علی  کبریایی

 فعالیت های پژوهشی

 

علی کبریایی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 2916
نام و نام خانوادگی (فارسی) : علی کبریایی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Ali Kebriaei پست الکترونیک : kebria_noosh@yahoo.com
تاریخ تولد : 1343/01/01 دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
رشته تخصصی : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1خارج سازمانی: بررسی بروز حوادث بیمارستانی و عوامل مؤثر بر آنISCطبیب شرق1380
2خارج سازمانی: بررسی مقایسه ای شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارائه شده در واحدهای بهداشتی درمانی شهری و روستایی کاشانISCدانشور1382
3خارج سازمانی: شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارائه شده در واحدهای بهداشتی درمانی کاشانISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین1383
4خارج سازمانی: شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: دیدگاه دانشجویان از وضعیت موجود و مطلوب.ISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1384
5خارج سازمانی: ارزیابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به آنانISCطبیب شرق1384
6QUALITY GAP OF PRIMARY HEALTH CARE SERVICES AT KASHAN DISTRICT HEALTH CENTERS, IRANخارج سازمانی:ScopusJournal of medical sciences1385
7خارج سازمانی: Effects of Proper Nutrition Education on BMI Reduction and Changes on FBS, Chol and TG Rates of Type 2 Diabetic PatientsScopusjournal of medical sciences1385
8خارج سازمانی: ادراک و انتظار دریافت کنندگان خدمات بهداشتی اولیه از کیفیت خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی بندرعباسISCمجله پزشکی هرمزگان1386
9خارج سازمانی: کیفیت خدمات بهداشتی اولیه از دیدگاه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بندرعباسISCپایش1387
10خارج سازمانی: مقایسة اهمیت ابعاد پنج گانه خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدانISCمجله علوم پزشکی پارس1387
11خارج سازمانی: Job satisfaction among community health workers in Zahedan District, Islamic Republic of IranISI و PUBMEDEastern Mediterranean Health Journal1388
12Effects of exposure to portland cement dust on lung function in portland cement factory workers in Khash, Iranخارج سازمانی:ISI و PUBMEDIranian Journal of Environmental Health Science & Engineering1388
13خارج سازمانی: ارزیابی مقایسه ای رویه ترخیص در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان و قائم(عج) مشهدISCمدیریت اطلاعات سلامت1389
14خارج سازمانی: مطالعه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی زاهدانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی زابل1390
15خارج سازمانی: مقایسه مهارتهای ارتباطی مدیران عملیاتی و میانی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی زاهدانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی زابل1390
16بررسی وضعیت ایمنی بیماران در مراکز درمانی شهرستان کاشانایندکس نشدهمدیریت ارتقای سلامت1390
17خارج سازمانی: Adaptive decision making: How Australian healthcare managers decide?ISI,PUBMED*Australian Health Review1391
18خارج سازمانی:Psychological Empowerment in Hospital Administrative Staff Predicts their Organizational CommitmentISCInternational Journal of Hospital Research 2013, 2(4):1392
19خارج سازماني:Influence of Psychological Empowerment on Organizational Commitment among Medical Employees in a Hospital Setting خارج از سازمانيPUBMEDBangladesh Med Res Counc Bull. 2014 Dec;40(3):107-12.1393
20خارج سازمانی: بررسی مقایسه ای وضعیت توانمند سازی شناختی کارکنان بیمارستان خاتم الانبیا زاهدانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی زابل1393
21The Mediating Role of Organizational Commitment on the relationship between Psychological Empowerment and turnover intentionEmbaseINTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES1395
22Impact of Organizational Culture on Productivity: A Study among Employees of Ministry of Youth and Sports, IranEmbaseInternational Journal of Humanities and Cultural Studies1395
23Study on the Conflicts between Work and Family at the Kashan University of Medical Sciences, IranIndex CopernicusInternational Letters of Social and Humanistic Sciences1395
24Quality Gap of Family Health Care Services in Kashan Health Centers: An Iranian ViewpointIndex CopernicusInternational Letters of Social and Humanistic Sciences1395

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره