مجید  نجاتی

 فعالیت های پژوهشی

 

مجید نجاتی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 1590
نام و نام خانوادگی (فارسی) : مجید نجاتی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Majid Nejati دانشکده/محل خدمت : معاونت پژوهشی دانشگاه
رشته تخصصی : علوم تشریحی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی- پژوهشی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی اثر ضدالتهابی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق ازمغز استخوان موش صحرایی در مدل حیوانی سکته مغزیمجری121392/04/011393/04/01
2بررسی تاثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر هیستوپاتولوژِی کورتکس مغز در مدل سکته ی ایسکمیک در رت مجری181393/11/151395/05/15
3بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر تغییرات بیان گیرنده های TOLL like 2و 4 در ناحیه حاشیه ایسکمی در مدل حیوانی سکته مغزی ایسکمیکمجری121395/08/011396/08/01
4مطالعه تاثیر متوتروکسات بر بیان ژن های دخیل در متابولیسم فولات ( MTR RMTHF MTRR ) در لاین سلولی سرطان بیضه انسانیمجری241395/12/011397/12/01
5ساخت نانوحسگرالکتروشیمی اصلاح شده برپایه نانوکامپوزیتهای ErVO4/MnWO4جهت تعیین تیروزینهمکار311398/02/151400/09/21
6بررسی اثر درمانی نانو میسل کورکومین بر فاکتورهای مرتبط با تومور در ملانومای متاستاتیک ریه در موش C57BL/6مجری351398/04/151401/03/09
7بررسی ارتباط حذف ژن های گلوتاتیون S--ترانسفراز M1 و T1 با سکته مغزی ایسکمیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشانمجری121401/03/011402/03/01
8بررسی موتاسیون‌های R132 و R172 در ژن‌های IDH1 و IDH2 در بیماران ایرانی مبتلا به گلیوما با استفاده از روش آنالیز High Resolution Melt (HRM)همکار121398/06/151399/06/15
9تاثیرات ضد انگلی عصاره هیدروالکلی آنقوزه، نانوذرات اربیم وانادات/اکسید نقره(ErVO4/AgO) و آهن وانادات/اکسید نقرهFeVO4/AgO) ) برکرم بالغ فاسیولا هپاتیکا در شرایط برون تنیهمکار481398/07/011402/06/13
10بررسی ارتباط تنوع ژنتیکی rs1800872 ژن اینترلوکین 10 انسانی با خطر ابتلا به سرطان پستانمجری121400/12/011401/12/01
11بررسی اثر باکتری¬های الکتروژنیک بر عملکرد آنتی¬بادی¬های مهارکننده مسیر PD1/PD-L1 در مدل موشی ملانوماهمکار241399/05/151401/05/14
12بررسی موتاسیون‌های C228T و C250T موجود در پروموتر ژن hTERT در بیماران ایرانی مبتلا به گلیوما با استفاده از روش آنالیز High Resolution Melt (HRM) در مقایسه با روش توالی یابی سنگر همکار181398/09/011400/03/01
13بررسی ارزش تشخیصی GFAP در تشخیص بیماران مبتلا به صدمات مغزیمجری161399/12/011401/03/24
14بررسی برون تنی اثر آپتامرهای مهار کننده مسیر PD1/PD-L1 بر بار ویروسی سلول های آلوده به ویروس COVID-19مجری161399/12/15
15بررسی کارکردهای شناختی در افراد مبتلا شده به بیماری کووید 19 در شهرستان کاشان در سال 1399مجری81399/09/151400/05/11
16سنتر و بررسی اثر نانوپارتیکل پلاتین با پوشش 5- فلورویوراسیل بر آپپتوز سلول های رده U87 گلیوبلاستومای انسانی از طریق تغییر بیان ژن های مسیر Wnt و پروتئین های آپپتوزیهمکار161400/12/011402/04/01
17بررسی سمیت سلولی نانوکامپوزیت های سیلیکاتی بر روی سلول های بنیادی جداشده از پالپ دندان های ‌شیری اکسفولیه شدهمجری121400/02/011401/02/01
18تهیه نانوکامپوزیت سرامیکی با روش هم رسوبی و تعیین خصوصیات فیزیکی و سمیت سلولی آن بر سلول های بنیادی پالپ دندان شیری و مقایسه آن با سرامیک سرد.مجری121400/04/151401/04/15
19بررسی اثر کومارین به تنهایی و در ترکیب با دکسوروبیسین بر رشد سلول های رده C26 سرطان روده با تعیین میزان بیان ژن های مرتبط با تومورزایی با استفاده از داکینگ و مدل کشت سلولیمجری12
20بررسی اثرات نانوکامپوزیت کورکومین بر پایه ی کربن دات بر روی تکثیر و بیان ژن های درگیر در مسیر آنتی اکسیدانی لاین سلولی سرطان تخمدان OVCAR3 , SKOV3همکار121400/11/011401/11/01
21بررسی اثر عصاره آبی -الکلی گیاه مامیران به تنهایی و در ترکیب با داروی اکسالی پلاتین بر سلول های سرطان تخمدان در رده ی سلولی OVACR3مجری241401/03/151403/03/15
22خواص فیزیکوشیمیایی، ضد اکسیدانی و ضد التهابی دو عسل ایرانی زعفران و بوقناقهمکار241401/08/151403/08/15
23بررسی اثر نانوپارتیکل β-گلوکان پوشش داده شده با دوکسوروبیسین بر سلول های سرطان کولونمجری8 1402/05/10
24بررسی سطح بیان lncRNA های مهارکننده تومورزایی (GAS5) و محرک تومورزایی (CRNDE و HOTTIP) و همچنین اهداف آنها (miR‑182‑5p، miR-181a-5p، Bcl-2، EZH2 و p21) در سلول‌های سرطانی کولون تیمار شده با کومارین.مجری361402/04/151405/04/15
25بررسی فعالیت ضدباکتریایی و ضدسرطانی نانوکپسولاسیون و نانوامولسیون ترکیب عصاره هیدرو اتانولی گیاهی (گزنه و افسنطین)مجری241402/01/151404/01/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1خارج سازمانی: اثرات محافظتی لیتیم در برابر مرگ سلولی ناشی از مرفین در رده سلولی PC12Index Copernicusفصلنامه علمی پژوهشی فیض دوره دهم، شماره 4، زمستان 13851385
2Selective Attention and Drug Related Attention Bias in Methadone Maintenance PatientsPUBMEDActa Medica Iranica, 2011; 49(12)1390
3Frontal Lobe Function in Chess PlayersPUBMEDActa Medica Iranica1391
4 DAZL A386G mutation and male infertility:A genetic association analysis of Asian populationISIBIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY RESEARCH COMMUNICATIONS1395
5The re4646903 gene transition and idiopathic male infertility :A systematic literature review and meta_analysisISIBioscience biotechnology research communications1395
6Green synthesis and characterization of cerium oxide nanostructures in the presence carbohydrate sugars as a capping agent and investigation of their cytotoxicity on the mesenchymal stem cellISI و PUBMEDJournal of Cleaner Production1396
7Correlation of Fragmented QRS with Right Ventricular Indexes and Fibrosis in Patients with Repaired Tetralogy of Fallot, by Cardiac Magnetic Resonance ImagingISIInternational cardiovascular research journal1396
8Mesenchymal Stem Cells Improve Ischemic Stroke Injury by Anti-Inflammatory Properties in Rat Model of Middle Cerebral Artery OcclusionPUBMED,Scopus,ISI*Iranian Red Crescent medical journal1396
9Lipoprotein lipase gene polymorphisms as risk factors for stroke: a computational and meta-analysisISI و PUBMEDIran J Basic Med Sci, Vol. 21, No. 7, Jul 20181397
10Role of toll-like receptors 2 and 4 in the neuroprotective effects of bone marrow-derived mesenchymal stem cells in an experimental model of ischemic strokeISI و PUBMEDJournal of Cellular Biochemistry1398
11Association between (GT)n Repeats in Heme Oxygenase-1 Gene Promoter and 3-Year Survival of Patients with Acute Leukemia: a Controlled, Cross-Sectional Study.PUBMEDInternational Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research1396
12Carotid arterial stent implantation follow-up and results in 50 patients: preliminary reportPUBMEDElectronic Physician1396
13Pulmonary Thromboembolism Presenting with Recurrent Bradycardia and HypotensionPUBMEDTanaffos1396
14The Effect of Parental Medical History on the Prevalence of Cerebrovascular Diseases in Their Children in an Iranian PopulationISIBasic and Clinical Neuroscience1397
15The protective effect of bone marrow mesenchymal stem cells in a rat modelof ischemic stroke via reducing the C-Jun N-terminal kinase expressionISI و PUBMEDPathology - Research and Practice1398
16خارج از سازمانی: Comparative Measurement of In Vitro Paraquat and Aflatoxin B1 Cytotoxicity Using Three Different Cytotoxicity Assays in Pheochromocytoma Cells (PC-12)PUBMED,Scopus,ISI*Toxicology Mechanisms and Methods1387
17The Effect of Parental Medical History on the Prevalence of Cerebrovascular Diseases in Their Children in an Iranian PopulationPUBMED,Scopus,ISIBasic Clin Neurosci1397
18تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت رزوین بر پروتئین واکنشگر C در بازیکنان والیبال زن نخبهISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1394
19Cancer stem cells as therapeutic targets of pancreatic cancerISI و PUBMEDFundamental & Clinical Pharmacology1398
20Sonochemical synthesis of ErVO4/MnWO4 heterostructures: Application as a novel nanostructured surface for electrochemical determination of tyrosine in biological samplesISIpolyhedron1398
21 Joint Application of Magnetic Resonance Imaging and Biochemical Biomarkers in Diagnosis of Multiple SclerosisPUBMED,Scopus,ISI*Current medicinal chemistry1398
22Medicinal Plants As Natural Polarizers of Macrophages: Phytochemicals and Pharmacological Effects.PUBMED,Scopus,ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1398
23Prognostic value of normal and non-obstructive coronary artery disease based on CT angiography findings. A 12 month follow up studyISI,PUMED*ournal of Cardiovascular and Thoracic Research1398
24خارج از سازمانی : Lithium Chloride Protects PC12 Pheochromocytoma Cell Line From Morphine-Induced ApoptosisPUBMED,Scopus,ISI*Archives of Iranian Medicine1387
25A case report of total anomalous pulmonary vein connection in an adult through application of multi-modality imagingISI,PUMED*International Cardiovascular Research Journal1397
26Nanomicellar-curcumin exerts its therapeutic effects via affecting angiogenesis, apoptosis, and T cells in a mouse model of melanoma lung metastasisISI و PUBMEDPathology - Research and Practice1399
27Cardiac complications in inherited mitochondrial diseasesPUBMED,Scopus,ISIHeart Failure Reviews1399
28The therapeutic potential of resveratrol in a mouse model of melanoma lung metastasisPUBMED,Scopus,ISI*International Immunopharmacology1399
29Evaluation of Anti-Proliferative Effects of Nanoemulsion Containing Licorice Extract and Lavender Essential Oil Against Cancer Cells and Its Antimicrobial Properties: An in Vitro StudyISCJournal of Arak University of Medical Sciences
30Estrogen and progesterone attenuate glutamate neurotoxicity via regulation of EAAT3 and GLT-1 in a rat model of ischemic strokeISI,PUMED*Iranian Journal of Basic Medical Sciences
31Oxytocin improves ischemic stroke by reducing expression of excitatory amino acid transporter 3 in rat MCAO modelPUBMEDJ Immunoassay Immunochem .
32Estrogen and progesterone attenuate glutamate neurotoxicity via regulation of EAAT3 and GLT-1 in a rat model of ischemic strokePUBMED,Scopus,ISI*Iranian Journal of Basic Medical Sciences
33inpress: Joint application of biochemical markers and imaging techniques in the accurate and early detection of glioblastomaPUBMED,Scopus,ISI*pathology research and practice
34New epigenetic players in stroke pathogenesis: From non-coding RNAs to exosomal non-coding RNAsPUBMED,Scopus,ISI*Biomedicine & Pharmacotherapy
35Response to letter to Editor by: Josef FinstererPUBMED,Scopus,ISI*Heart failure reviews
36MicroRNAs and exosomes: Cardiac stem cells in heart diseasesPUBMED,Scopus,ISI*Pathology, research and practice
37نقش آب و هوا به عنوان عامل خطر بیماری های قلبی عروقیISCSarem Journal of Medical research
38Chitosan-based nanoparticles against viral infectionsPUBMED,Scopus,ISI*Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
39The antibacterial effects of terbium vanadate-silver peroxide nanostructures against surgical wounds infected by Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa infections in a rat modelScopus, ISIInorganic Chemistry Communications
40A study on the predictive value of glial fibrillary acidic protein for prediction of traumatic brain injury severityESCI.ISI*َArchive of Trauma Research
41Preparation and characterization of CuO, Ag2O and ZnO nanoparticles and Investigation of their antibacterial and anticancer properties on HCT-116 and C26 cellsScopus, ISI*Inorganic Chemistry Communications

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: مطالعه سرولوژیکی عفونت هلیکوباکتر پیلوری جهت آنتی بادی های IgG و IgA به روش الیزا(ELISA) مراجعه کنندگان به آزمایشگاه رفرانس کاشان در شش ماهه اول سال 1387دومین کنگره بین المللی و هفتمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانعلوم پزشکی ایران 1388/01/31
2خلاصه مقاله:بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمی بر بهبود علائم نورولوژیک پس از سکته مغزی ایسکمی در موش صحراییاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
3congress artical :P II – 5-5 Association of GSTP1 Ile105Val polymorphism with risk of Alzheimer’s disease: evidences from five case-control studies9th International Symposium on Neuroprotection and Neurorepair 2016لیپزیگ آلمانپوستر1395/01/31
4congress articaP I – 2-5 Protective effect of bone marrow mesenchymal stem cells transplantation against ischemic brain injury via JNK pathway regulation9th International Symposium on Neuroprotection and Neurorepair 2016لیپزیگ آلمانپوستر1395/01/31
5congress artical : Interavenous infusion of bone marrow mesenchymal stem cells protects against injury in cerebral ischemia model in ratدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراند ع پ شهید بهشتیپوستر1395/02/15

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان برتغییرات بیان گیرنده های Toll- like2 و4 در ناحیه حاشیه ایسکمی در مدل حیوانی سکته مغزی ایسکمیک1397دکترای تخصصی- پژوهشی 1395/02/261397/08/28
2بررسی تاثیر نانوکامپوزیت های TbVO4-AgOبر درمان عفونت های ناشی از سودوموناس آئروزژینوزا و استاف اورئوس در زخم های جراحی در موش صحرایی1399تخصص1398/09/061399/12/05
3بررسی سمیت سلولی نانوکامپوزیت های سیلیکاتی بر روی سلول های بنیادی جداشده از پالپ دندان های ‌شیری اکسفولیه شده دندانپزشکی عمومی
4تهیه نانوکامپوزیت سرامیکی با روش هم رسوبی و تعیین خصوصیات فیزیکی و سمیت سلولی آن بر سلول های بنیادی پالپ دندان شیری و مقایسه آن با سرامیک سرد دکترای حرفه ای
5تهیه نانوبیومواد با روش سبز و بررسی خواص آنتی باکتریال آنها جهت کاربرد در مصارف دندانپزشکی دندانپزشکی عمومی
6بررسی اثر درمانی نانوپارتیکل β-گلوکان پوشش داده شده با دوکسوروبیسین بر سلول های سرطان کولون1402پزشکی عمومی1401/03/181402/04/31