حامد  حداد کاشانی

 فعالیت های پژوهشی

 

حامد حداد کاشانی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 1803
نام و نام خانوادگی (فارسی) : حامد حداد کاشانی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Hamed Haddad-Kashani دانشکده/محل خدمت : مرکز تحقیقات علوم تشریح
رشته تخصصی : باکتری شناسی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی- پژوهشی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1استفاده از گالکتین 3 به عنوان مارکر جهت تشخیص محل و وسعت ضایعه التهابی در موش سوری وازکتومی شده همکار391389/06/011392/08/18
2بررسی تاثیر عصاره الکلی تخم شاهی و تخم پیاز بر هایپر گلایسمیا و پارامترهای اسپرماتوژنزیس در موش های رت دیابتی شده مجری711390/08/011396/06/05
3بررسی بیان لیزین نوترکیب باکتریوفاژی ( LysK ) در سوش( E.coli.BL21 ( DE3 مجری461391/11/151396/10/28
4بررسی بیان سطحی پروتئین نوترکیبLysK-CHAP در باکتری پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس و تاثیرآن بر روی عفونت جلدی ناشی از استافیلوکوکوس مقاوم به متیسیلین در موش Balb/cمجری181395/05/011396/11/08
5اثر مکمل ویتامین D بر سطوح بیان ژنهای مرتبط با استرس اکسیداتیو و فاکتورهای التهابی در بیماران همودیالیزی دیابتیکمجری351395/10/151398/09/11
6افزایش بیان اختصاصی ژن MEG3 با استفاده از دندروزومال نانوکورکومین و بررسی اثر آن بر پرولیفراسیون، القاء آپوپتوز، مهاجرت و تهاجم رده های سلولی سرطان تخمدانمجری631396/09/011401/12/03
7اثر مکمل ویتامین D بر سطح بیان ژن های مرتبط در مسیر انسولین و متابولیسم لیپید در بیماران همودیالیزی دیابتیکمجری421396/11/011400/05/10
8تاثیر افزایش بیان Iong non coding RNA بر روی مسیر اپوپتوز و القای اتوفاژی در رده های سلولی سرطان تخمدانمجری611396/11/181401/12/03
9بررسی اثرات پپتید Irisin بر پرولیفراسیون ، تهاجم و آپوپتوز در رده های سلولی SKOV3 و OVCAR3سرطان تخمدانمجری541397/06/201401/12/07
10بررسی اثرات پپتید Irisin بر پرولیفراسیون ،مهاجرت، تهاجم و آپوپتوز رده های سلولی سرطان پروستات.مجری121398/09/151399/09/15
11بررسی اثر ریسپریدون بر روی بیان سایتوکاین های پیش التهابی ((TNF-α, IL-1β و ضد التهابی ((IL-10, IL-4 در مدل درد نوروپاتیک القا شده به روش آسیب فشاری مزمن عصب سیاتیک در موش صحرائیمجری121399/12/151400/12/15
12تاثیرات ضد انگلی عصاره هیدروالکلی آنقوزه، نانوذرات اربیم وانادات/اکسید نقره(ErVO4/AgO) و آهن وانادات/اکسید نقرهFeVO4/AgO) ) برکرم بالغ فاسیولا هپاتیکا در شرایط برون تنیهمکار151398/07/011399/10/01
13به روز رسانی نقش تشخیصی تغییرات بیان long noncoding RNAsها در بقا وویژگی هایکلینیکی افراد مبتلا به سرطان تخمدان : یک مقاله مروری نظام مند مجری12
14بررسی اثر مکمل پروبیوتیک درکاهش استرس اکسیداتیو و کیفیت اسپرم دربیماران مبتلا به استنوزواسپرمیمجری121401/06/011402/06/01
15بررسی ارتباط بین ویژگی های بالینی بیماران کرونا ویروسی با انتی بادی IgM‐IgG و نتایج آزمایشگاهی هماتولوژیک و بیوشیمیاییمجری251399/11/151401/12/08
16ارزیابی میزان ترکیبات ایزوفلاون و فعالیت ضدسرطان سینه در شیرسویا پس از تخمیر لاکتیک اسید توسط باکتری های پروبیوتیکمجری361401/04/151404/04/15
17بررسی و مطالعه ی اثر گیاه بذرالبنج به همراه بره موم و نیش زنبور عسل بر روی لاین سلولی B16F10 سرطان ملانومامجری241401/08/151403/08/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1Synergism Effect of Nisin Peptide in Reducing Chemical Preservatives in Food IndustryISILife Science Journal 2012;9(1):1390
2Pharmacological properties of medicinal herbs by focus on secondary metabolitesISILife Science Journal 2012; 9(1):1390
3Pot marigold (Calendula officinalis) medicinal usage and cultivationIndex Copernicusscientific research and essays1391
4Effect of tea in the treatment of obesityScopusscientific research and essays1391
5The effect of aqueous extract of Salep prepared from root-tubers of Dactylorhiza maculate (Orchidaceae) on the testes and sexual hormones of immature male miceScopusJournal of Medicinal Plants Research Vol. 6(24),1391
6Ginger (Zingiber officinale): A reviewScopusJournal of Medicinal Plants Research Vol. 6(261391
7Capparis spinosa L. Propagation and Medicinal usesISILife Science Journal 2012;9(4)1391
8Wheat yellow rust resistance improvement in wheat and maize cross progenies using double haploid methodScopusScientific Research and Essays Vol. 7(30),. 2 August, 20121391
9Chemical composition of the plant Punica granatum L. (Pomegranate) and its effect on heart and cancerChemical AbstractJournal of Medicinal Plants Research Vol. 6(40), , 17 October, 20121391
10Intein as a Novel Strategy for Protein PurificationISILife Science Journal 2012;9(4)1391
11Mode of action of medicinal plants on diabetic disordersISI Life Science Journal -Volume 9 - Number 4 (Cumulated No. 31), December 25, 20121391
12Expression of galectin-8 on human endometrium: Molecular and cellular aspectsISIIranian Journal of Reproductive Medicine Vol. 11. No. 1. , January 20131391
13Comparative mosquito repellent efficacy of alcoholic extracts and essential oils of different plants against Anopheles StephensiScopus*African Journal of Pharmacy and Pharmacology Vol. 7(6), pp. 310-314, 15 February, 20131391
14Expression of Galectin-3 As A Testis Inflammatory Marker in Vasectomised MiceISICELL JOURNAL(Yakhteh), Vol 15, No 1, Spring 20131392
15Hypnosis Interventions (Cognitive-Behavioral Therapy) with Cancer Painایندکس نشدهCancer Biology 2014;4(2)1393
16Comparing the Effects of Two Feeding Methods on Metabolic Bone Disease in Newborns with Very Low Birth WeightsPUBMEDGlobal Journal of Health Science; Vol. 8, No. 1; 20161394
17The Relationship Between Iron Deficiency and Febrile Convulsion: A Case-Control StudyPUBMEDGlobal Journal of Health Science; Vol. 8, No. 2; 20161394
18Identification of Immunotopes against Mycobacteriumleprae as Immune Targets Using PhDTm- 12mer PhageDisplay Peptide LibraryISI و PUBMEDTropical Journal of Pharmaceutical Research July 2015; 14 (7)1394
19Expression of Recombinant pET22b-LysK-Cysteine/Histidine-Dependent Amidohydrolase/PeptidaseBacteriophage Therapeutic Protein incoli BL21 (DE3)PUBMEDOsong Public Health Res Perspect1394
20The identification of bacterial flora in oral cavity of snakesScopusComparative Clinical Pathology1394
21Fatigue and Vitamin D Status in Iranian Female NursesPUBMEDGlobal Journal of Health Science; Vol. 8, No. 6; 20161394
22Antagonnistic Activity of Nocardia brasiliensis PTCC 1422 Against Isolated Enterobacteriaceae form Urinary Tract InfectionsISI و PUBMEDProbiotics and Antimicrobial Proteins March 2016, Volume 8, Issue 1, pp 41-451394
23Knowlege,Attitude,andPerformance of Nurses toward Hand Hygiene in HospitalsPUBMEDGlobal journal of health science 8 (8), pp. 57-651395
24Factors Influencing Animal Bites in Iran:A Descriptive StudyPUBMEDOsong Public Health Res Perspect. 2016 Aug;7(4):273-7.1395
25The Effect of a Yeast Probiotic on Acute Diarrhea in Children ISI و PUBMEDProbiotics Antimicrob Proteins. 2016 Aug 161395
26Fungal flora in the mouth of venomous and non-venomous snakesScopusComp Clin Pathol1395
27Purification of Antibacterial CHAPak Protein Using a Self -Cleaving Fusion Tag And Its Activity Against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureusISI و PUBMEDProbiotics Antimicrob Proteins. 2016 Dec;8(4):202-210.1395
28The Role of Probiotics in the Treatment of Dysentery :a Randomized Double -Blind Clinical TrialISI و PUBMEDProbiotics Antimicrob Proteins1396
29Correlation between Epstein-Barr Virus Infection and Disease Activity of Systemic Lupus Erythematosus: a Cross-Sectional StudyPUBMEDAsian Pacific Journal of Cancer prevention1395
30Preventing Medicine mistakes in pediatric and neonatal patientsPUBMEDJournal of Medicine and Life1394
31Diagnostic Value of Neuron-Specific Enolase (NSE) and Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3) in the Diagnosis of Pleural EffusionsPUBMEDAsian Pacific journal of cancer prevention : APJCP1395
32A Novel Chimeric Endolysin with Antibacterial Activity against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureusISI و PUBMEDFrontiers in Cellular and Infection Microbiology1396
33Dysregulated expression of long noncoding RNAs in gynecologic cancers.ISI و PUBMEDMolecular cancer1396
34Recombinant Endolysins as Potential Therapeutics against Antibiotic-Resistant Staphylococcus aureus: Current Status of Research and Novel Delivery StrategiesISI و PUBMEDClin Microbiol Rev. 2018 Nov 29;31(11396
35The effect of melatonin on expression of p53 and ovarian preantral follicle development isolated from vitrified ovaryScopusComparative Clinical Pathology1396
36**Clinical Trial on the Effects of Vitamin D Supplementation on Metabolic Profiles in Diabetic Hemodialysis.ISI و PUBMEDHormone and metabolic research1396
37**The effects of vitamin D and omega-3 fatty acids co-supplementation on biomarkers of inflammation, oxidative stress and pregnancy outcomes in patients with gestational diabetesPUBMED,Scopus,ISINutrition & Metabolism1396
38**The effects of vitamin D supplementation on Signaling Pathway of Inflammation and oxidativeStress in Diabetic Hemoddialysis: A randomized, double-blind, placebo-controlled trialISI و PUBMEDFrontiers in Pharmacology1396
39Protective Effect of Allium cepa (Onion) Seeds (AC) Extract on Histopathology of Testis in STZ-Induced Male RatsISIInternational Journal of Morphology1396
40Dengue viruses and promising envelope protein domain III-based vaccines.ISI و PUBMEDApplied microbiology and biotechnology1397
41Studies on combination of oxaliplatin and dendrosomal nanocurcumin on proliferation, apoptosis induction, and long non-coding RNA expression in ovarian cancer cellsISI و PUBMEDCell Biology and Toxicology1398
42 Assessment of Relationship Between Expression of Survivin Protein and Histopathology Diagnosis and Malignancy Severity in Colon SpecimenPUBMED,Scopus,ISI*Journal of gastrointestinal cancer1398
43Evaluation of Cisplatin Efficacy on HepG2 and E. coli Cells under Acidic ConditionsPUBMEDAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1398
44The protective effect of coenzyme Q10 and berberine on sperm parameters, with and without varicocelectomy in rats with surgically induced varicocelesScopusComparative Clinical Pathology1398
45Evaluation of the serum sex hormones levels and alkaline phosphatase activity in rats’ testis after administering of berberine in experimental varicoceleISIOriental Pharmacy and Experimental Medicine1397
46Diabetic Hemodialysis: Vitamin D Supplementation and its Related Signaling Pathways Involved in Insulin and Lipid MetabolismPUBMED,Scopus,ISI*Current Molecular Medicine
47Association of EGFR gene mutations exons 18-21 with glioblastoma multiform cancer: A descriptive and cross-sectional studyScopus, ISI2452-01441398
48Functional activities of beta-glucans in the prevention or treatment of cervical cancerISI و PUBMEDJournal of Ovarian Research1398
49Evaluation of Nestin and EGFR in Patients with Glioblastoma Multiforme in a Public Hospital in IranScopus, PubmedAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1399
50Dual and mutual interaction between microbiota and viral infections: a possible treat for COVID-19Scopus, ISIMICROBIAL CELL FACTORIES1399
51The novel coronavirus Disease-2019 (COVID-19): Mechanism of action, detection and recent therapeutic strategiesPUBMED,Scopus,ISI*Virology1399
52Association of 25-hydroxy vitamin D with asthma and its severity in children: a case–control studyScopus, PubmedClinical and Molecular Allergy1399
53Frequency of and risk factors for beta-lactamase-producing Escherichia coli Isolates in hospitalized patientsScopusDrugs & Therapy Perspectives
54The effect of female sex hormones on Hsp27 phosphorylation and histological changes in prefrontal cortex after tMCAOPUBMED,Scopus,ISI*Pathology - Research and Practice
55Evaluating the relationship between Helicobacter pylori infection and carotid intima-media thickness a cross sectional studyISI,PUBMED*Annals of Medicine and Surgery
56inpress: The role of altered long noncoding RNAs in overall survival of ovarian cancer: a systematic review and meta-analysisPUBMED,Scopus,ISI*Pathology - Research and Practice
57Altered Long Non-coding RNAs Expression and Cytotoxic and Anti-proliferative Activity of Dendrosomal Nano-curcumin in Ovarian Cancer CellsScopus, ISI*Indian Journal of Gynecologic Oncology
58The Impact of LncRNA Dysregulation on Clinicopathology and Survival of Pancreatic Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis (PRISMA Compliant)PUBMED,Scopus,ISI*Cancer Cell International
59**The Effects of Synbiotic Supplementation onMetabolic Status in Women With Polycystic Ovary Syndrome: a Randomized Double-Blind Clinical TrialPUBMED,Scopus,ISI*Probiotics and Antimicrobial Proteins
60Protective Effect of Lepidium sativum Seed Extract on Histopathology and Morphology of Epididymis in Diabetic Rat ModelScopus, ISI*International Journal of Morphology
61-PUBMED,Scopus,ISI*Oncology and Therapy
62Molecular and Clinical Investigation of COVID-19: From Pathogenesis and Immune Responses to Novel Diagnosis and TreatmentISI,PUBMED*Frontiers in Molecular Biosciences
63Expression and Prognostic Significance of Stem Cell Marker CD133 in Survival Rate of Patients with Colon CancerPUBMED,Scopus,ISI*Oncology and therapy
64Synergistic effects of dendrosomal nanocurcumin and oxaliplatin on oncogenic properties of ovarian cancer cell lines by down‑expression of MMPsPUBMED,Scopus,ISI*Biological Research
65The Effect of Irisin on Proliferation, Apoptosis, and Expression of Metastasis Markers in Prostate Cancer Cell LinesPUBMED,Scopus,ISI*Oncology and Therapy
66Expression and Prognostic Significance of Stem Cell Marker CD133 in Survival Rate of Patients with Colon CancerPUBMED,Scopus,ISI*Oncology and Therapy
67The correlation between IgM and IgG antibodies with blood profile in patients infected with severe acute respiratory syndrome coronavirusPUBMED,Scopus*Clinical and Molecular Allergy
68The Correlation Between IgM and IgG Antibodies With Blood Profile In Patients Infected With COVID 19PUBMED,Scopus,ISIClinical and Molecular Allergy
69Studies on combination of oxaliplatin and dendrosomal nanocurcumin on proliferation, apoptosis induction, and long non-coding RNA expression in ovarian cancer cellsPUBMED,Scopus,ISI*Cell Biology and Toxicology

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله: بیان گالکتین-3 به عنوان یک مارکر التهابی در بیضه های موش وازکتومی شدهدهمین کنگره سراسری علوم تشریحگیلانپوستر1391/02/20
2congress article:Identification of Immunotopes of Mycobacterium leprae as Immune targets for anti- lepra subunit vaccine by M13-phage display library533 12th International Congress of Immunology & Allergy of Irantehranپوستر1393/02/09
3خلاصه مقاله:روشی اقتصادی در جهت تخلیص پروتئین های درمانی و واکسناولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
4خلاصه مقاله:بیان پروتئین درمانی کایمریک LysK-CHAPدر E.coli Bl21 DE3اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
5congress articall:A new chimeric LysK (CHAP-Amidase) therapeutic protein; in silico analysis and bacterial expressionخلاصه مقالات بخش پوستر هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورد ع پ کاشان 1395/06/16
6article of congress : Comparing the toxicity effect of dendrosomal curcumin with oxaliplatin in OVCAR3 ovarian cancer cell lineThe 1st International Congress on Reproductive Health and Childbearing (ICRHC 2016)تهران Iran University of Medical Sciences 1395/02/29
7article of congress: Effect of encapsulated curcumin in dendrosomal nanocarrier on SKOV3 Cell Line of ovarian Cancer growth تهرانپوستر1395/02/29
8The Synergistic Effect of Dendrosomal Nanocurcumin and Oxaliplatin Combination on proliferation of OVCAR3 Ovarian Cancer Cellبیستمین کنگره انجمن باروری و غیرباروری پوستر1393/03/21

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی بیان سطحی پروتئین نوترکیب LysK-CHAPدر باکتری پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس و تاثیرآن بر روی عفونت جلدی ناشی از استافیلوکوکوس مقاوم به متیسیلین در موش Balb/c.1396دکترای تخصصی- پژوهشی 1394/09/031396/09/05
2بررسی اثرات پپتید Irisin بر پرولیفراسیون آپوپتوز وبیان مارکرهای متاستاز در رده های سلولی سرطان پروستات.1400کارشناسی ارشد 1398/02/081400/06/27