مهدی  دلاوری

 فعالیت های پژوهشی

 

مهدی دلاوری

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 2362
نام و نام خانوادگی (فارسی) : مهدی دلاوری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mahdi Delavari دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : انگل شناسی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان -دانشکده پزشکی- گروه انگل شناسی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1ارزیابی تاثیر تاموکسیفن بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط Invitroمجری301392/01/011394/06/26
2بررسی تاثیر عصاره الکلی گل ماهور ، زنجبیل و ترکیب آنها بر القاء آپوپتوز در تریکوموناس واژینالیس تحت شرایط in vitroمجری151392/05/151393/08/21
3بررسی تنوع ژنتیکی ایزوله های لیشمانیا در کاشان مجری241392/12/011394/12/04
4تاثیر عصاره هیدروالکلی صمغ گیاه آنغوزه (Ferula-foetida) بر لیشمانیازیس جلدی(لیشمانیا ماژور) در موش سوریمجری471392/12/151396/11/01
5 بررسی مولکولی کرم بالغ و ایزوله شتری اکینوکوکوس گرانولوزوس در منطقه اصفهان با روش HRMهمکار321393/08/011396/04/10
6بررسی تاثیر اسپلنوکتومی بر سطح متابولیتهای نیتریک اکساید و نقش آن در پاتوژنز مالاریای ناشی از پلاسمودبوم برگئی در مدل حیوانی همکار641393/08/151398/11/20
7بررسی آلودگی همبرگرهای عرضه شده در کاشان به گونه های سارکوسسنس با استفاده از دو روش هضمی و مولکولی در سال1393 ناظر301393/08/011396/02/19
8بررسی ژنوتایپ ایزوله های ژیاردیا دئودنالیس جدا شده از افراد آلوده در کاشان با روش (PCR-RfLP) همکار211393/10/011395/07/05
9تشخیص و شناسایی ژنوتیپ های آکانتامبااز آب،خاک و گردوغبار درشهر کاشان 1394-1395سهمکار251394/10/151396/12/03
10شناسائی مولکولی ایزوله های فاسیولا و دیکروسلیوم در نشخوارکنندگان استان مرکزیمجری321394/12/011397/08/01
11بررسی اثرات سیتوتوکسیک و فراساختاری نانوذرات طلاو نانوذرات کیتوزان حاوی کورکومین بر پروتواسکولکسهای کیست هیداتید در شرایط برون تنیمجری421394/12/011398/06/03
12بررسی سرواپیدمیولوژی ومولکولی توکسوپلاسموز در گوسفند و بز در کاشان 95-1394همکار241394/12/011396/12/16
13 بررسی شیوع نئوسپورا کانینوم در گاو های شیری شهرستان کاشان از طریق غربالگری آنتی بادی اختصاصی در شیر خام در سال 1395 مجری261395/04/011397/06/07
14بررسی فعالیت ضد لیشمانیایی اورانوفین بر لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنیمجری121395/12/151396/12/15
15بررسی تاثیرپاسخ درمانی به تک دوز فلوکونازول به همراه لاکتوباسیل های واژینال بر ولوواژینیت کاندیدایی در بیماران دیابتیناظر181396/05/011397/11/01
16بررسی آلودگی منابع آب آشامیدنی به آمیب های آزاد زی و آکانتامبا در روستاهای شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در نیمه اول سال 1396همکار171396/04/151397/09/15
17جداسازی و شناسایی ورمامبا ورمیفورمیس از منابع محیطی در اراک 97- 96همکار181397/01/151398/07/13
18شناسایی ساب تایپ ایزوله های بلاستوسیسنیس در مراجعین به آزمایشگاههای تشخیص طبی کاشانهمکار81397/01/151397/09/15
19بررسی تاثیر عصاره های هیدروالکلی به لیمو مرمکی و زنجبیل بر پارامترهای حرکتی میر اسیدیوم فاسیو لا هپاتیکا در شرایط آزمایشگاهیهمکار121397/06/151398/06/15
20بررسی اثر بخشی نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با کورکومین بر روی لیشمانیا ماژور و اینفانتوم در شرایط برون تنیمجری201397/03/151398/11/15
21تاثیر اورانوفین بر لیشمانیا اینفانتوم در محیط آزمایشگاهی و موش سوری آلوده به لیشمانیازیس احشاییمجری241397/05/151399/05/15
22شناسایی آلودگی به سارکوسیستیس و توکسوپلاسما گوندی درگاوهای کشتار شده در شهرستان کاشان به روش های هضم بافتی و PCR، سال 1398 همکار241398/07/011400/07/01
23بررسی تاثیر پروبیوتیک در بهبود درمان واژینیت باکتریال و حفظ فلور باکتریال واژن در بیماران تحت درمان با مترونیدازول خوراکیناظر
24شناسایی آمیب های آزادزی وژنوتیپ های آکانتامبا درمبتلایان به سرطان در بیمارستان های کاشان سال 1398همکار181398/06/011399/12/01
25تاثیرات ضد انگلی عصاره هیدروالکلی آنقوزه، نانوذرات اربیم وانادات/اکسید نقره(ErVO4/AgO) و آهن وانادات/اکسید نقرهFeVO4/AgO) ) برکرم بالغ فاسیولا هپاتیکا در شرایط برون تنیهمکار151398/07/011399/10/01
26ارزیابی اثر ضد قارچی نانوکامپوزیت ایتربیم تیتانیوم- نقره بر گونه های کاندیدناظر121398/10/151399/10/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1مدل‌سازی فضایی شیوع بیماری مالاریا در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل رگرسیون وزن‌دار جغرافیاییISCبرنامه ریزی و آمایش فضا دوره 17 شماره (3) 1392
2Modelling spatial relationship between climatic conditions and annual parasite incidence of malaria in southern part of Sistan&Balouchistan Province of Iran using spatial statistic modelsScopusAsian Pacific Journal of Tropical Disease,4(SUPP1)
3اقلیم شناسی رخداد بیماری مالاریا در ایران از سال 1352 تا 1385ISCمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 1393، دوره 12 ،شماره 1
4Prevalence of trichomonas vaginalis infection in Kashan city, Iran (2012-2013)PUBMED Iranian journal of reproductive medicine. 2014 Jul;12(7):507-12.
5Prevalence of ruminants fascioliasis and their economic effects in Kashan, center of IranPUBMEDAsian Pacific Journal of Tropical Biomedicine Volume 4, Suppl 2, July, 2014
6بر رشد تریکوموناس (Pelargonium roseum) تاثیر عصارهی آبی و الکلی ژرانیوم واژینالیس در شرایط برونتنیCINAHLدوماهنامه فیض| مهر و آبان| 1393 | دوره 18 | شماره 4
7بررسی تاثیر تاموکسیفن بر رشد پروماستیگوت واماستیگوت لیشمانیا ماژور درشرایط آزمایشگاهی CINAHLدوماهنامه علمی پژوهشی فیض ،دوره نوزدهم شماره
8تاثیر عصاره ی الکلی پیاز (cepa Allium)، لعل کوهستان (Oliveria decumbens Vent) و سنبلک (Muscari neglectum) بر رشد تریکوموناس واژینالیس در شرایط In vitroScopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان - سال 32-شماره 310
9Evaluation of Apoptotic and Antileishmanial Activities of Artemisinin on Promastigotes and BALB/C Mice Infected with Leishmania majorISI و PUBMEDIran J Parasitol: Vol. 10, No. 2, Apr -Jun 2015, pp.258-267
10Effect of Verbascum thapsus Ethanol Extract on Induction of Apoptosis in Trichomonas vaginalis in vitroPUBMEDInfectious Disorders – Drug Targets, 2015, Vol. 15, No. 2
11Developing a climate-based risk of fascioliasis outbreaks in Iran ISI و PUBMEDJOURNAL OF INFECTION AND PUBLIC HEALTH
12Molecular Diagnosis of Clinical Isolates of Cutaneous Leishmaniasis Using ITS1 and KDNA Genes and Genetic Polymorphism of Leishmania in Kashan, Iranpubmed*Pakistan Journal of Biological Sciences
13Tamoxifen Induces Apoptosis of Leishmania major Promastigotes in VitroISI و PUBMEDKorean J Parasitol 2016; 54(1): 9-14.
14Spatiotemporl Anopheles Population Dynamics,Response to Climatic Conditions:The Case of Chabahar ,South Baluchistan,IranISI,PUBMED*Annals of Global Health Volume 81, Issue 5, September–October 2015, Pages 694–704
15ارزیابی اثر اسانس گیاه بومادران زرد بر رشد پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژوردر شرایط برون تنیISCمجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی ، سال هجدهم، شماره 2 (پیاپی 46)
16Ginger (Zingiber officinale)induces apoptosis in Trichomonas vaginalis in vitroISI و PUBMEDInt J Reprod BioMed Vol. 14. No. 11. pp: 691-698, November 2016
17Genetic Variation of Giardia Lamblia Isolates from Food-handlers in Kashan,Central IranISI و PUBMEDIranian Journal of Parasitology
18Temporal Dynamics of Phlebotomine Sand Flies Population in Response to Ambient Temperature Variation, Bam, Kerman Province of IranISI و PUBMEDAnnals of global health
19شناسایی مولکولی و ژنوتایپینگ سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس جدا شده از شتر و سگ در منطقه اصفهان طی سالهای 95-1394CINAHLفیض
20Molecular and Morphological Characterizations of Echinococcus granulosus from Human and Animal Isolates in Kashan, Markazi Province, IranISI و PUBMEDIranian Journal of Parasitology
21Therapeutic effects of Iranian herbal extractsagainst Trichomonas vaginalis against Trichomonas vaginalisPUBMEDIranian Biomedical Journal
22تاثیر عصاره الکلی ریشه باباآدم (.Arctium lappa L) و سرشاخه های هوایی مرزه (.Satureja hortensis L) بر رشد تریکوموناس واژینالیس در شرایط برون تنیCINAHLفیض
23بررسی موارد جراحی شده کیست هیداتید در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز طی سال های 93-1383CINAHLفیض
24Serological and molecular detection of Toxoplasma gondii in sheep and goats in kashan,Central IranISIJournal of Food Safety ·
25Chitosan-titanium dioxide-glucantime nanoassemblies effects on promastigote and amastigote of Leishmania majorISI و PUBMEDInternational Journal of Biological Macromolecules
26Induction of Apoptosis by Alcoholic Extract of Combination Verbascum thapsus and Ginger officinale on Iranian Isolate of Trichomonas vaginalisISI و PUBMEDIranian Journal of Parasitology
27Molecular Identification and Genotyping of Acanthamoeba Isolated from Environmental Sources in Kashan, Central IranISI و PUBMEDJundishapur Journal of Microbiology
28Review of Trichomonas vaginalis in Iran, Based on Epidemiological SituationPUBMEDJournal of Reproduction and Infertility
29سرواپیدمیولوژی آلودگی به نئوسپورا کانینوم درشیرگاوهای کاشانCINAHLفیض
30جدا سازی آمیب های آزادزی و شناسایی مولکولی آکانتامبا از آب های راکد کاشانISCمجله میکروب شناسی پزشکی ایران1397
31Epidemiological and Clinical Study on the Cutaneous leishmaniasis in Aran and Bidgol, Center of IranCINAHLinternational of Archives Health Sciences
32Lethal effects of gold nanoparticles on protoscolices of hydatid cyst: in vitro studyScopusComparative Clinical Pathology1398
33ارزیابی حضور آنتی بادی ضد نئوسپورا کانینوم در شیر خام گاوهای شهرستان کاشانCINAHLفیض
34Epidemiology and economic loss of fasciolosis and dicrocoeliosis in Arak, IranISIVETERINARY WORLD
35شناسایی مرفومتریک و مولکولی دیکروسلیوم دندریتیکوم با استفاده از مارکرژنتیکی NDI در دام های اهلی استان مرکزیScopusمجله تحقیقات دامپزشکی
36Giardia lamblia infection: review of current diagnostic strategies.PUBMEDGastroenterology and hepatology from bed to bench1398
37The Effects of Splenectomy on Pattern of Nitric Oxide Induction and Pathogenesis of Rodent Malaria Caused by Plasmodium berghei Infectionعلمی-ترویجی International Journal of Medical Laboratory1398
38scolicidal effects of chitosan-Curcumin Nanoparticles on the HydatidISI و PUBMEDActa Parasitologica2019
39Vitamin D Deficiency and Toxoplasma InfectionISI و PUBMEDIranian Journal of Public Health1398

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله:بررسی تأثیر تاموکسیفن بر رشد پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهیاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
2خلاصه مقاله:ارزیابی تاثیر عصاره گیاه آنغوزه بر انگل لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنیاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
3Congress: PREVALENCE OF TRICHOMONAS VAGINALIS INFECTION IN KASHAN, IRAN2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
4Congress: EFFECT OF AQUEOUS AND ALCOHOLIC EXTRACTS OF PELARQONIUM ROSEUM ON THE GROWTH OF TRICHOMONAS VAGINALIS IN VITRO2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
5Congress: THERAPEUTIC EFFECT OF ALLIUM CEPA, OLIVERIA DECUMBENS VENT AND MUSCARI NEGLECTUM ON TRICHOMONAS VAGINALIS, IN VITRO2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
6Congress: PREVALENCE OF FASCIOLIASIS IN RUMINANTS AND THEIR ECONOMIC EFFECTS IN KASHAN, CENTRAL PART OF IRAN2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
7Congress: MOLECULAR AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATIONS2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
8خلاصه مقاله:شناسایی تنیاهیداتیژنا با استفاده از ژن COX1 در منطقه اصفهاناولین کنگره ملی دانشجویان پارامدیکال کشورمازندرانپوستر1394/12/13
9congress article:Molecular identification of taenia hydatigena using by ND1 gene in Isfahan provinceهشتمین کنگره بین المللی و آزمایشگاه وبالینتهرانپوستر1394/11/17
10خلاصه مقالات :بررسی انگل های روده ای در سگ های ولگرد منطقه اصفهانهفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور -کاشانهفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور -کاشانپوستر1395/06/16
11CONGRESS. ARTICLE : Scolicidal effects of Commiphora myrrha and Lavender on hydatid cyst protoscolicesProceeding of the 3rd International &10th National Congressof Parasitology & Parasitic Diseases (NICOPA 10)shirazپوستر
12CONGRESS. ARTICLE : Prevalence of Anti-Toxoplasma Antibodies in Pregnant Women in Mahdiyeh Women's Houpital Tehran ,IranProceeding of the 3rd International &10th National Congressof Parasitology & Parasitic Diseases (NICOPA 10)شیرازپوستر
13CONGRESS. ARTICLE :In vitro protoscolical effects of Gold Nanopartiocle on protoscolices of hydatid cystProceeding of the 3rd International &10th National Congressof Parasitology & Parasitic Diseases (NICOPA 10)shirazپوستر
14CONGRESS. ARTICLE :Morphological and Molecular detection of Dicrocoelium isolated from domestic animals beased on genetic ND1 marker in Markazi Provinceproceeding of the 3rd International &10th National Congressof Parasitology & Parasitic Diseases (NICOPA 10) پوستر
15CONGRESS. ARTICLE :Effect ofg alcoholic extract of arctium lappal and summer savoury against Trichomonas vaginalis, in vitroProceeding of the 3rd International &10th National Congressof Parasitology & Parasitic Diseases (NICOPA 10)shirazپوستر
16خلاصه مقاله : شناسایی ساب تایپ ایزوله های بلاستوسیستیس و شیوع در مراجعین به آزمایشگاههای تشخیص طبی در کاشان 97-96اولین گنگره ملی بیماریهای انگلی دام و انگل های مشترک انسان و حیوانتهران دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهرانپوستر1397/08/23

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی مولکولی کرم بالغ و ایزوله شتری اکینوکوکوس گرانولوزوس در منطقه اصفهان با روشHRM1395کارشناسی ارشد 1393/06/081395/10/20
2بررسی ژنوتایپ ایزوله های ژیاردیا دئودنالیس جدا شده از افراد آلوده در کاشان با روش PCR-RFLP1395کارشناسی ارشد 1393/09/011395/06/23
3بررسی سرواپیدمیولوژی و مولکولی توکسوپلاسموز در گوسفند و بزدر کاشان95-13941396کارشناسی ارشد 1394/10/261396/08/24
4بررسی تنوع ژنتیکی لیشمانیا در کاشان و آران و بیدگل1394کارشناسی ارشد 1393/07/201394/09/17
5بررسی تاثیر اسپلنکتومی بر سطح متابولیت های نیتریک اکساید و نقش آن در پاتوژنز مالاریای ناشی از پلاسمودیوم برگئی در مدل حیوانی1394کارشناسی ارشد 1393/08/111394/10/07
6تاثیرعصاره الکلی گل ماهور ، زنجبیل و ترکیب آن ها برالقاء آپاپتوزدر تریکوموناس واژینالیس تحت شرایط in vitro1393کارشناسی ارشد 1392/05/151393/02/29
7شناسائی مولکولی ایزوله های فاسیولا و دیکروسلیوم در نشخوارکنندگان استان مرکزی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP و HRM1396کارشناسی ارشد 1394/10/011396/10/04
8بررسی تاثیر تاموکسیفن بر بقا پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط Invitro1393کارشناسی ارشد 1392/08/071393/11/08
9تشخیص و شناسایی ژنوتیپ های آکانتامبا از آب ، خاک و گردوغبار درشهر کاشان 95- 13941396کارشناسی ارشد 1394/09/031396/10/25
10بررسی اثرات سیتوتوکسیک و فراساختاری نانو ذرات طلا و نانو ذرات کیتوزان حاوی کورکومین بر پروتواسکولکس های کیست هیداتید در شرایط برون تنی1396کارشناسی ارشد 1394/10/191396/10/26
11بررسی فعالیت ضد لیشمانیایی اورانوفین بر لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی1397کارشناسی ارشد 1395/02/191397/11/01
12بررسی خصوصیات مرفومتریک و مولکولی گونه های تریکواسترنژیلوس در دام های اهلی کشتارگاه کاشان97-13961397کارشناسی ارشد 1396/10/241397/11/16
13بررسی تاثیر عصاره های هیدروالکلی به لیمو'مرمکی وزنجبیل برپارامترهای حرکتی میراسیدیوم فاسیولا هپاتیکا در شرایط آزمایشگاهی1397کارشناسی ارشد 1396/12/061397/11/17