ابوالفضل  اعظمی طامه

 فعالیت های پژوهشی

 

ابوالفضل اعظمی طامه

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 1600
نام و نام خانوادگی (فارسی) : ابوالفضل اعظمی طامه رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Abolfazl Azami Tameh دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : علوم تشریحی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان - مرکز تحقیقات علوم تشریح
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم تجربیدیپلم1376دبیرستان امام خمینی نطنز
گفتاردرمانیکارشناسی1381دانشگاه علوم پزشکی تهران
علوم تشریحیکارشناسی ارشد 1383دانشگاه علوم پزشکی ایران
علوم تشریحیدکترای تخصصی1388دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
هیات علمی آموزشی (تعهدات قانونی)دانشگاه علوم پزشکی کاشان1389/07/271392/12/12
هیئت علمی آموزشی (استخدام پیمانی)دانشگاه علوم پزشکی کاشان1392/12/121396/05/11
هیئت علمی آموزشی (استخدام رسمی آزمایشی)دانشگاه علوم پزشکی کاشان1396/05/111399/10/03

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تغییرات بیان ژن زیرواحدهای گیرنده گلوتامات در لنفوسیت های خون محیطی بیماران سکته مغزی ایسکمیمجری1371389/11/011401/02/01
2بررسی ارتباط بیان ژن ها و پروتئین های آپوپتوتیک caspas3, p53 , Bcl-xl, Bcl-2, Bax با یکدیگر بدنبال ایجاد ایسکمی موقت در هیپوکامپ مغز رت بالغهمکار1471390/01/011402/02/12
3بررسی تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن و پروتئین زیرواحدهای گیرنده NMDA کورتکس پره فرونتال مغز در پی ایجاد مدل ایسکمی MCAOمجری1081390/12/241399/11/26
4بررسی تاثیر عصاره زنجبیل و تخم کدو و عصاره ترکیبی ( زنجبیل و تخم کدو ) بر عملکرد سیستم تولید مثل در رت های نر بالغ تیمار شده با سیکلوفسفامید و گروه کنترل همکار241391/03/151393/03/18
5تاثیر پیام های بینائی بر روند تکامل گیرنده های گلوتاماتی درگیر در القای تقویت دراز مدت (LTP) در هیپوکامپمجری451391/05/151395/02/13
6تاثیر پیام های بینائی بر الگوی زمانی بیان گیرنده های ملاتونین در هیپوکامپ موش صحرائی مجری441391/06/151395/02/13
7کلونینگ، بیان ، خالص سازی و تعیین خصوصیات آنزیمهای هیدرولیتیک و صنعتی باکتریHalo-themo tolerant Bacillus licheninformis SL1 همکار491391/09/011395/10/05
8بررسی بیان لیزین نوترکیب باکتریوفاژی ( LysK ) در سوش( E.coli.BL21 ( DE3 همکار461391/11/151396/10/28
9بررسی تاثیر استروژن وپروژسترون بر تمایز سلول های بنیادی جنینی موش به سلولهای زایای بدویهمکار981392/04/011400/04/27
10بررسی اثر ضدالتهابی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق ازمغز استخوان موش صحرایی در مدل حیوانی سکته مغزیمجری121392/04/011393/04/01
11بررسی ارتباط SNP5در ژن SPO11با ناباروری در مردان مجری351392/06/011395/05/16
12بررسی تغییرات ژنهای بیان کننده گلوتامات و فاکتورهای التهابی در خون محیطی مدل حیوانی سکته مغزی ایسکمیکمجری981392/09/151400/11/02
13بررسی تاثیر هورمون های جنسی زنانه بر تغییرات هیستولوژیک کورتکس پره فرونتال مغز در مدل حیوانی MCAOمجری1021392/09/011401/02/04
14بررسی اثر دوز ترکیبی هورمونهای استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن سیتوکینهای التهابی و میزان مهاجرت لنفوسیتها به ناحیه حاشیه ایسکمی به دنبال ایجاد مدل سکته مغزی در رتمجری241392/12/011394/12/01
15تعیین اثر هورمونهای استروژن و پروژسترون بر مسیرهای داخلی و خارجی آپوپتوز در کورتکس مغز به دنبال ایجاد ایسکمی فوکالمجری411392/12/011396/05/11
16تاثیر جنیستئن بر تغییرات حافظه و فعالیت حرکتی موش های صحرایی پارکینسونی اواریکتومی شدههمکار311393/03/011395/10/05
17اثر عصاره الکلی پیاز بر یادگیری ، حافظه و رفتار حرکتی موش های مدل پارکینسونمجری1041393/04/011401/10/28
18بررسی تاثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر هیستوپاتولوژِی کورتکس مغز در مدل سکته ی ایسکمیک در رت مجری181393/11/151395/05/15
19تاثیر هورمون استروژن و پروژسترون بر بیان انتقال دهنده های گلوتامات در ناحیه حاشیه ایسکمی فوکال مغز در رت'مجری901393/10/011401/02/31
20بررسی اثر هورمون اکسی توسین بر سکته مغزی و بیان پروتئین iNOS به دنبال ایجاد مدل سکته مغزی ایسکمی در رتمجری731394/03/151400/04/08
21بررسی تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن انتقال دهنده های EAAT3 و EAAT2 گلوتامات به دنبال مدل ایسکمی مغزی فوکال در رتمجری901394/12/011402/05/09
22بررسی تاثیر استروژن، پروژسترون و تستوسترون بر تمایز سلول های بنیادی پرتوان القایی انسان (iPSCs) به سلول های شبه زایای بدوی (PGCs-like) مجری401395/10/011399/02/14
23بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر تغییرات بیان گیرنده های TOLL like 2و 4 در ناحیه حاشیه ایسکمی در مدل حیوانی سکته مغزی ایسکمیکمجری121395/08/011396/08/01
24بررسی اثر درمانی مکمل ویتامین D در بیماران سکته مغزیمجری691395/10/011401/06/12
25بررسی اثر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول بر یادگیری وابسته به وضعیت مورفین و سنجش پروتئین متصل شونده به جزء پاسخ دهنده آدنوزین مونوفسفات حلقوی (CREB) در ناحیه هیپوکامپ موش بزرگ آزمایشگاهیمجری251395/08/151397/09/20
26بررسی اثرپیش شرطی سازی رژیم مایع اتانول بر اختلال حافظه و یادگیری ناشی از پنتیلن تترازول و بیان زیر واحد NR1 گیرنده NMDA گلوتامات در موش آزمایشگاهی بزرگمجری291395/10/011398/03/13
27مطالعه تاثیر متوتروکسات بر بیان ژن های دخیل در متابولیسم فولات ( MTR RMTHF MTRR ) در لاین سلولی سرطان بیضه انسانیمجری241395/12/011397/12/01
28بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین E بر روی بیان ژن فاکتورهای التهابی و ضد التهابی در بیماران مبتلا به پارکینسون: کارآزمایی بالینی کنترل شدهمجری551396/03/011400/09/28
29تعیین اثرات مواجهه با ذرات خروجی از موتورهای دیزل در طول دوره حاملگی موش های سوری بر تغییرات بیان ژن زیرواحدهای گیرنده NMDA در ناحیه هایپوکامپ فرزندان نر بالغ مجری601396/04/011401/03/17
30تاثیر انجماد شیشه ای بر مورفولوژی و بیان ژنهای آپوپتیکی در تخمدان موش انکپسوله شده در هیدروژلهمکار491396/06/011400/07/08
31بررسی تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن و پروتنین زیر واحد های گیرنده NMDA کورتکس پره فرو نتال مغز در پی ایجاد مدل ایسکمی MCAO مجری12
32" بررسی هورمون اکسی توسین بر تغییرات رفتاری، بیان پروتئین انتقال دهنده گلوتامات (EAAT3) و فاکتورهای آنتی اکسیدانی در مدل حیوانی سکته مغزی ایسکمیکمجری241398/02/011400/02/01
33بررسی اثر ملاتونین بر میزان استرس اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از دوز حاد تابش یونساز در ساقه مغز موش صحراییمجری241397/09/151399/10/04
34بررسی تاثیر استروژنو رتینوئیک اسیدبر تمایز سلول های بنیادی پرتوان القایی موش (miPSCs) به سلول زایای موش نر(mGCs)از طریق اجسام امبریوئیدیمجری
35 بررسی تاثیر رژیم کتوژنیک و پروبیوتیک بر بیان ژن و سطح بافتی شاخص های التهابی، یادگیری، حافظه و رفتار حرکتی و میزان درد در موش های مدل مالتیپل اسکلروزیس القا شده با کوپریزونمجری
36بررسی تاثیر رژیم کتوژنیک بر بیان ژن و سطح بافتی شاخص های التهابی، یادگیری، حافظه و رفتار حرکتی و میزان درد در موش های مدل مالتیپل اسکلروزیس القا شده با کوپریزونمجری
37بررسی اثرات حفاظتی کلسیتریول بر تغییرات متیلاسیون پروموتر و بیان ژن های CYP46A1 و CYP27B1 در مدل سکته ایسکمیک فوکال در رتمجری251399/02/151401/03/18
38بررسی تأثیر موضعی عصاره هیدروالکلی برگ نخل آرکا بر بهبود زخم سوختگی در موش صحرایی نر ویستارمجری81400/04/011400/12/03
39طراحی، پردازش و پرینت سه بعدی شبیه ساز ستون فقرات جهت بهبود آموزش در جراحی ستون فقراتمجری361401/08/151404/08/15
40طراحی، بیان و ارزیابی لیگاند پپتید متصل به پروتیین فلورسنت سبز به عنوان مارکر مولکولی HER2مجری241401/02/011403/02/01
41اسکن، پردازش و تولید مدل‌های چاپ سه‌بعدی از نمونه‌های طبیعی و مولاژهای آناتومیمجری121402/04/011403/04/01
42بررسی اثرات حفاظت عصبی هورمون های استروئیدی بر آسیب ناشی از هیپوکسی در کشت اولیه نورون های کورتکس موشمجری121402/06/151403/06/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1Neuroprotective Properties of Melissa Officinalis L. Extract Against Ecstasy-Induced Neurotoxicity ISICell Journal(Yakhteh), Vol 13, No 1, Spring 2011, Pages: 25-301390
2بررسی بیان ژن های آپوپتیکBCL-2 و BAX در هیپوکامپ مغز موش صحرایی به دنبال ایجاد ایسکمی موقتISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 5، آذر و دی 13911391
3Neuroprotective properties of Melissa officinalis after hypoxic-ischemic injury both in vitro and in vivoISI و PUBMEDDARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2012, 20:421391
4Protective effect of Zingiber officinale extract on rat testis after cyclophosphamide treatmentISI و PUBMEDAndrologia. 2014 Aug;46(6)1393
5Regional regulation of glutamate signaling during cuprizone-induced demyelination in the brainISI و PUBMEDAnnals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger Volume 195, Issue 5, October 20131392
6Plastination and Staining of Brain Slices Using Two Different Dehydration MethodsISCAnatomical Sciences Journal 2013, Vol 10, No 21392
7Morphology of Rat Hippocampal CA1 Neurons Following Modified Two and Four-Vessels Global Ischemia ModelsPUBMEDArch Trauma Res. 2013 December; 2(3)1392
8protective effect of Pumpkin seed extract on sperm characteristics, biochemical parameters and epididymal histology in adult male rats treated with Cyclophosphamide.ISI و PUBMEDAndrologia. 2014 Oct1393
9Combined Effect of Ginger and Pumpkin Seed Extracts on Rat Testis and Serum Biochemical Parameters after Cyclophosphamide TreatmentISC“Anatomical Sciences Journal February 2014, Volume 11, Number 11392
10بررسی تأثیر محرومیت از بینایی طی دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان زیرواحدهای گیرنده NMDA در هیپوکامپ موش صحراییScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.دوره بیست و چهارم شماره 120 دی سال 1393 (241-232)1393
11تاثیر محرومیت از بینایی طی دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان زیرواحدهای گیرندهAMPAدر هیپوکامپ موش صحراییScopusTehran University Medical Journal, June 2015; Vol. 73, No. 3: 168-1751394
12محرومیت از بینایی طی دوره بحرانی تکامل مغز مانع از بیان آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز در هیپوکامپ موش صحرایی می شودScopusکومش- جلد 61 ، شماره 4 )پیاپی 61 (، تابستان 6931394
13تاثیر برهمکنش سن و تغییر در تجربه بینایی طی دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان گیرنده‌های ملاتونین در هیپوکامپ موش صحراییChemical Abstractفصلنامه افق دانش - شماره 22-دوره 3 1394
14Protective effects of Echium amoenum Fisch. and C.A. Mey.against cerebral ischemia in the ratsPUBMEDAdvanced Biomedical Research1394
15POSTNATAL DEVELOPMENT AND SENSORY EXPERIENCESYNERGISTICALLY UNDERLIE THE EXCITATORY/INHIBITORYFEATURES OF HIPPOCAMPAL NEURAL CIRCUITS: GLUTAMATERGICAND GABAergic NEUROTRANSMISSIONISI و PUBMEDNeuroscience 318 (2016) 230–2431394
16 Absence of Thyrocervical TrunkISCAnatomical Sciences Journal Volume 12, Number 21394
17SPO11-C631T Gene Polymorphism: Association with MaleInfertility and an in Silico-analysisPUBMED Journal of Family and Reproductive Health Vol. 9, No. 4, November 20151394
18Evaluation of the effect of adipose tissue-derived stem cells on the quality of bone healing around implantsISI و PUBMEDConnective tissue research1394
19Protective effect of combined pumpkin seed and ginger extractson sperm characteristics, biochemical parameters and epididymalhistology in adult male rats treated with cyclophosphamideISI و PUBMEDANATOMICAL SCIENCE INTERNATIONAL1395
20 خارج سازمانی : Cell Injury in Cortical but not Midbrain Neurones or Neuroblastoma CellsCombined 17b-Oestradiol and Progesterone Treatment Prevents NeuronalISI و PUBMEDJournal of Neuroendocrinology1388
21خارج سازمانی :Dual effects of 3, 4-methylenedioxymethamphetamine(ecstasy) on survival and apoptosis of primaryhippocampal neuronsEBSCO NEURAL REGENERATION RESEARCH1388
22InternalizationandsignaltransductionofPrP106126 in neuronalcellsohخارج سازمانی ISI,PUBMED*ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER
23خارج سازمانی:The effects of swimming exercise and supraphysiological doses of nandrolone decanoate on the testis in adult male rats: a transmission electron microscope study ISI و PUBMEDFOLIA MORPHOLOGICA1389
24تاثیر جنیستئین بر حافظه فضایی موش های صحرایی پارکینسونی اواریکتومی شده.Scopusمجله علوم پزشکی بابل اردیبهشت 1395 دوره ۱۸، شماره ۵ - ( ۲-۱۳۹۵ )1395
25Developmental effect of light deprivation on synaptic plasticity of rats hippocampus: implications for melatoninISI و PUBMEDIran J Basic Med Sci, Vol. 19, No. 8, Aug 20161395
26Gonadal steroids block the calpain-1-dependent intrinsic pathway of apoptosis in an experimental rat stroke modelISI و PUBMEDJournal Neurological Research 1395
27بررسی تأثیر هورمونهای استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن انتقال دهندههای EAAT3 و EAAT2 گلوتامات به دنبال مدل ایسکمی مغزی فوکال در موش صحرائیISCمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1396
28 Association of C3953T transition in interleukin 1β gene with idiopathic male infertility in an Iranian population.ISI و PUBMEDHuman fertility1398
29Neuroprotective Effects of Oxytocin Hormone after an Experimental Stroke Model and the Possible Role of Calpain-1.ISI و PUBMEDJournal of Stroke and Cerebrovascular Diseases1396
30Mesenchymal Stem Cells Improve Ischemic Stroke Injury by Anti-Inflammatory Properties in Rat Model of Middle Cerebral Artery OcclusionPUBMED,Scopus,ISI*Iranian Red Crescent medical journal1396
31Lipoprotein lipase gene polymorphisms as risk factors for stroke: a computational and meta-analysisISI و PUBMEDIran J Basic Med Sci, Vol. 21, No. 7, Jul 20181397
32 Role of Steroid Therapy after Ischemic Stroke by n-Methyl-d-Aspartate Receptor gene RegulationISI و PUBMEDJournal of Stroke and Cerebrovascular Diseases1397
33IL-1 C376A Transversion Variant and Risk of Idiopathic Male Infertility in Iranian Men: A Genetic Association StudyISI و PUBMEDInternational Journal of Fertility and Sterility1397
34Role of toll-like receptors 2 and 4 in the neuroprotective effects of bone marrow-derived mesenchymal stem cells in an experimental model of ischemic strokeISI و PUBMEDJournal of Cellular Biochemistry1398
35Melatonin, a calpain inhibitor in the central nervous system: Current status and future perspectives.PUBMED,Scopus,ISIJournal of Cellular Physiology1397
36The regulatory role of Toll-like receptors after ischemic stroke: neurosteroids as TLR modulators with the focus on TLR2/4ISI و PUBMED CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES1397
37Prenatal exposure to diesel exhaust particles causes anxiety, spatial memory disorders with alters expression of hippocampal pro-inflammatory cytokines and NMDA receptor subunits in adult male mice offspringISI و PUBMEDEcotoxicology and Environmental Safety1398
38Melatonin, a toll-like receptor inhibitor: Current status and future perspectivesISI و PUBMEDJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398
39The regulatory role of Toll‑like receptors after ischemic stroke: neurosteroids as TLR modulators with the focus on TLR2/4PUBMED,Scopus,ISICellular and Molecular Life Sciences1397
40Exposure to nanoscale diesel exhaust particles: Oxidative stress, neuroinflammation, anxiety and depression on adult male miceISI و PUBMEDEcotoxicology and Environmental Safety1398
41The protective effect of bone marrow mesenchymal stem cells in a rat modelof ischemic stroke via reducing the C-Jun N-terminal kinase expressionISI و PUBMEDPathology - Research and Practice1398
42Retinoic acid and/or progesterone differentiate mouse induced pluripotent stem cells into male germ cells in vitroISI و PUBMEDJournal of Cellular Biochemistry1398
43Melatonina toll-like receptor inhibitor: Current status and future perspectives.PUBMED,Scopus,ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398
44Neuroprotective effect of melatonin on radiation-induced oxidative stress and apoptosis in the brainstem of ratsPUBMED,Scopus,ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1399
45Prenatal urban traffic noise exposure impairs spatial learning and memory and reduces glucocorticoid receptor expression in the hippocampus of male offspring ratsPUBMED,Scopus,ISI*Physiology International1399
46Neuroprotective effects of probiotics bacteria on animal model of Parkinson's disease induced by 6-hydroxydopamine: A behavioral, biochemical, and histological studyPUBMEDJournal of immunoassay immunochemistry1399
47Neuroprotective effects of Onion (Allium cepa) Ethanolic Extract on Animal Model of Parkinson's Disease Induced by 6-hydroxydopamine: A Behavioral, Biochemical, and Histological StudyPUBMED,Scopus,ISI*GAZI MEDICAL JOURNAL1388
48The effects of swimming exercise and supraphysiological doses of nandrolone decanoate on the testis in adult male rats: a transmission electron microscope studyISI,PUMED*Folia Morphol.
49بررسی تأثیر هورمونهای استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن گلوتامات به دنبال مدل ایسکمی EAAT و 2 EAAT انتقال دهندههای 3 مغزی فوکال در موش صحرائیIndex CopernicusArak Medical University Journal
50Estrogen and progesterone attenuate glutamate neurotoxicity via regulation of EAAT3 and GLT-1 in a rat model of ischemic strokeISI,PUMED*Iranian Journal of Basic Medical Sciences
51Heat shock protein 27 as a neuroprotective biomarker and a suitable target for stem cell therapy and pharmacotherapy in ischemic strokeISI,PUMED*Cell Biology International
52Oxytocin improves ischemic stroke by reducing expression of excitatory amino acid transporter 3 in rat MCAO modelPUBMEDJ Immunoassay Immunochem .
53Expression of inflammatory markers and NMDA receptors in the peripheral blood of stroke patientsESCI/SCOPUSFamily Medicine & Primary Care Review2021
54The effect of female sex hormones on Hsp27 phosphorylation and histological changes in prefrontal cortex after tMCAOPUBMED,Scopus,ISI*Pathology - Research and Practice
55Estrogen and progesterone attenuate glutamate neurotoxicity via regulation of EAAT3 and GLT-1 in a rat model of ischemic strokePUBMED,Scopus,ISI*Iranian Journal of Basic Medical Sciences
56Effect of topical Areca palm L. hydroalcoholic extract on burn wound healing in ratsPUBMED,Scopus,ISI*JOURNAL OF ADVANCED VETERINARY AND ANIMAL RESEARCH
57Calcitriol modulate post-ischemic TLR signaling pathway in ischemic stroke patientsPUBMED,Scopus,ISI*Journal of Neuroimmunology
58چاپ سه بعدی مدل های آموزشی آناتومی و جنین شناسی: کیفیت بهتر و هزینه کمترISCفیض

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Regional differences in regulation of glutamergic signaling during cuprizone induced demylinationNinth Gottingen Meeting of the German Neuroscience Society آلمانپوستر1390/01/03
2congress article: Neuroprotection of Melissa officinalis afterhypoxic –ischemic injury both in vitro and in vivoNinth Gottingen Meeting of the German Neuroscience Society آلمانپوستر1390/01/03
3خلاصه مقاله: برسی سیگنال دهی سیستم گلوتامرژیک ماده خاکستری و سفی مغز در مدل حیوانی MSدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانگیلانپوستر1391/02/20
4خلاصه مقاله: افزایش یادگیری آناتومی اسکلتی ماهیچه ای به کمک پویانمایی رایانه ایدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانرشتپوستر1391/02/20
5خلاصه مقاله: منشا متفاوت و موقعیت سطحی سرخرگ اولناردهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانگیلانپوستر1391/02/20
6خلاصه مقاله: افزایش تجسم ساختار های آناتومیک با استفاده از رایانهاولین همایش سراسری روش های آموزش در علوم زیست پزشکیاصفهانسخنرانی1391/06/08
7خلاصه مقاله: روش های آموزش آناتومی : مقاله مروریاولین همایش سراسری روش های آموزش در علوم زیست پزشکیاصفهانپوستر1391/06/08
8congress article:Plastination and staining of brain slices using two different dehydration methods16 th international confrence of the isp chinaپوستر1391/05/02
9congress article: comparison between 2-vessel and 4- vessel occlusion techniques on number of dentate gyrus neurons following ischemia and reperfusioninternational symposium of clinical and applied anatomy & xiv national congress of anatomytrukeyپوستر1391/04/08
10congress article: effect of visual signals on gene expression of glutamate receptors in rats hipocampusبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
11خلاصه مقاله:مدل ایسکمی فوکال شریان مغزی میانی( MCAO ) در رت و عوامل موثر بر موفقیت آنیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایراناهوازپوستر1392/11/30
12خلاصه مقاله:تغییرات بافتی و بررسی آپوپتوز در مغز بدنبال ایجاد مدل حیوانی ایسکمی فوکالیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراناهوازپوستر1392/11/30
13خلاصه مقاله:فعال شدن ناحیه ساب ونتریکولار مغز در پی ایجاد مدل توکسیک دمیلینیشنیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایراناهوازپوستر1392/11/30
14خلاصه مقاله:بررسی تکنیک های تصویربرداری جدید جهت تشخیص و ارزیابی زودهنگام ناحیه نیم سایه ایسکمییازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراناهوازپوستر1392/11/30
15congress article:Activation of the subventricular zone in a toxic de- and remyelination animal modelیازدهمین کنگره سرتسری علوم تشریحی ایراناهوازسخنرانی1392/11/30
16congress article:Study of relationship SNP5 in SPO11 gene with infertility in maleیازدهمین کنگره سراسری تشریحی ایراناهوازپوستر1392/11/30
17congress article:Protective effect of Pumpkin seed extract on sperm characteristics, biochemical parameters and epididymal histology in adult male rats treated with Cyclophosphamideیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراناهوازپوستر1392/11/30
18خلاصه مقاله:بررسی تاثیر تکاملی ملاتونین بر شکل پذیری سیناپسی نورونهای ناحیه CA1هیپوکامپ در موش صحرایی محروم از بینائی اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394/06/16
19خلاصه مقاله:تاثیر جنیستئین بر تغییرات حافظه و فعالیت حرکتی موش های صحرایی پارکینسونی- اواریکتومی شدهاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
20خلاصه مقاله:بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمی بر بهبود علائم نورولوژیک پس از سکته مغزی ایسکمی در موش صحراییاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
21خلاصه مقاله: بررسی تاثیر هورمونهای جنسی زنانه بر مارکر 27 HSP و تغییرات هیستولوژیک کورتکس پره فرونتال مغز در مدل حیوانی MCAOاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
22خلاصه مقاله:بررسی و مقایسه میزان موفقیت سه رشته انسدادی در ایجاد مدل سکته مغزی ایسکمیک در رتاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
23خلاصه مقاله:اثرات محافظتی گل گاوزبان در مقابل ایسکمی مغزی در موش صحرایی نراولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
24خلاصه مقاله:تأثیر تیمار تاریکی در دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز در هیپوکامپ موش صحراییاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
25خلاصه مقاله:بررسی تأثیر تغییر در تجربه بینائی طی دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان زیرواحدهای گیرندهNMDA در هیپوکامپ موش صحراییاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
26congress article:Computer assisted learning increases the imaging of anatomical structuresthe international congress of clinical anatomyfranceسخنرانی1394/04/03
27congress article:Protective effect of Zingiber officinale extract on rat testis aftercyclophosphamide treatmentthe international congress of clinical anatomyfranceپوستر1394/04/03
28congress article:Postnatal visual deprivation reverses AMPA/NMDA receptors balance in rats' hippocampus4th neuroscience congress 2015tehranپوستر1394/10/02
29congress article:Effect of alcoholic extract of onion (Allium cepa) on learning and memory in animal model of Parkinson's disease: a behavioral, biochemical and histological study4th neuroscience congresstehranسخنرانی1394/10/02
30Evaluation of Cultural Influences on Anatomy LearningThe 12th Iranian Congress on Anatoical Sciencesد ع پ شهید بهشتیسخنرانی1395/02/15
31Comparison between two and four-vessels global brain ischemia models on morphology of thalamic neurons in ratThe 12th Iranian Congress on Anatoical Sciencesد ع پ شهید بهشتیپوستر1393/12/14
32congressartical :Protective effects of oxytocin hormone after transient MCAO strke model in ratThe 12th Iranian Congress on Anatoical Sciencesد ع پ شهید بهشتیپوستر1395/02/14
33Protective effects of oxytocin hormone after transient MCAO stroke model in ratدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانبرگزارکنندگان: گروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتپوستر1395/02/15
34congress artical : effect of tMCAO and steroidal hormone on GLT-1 and EAAT3دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانبرگزارکنندگان: گروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علوم تشریحپوستر1395/02/15
35P II – 2-1 The steroid hormone progesterone induces expression of Down-regulated NMDA receptor subunits in ischemic rats9th International Symposium on Neuroprotection and Neurorepair 2016Leipzig, Germanyپوستر1395/01/31
36congress artical :P II – 5-5 Association of GSTP1 Ile105Val polymorphism with risk of Alzheimer’s disease: evidences from five case-control studies9th International Symposium on Neuroprotection and Neurorepair 2016لیپزیگ آلمانپوستر1395/01/31
37congress articaP I – 2-5 Protective effect of bone marrow mesenchymal stem cells transplantation against ischemic brain injury via JNK pathway regulation9th International Symposium on Neuroprotection and Neurorepair 2016لیپزیگ آلمانپوستر1395/01/31
38congress artica:P I – 4-11 Intermediate molecules showing association between human ischemic brain and the peripheral blood9th International Symposium on Neuroprotection and Neurorepair 2016لیپزیگ آلمانپوستر1395/01/31
39congress artica:Preparation of stained brain sections incased in plexiglas with corresponding atlas for teaching neuroanatomyدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانبرگزارکنندگان: گروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علوم تشریپوستر1395/02/15
40Comparison between two and four-vessals global brain ischemia models on morphologyof thalamic neurons in rat پوستردوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانگروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علوم تشریپوستر1395/02/15
41congress artica:Expression of down-Regulated NMDA Receptor Subunits were Induced by the Steroid Hormone Progesterone Progesterone in Ischemic Ratsدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانگروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علوم تشریحپوستر1395/02/15
42congress artical :Evaluation of Cultural Influences on Anatomy Learning پوستردوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانگروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علوم تشریحی ایرانپوستر1395/02/15
43congress artical: Inflammatory molecules and Glutamate NMDA receptor alterations in peripheral blood in patients with ischemic strokeدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراند ع پ شهید بهشتیسخنرانی1395/02/15
44congress artical : Association of GSTP1 Ile105Val polymorphism with risk of Alzheimer,diseaseدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراند ع پ شهید بهشتیپوستر1395/02/15
45congress artical : Interavenous infusion of bone marrow mesenchymal stem cells protects against injury in cerebral ischemia model in ratدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراند ع پ شهید بهشتیپوستر1395/02/15
46congress artical : SH-SY5Y neuroblastoma cell line behavior after different culturing conditionsدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراند ع پ شهید بهشتیپوستر1395/02/15
47congress article: The effect of estrogen and progesterone on behavioral changes and infarct volume in the prefrontal cortex of the brain following the creation of the MCAO animal model.بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر
48congress artical:fects of Echium amoenum Fisch. and C.A. Mey. on brain Protective efhistological in ischemia model in ratsاولین کنگره ملی طب سنتی و مکملساریسخنرانی1396/12/19
49.پانزدهمین کنگره ملی بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ۲۰۱۸ (ICBMB 2018)اصفهانپوستر1397/06/03
50Article of congress:Exposure to Air pollution by Diesel exhausts particles:behavioral alteration ,oxidative stress and Neuroinflammation on adult male mice7th Basic and Clinical Neuroscience CongressTehranسخنرانی1397/09/21

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی تآثیر عصاره زنجبیل و تخم کدو و عصاره ترکیبی ( زنجبیل و تخم کدو ) بر پارامترهای اپیدیدیم در رت های نر بالغ تیمار شده با سیکلوفسفامید1392کارشناسی ارشد 1391/05/041391/03/25
2بررسی اثر هورمون اکسی توسین بر سکته مغزی و بیان پروتئین iNOS و Calpain-1به دنبال ایجاد مدل سکته مغزی ایسکمی در رت1395کارشناسی ارشد 1394/02/051395/11/12
3بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژنهای IL1α , IL1RA, IL1β با ناباروری ایدیوپاتیک در مردان مراجعه کننده به مرکز ناباروری کاشان1395کارشناسی ارشد 1393/12/161395/11/09
4بررسی تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن انتقال دهنده های گلوتامات نوع2و3 به دنبال مدل ایسکمی مغزی فوکال در رت1395کارشناسی ارشد 1394/10/191395/07/29
5بررسی اثر پیش شرطی سازی رژیم مایع اتانول بر اختلال حافظه و یادگیری ناشی از پنتیلن تترازول و بیان زیرواحد NR1 گیرنده NMDA گلوتامات در موش آزمایشگاهی بزرگ1396کارشناسی ارشد 1395/07/111396/06/30
6بررسی اثر مورفین( وابسته به وضعیت) بر یادگیری و حافظه ناشی از پنتیلن تترازول و بیان ژن CREBدر موش بزرگ آزمایشگاهی1396کارشناسی ارشد 1395/04/311396/06/30
7بررسی تاثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر هیستوپاتولوژی کورتکس مغز در مدل سکته ی ایسکمیک در رت1394کارشناسی ارشد 1393/08/121394/10/13
8تاثیر پیام های بینائی بر روند تکامل گیرنده های گلوتاماتی درگیر در القای تقویت دراز مدت (LTP) در هیپوکامپ1394دکترای تخصصی- پژوهشی 1393/08/061394/11/08
9تاثیر هورمون استروژن و پروژسترون بر بیان انتقال دهنده های گلوتامات در ناحیه حاشیه ایسکمی فوکال مغز در رت1394کارشناسی ارشد 1393/09/261394/12/24
10بررسی تاثیر ویتامین D بر تغییرات بیان پروتئین HSP27 در مبتلایان سکته مغزی ایسکمی1396کارشناسی ارشد 1395/07/281396/10/06
11بررسی تاثیر عصاره الکلی تخم شاهی و تخم پیاز بر تغییرات هیستوپاتولوژی اپیدیدیم و پروستات موش های نر بالغ دیابتی شده1393کارشناسی ارشد 1392/05/141393/06/29
12بررسی تاثیر هورمون های جنسی زنانه بر مارکرHSP27 و تغییرات هیستولوژیک کورتکس پره فرونتال مغز در مدل حیوانی MCAO1393کارشناسی ارشد 1392/05/131393/07/16
13بررسی تاثیر پروژسترون بر تمایز سلول های بنیادی جنینی موش به سلول های زایای بدوی1393کارشناسی ارشد 1392/11/201393/11/07
14تعیین اثر هورمون های استروژن و پروژسترون بر مسیرهای داخلی و خارجی آپوپتوز در کورتکس مغز به دنبال ایجاد ایسکمی فوکال1393کارشناسی ارشد 1392/10/211393/11/30
15بررسی اثر دوز ترکیبی هومون های استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن سیتوکین های التهابی و میزان مهاجرت لنفوسیت ها به ناحیه حاشیه ایسکمی به دنبال مدل سکته مغزی در رت1393کارشناسی ارشد 1392/12/251393/11/11
16بررسی اثر مکمل ویتامین D3 بر تغییرات بیان فعالیت Calpain 1 بعد از مبتلایان سکته مغزی ایسکمیک1396کارشناسی ارشد 1395/07/111396/11/01
17بررسی اثر ویتامین Dبر تغییرات بیان پروتیین و ژن TLR4 و فاکتور ترجمه NF-κB در خون بیماران سکته مغزی ایسکمیک1396کارشناسی ارشد 1395/07/281396/11/15
18بررسی تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر بیان پروتئین زیرواحدهای گیرنده NMDA کورتکس پره فرونتال مغز در پی ایجاد مدل ایسکیمی MCAO1396کارشناسی ارشد 1395/07/141396/11/30
19بررسی اثر هورمون های استروژن، پروژسترون و تستوسترون همراه با رتینوئیک اسید بر تمایز سلول های بنیادی پرتوان القایی (iPSc) به سلول های شبه زایای بدوی (PGC)98دکترای تخصصی- پژوهشی 1394/10/261398/06/16
20بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان برتغییرات بیان گیرنده های Toll- like2 و4 در ناحیه حاشیه ایسکمی در مدل حیوانی سکته مغزی ایسکمیک1397دکترای تخصصی- پژوهشی 1395/02/261397/08/28
21بررسی اثر هورمون اکسی توسین بر تغییرات رفتاری ، بیان انتقال دهنده گلوتامات 3 (EAAT3) و فاکتورهای انتی اکسیدانی در مدل حیوانی سکته مغزی ایسکمیک1398کارشناسی ارشد 1397/02/231398/01/24
22بررسی تأثیر موضعی عصاره هیدروالکلی برگ نخل آرکا بر بهبود زخم سوختگی در موش صحرایی نر ویستار1401پزشکی عمومی1400/01/181401/06/08