظر81393/05/011394/01/01
7بررسی اپیدمیولوژی ترومای اطفال در شهرستان کاشان از سال 88-93 ناظر81393/05/151394/01/19
8مقایسه وضعیت رشد و تکامل در دوقلوهای با وزن غیر همسان هنگام تولدمجری181394/03/151395/09/15
9مقایسه سطح روی سرم در کودکان مبتلا به پنومونی با کودکان سالممجری91393/06/011394/03/01
10بررسی رشد کودکان زیر 2 سال روستایی کاشان در سال 92ناظر121393/09/011394/09/01
11 بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D و آسم در کودکانناظر281393/10/011396/02/19
12 مقایسه اثر ماست پروبیوتیک و معمولی بر اسهال حاد آبکی کودکان.مجری101393/08/011394/06/01
13بررسی اثر سولفات روی بر بهبود پنومونی کودکان 1 تا 5 سال مجری251394/05/011396/05/29
14بررسی اثر عسل بر اسهال حاد کودکان ناظر121394/03/011395/03/01
15" بررسی تاثیر مداخله ممیزی وبازخورد بر میزان درخواست تست های آزمایشگاهی توسط پزشکان بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394 مجری301394/04/151396/10/07
16بررسی اپیدمیولوژی سوختگی در اطفال مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 89-1394 مجری121394/04/011395/04/01
17بررسی اثر پروبیوتیک در درمان کولیک شیرخوارگیناظر121394/10/011395/10/01
18بررسی وضعیت شاخصهای مرتبط با سطح بندی مراکز جراحی محدود در تهران، 1394ناظر
19بررسی اثر مصرف آب هویج و آب سیب بر اسهال حاد آبکی کودکانناظر121395/10/011396/10/01
20مقایسه اثر سفوتاکسیم و سفتریاکسون بر دیسانتری کودکانمجری121395/11/011396/11/01
21بررسی فراوانی و ریسک فاکتورهای مرتبط با کولیک شیرخواری در شیرخواران شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۵ناظر121395/10/011396/10/01
22بررسی اثربخشی عسل بر پنومونی در کودکانناظر121395/10/011396/10/01
23بررسی تاثیر ORS همراه با پروبیوتیک، روی و ویتامینA بر اسهال کودکان، یک مطالعه بالینی دو سوکورمجری81395/10/151396/06/15
24بررسی اثر درمانی عصاره آویشن بر اسهال حاد در کودکانناظر121395/12/011396/12/01
25بررسی میزان پاسخ به برنامه‌ی درمانی تریپتورلین استات در مهار کافی بلوغ زودرس مرکزی دختران مراجعه کننده به درمانگاه غدد دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 90 تا 95 ناظر121396/03/011397/03/01
26بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با کمبود ویتامینD در شیر خواران4-12 ماهه شهرستان کاشان در سال 1396 ناظر241396/06/011398/06/01
27بررسی سطح ویتامین D در کودکان 2-6 ساله مراجعه کننده به مراکز خدمات سلامت شهر کاشان در سال 1396مجری121396/12/011397/12/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی سطح سرمی روی در کودکان مبتلا به گاستروانتریت حاد بستری در بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال1388ISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 2، خرداد و تیر 13911391
2سرواپیدمیولوژی هپاتیت E درکودکان شهرستان کاشان در سال 1391ISCفصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری 31 سال هجدهم ، شماره 63 ، صفحات 31 تا 36 ، زمستان 921392
3بررسی عفونت ادراری در نوزادان با سن کمتر از یک هفته مبتلا به زردیCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هجدهم، شماره 4، مهر و آبان 1391393
4Fatty liver disease in obese children in Kashan, Iranعلمی-ترویجی Caspian Journal of Pediatrics, April 2014; Vol 1(No 1), Pp: 17-211393
5The Relationship Between Iron Deficiency and Febrile Convulsion: A Case-Control StudyPUBMEDGlobal Journal of Health Science; Vol. 8, No. 2; 20161394
6بررسی پروفایل آهن در کودکان چاق در مقایسه با کودکان سالمCINAHLفیض دوره 20 شماره 1 13951395
7The effect of listening to Vagh;a Surah and its translation on the state and trait anxiety before general surgeries: a Randomized Controlled Clinical TrialCINAHLHealth, Spirituality and Medical Ethics Volume 3, Number 3 (9-2016)1395
8The Effect of a Yeast Probiotic on Acute Diarrhea in Children ISI و PUBMEDProbiotics Antimicrob Proteins. 2016 Aug 161395
9تأثیر ماساژ با روغن گلیسیرین بر سندرم پای بی‌قرار در بیماران تحت همودیالیزISCطب مکمل - شماره2- تابستان 1395 1395
10 Treatment Options of Streptococcal Pharyngitis in Infancy ISI و PUBMED"Jundishapur Journal of Microbiology Volume: 9 Issue: 11 Article Number: e41798 "1395
11Maternal Knowledge,Attitude and Practice about Oral Rehydration Therapy in Childern's Diarrheaایندکس نشده. J. Rev. Life. Sci., 5(9), 2015, 1098-11031394
12Effects of Pilates Exercise on Quality of Life of Patients on HemodialysisCINAHLCrit Care Nurs J. 2016 August; 9(3)1395
13Comparison of fractional excretion of sodium, uric acid and urea nitrogen in diagnosis of pediatric acute prerenal failureISIInternational Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016, 5, 12:222-2271395
14The effects of vitamin A on acute watery diarrhea in children 1-5 years oldISIInternational Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016, 5, 12:228-2321395
15Relationship between type of nutrition and infantile colicISIInternational Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016, 5, 12:261-2641395
16Association of CCND1 Gene c.870G>A Polymorphism with Breast Cancer Risk: A Case-Control Study and a Meta-Analysis ISI و PUBMEDPathology and Oncology Research1395
17ABcB1-C3435T polymorphism and breast cancer risk: a case-cotrol study and a meta- analysisISI و PUBMEDJOURNAL OF BUON1395
18A common transition in multi-drug resistance gene and risk of breast cancer :A genetic association study with with an in silico-analysisISIBIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY RESEARCH COMMUNICATIONS1395
19Frequency and Genotype of Human Parvovirus B19 among Iranian Hemodialysis and Peritoneal Dialysis PatientsISI و PUBMEDIntervirology. 2016;59(3)1395
20Comparison of the effects of clobazam and diazepam in prevention of recurrent febrile seizuresISIJournal of Research in Medical and Dental Sciences1395
21The risk factors for infected and perforated appendicitisISIJournal of Research in Medical and Dental Sciences1395
22Comparing the effects of acupressure at LI4 and BL32 points on intramuscular injection painISIEuropean Journal of Integrative Medicine1396
23The evaluation of effect of zinc sulfate supplement on pneumonia of 1 to 5 years old childrenISIINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED BIOTECHNOLOGY AND RESEARCH1396
24Association of GSTO1 A140D and GSTO2 N142D Gene Variations with Breast Cancer RiskPUBMEDAsian Pacific journal of cancer prevention : APJCP1396
25The effect of intravenous fluid therapy in icteric neonates during phototherapy: A randomized clinical trialISIJournal of Research in Medical and Dental Science1396
26بررسی پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR) در نوزادان مبتلا به زردیCINAHLفیض1396
27Effect of reinforced audit and feedback intervention on physician behaviour: a multifaceted strategy for targeting medical record documentationPUBMEDJOURNAL OF THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF EDINBURGH1396
28A randomized clinical trial on the effect of honey in the acute gastroenteritisISIJournal of Research in Medical and Dental Science1396
29The relationship between the length of umbilical cord and neonatal outcomesISIJournal of Research in Medical and Dental Science1396

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article:The rate of Iron-deficiency anemia in febrile children with and without seizureArticle of Ninth Annual Congress of Iranian Pediatric Infectioustehranپوستر1392/09/13
2congeraarticle :Vitamin D deficiency is associated with diagnosis and mortality of sepsis in PICUبیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهران پوستر1392/11/05
3congers articl :Could iron deficiency anemia be a risk factor for seizure infebrile children? بیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهران پوستر1392/11/05
4congers articl :Serum Ferritin Level in Children with Febrile Convulsion inKashan, 2012بیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1392/11/05
5congers articl :Antibiotic Resistance Pattern of Gram-Negative BacteriaIsolated at Shahid Beheshti Hospital in Kashan, 2012بیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1392/11/05
6congers articl :The efficacy of oral dexamethasone in treatment of croupیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1392/11/05
7congress article: germ-nagative bacteria resistance to imipenem,ceftazidim and cefepime in kashanدهمین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکان عفونی اطفال تهرانپوستر1393/08/28
8congress article: the evaluation of MRSA in kashanدهمین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکان عفونی اطفال تهرانپوستر1393/08/28
9congress article: campilobacter jejuni in children with acute gastroenteritis in kashan 2013دهمین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکان عفونی اطفال تهرانپوستر1393/08/28
10Congress article:The effect of Saccharomyces boulardii on acute diarrhea in childrenدومین کنگر ه سراسری سلامت کودکان و نوجوانان با محوریت بیماری های شایع کودکان-10لغایت 12دی ماه1393 زاهدان- دانشکده دندانپزشکی-تالار بوعلیپوستر1393/10/10
11Congress article:Comparing effect of Diclofenac and Acetaminophen suppositories in reducing the fever in childrenدومین کنگر ه سراسری سلامت کودکان و نوجوانان با محوریت بیماری های شایع کودکان-10لغایت 12دی ماه1393 زاهدان- دانشکده دندانپزشکی-تالار بوعلیپوستر1393/10/10
12Congress article:Clinical signs and symptoms in intussusceptionدومین کنگر ه سراسری سلامت کودکان و نوجوانان با محوریت بیماری های شایع کودکان-10لغایت 12دی ماه1393 زاهدان- دانشکده دندانپزشکی-تالار بوعلیپوستر1393/10/10
13Congress article:Renal calculi following ceftriaxone therapy in childrenدومین کنگر ه سراسری سلامت کودکان و نوجوانان با محوریت بیماری های شایع کودکان-10لغایت 12دی ماه1393 زاهدان- دانشکده دندانپزشکی-تالار بوعلیپوستر1393/10/10
14خلاصه مقاله:بررسی رابطه نوع تغذیه شیرخواران با کولیک شیرخواریدومین کنگر ه سراسری سلامت کودکان و نوجوانان با محوریت بیماری های شایع کودکان-10لغایت 12دی ماه1393 زاهدان- دانشکده دندانپزشکی-تالار بوعلیپوستر1393/10/10
15Congress article:The relationship between Kawasaki disease and infectionدومین کنگر ه سراسری سلامت کودکان و نوجوانان با محوریت بیماری های شایع کودکان-10لغایت 12دی ماه1393 زاهدان- دانشکده دندانپزشکی-تالار بوعلیپوستر1393/10/10
16congress article:Comparing antipyretic effect of indomethacin and acetaminophen suppositories in childrenبیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران 22 لغایت 26 دی ماه 1393 تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپوستر1393/10/22
17congress article:Penicillin resistance in group A beta hemolytic streptococcal pharyngitisبیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران 22 لغایت 26 دی ماه 1393 تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپوستر1393/10/22
18congress article:The prevalence of beta hemolytic streptococci group A carriers in Kashanبیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران 22 لغایت 26 دی ماه 1393 تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپوستر1393/10/22
19congress article:Vitamin D deficiency and pediatric pneumoniaبیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران 22 لغایت 26 دی ماه 1393 تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپوستر1393/10/22
20 تکراری با کد 4335congress article:Penicillin resistance in group A beta hemolytic streptococcal pharyngytisهفتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین همایش ویروس شناسی بالینیتهرانپوستر1393/11/23
21پوستر:Antimicrobial Susceptibility Pattern of Urinary Tract Pathogens in Kashan, Iranدوازدهمین همایش سالانه انجمن پزشکان عفونی کودکان ایرانتهرانپوستر1395/09/17
22congress artical: The Effect of Zinc Sulfate on Pediatric Dysenteryدوازدهمین همایش سالانه انجمن پزشکان عفونی کودکان ایرانتهرانپوستر1395/09/17
23congress artical: Tetanus Antibody Levels of Trauma Patients in Kashan ,Iran,2014بیست وپنجمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهران،پوستر1395/09/20
24congress artical:The prevalence of streptococcal pharyngitis in children with pharyngitis referred to Kashan Shahid Beheshti Hospital, 2015بیست وپنجمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهران،پوستر1395/09/20
25خلاصه مقاله: بررسی تاثیر مداخله ممیزی و فیدبک بر رفتار دستوردهی پزشکان 1396/02/07
26خلاصه مقاله :نقش کوریکولوم پنهان بر مصرف منطقی منابع درتعهد حرفه ایپزشکی :بررسی پایلوت عوامل موثر بر درخواست تست های آزمایشگاهی پزشکانسمینار سراسری آموزش تعهد حرفه ای در علوم پزشکیتهران، تالار ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانپوستر1396/11/26
27congress article: The urinary tract infection in rabbits catheterized with different types of urinary catheterrsaبیست و ششمین کنگره بیماریهای عفونی وگرمسیری ایرانتهرانپوستر2017/12/30
28congress article:The effect of probioties on infectious diarrhea تهرانپوستر
29congress article:Diagnostic value of ELISA in Brucellosisبیست و ششمین کنگره بیماریهای عفونی وگرمسیری ایرانتهرانپوستر2017/12/30
30congress article:The urinary tract infection in rabbits catheterized with different types of urinary cathetersبیست و ششمین کنگره بیماریهای عفونی وگرمسیری ایرانتهرانپوستر2017/12/30