فرشته  بهمنی

 فعالیت های پژوهشی

 

فرشته بهمنی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 2350
نام و نام خانوادگی (فارسی) : فرشته بهمنی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Fereshteh Bahmani دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : بیوشیمی بالینی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان -مرکز بیوشیمی و تغذیه
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تاثیر عصاره برگ توت سفید،چای سبز و بذر ارزن ایتالیایی در کاهش وزن موش در مدل حیوانیناظر461392/08/011396/06/05
2بررسی تاثیر مکمل یاری فولات بر روی نیتریک اکساید،فاکتورهای پراکسیداسیون لیپیدی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در زنان با اضافه وزن و چاق مبتلا به سندروم پلی کیستیک تخمدان مجری71392/09/011393/04/10
3تاثیر مکمل یاری فولات بر درمان، پروفایلهای متابولیک، پروتئین واکنشگر C و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو مبتلایان به نئوپلازی داخل اپیتلیالی سرویکس درجه 1 همکار231392/12/151394/12/04
4تعیین اثر تداخلی برخی مولکول های کوچک در تشکیل و مهار میزان محصولات نهایی گلیکاسیونمجری241393/09/151395/09/15
5بررسی اثر کپسول نرم هپاتوهیل بر تغییرات میزان آنزیم های کبدی مبتلایان به کبد چرب غیر الکلی ناظر121393/08/151394/08/15
6بررسی اثر مکمل یاری سلنیوم بر روی پروفایل های لیپیدی ، حساسیت به انسولین، فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران کرونر قلبی مجری81393/04/151393/12/15
7بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین E بر روی پروفایلهای لیپیدی، حساسیت به انسولین، فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران همودیالیزیهمکار151393/07/151394/11/05
8بررسی اثر مکمل یاری روی بر روی متابولیسم انسولین، پروتئین واکنشگر Cو بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به دیابت بارداریهمکار131393/07/151394/08/30
9 بررسی تاثیر مصرف سویا بر پروفایل های متابولیک و فاکتورهای التهابی در زنان مبتلا به دیابت بارداریهمکار111393/10/011394/08/30
10پاسخ متابولیکی به مکمل یاری کیوتین در بیماران کرونر قلبیهمکار81393/12/151394/08/30
11 بررسی اثر مکمل یاری کپسول سین بیوتیک بر روی پروفایل های لیپیدی، حساسیت به انسولین، فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران کرونر قلبی همکار181393/12/151395/07/03
12بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 بر روی پروفایل های متابولیک در بیماران نفروپاتی دیابتیکهمکار141393/12/151395/02/13
13اثرات مکمل یاری سلنیوم بر محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته ،بیومارکرهای التهابی و استرس اکسیداتیو در بیماران نفروپاتی دیابتیمجری201394/03/011395/11/16
14پاسخ بالینی و متابولیکی به مکمل یاری روی دردرمان بیماران مبتلا به زخم پای دیابتیهمکار81394/06/011395/02/01
15بررسی اثر مکمل یاری مکمل یاری ترکیب کلسیم، ویتامین D و ویتامین K بر روی پروفایل های لیپیدی، حساسیت به انسولین، فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران کرونر قلبیهمکار81394/04/011394/12/01
16بررسی اثر مکمل یاری کروم بر مقاومت به انسولین، فاکتورهای التهابی و اشکال هورمونی در مبتلایان به سندروم تخمدان پلی کیستیک همکار71394/04/011394/11/05
17پاسخ متابولیکی به مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین E زنان مبتلا به دیابت بارداریمجری81394/04/011394/12/04
18بررسی اثر مکمل یاری طولانی مدت ویتامین D بر ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید (CIMT) و پروفایل های متابولیک در بیماران کرونر قلبی مبتلا به دیابتهمکار151394/08/151395/11/16
19بررسی اثر رژیم محدودیت کربوهیدرات در مقایسه با محدودیت چربی بر پروفایل های متابولیک در بیماران کرونر قلبی مبتلا به دیابتهمکار141394/09/011395/11/16
20پاسخ بالینی و متابولیکی به مکمل یاری ویتامین D در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتیهمکار121394/08/151395/08/10
21بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین E بر روی ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید (CIMT)، بیومارکرهای التهاب و استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیکهمکار81394/10/011395/06/01
22پاسخ رشدی به مکمل سلنیوم در زنان باردار در معرض خطر کاهش رشد داخل رحمی (IUGR) همکار221394/10/151396/08/25
23اثرات امگا-3 بر بهبود زخم، پروفایل های متابولیک، التهابی و مارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی همکار221395/01/011396/10/23
24اثر مکمل یاری پروبیوتیک بر پروفایل های متابولیک در بیماران همودیالیزیهمکار121395/01/011396/01/20
25" بررسی اثرات مکمل‌یاری اسید فولیک بر پروفایل‌های لیپیدی و پارامترهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به هایپرپلازی آندومتر مجری271395/04/011397/06/20
26بررسی تاثیر وانادیل بر بیان ژن‌های PPAR-γ، IL-6، TNF-α و پروفایلهای متابولیک در حیوان دیابتیک نوع دوناظر181395/09/151397/03/15
27بررسی اثر مکمل یاری ویتامین D بر روی بیان ژن مارکرهای مرتبط با انسولین، لیپید و التهاب در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادونناظر101395/11/011396/09/01
28بررسی اثر مصرف روزانه عسل حاوی پروبیوتیک بر بیماران نفروپاتیک دیابتی ناظر221395/12/151397/10/05
29بین الملل: تاثیر وانادیل سولفات بر برخی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در بافت کلیه حیوان دیابتی نوع 2مجری 1397/10/01
30بررسی اثر مکمل یاری ویتامین E بر روی پروفایل های لیپیدی و استرس اکسیداتیو در بیماران نفروپاتی دیابتیک ناظر211396/05/011398/01/31
31اثر مکمل های پروبیوتیک بر پروفایل لیپیدی، مارکر های متابولیسم انسولین،بیومارکر های التهابی و فاکتور های استرس اکسیداتیو و بیان ژن های ppar , rldl-ox,tnf-a. tgf -b , il-1در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتیمجری101396/04/151397/02/15
32اثر مکمل یاری سین بیوتیک بر امتیاز سوء تغذیه- التهاب و پروفایل های متابولیک در بیماران همودیالیزیهمکار81396/09/011397/05/01
33بررسی اثرات مکمل یاری روغن ماهی بر میزان پروفایل های هورمونی و پارامترهای استرس اکسید اتیو در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکمجری101396/09/011397/07/01
34بررسی ارتباط بین گستره توزیع گلبول های قرمز(RDW) وایندکس های استرس اکسیداتیو در مبتلایان به بیماری شریان کرونریمجری
35بررسی سمیت پوستی و اثرات ضد دردی ژل نانوامولسیونی حاوی اسانس گیاهان رزماری و نعناع فلفلی در مدل حیوانی استئوآرتریتمجری161396/10/011398/02/01
36بررسی تاثیر کپسول حاوی پروبیوتیک بر شاخص های متابولیکی و علائم بالینی دژنراسیون ماکولای مرتبط با سنناظر121396/12/151397/12/15
37بررسی اثر مکمل یاری ویتامینD بر بیان ژن های مرتبط با انسولین و لیپید در زنان مبتلا به سندروم پلی کیستیک تخمدان کاندید IVF ناظر121396/11/011397/11/01
38 بررسی مکمل پروبیوتیکی بر آسیب ناشی از فشار مزمن عصب سیاتیک (CCI) و شاخص های استرس اکسیداتیو در موش های صحرایی نرمجری121396/12/011397/12/01
39بررسی مکمل پروبیوتیکی بر نوروپاتی دیابتی و شاخص های استرس اکسیداتیو در موش های صحرایی دیابتیمجری121396/12/011397/12/01
40 بررسی تاثیر مکمل‎یاری ملاتونین بر ضخامت ماکولا، پارامترهای استرس اکسیداتیو و بیان ژن‌های Nrf2 و CAT در مبتلایان به ماکولاپاتی دیابتیمجری121397/06/011398/06/01
41 بررسی اثر مکمل یاری کورکومینوئید بر علائم بالینی و بیومارکر‌های التهابی و پروفایل لیپیدی و بیان ژن های TNF- و IL-6 در بیماران مبتلا به ماکولاپاتی دیابتیمجری121397/06/011398/06/01
42بررسی اثر مکمل رزوراترول بر پروفایل متابولیک و بیان ژن های Sirtuin-1، TNF-α، TGF-β، IL-1، PPARγ، IRS-1 در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با عارضه عروق کرونرهمکار121397/06/071398/06/07
43 بررسی تاثیر مکمل‎یاری ملاتونین بر مارکرهای متابولیسم انسولین، پارامترهای استرس اکسیداتیو و بیان ژن‌های PPAR-γ و ox-LDL در مبتلایان به نفروپاتی دیابتیمجری121397/10/011398/10/01
44 بررسی اثر مکمل یاری کورکومینوئید بر مارکر های متابولیسم انسولین، بیومارکر های التهابی و بیان ژن های TNF-α و IL-1 در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتیمجری121397/10/011398/10/01
45بررسی ارتباط بین غلظت های سرمی پروتئین های CTRP-1و CTRP-3 با شدت بیماری شریان کرونریناظر121397/12/151398/12/15
46 بررسی تاثیر رژیم کتوژنیک و پروبیوتیک بر بیان ژن و سطح بافتی شاخص های التهابی، یادگیری، حافظه و رفتار حرکتی و میزان درد در موش های مدل مالتیپل اسکلروزیس القا شده با کوپریزونناظر
47ساخت نانوحسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده بر پایه نانو کامپوزیتهای ErVO4/MnWo4ناظر121398/02/151399/02/15
48بررسی اثر هسپریدین و عصاره هیدروالکلی هسته گیاه عدس الملک بر فاکتور¬های بیوشیمیایی و بیان برخی ژن¬ها در فیبروز کبد کلستاتیک القاء شده توسط مدل انسداد مجرای صفراوی موش صحراییناظر181398/02/151399/08/15
49بررسی تاثیر نانوامولسیون حاوی عصاره رزماری و اسانس نعناع فلفلی بر درد نوروپاتی ناشی از فشار مزمن عصب سیاتیک (CCI) در موش¬های صحرایی نر مجری121398/05/151399/05/15
50بررسی اثر مکمل یاری ترکیب روی و منیزیوم بر روی سطوح بیان مارکرهای مرتبط با مقاومت به انسولین و التهاب در مبتلایان به بیماری عروق کرونر و دیابت نوع 2ناظر و ناظر اخلاقی
51مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی با مواجهه و جلوگیری از پاسخ بر شاخص های استرس اکسیداتیوو فعالیت پمپ سدیمی- پتاسیم در گلبول های قرمز و علایم وسواسیدر افراد مبتلا به وسواس شستشو و آلودگیهمکار

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1اثر مکمل ‌یاری ترکیب کلسیم- ویتامین D بر پروفایل متابولیک و پیامدهای بارداری: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکورISCمجله علمی دانکده پرستاری و مامایی همدان1393, 22(1)
2TGFβ و RAGE بررسی اثر میواینوزیتول و کروسین بر میزان بیان ژن های در بافت کلیه رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسینChemical Abstract مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره بیست ویکم ، شماره 2 ، تابستان 1393 ، شماره مسلسل 72
3Effects of Daily Consumption of Synbiotic Bread on Insulin Metabolism and Serum High-Sensitivity C-Reactive Protein among Diabetic Patients: A Double-Blind, Randomized, Controlled Clinical TrialISI و PUBMEDAnnual Nutrition & Metabolism Vol. 65, No. 1, 2014
4The effects of folate supplementation on inflammatory factors and biomarkers of oxidative stress in overweight and obese women with polycystic ovary syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trialISI و PUBMEDClin Endocrinol (Oxf). 2014 Oct;81(4)
5Calcium plus vitamin D supplementation affects glucose metabolism and lipid concentrations in overweight and obese vitamin D deficient women with polycystic ovary syndromeISI و PUBMEDClinical Nutrition 34 (2015) 586e592
6اثر گز سین‌بیوتیک بر عملکرد انسولین و پروتئین واکنش‌گر C با حساسیت بالا در زنان باردارISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال هجدهم، شماره 5 (پی در پی 76 )، آذر و دی 1393
7بررسی اثر گلایسین و لیزین خوراکی بر بیان ژن RAGE و TGFB در بافت کلیه رت‌های مبتلا شده به دیابت توسط استرپتوزوتوسین در مقایسه با رت‌های طبیعیScopusJournal of Kerman University of Medical Sciences, 2014; 21(6): 454-468
8 The effects of vitamin D plus calcium supplementation on metabolic profiles, biomarkers of inflammation, oxidative stress and pregnancy outcomes in pregnant women at risk for pre-eclampsia ISI و PUBMEDJOURNAL OF HUMAN NUTRITION AND DIETETICS. 2016 Aug;29(4)
9Effects of Zinc Supplementation on Endocrine Outcomes in Women with Polycystic Ovary Syndrome: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.ISI و PUBMED BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH Volume: 170 Issue: 2 Pages: 271-278 Published: APR 2016
10Effect of Selenium Supplementation on Glycemic Controland Lipid Profiles in Patients with Diabetic NephropathyISI و PUBMEDBiol Trace Elem Res. 2016 Aug;172(2)
11 Metabolic response to omega-3 fatty acid supplementation inpatients with diabetic nephropathy: A randomized, double-blind,placebo-controlled trialISI و PUBMEDClinical Nutrition 36 (2017) 79e84
12Selenium Supplementation Affects Insulin Resistance and Serum hs-CRP in Patients with Type 2 Diabetes and Coronary Heart Disease.ISI و PUBMEDHORMONE AND METABOLIC RESEARCH
13Effect of the omega-3 fatty acid plus vitamin E supplementation on subjective global assessment score, glucose metabolism, and lipid concentrations in chronic hemodialysis patientsISI و PUBMEDMOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH
14The effect of DASH diet on weight loss and metabolic status in adults with non-alcoholic fatty liver disease:a randomized cliinical trialISI و PUBMED Liver International Volume 36, Issue 4, pages 563–571, April 2016
15دوافیلیشن :Inhibitory Effect of Crocin(s) on Lens -Crystallin Glycation and Aggregation, Results in the Decrease of the Risk of Diabetic Cataract خارج از سازمانیISI و PUBMEDMolecules. 2016 Jan 26;21(2):143
16Glycine therapy inhibits the progression of cataract in streptozotocin-induced diabetic rats خارج از سازمانیISI و PUBMEDMolcular Vision. 2012;18:439-48
17The Effects of Vitamin D-K-Calcium Co-Supplementation on Endocrine, Inflammation, and Oxidative Stress Biomarkers in Vitamin D-Deficient Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled TrialISI و PUBMEDHORMONE AND METABOLIC RESEARCH 2016 Apr 6
18The Effects of Chromium Supplementation on Endocrine Profiles, Biomarkers of Inflammation, and Oxidative Stress in Women with Polycystic Ovary Syndrome: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled TrialISI و PUBMEDBIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH   Volume: 172   Issue: 1   Pages: 72-78   Published: JUL 2016
19Effects of long-term folate supplementation on metabolic status and regression of cervical intraepithelial neoplasia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trialISI و PUBMEDNutrition, Vol. 32, Issue 6, p681–686
20The effects of vitamin D, K and calcium co-supplementation on carotid intima-media thickness and metabolic status in overweight type 2 diabetic patients with CHDISI و PUBMEDBritish Journal of Nutrition / Volume 116 / Issue 02 / July 2016, pp 286-293
21The effects of vitamin D supplementation on wound healing and metabolic status in patients with diabetic foot ulcer: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial ISI و PUBMEDJ Diabetes Complications. 2016 Jun 23
22The effect of folate supplementation on carotid intima-media thickness and metabolic status in patients with metabolic syndrromeISI و PUBMEDAnnals of Nutrition and Metabolism
23The Consumption of Synbiotic Bread Containing Lactobacillus sporogenes and Inulin Affects Nitric Oxide and Malondialdehyde in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled TrialISI و PUBMEDJOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION Volume 35, 2016 - Issue 6
24Probiotic supplementation in diabetic hemodialysis patients has beneficial metabolic effectsISI و PUBMEDKidney International
25Effect of Probiotic Supplementation on Cognitive Function and Metabolic Status in Alzheimer,s Disease:Randomized,Double-Blind and Controlled TrialISI و PUBMEDFrontiers in Aging Neuroscience 2016 10;8:256.
26The effects of omega-3 fatty acids and vitamin E co-supplementation on gene expression of lipoprotein(a) and oxidized low-density lipoprotein, lipid profiles and biomarkers of oxidative stress in patients with polycystic ovary syndromeISI و PUBMEDMolecular and Cellular Endocrinology Volume 439, 5 January 2017
27The effects of selenium supplementation on biomarkers of inflammation and oxidative stress in patients with diabetic nephropathy: a randomised,double-blind, placebo-controlled trialISI و PUBMEDBRITISH JOURNAL OF NUTRITION
28Effects of Probiotic Supplementation on Metabolic Status in Pregnant Women: a Randomized, Double-blind,Placebo-Controlled TrialISI و PUBMEDArchives of Iranian Medicine, Volume 19, Number 10, October 2016 687
29The effects of DASH diet on weight loss and metabolic status in adults with non-alcoholic fatty liver disease: a randomized clinical trialISI و PUBMEDLIVER INTERNATIONAL
30Comparative effects of carbohydrate versus fat restriction on metabolic profiles, biomarkers of inflammation and oxidative stress in overweight patients with Type 2 diabetic and coronary heart disease: A randomized clinical trialISI و PUBMEDARYA Atheroscler 2016; Volume 12; Issue 6
31Long-Term Vitamin D Supplementation Affects Metabolic Status in Vitamin D-Deficient Type 2 Diabetic Patients with Coronary Artery DiseaseISI و PUBMEDJOURNAL OF NUTRITION
32A Randomized Controlled Clinical Trial Investigating the Effects of Omega-3 Fatty Acids and Vitamin E Co-Supplementation on Biomarkers of Oxidative Stress, Inflammation and Pregnancy Outcomes in Gestational DiabetesISI و PUBMEDCanadian Journal of Diabetes
33Oral carnitine supplementation influences mental health parameters and biomarkers of oxidativeISI و PUBMEDGYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY
34Effects of Long-Term Vitamin D Supplementation on Regression and Metabolic Status of Cervical Intraepithelial Neoplasia: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled TrialISI و PUBMEDHorm Cancer. 2017 Feb;8(1):58-67
35Clinical and Metabolic Response to Vitamin D Supplementation in Endometrial Hyperplasia: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled TrialISI و PUBMEDHormones and Cancer
36Clinical and Metabolic Response to Selenium Supplementation in Pregnant Women at Risk for Intrauterine Growth Restriction: Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled TrialISI و PUBMEDBiological Trace Element Research
37Comparison of myo-inositol and metformin on clinical, metabolic and genetic parameters in polycystic ovary syndrome: A randomized controlled clinical trialISI و PUBMEDClinical endocrinology
38Synbiotic supplementation and the effects on clinical and metabolic responses in patients with rheumatoid arthritis: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial.ISI و PUBMEDBRITISH JOURNAL OF NUTRITION
39The effects of omega-3 fatty acids and vitamin E co-supplementation on clinical and metabolic status in patients with Parkinson's disease: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial.ISI و PUBMEDNeurochemistry international
40Clinical trial of the effects of vitamin D supplementation on psychological symptoms and metabolic profiles in maintenance methadone treatment patientsISI و PUBMEDProgress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry
41Clinical and metabolic response to flaxseed oil omega-3 fatty acids supplementation in patients with diabetic foot ulcer: A randomized, double-blind, placebo-controlled trialISI,PUMED*Journal of Diabetes and Its Complications
42بررسی تاثیر آسکوربیک اسید بر واکنش گلیکاسیون آلبومین در شرایط برون تنیChemical Abstractمجله پزشکی اورمیه
43The effects of zinc supplementation on wound healing and metabolic status in patients with diabetic foot ulcer: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial.ISI و PUBMEDWOUND REPAIR AND REGENERATION
44The Effects of Magnesium and Zinc Co-Supplementation on Biomarkers of Inflammation and Oxidative Stress, and Gene Expression Related to Inflammation in Polycystic Ovary Syndrome: a Randomized Controlled Clinical TrialISI و PUBMEDBiological trace element research
45The beneficial effects of probiotic administration on wound healing and metabolic status in patients with diabetic foot ulcer: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial.ISI و PUBMEDDiabetes/Metabolism Research and Reviews
46Metabolic Response to Mulberry Extract Supplementation in Patients With Diabetic Nephropathy: a Randomized Controlled Trial.ISI و PUBMEDIranian journal of kidney diseases
47Comparison of myo-inositol and metformin on mental health parameters and biomarkers of oxidative stress in women with polycystic ovary syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.ISI و PUBMEDJournal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology
48Effect of Two Different Doses of Vitamin D Supplementation on Metabolic Profiles of Insulin-Resistant Patients with Polycystic Ovary Syndrome.ISI و PUBMEDnutrients
49Magnesium Supplementation and the Effects on Wound Healing and Metabolic Status in Patients with Diabetic Foot Ulcer: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.PUBMED,Scopus,ISIBiological trace element research
50Clinical Trial on the Effects of Vitamin D Supplementation on Metabolic Profiles in Diabetic Hemodialysis.ISI و PUBMEDHormone and metabolic research
51Clinical and Metabolic Response to probiotic Supplementation in patients with multiple sclerosis : a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.ISI و PUBMEDCLINICAL Nutrition
52The effects of probiotic supplementation on biomarkers of inflammation, oxidative stress and pregnancy outcomes in gestational diabetes.ISI و PUBMEDThe Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine
53 The effects of vitamin D and probiotic co-supplementation on mental health parameters and metabolic status in type 2 diabetic patients with coronary heart disease: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial ISI و PUBMEDProg Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2018 Jun 8;84(Pt A):50-55.
54Long-Term Vitamin D Supplementation and the Effects on Recurrence and Metabolic Status of Cervical Intraepithelial Neoplasia Grade 2or 3: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled TrialISI و PUBMEDAnn Nutr Metab. 2018;72(2):151-160
55Effects of Probiotic Supplementation on Hormonal Profiles, Biomarkers of Inflammation and Oxidative Stress in Women With Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized, Double- Blind, Placebo-Controlled TrialISI و PUBMEDARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE
56 Melatonin administration lowers biomarkers of oxidative stress and cardio-metabolic risk in type 2 diabetic patients with coronary heart disease: A randomized, double-blind, placebo-controlled trialISI و PUBMEDClin Nutr. 2019 Feb;38(1):191-196
57Selenium supplementation lowers insulin resistance and markers of cardio-metabolic risk in patients with congestive heart failure: a randomised, double-blind, placebo-controlled trialISI و PUBMEDBritish Journal of Nutrition
58The effects of probiotic supplementation on metabolic status in type 2 diabetic patients with coronary heart diseaseISI و PUBMEDDiabetology; Metabolic Syndrome
59Metabolic and genetic response to probiotics supplementation in patients with diabetic nephropathy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.ISI و PUBMEDFood & function
60The effects of probiotic and selenium co-supplementation on parameters of mental health, hormonal profiles, and biomarkers of inflammation and oxidative stress in women with polycystic ovary syndrome.ISI و PUBMEDJournal of ovarian research
61بررسی اثرات ضد دردی ژل نانوامولسیونی حاوی اسانس گیاهان رزماری و نعناع فلفلی در مدل حیوانی استئوآرتریتScopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
62High-dose omega-3 Fatty Acid Plus Vitamin D3 Supplementation Affects Clinical Symptoms and Metabolic Status of Patients with Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Clinical Trial.ISI و PUBMEDJOURNAL OF NUTRITION
63inpress:The effects of melatonin supplementation on mental health, metabolic and genetic profiles in patients under methadone maintenance treatment.PUBMED,Scopus,ISI*Addiction Biology
64Clinical and metabolic response to probiotic supplementation in patients with multiple sclerosis: A randomized, double-blind, placebo-controlled trialISI و PUBMEDclinical nutrition
65The Effects of Folic Acid Supplementation on Recurrence and Metabolic Status in Endometrial Hyperplasia: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.ISI و PUBMEDArchives of Iranian Medicine
66Clinical and metabolic response to vitamin D plus probiotic in schizophrenia patientsISI و PUBMEDBMC Psychiatry
67The Effects of Synbiotic Supplementation onhormonal status,biomarkers of inflammation and oxidative stress in subjects with polycystic ovary syndrome : a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.ISI و PUBMEDMC ENDOCRINE DISORDERS
68 The effects of magnesium and vitamin E co-supplementation on wound healing and metabolic status in patients with diabetic foot ulcer: A randomized, double-blind, placebo-controlled trialISI و PUBMEDWound repair and regeneration
69The Effects of Synbiotic Supplementation on Pregnancy Outcomes in Gestational DiabetesISI و PUBMEDProbiotics and Antimicrobial Proteins
70Effects of Folate Supplementation on Carotid Intima‑Media Thickness, Biomarkers of Inflammation, and Oxidative Stress in Carbamazepine‑Treated Epileptic ChildrenISIInternational Journal of Preventive Medicine
71Vitamin D and probiotic cosupplementation affects mental health, hormonal, inflammatory and oxidative stress parameters in women with polycystic ovary syndromePUBMED,Scopus,ISIJOURNAL OF OVARIAN RESEARCH
72The effects of magnesium-zinc-calciumvitamin D co-supplementation on biomarkers of inflammation, oxidative stress and pregnancy outcomes in gestational diabetesISI و PUBMEDBMC Pregnancy and Childbirth
73Effects of magnesium supplementation on carotid intima–media thickness and metabolic profiles in diabetic haemodialysis patients: a randomised, double-blind, placebo-controlled trialISI و PUBMEDBRITISH JOURNAL OF NUTRITION
74Clinical and metabolic response to probiotic administration in people with Parkinson's disease: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial.ISI و PUBMEDClinical Nutrition
75Effects of Melatonin Supplementation on Hormonal, Inflammatory, Genetic, and Oxidative Stress Parameters in Women With Polycystic Ovary Syndrome.ISI و PUBMEDFrontiers in Endocrinology
76Effects of Flaxseed Oil Omega-3 Fatty Acids Supplementation on Regression and Metabolic Status in Endometrial Hyperplasia: A randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled TrialPUBMED,Scopus,ISI*International Journal of Preventive Medicine

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله:تعیین اثر عناصر کمیاب سرب و روی بر آمیلوئیدوژنز آمیلین تحت شرایط آزمایشگاهیسومین کنگره عناصر کمیاب ایرانکاشانپوستر1391/12/09
2congress article: the inhibitory effects of lysine on non-enzematic glycation of catalase: an in vitro study13th ICB & 5th INTERNATIONAL BIOCHEMISTRY AND MOLEUCULAR BIOLOGY( ICBMB)yazdپوستر1392/01/27
3congress article: effect of lysine on the kidneys antioxidant defense system in the streptozotocin - in- duced diabetic rat13th iranian congress of biochemistry& 5 th international congress of biochemistry and molecular biologyyazdپوستر1392/01/27
4congress aerticle:The protective effects of Myo-I on the structure and function of catalase in the presence of glucose6 th international congress of laboratory &clinictehranسخنرانی1392/11/23
5congress article:Myo-I can inhibit the glycation reaction in the blood of diabetic rats6international congress of laboratory & clinictehranپوستر1392/11/22
6خلاصه مقاله:اثر مکمل یاری با فولات بر فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در زنان با اضافه وزن و چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلیکیستیک: کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکورهفتمین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره کشوری کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1393/01/28
7Congress:The effects of folate supplementation on inflammatory factors and biomarkers of oxidative stress in overweight and obese women with polycystic ovary syndromeAbstracts of the 30th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryologyآلمان 1393/04/08
8خلاصه مقاله:اثر مصرف گز سین بیوتیک بر پروفایل لیپیدی زنان باردار: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکوردومین همایش گز تولید صنعتی و صنفی، مدیریت، بهره وری، کیفیت و سلامتاصفهانسخنرانی1393/02/03
9خلاصه مقاله:اثر مصرف گز سین بیوتیک بر عملکرد انسولین و پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا در زنان باردار: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شدهدومین همایش ملی گز تولید صنعتی و صنفی، مدیریت، بهره وری، کیفیت و سلامت-اردیبهشت ماه 1393اصفهانسخنرانی1393/02/03
10Congress:Beneficial effects of myo-inositor on the prcvention of Fereshteh diabetic cataractهفتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین همایش ویروس شناسی بالینی تهران 1393/11/23
11Congress: Effect of Myo-insitol, as a chemical chaperonc, on thc protcin profile of diabetic lensesهفتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه بالین و اولین همایش ویروس شناسی بالینی تهرانپوستر1393/11/23
12congress artical : Favorable effects of vitamin D plus calcium supplementation on metabolic profiles,biomakers of inflammation,oxidative stress and pregnancy outcomes in pregnant women at risk for pre-eclampsia.دوازدهمین کنگره بین‌المللی زنان و مامایی ایرانتهران، مرکز همایش های رازیسخنرانی1395/07/13
13خلاصه مقاله: بررسی اثرات ضد دردی نانوامولسیون حاوی اسانس گیاهان رزماری و نعناع فلفلی در مدل حیوانی استئوآرتریتبیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر
14خلاصه مقاله :بررسی اثر مکمل ملاتونین بر پروفایل های متابولیک و پارامترهای سلامت روان دربیماران دیابتی مبتلا به بیماری کرونر قلبیاولین کنگره دانشجویی طبریمازانذان ساریپوستر
15congress article: The effects of vitamin D and probiotic co-supplementation on metabolic status in type 2 diabetic patients with coronary heart disease: a randomized, double-blind, placebo-controlled trialاولین کنگره دانشجویی طبریمازندران ساریپوستر
16congress artical:Effects of probiotic supplementation on disease severity and oxidative stress biomarkers in patients with Parkinson's disease: a randomized, double-blind, placebo-controlled trialاولین کنگره سالیانه دانشجویی طبریساریسخنرانی1396/12/16
17congress article: The effects of vitamin D and probiotic co-supplementation on metabolic status in type 2 diabetic patients with coronary heart disease: a randomized, double-blind, placebo-controlled trialاولین کنگره سالیانه دانشجویی طبریساریپوستر1396/12/16
18congress artical: the effect of water extract of Elaeagnus angustifolia on learning and memory in animal model of diabetesاولین کنگره سالیانه دانشجویی طبریساری 1396/12/16
19Article cogress:Effect of probiotics supplementation on metabolic and genetic parameters in patients with diabetic nephropathy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trialپانزدهمین کنگره ملی بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ۲۰۱۸ (ICBMB 2018)اصفهانپوستر1397/06/03

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1اثرات مکمل یاری سلنیوم بر محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته، بیومارکرهای التهابی و استرس اکسیداتیو در بیماران نفروپاتی دیابتی1394کارشناسی ارشد 1393/10/031394/12/19
2بررسی اثرات مکمل‌یاری اسید فولیک بر پروفایل‌های لیپیدی و پارامترهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به هایپرپلازی آندومتر1396کارشناسی ارشد 1395/02/051396/11/29
3تاثیر وانادیل سولفات بر برخی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در بافت کلیه موش صحرائی دیابتی نوع 21396کارشناسی ارشد 1395/11/041396/12/15
4بررسی سمیت پوستی و اثرات ضد دردی ژل نانوامولسیونی حاوی اسانس گیاهان رزماری و نعناع فلفلی در مدل حیوانی استئوآرتریت1397کارشناسی ارشد 1396/05/221397/06/14
5بررسی تاثیر مکمل پروبیوتیک برمارکر‌های متابولیسم انسولین، بیومارکر‌های التهابی، فاکتور‌های استرس اکسیداتیو و بیان ژن‌های PPARγ، LDL-Ox، TNF-α، TGF-ß و IL-1 در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی1397کارشناسی ارشد 1396/01/271397/06/19