ابوالفضل  اعظمی طامه

 فعالیت های پژوهشی

 

ابوالفضل اعظمی طامه

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 1600
نام و نام خانوادگی (فارسی) : ابوالفضل اعظمی طامه رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Abolfazl Azami Tameh پست الکترونیک : aazami@kaums.ac.ir
تاریخ تولد : 1358/07/01 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : علوم تشریحی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان - مرکز تحقیقات علوم تشریح
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تغییرات بیان ژن زیرواحدهای گیرنده گلوتامات در لنفوسیت های خون محیطی بیماران سکته مغزی ایسکمیمجری121389/11/011393/10/01
2بررسی ارتباط بیان ژن ها و پروتئین های آپوپتوتیک caspas3, p53 , Bcl-xl, Bcl-2, Bax با یکدیگر بدنبال ایجاد ایسکمی موقت در هیپوکامپ مغز رت بالغ همکار201390/01/01
3بررسی تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن و پروتئین زیرواحدهای گیرنده NMDA کورتکس پره فرونتال مغز در پی ایجاد مدل ایسکمی MCAOمجری301390/12/241395/12/30
4بررسی تاثیر عصاره زنجبیل و تخم کدو و عصاره ترکیبی ( زنجبیل و تخم کدو ) بر عملکرد سیستم تولید مثل در رت های نر بالغ تیمار شده با سیکلوفسفامید و گروه کنترل همکار241391/03/151393/03/18
5تاثیر پیام های بینائی بر روند تکامل گیرنده های گلوتاماتی درگیر در القای تقویت دراز مدت (LTP) در هیپوکامپمجری451391/05/151395/02/13
6تاثیر پیام های بینائی بر الگوی زمانی بیان گیرنده های ملاتونین در هیپوکامپ موش صحرائی مجری441391/06/151395/02/13
7کلونینگ، بیان ، خالص سازی و تعیین خصوصیات آنزیمهای هیدرولیتیک و صنعتی باکتریHalo-themo tolerant Bacillus licheninformis SL1 همکار491391/09/011395/10/05
8بررسی بیان لیزین نوترکیب باکتریوفاژی ( LysK ) در سوش( E.coli.BL21 ( DE3 همکار461391/11/151396/10/28
9بررسی تاثیر استروژن وپروژسترون بر تمایز سلول های بنیادی جنینی موش به سلولهای زایای بدویهمکار121392/04/011393/04/01
10بررسی اثر ضدالتهابی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق ازمغز استخوان موش صحرایی در مدل حیوانی سکته مغزیمجری121392/04/011393/04/01
11بررسی ارتباط SNP5در ژن SPO11با ناباروری در مردان مجری351392/06/011395/05/16
12بررسی تغییرات ژنهای بیان کننده گلوتامات و فاکتورهای التهابی در خون محیطی مدل حیوانی سکته مغزی ایسکمیکمجری101392/09/151393/07/15
13بررسی تاثیر هورمون های جنسی زنانه بر تغییرات هیستولوژیک کورتکس پره فرونتال مغز در مدل حیوانی MCAOمجری241392/09/011394/09/01
14بررسی ارتباط SNP های ژن H2BFWT با ناباروری ایدیو پاتیک در مردانناظر411392/12/151396/05/10
15بررسی اثر دوز ترکیبی هورمونهای استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن سیتوکینهای التهابی و میزان مهاجرت لنفوسیتها به ناحیه حاشیه ایسکمی به دنبال ایجاد مدل سکته مغزی در رتمجری241392/12/011394/12/01
16تعیین اثر هورمونهای استروژن و پروژسترون بر مسیرهای داخلی و خارجی آپوپتوز در کورتکس مغز به دنبال ایجاد ایسکمی فوکالمجری411392/12/011396/05/11
17تاثیر جنیستئن بر تغییرات حافظه و فعالیت حرکتی موش های صحرایی پارکینسونی اواریکتومی شدههمکار311393/03/011395/10/05
18اثر عصاره الکلی پیاز بر یادگیری ، حافظه و رفتار حرکتی موش های مدل پارکینسون مجری241393/04/011395/04/01
19بررسی تاثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر هیستوپاتولوژِی کورتکس مغز در مدل سکته ی ایسکمیک در رت مجری181393/11/151395/05/15
20تاثیر هورمون استروژن و پروژسترون بر بیان انتقال دهنده های گلوتامات در ناحیه حاشیه ایسکمی فوکال مغز در رت" مجری191393/10/011395/05/15
21 بررسی ارتباط بین حذف ‌ها و جهش های نقطه‌ای ژنوم میتوکندری با اختلالات اسپرمی مردان نابارورناظر311394/01/011396/08/10
22بررسی اثر هورمون اکسی توسین بر سکته مغزی و بیان پروتئین iNOS به دنبال ایجاد مدل سکته مغزی ایسکمی در رتمجری241394/03/151396/03/15
23بررسی ارتباط پلی مورفیسم GA-308 در ژن TNF-αو 174G/C در ژن IL-6 با ناباروری ایدیوپاتیک در مردان مراجعه کننده به مرکز ناباروری کاشان در سال 93-94 ناظر121394/06/011395/06/01
24بررسی تاثیر عصاره آبی عناب (Zyzyphus Jujube) بر یادگیری، حافظه فعالیت حرکتی، سطح آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و دوپامین در مغز موش‌های صحرایی مدل پارکینسونناظر121395/04/011396/04/01
25بررسی اثر دندروزومال کورکومین بر میزان اپوپتوز و بیان Long Non Coding RNA HOTAIR , MEG3) و (H19 در رده های سلولی سرطان تخمدان(SKOV3 ، OVCAR3)ناظر291394/12/011397/05/06
26بررسی تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن انتقال دهنده های EAAT3 و EAAT2 گلوتامات به دنبال مدل ایسکمی مغزی فوکال در رتمجری121394/12/011395/12/01
27بررسی تاثیر استروژن، پروژسترون و تستوسترون بر تمایز سلول های بنیادی پرتوان القایی انسان (iPSCs) به سلول های شبه زایای بدوی (PGCs-like) مجری241395/10/011397/10/01
28بررسی ارتباط میزان بیان ژن و متیلاسیون پروموتور ژن HDAC6 با شدت بیماری پارکینسون ناظر121395/07/011396/07/01
29بررسی تاثیر واکسیناسیون موشهای مبتلا به ملانوما با استفاده از سلولهای دندریتیک بالغ شده با نانولیپوزمهای حاوی پپتید آنتی ژن gp10025-33 و آنتی بادی مونوکلونال علیه PD-1 ناظر241395/08/151397/08/15
30بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر تغییرات بیان گیرنده های TOLL like 2و 4 در ناحیه حاشیه ایسکمی در مدل حیوانی سکته مغزی ایسکمیکمجری121395/08/011396/08/01
31بررسی اثر درمانی مکمل ویتامین D در بیماران سکته مغزیمجری471395/10/011399/09/01
32بررسی اثر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول بر یادگیری وابسته به وضعیت مورفین و سنجش پروتئین متصل شونده به جزء پاسخ دهنده آدنوزین مونوفسفات حلقوی (CREB) در ناحیه هیپوکامپ موش بزرگ آزمایشگاهیمجری241395/08/151397/08/15
33بررسی اثرپیش شرطی سازی رژیم مایع اتانول بر اختلال حافظه و یادگیری ناشی از پنتیلن تترازول و بیان زیر واحد NR1 گیرنده NMDA گلوتامات در موش آزمایشگاهی بزرگمجری121395/10/011396/10/01
34بررسی ارتباط واریته اگزونی Arg399Gin در ژن XRCC1 با خطر ابتلا به سرطان پروستاتناظر121395/12/151396/12/15
35مطالعه تاثیر متوتروکسات بر بیان ژن های دخیل در متابولیسم فولات ( MTR RMTHF MTRR ) در لاین سلولی سرطان بیضه انسانیمجری241395/12/011397/12/01
36بیومارکر R219K موجود در ژن ABCA1 و ارتباط آن با خطر بیماری عروق کرونرناظر121395/12/151396/12/15
37کلونینگ وافزایش بیان اختصاصی ژن پروآپوپتوتیک tBid و بررسی اثر آن بر پرولیفراسیون، القاء آپوپتوز، مهاجرت و تهاجم رده های سلولی سرطان تخمدانناظر241396/01/011398/01/01
38بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین E بر روی بیان ژن فاکتورهای التهابی و ضد التهابی در بیماران مبتلا به پارکینسون: کارآزمایی بالینی کنترل شدهمجری121396/03/011397/03/01
39بررسی ارتباط تنوع ژنتیکی و متیلاسیون پروموتر ژن گیرنده های استروژنی با ناباروری مردان ناظر161396/05/011397/09/01
40تعیین اثرات مواجهه با ذرات خروجی از موتورهای دیزل در طول دوره حاملگی موش های سوری بر تغییرات بیان ژن زیرواحدهای گیرنده NMDA در ناحیه هایپوکامپ فرزندان نر بالغ مجری181396/04/011397/10/01
41تاثیر انجماد شیشه ای بر مورفولوژی و بیان ژنهای آپوپتیکی در تخمدان موش انکپسوله شده در هیدروژلهمکار241396/06/011398/06/01
42بررسی معیارهای مورفومتری بخش پروگزیمال استخوان فمور و ارتباط آن با شاخص توده بدنی((BMI در بیماران بیمارستان شهید بهشتی کاشان بر اساس تصاویر رادیوگرافی بین سالهای 95-96ناظر121396/06/151397/06/15
43بررسی تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن و پروتنین زیر واحد های گیرنده NMDA کورتکس پره فرو نتال مغز در پی ایجاد مدل ایسکمی MCAO مجری
44بررسی اثر محافظتی ال-کارنیتین بر ساختار و عملکرد تخمدان موش های ماده تحت درمان با سیکلوفسفامیدبررسی اثر محافظتی ال-کارنیتین بر ساختار و عملکرد تخمدان موش های ماده تحت درمان با سیکلوفسفامیدناظر121396/09/011397/09/01
45" ساخت و شناسایی نانو ساختارهای پیزو الکتریک بر پایه پلی و پنیلیدین فلوراید به عنوان برداشت کننده های انرزی بیو مکانیکی در یک مدل حیوانی" ناظر241396/10/011398/10/01
46بررسي تاثير عصاره الکلي برگ توت سفيد (Morus Alba) بر يادگيري، حافظه، فعاليت حرکتي و بيومارکرهاي استرس اکسيداتيو در مدل حيواني پارکينسون مجری241396/11/011398/11/01
47بررسی تاثیر پروبیوتیک بر یادگیری، حافظه، فعالیت حرکتی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در موش¬های صحرایی مدل پارکینسون ناظر241396/11/011398/11/01
48اثر مکمل ویتامین D بر سطح بیان ژن های مرتبط در مسیر انسولین و متابولیسم لیپید در بیماران همودیالیزی دیابتیکناظر121396/11/011397/11/01
49تاثير افزايش بيان Iong non coding RNA بر روي مسير اپوپتوز و القاي اتوفاژي در رده هاي سلولي سرطان تخمدانناظر121396/11/181397/11/18

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1Neuroprotective Properties of Melissa Officinalis L. Extract Against Ecstasy-Induced Neurotoxicity ISICell Journal(Yakhteh), Vol 13, No 1, Spring 2011, Pages: 25-301390
2بررسی بیان ژن های آپوپتیکBCL-2 و BAX در هیپوکامپ مغز موش صحرایی به دنبال ایجاد ایسکمی موقتISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 5، آذر و دی 13911391
3Neuroprotective properties of Melissa officinalis after hypoxic-ischemic injury both in vitro and in vivoISI و PUBMEDDARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2012, 20:421391
4Protective effect of Zingiber officinale extract on rat testis after cyclophosphamide treatmentISI و PUBMEDAndrologia. 2014 Aug;46(6)1393
5Regional regulation of glutamate signaling during cuprizone-induced demyelination in the brainISI و PUBMEDAnnals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger Volume 195, Issue 5, October 20131392
6Plastination and Staining of Brain Slices Using Two Different Dehydration MethodsISCAnatomical Sciences Journal 2013, Vol 10, No 21392
7Morphology of Rat Hippocampal CA1 Neurons Following Modified Two and Four-Vessels Global Ischemia ModelsPUBMEDArch Trauma Res. 2013 December; 2(3)1392
8protective effect of Pumpkin seed extract on sperm characteristics, biochemical parameters and epididymal histology in adult male rats treated with Cyclophosphamide.ISI و PUBMEDAndrologia. 2014 Oct1393
9Combined Effect of Ginger and Pumpkin Seed Extracts on Rat Testis and Serum Biochemical Parameters after Cyclophosphamide TreatmentISC“Anatomical Sciences Journal February 2014, Volume 11, Number 11392
10بررسی تأثیر محرومیت از بینایی طی دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان زیرواحدهای گیرنده NMDA در هیپوکامپ موش صحراییScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.دوره بیست و چهارم شماره 120 دی سال 1393 (241-232)1393
11تاثیر محرومیت از بینایی طی دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان زیرواحدهای گیرندهAMPAدر هیپوکامپ موش صحراییScopusTehran University Medical Journal, June 2015; Vol. 73, No. 3: 168-1751394
12محرومیت از بینایی طی دوره بحرانی تکامل مغز مانع از بیان آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز در هیپوکامپ موش صحرایی می شودScopusکومش- جلد 61 ، شماره 4 )پیاپی 61 (، تابستان 6931394
13تاثیر برهمکنش سن و تغییر در تجربه بینایی طی دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان گیرنده‌های ملاتونین در هیپوکامپ موش صحراییChemical Abstractفصلنامه افق دانش - شماره 22-دوره 3 1394
14Protective effects of Echium amoenum Fisch. and C.A. Mey.against cerebral ischemia in the ratsPUBMEDAdvanced Biomedical Research1394
15POSTNATAL DEVELOPMENT AND SENSORY EXPERIENCESYNERGISTICALLY UNDERLIE THE EXCITATORY/INHIBITORYFEATURES OF HIPPOCAMPAL NEURAL CIRCUITS: GLUTAMATERGICAND GABAergic NEUROTRANSMISSIONISI و PUBMEDNeuroscience 318 (2016) 230–2431394
16 Absence of Thyrocervical TrunkISCAnatomical Sciences Journal Volume 12, Number 21394
17SPO11-C631T Gene Polymorphism: Association with MaleInfertility and an in Silico-analysisPUBMED Journal of Family and Reproductive Health Vol. 9, No. 4, November 20151394
18Evaluation of the effect of adipose tissue-derived stem cells on the quality of bone healing around implantsISI و PUBMEDConnective tissue research1394
19Protective effect of combined pumpkin seed and ginger extractson sperm characteristics, biochemical parameters and epididymalhistology in adult male rats treated with cyclophosphamideISI و PUBMEDANATOMICAL SCIENCE INTERNATIONAL1395
20 خارج سازمانی : Cell Injury in Cortical but not Midbrain Neurones or Neuroblastoma CellsCombined 17b-Oestradiol and Progesterone Treatment Prevents NeuronalISI و PUBMEDJournal of Neuroendocrinology1388
21خارج سازمانی :Dual effects of 3, 4-methylenedioxymethamphetamine(ecstasy) on survival and apoptosis of primaryhippocampal neuronsEBSCO NEURAL REGENERATION RESEARCH1388
22InternalizationandsignaltransductionofPrP106126 in neuronalcellsohخارج سازمانی ISI,PUBMED*ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER
23خارج سازمانی:The effects of swimming exercise and supraphysiological doses of nandrolone decanoate on the testis in adult male rats: a transmission electron microscope study ISI و PUBMEDFOLIA MORPHOLOGICA1389
24تاثیر جنیستئین بر حافظه فضایی موش های صحرایی پارکینسونی اواریکتومی شده.Scopusمجله علوم پزشکی بابل اردیبهشت 1395 دوره ۱۸، شماره ۵ - ( ۲-۱۳۹۵ )1395
25Developmental effect of light deprivation on synaptic plasticity of rats hippocampus: implications for melatoninISI و PUBMEDIran J Basic Med Sci, Vol. 19, No. 8, Aug 20161395
26Gonadal steroids block the calpain-1-dependent intrinsic pathway of apoptosis in an experimental rat stroke modelISI و PUBMEDJournal Neurological Research 1395
27بررسی تأثیر هورمونهای استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن انتقال دهندههای EAAT3 و EAAT2 گلوتامات به دنبال مدل ایسکمی مغزی فوکال در موش صحرائیISCمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1396
28inpress: Association of C3953T transition in interleukin 1β gene with idiopathic male infertility in an Iranian population.ISI,PUMED*Human fertility1396
29Neuroprotective Effects of Oxytocin Hormone after an Experimental Stroke Model and the Possible Role of Calpain-1.PUBMEDJournal of Stroke and Cerebrovascular Diseases1396
30inpress;Mesenchymal Stem Cells Improve Ischemic Stroke Injury by Anti-Inflammatory Properties in Rat Model of Middle Cerebral Artery OcclusionPUBMED,Scopus,ISI*Iranian Red Crescent medical journal1396
31Neuroprotective Effects of Oxytocin Hormone after an Experimental Stroke Model and the Possible Role of Calpain-1ISI و PUBMEDJournal of Stroke and Cerebrovascular Diseases1396

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Regional differences in regulation of glutamergic signaling during cuprizone induced demylinationNinth Gottingen Meeting of the German Neuroscience Society آلمانپوستر1390/01/03
2congress article: Neuroprotection of Melissa officinalis afterhypoxic –ischemic injury both in vitro and in vivoNinth Gottingen Meeting of the German Neuroscience Society آلمانپوستر1390/01/03
3خلاصه مقاله: برسی سیگنال دهی سیستم گلوتامرژیک ماده خاکستری و سفی مغز در مدل حیوانی MSدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانگیلانپوستر1391/02/20
4خلاصه مقاله: افزایش یادگیری آناتومی اسکلتی ماهیچه ای به کمک پویانمایی رایانه ایدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانرشتپوستر1391/02/20
5خلاصه مقاله: منشا متفاوت و موقعیت سطحی سرخرگ اولناردهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانگیلانپوستر1391/02/20
6خلاصه مقاله: افزایش تجسم ساختار های آناتومیک با استفاده از رایانهاولین همایش سراسری روش های آموزش در علوم زیست پزشکیاصفهانسخنرانی1391/06/08
7خلاصه مقاله: روش های آموزش آناتومی : مقاله مروریاولین همایش سراسری روش های آموزش در علوم زیست پزشکیاصفهانپوستر1391/06/08
8congress article:Plastination and staining of brain slices using two different dehydration methods16 th international confrence of the isp chinaپوستر1391/05/02
9congress article: comparison between 2-vessel and 4- vessel occlusion techniques on number of dentate gyrus neurons following ischemia and reperfusioninternational symposium of clinical and applied anatomy & xiv national congress of anatomytrukeyپوستر1391/04/08
10congress article: effect of visual signals on gene expression of glutamate receptors in rats hipocampusبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
11خلاصه مقاله:مدل ایسکمی فوکال شریان مغزی میانی( MCAO ) در رت و عوامل موثر بر موفقیت آنیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایراناهوازپوستر1392/11/30
12خلاصه مقاله:تغییرات بافتی و بررسی آپوپتوز در مغز بدنبال ایجاد مدل حیوانی ایسکمی فوکالیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراناهوازپوستر1392/11/30
13خلاصه مقاله:فعال شدن ناحیه ساب ونتریکولار مغز در پی ایجاد مدل توکسیک دمیلینیشنیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایراناهوازپوستر1392/11/30
14خلاصه مقاله:بررسی تکنیک های تصویربرداری جدید جهت تشخیص و ارزیابی زودهنگام ناحیه نیم سایه ایسکمییازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراناهوازپوستر1392/11/30
15congress article:Activation of the subventricular zone in a toxic de- and remyelination animal modelیازدهمین کنگره سرتسری علوم تشریحی ایراناهوازسخنرانی1392/11/30
16congress article:Study of relationship SNP5 in SPO11 gene with infertility in maleیازدهمین کنگره سراسری تشریحی ایراناهوازپوستر1392/11/30
17congress article:Protective effect of Pumpkin seed extract on sperm characteristics, biochemical parameters and epididymal histology in adult male rats treated with Cyclophosphamideیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراناهوازپوستر1392/11/30
18خلاصه مقاله:بررسی تاثیر تکاملی ملاتونین بر شکل پذیری سیناپسی نورونهای ناحیه CA1هیپوکامپ در موش صحرایی محروم از بینائی اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394/06/16
19خلاصه مقاله:تاثیر جنیستئین بر تغییرات حافظه و فعالیت حرکتی موش های صحرایی پارکینسونی- اواریکتومی شدهاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
20خلاصه مقاله:بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمی بر بهبود علائم نورولوژیک پس از سکته مغزی ایسکمی در موش صحراییاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
21خلاصه مقاله: بررسی تاثیر هورمونهای جنسی زنانه بر مارکر 27 HSP و تغییرات هیستولوژیک کورتکس پره فرونتال مغز در مدل حیوانی MCAOاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
22خلاصه مقاله:بررسی و مقایسه میزان موفقیت سه رشته انسدادی در ایجاد مدل سکته مغزی ایسکمیک در رتاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
23خلاصه مقاله:اثرات محافظتی گل گاوزبان در مقابل ایسکمی مغزی در موش صحرایی نراولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
24خلاصه مقاله:تأثیر تیمار تاریکی در دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز در هیپوکامپ موش صحراییاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
25خلاصه مقاله:بررسی تأثیر تغییر در تجربه بینائی طی دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان زیرواحدهای گیرندهNMDA در هیپوکامپ موش صحراییاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
26congress article:Computer assisted learning increases the imaging of anatomical structuresthe international congress of clinical anatomyfranceسخنرانی1394/04/03
27congress article:Protective effect of Zingiber officinale extract on rat testis aftercyclophosphamide treatmentthe international congress of clinical anatomyfranceپوستر1394/04/03
28congress article:Postnatal visual deprivation reverses AMPA/NMDA receptors balance in rats' hippocampus4th neuroscience congress 2015tehranپوستر1394/10/02
29congress article:Effect of alcoholic extract of onion (Allium cepa) on learning and memory in animal model of Parkinson's disease: a behavioral, biochemical and histological study4th neuroscience congresstehranسخنرانی1394/10/02
30Evaluation of Cultural Influences on Anatomy LearningThe 12th Iranian Congress on Anatoical Sciencesد ع پ شهید بهشتیسخنرانی1395/02/15
31Comparison between two and four-vessels global brain ischemia models on morphology of thalamic neurons in ratThe 12th Iranian Congress on Anatoical Sciencesد ع پ شهید بهشتیپوستر1393/12/14
32congressartical :Protective effects of oxytocin hormone after transient MCAO strke model in ratThe 12th Iranian Congress on Anatoical Sciencesد ع پ شهید بهشتیپوستر1395/02/14
33Protective effects of oxytocin hormone after transient MCAO stroke model in ratدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانبرگزارکنندگان: گروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتپوستر1395/02/15
34congress artical : effect of tMCAO and steroidal hormone on GLT-1 and EAAT3دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانبرگزارکنندگان: گروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علوم تشریحپوستر1395/02/15
35P II – 2-1 The steroid hormone progesterone induces expression of Down-regulated NMDA receptor subunits in ischemic rats9th International Symposium on Neuroprotection and Neurorepair 2016Leipzig, Germanyپوستر1395/01/31
36congress artical :P II – 5-5 Association of GSTP1 Ile105Val polymorphism with risk of Alzheimer’s disease: evidences from five case-control studies9th International Symposium on Neuroprotection and Neurorepair 2016لیپزیگ آلمانپوستر1395/01/31
37congress articaP I – 2-5 Protective effect of bone marrow mesenchymal stem cells transplantation against ischemic brain injury via JNK pathway regulation9th International Symposium on Neuroprotection and Neurorepair 2016لیپزیگ آلمانپوستر1395/01/31
38congress artica:P I – 4-11 Intermediate molecules showing association between human ischemic brain and the peripheral blood9th International Symposium on Neuroprotection and Neurorepair 2016لیپزیگ آلمانپوستر1395/01/31
39congress artica:Preparation of stained brain sections incased in plexiglas with corresponding atlas for teaching neuroanatomyدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانبرگزارکنندگان: گروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علوم تشریپوستر1395/02/15
40Comparison between two and four-vessals global brain ischemia models on morphologyof thalamic neurons in rat پوستردوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانگروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علوم تشریپوستر1395/02/15
41congress artica:Expression of down-Regulated NMDA Receptor Subunits were Induced by the Steroid Hormone Progesterone Progesterone in Ischemic Ratsدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانگروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علوم تشریحپوستر1395/02/15
42congress artical :Evaluation of Cultural Influences on Anatomy Learning پوستردوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانگروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علوم تشریحی ایرانپوستر1395/02/15
43congress artical: Inflammatory molecules and Glutamate NMDA receptor alterations in peripheral blood in patients with ischemic strokeدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراند ع پ شهید بهشتیسخنرانی1395/02/15
44congress artical : Association of GSTP1 Ile105Val polymorphism with risk of Alzheimer,diseaseدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراند ع پ شهید بهشتیپوستر1395/02/15
45congress artical : Interavenous infusion of bone marrow mesenchymal stem cells protects against injury in cerebral ischemia model in ratدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراند ع پ شهید بهشتیپوستر1395/02/15
46congress artical : SH-SY5Y neuroblastoma cell line behavior after different culturing conditionsدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراند ع پ شهید بهشتیپوستر1395/02/15
47congress article: The effect of estrogen and progesterone on behavioral changes and infarct volume in the prefrontal cortex of the brain following the creation of the MCAO animal model.بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر2018/02/15
48congress artical:fects of Echium amoenum Fisch. and C.A. Mey. on brain Protective efhistological in ischemia model in ratsاولین کنگره ملی طب سنتی و مکملساریسخنرانی1396/12/19