حکیمه  زمانی بادی

 فعالیت های پژوهشی

 

حکیمه زمانی بادی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 2559
نام و نام خانوادگی (فارسی) : حکیمه زمانی بادی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Hakimeh Zamani-Badi دانشکده/محل خدمت :
رشته تخصصی : بهداشت محیط آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان-دانشکده بهداشت
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1ارزیابی میزان آگاهی و نگرش در زمینه بازیافت کاغذ در بین دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشانمجری401392/08/151395/12/07
2بررسی فراوانی علائم ‌سندرم ساختمان ‌بیمار و ارتباط آن با فاکتورهای فردی ‌و محیطی‌ در کارکنان بیمارستان بهشتی کاشان سال 1393مجری561393/08/011398/03/26
3بهینه سازی فرایند الکترو- فنتون با استفاده از الکترود Ti/PbO2در حذف رنگ مونو آزوی نارنجی اسیدی 10 (Acid Orange 10) از محلول های آبی: ارزیابی شده با روش سطح- پاسخمجری121395/10/011396/10/01
4بررسی شیوع مسمومیت¬ها در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1395- 1390مجری301396/03/151398/09/20
5تهیه ابزار و هنجاریابی مقیاس استعداد حادثه پذیری و بررسی آن در کارگران صنایع فلز شهرستان های کاشان و آران و بیدگل سال 96 مجری211396/07/011398/04/09
6 بررسی شیوع اعتیاد به تلفن همراه در پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر کاشانمجری191396/09/011398/04/09
7 بررسی شاخص کیفیت هوا( AQI) طی سالهای 1387 تا 1395 در شهر اصفهانمجری51397/12/011398/05/01
8بررسی وضعیت فرهنگی و سیاسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397همکار71398/05/151398/12/15
9ارزیابی وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان به روش تصمیم گیری چند معیاره (1397)مجری71398/02/151398/09/25
10اجرای برنامه منتورینگ و ارزیابی تاثیر آن بر انگیزه ، پیشرفت تحصیلی و عملکرد پژوهشی دانشجویان کارشناسی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال اول سال تحصیلی97-98همکار391398/03/011401/06/12
11بررسی وضعیت بهداشت مساجد و نمازخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشانمجری221398/01/011399/10/29
12ارزیابی وضعیت ایمنی به روش ممیزی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سالمجری381398/04/151401/06/12
13ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و میزان رعایت اصول ارگونومی در کارمندان اداری بیمارستان شهید بهشتی کاشان با روش ارزیابی سریع تنش اداری ( ROSA)همکار211399/06/011401/03/19
14بررسی غلظت فلزات سنگین (آرسنیک،کادمیوم،کروم،نیکل،سرب،تالیوم)در آبهای بطری شده شهر کاشان در سال 1399مجری121399/06/151400/06/14

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1EVALUATION OF THE KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF PERSONNEL AND STUDENTS IN PAPER RECYCLING IN KASHAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCESScopus International Journal of Pharmacy and Technology Volume 8, Issue 3, September 2016, Pages 18915-189241395
2Surveying the type and amount of pesticide use in agricultural sector of Kashan, IranScopusJournal of Entomological Research1397
3شکایت های تنفسی شغلی و شاخص های اسپیرومتری در نیروهای خدماتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1395ISCفصلنامه طب کار1397
4Evaluation of Cell Phone Addiction in Shahid Beheshti Hospital Nurses in Kashan 2016CINAHLInternational Archives of Health Sciences” (IAHS)1397
5شیوع شکایات اسکلتی عضلانی در قلمزنان شهر اصفهان در سال 1396ISCفصلنامه طب کار1397
6Occupational trauma in industrial and mining accidents in Iran during 2016–2017*ISIARCHIVES OF TRAUMA RESEARCH1398
7Types of Poisoning in a Tertiary Care Hospital in Center of Iran (2014 to 2017)ScopusInternational Journal of Pharmaceutical Research1398
8Relationship between some personal and occupational factors and accident in workers of metal industryCINAHLInternational Archives of Health Science1398
9وضعیت بهداشت مسجد و نمازخانههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397CINAHLفیض
10Evaluating Musculoskeletal Disorders and Their Ergonomic Risk Factors among Office Workers of a Large Public Hospital in Iran*ISIInternational Archives of Health Sciences
11ارزیابی وضعیت ایمنی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کاشان به روش ممیزی در سال 1397ESCI.ISIInternational Archives of Health Sciences
12منتورهای استعداد درخشان جهت ارتقای انگیزه، پیشرفت تحصیلی و عملکرد پژوهشی دانشجویان کارشناسی پرستاریScopusStrides in Development of Medical Education
13Talented and gifted mentors for promotion of motivation, education and research performance of nursing studentsScopus*Strides in Development of Medical Education

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله:بررسی فراوانی علائم سندرم ساختمان بیمار و ارتباط آن با فاکتورهای فردی و محیطی در کارکنان بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1393هفدهمین همایش ملی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهرپوستر1393/10/18
2خلاصه مقاله:بررسی تغییرات روزانه و روند طولانی مدت ازن و پیش سازهای آن در شهر تهران 1380 تا 1390هفدهمین همایش ملی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهرپوستر1393/10/18
3congress artical:Evaluating the Awareness of Fast Foods in Kashan in 20151st International and 19th National Conference on Environmental Healthتهران 1395/08/01
4congress artica: Type and Amount of Pesticides used in Agriculture in Kashan, 2015دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیطیزدپوستر
5خلاصه مقاله : بررسی جایگاه آموزش ارگونومی در کتب درسی نظام آموزشی ایران از ابتدایی تا متوسطه در رشته های مختلف تحصیلی ، سال1396سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایرانتهرانسخنرانی1397/07/25
6خلاصه مقاله : مدیریت خطر و ارزیابی ریسک در ایمنی ریلیپنجمین همایش ملی بهداشت ؛ ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندیتهرانپوستر1396/02/17
7خلاصه مقاله :وضعیت بهداشت مساجد و نمازخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397اولین کنگره ملی نماز با رویکرد پژوهش های میدانیدانشگاه علوم پزشکی کاشانسخنرانی1398/02/09
8خلاصه مقاله ارزیابی وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان به روش تصمیم گیری چند معیاره) 1397یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارتهرانپوستر1398/11/30
9خلاصه مقاله ارزیابی ارتباط فرهنگ HSE و نوع شغل در میان شاغلین مجتمع بندری شهید رجایی 1397یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارتهرانپوستر1398/11/30
10خلاصه مقاله ارزیابی وضعیت ایمنی به روش ممیزی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارتهرانپوستر1398/11/29

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع