نظام  میرزایی

 فعالیت های پژوهشی

 

نظام میرزایی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 3694
نام و نام خانوادگی (فارسی) : نظام میرزایی رسته پژوهشگر : هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : nezam mirzaei دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
رشته تخصصی : بهداشت محیط آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان- دانشکده بهداشت
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی کارایی الکتروفنتون سه بعدی در حذف رنگ آزوی پرتقالی اسیدی شماره 10 از پساب سنتتیک ناظر121396/03/151397/03/15
2بررسی شیوع مسمومیت¬ها در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1395- 1390مجری301396/03/151398/09/20
3بررسی فلزات سنگین در رژ لب های مایع و جامد عرضا شده در شهر کاشان در بهار سال 1396ناظر121396/05/011397/05/01
4مقایسه کارایی دو جاذب پامیس خام و پامیس اصلاح شده با آهن در حذف فسفات از محیطهای آبی محل اجرای طرح:کاشان ناظر121396/08/011397/08/01
5بررسی میزان ذرات رسوب شونده ( Dust fall) و محتوای فلزات سنگین آن در هوای شهر دزفول سال 1397مجری201396/08/011398/04/01
6بررسی میزان فلزات سنگین(سرب،کادمیوم،آرسنیک،نالیوم و نیکل) در فیلتر سیگارت در سیگارت در 5 برند ایرانی و مقایسه آن با 5 برند خارجی در سال 1396مجری101396/09/151397/07/15
7 بررسی شاخص کیفیت هوا( AQI) طی سالهای 1387 تا 1395 در شهر اصفهانمجری51397/12/011398/05/01
8بررسی و برآورد تقاضای آب حال و آینده پردیس دانشگاه علوم پزشکی کاشانمجری81397/05/151398/01/15
9بررسی بیو آئروسلها از نظر آلودگی باکتریایی و قارچی در هوای بخشهای مختلف مرکز درمانی آموزشی آیت ا.. طالقانی اراک در سال 1397مجری111397/08/021398/07/02
10مقایسه غلظت فلزات سنگین در سبزیجات آبیاری شده با فاضلاب دست ساز و آب چاهناظر121397/09/151398/09/15
11بررسی وضعیت سیستم تهویه وبارمیکروبی اتاق های عمل بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال 1398استاد راهنما11
12 بررسی وضع موجود در راستای ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه تاغکاری در کویر آران و بیدگلناظر121398/02/011399/02/01
13کارایی گیاه پالایی Carpobrotus rossii در زدایش کادمیوم از خاک با شوری متفاوتناظر91398/07/151399/04/13
14بررسی وضعیت توسعه کشاورزی در راستای ارزیابی اثرات زیست محیطی در شهرستان کاشانهمکار12
15بررسی راههای تامین تقاضای آب و طراحی مجدد تاسیسات موجود آبرسانی پردیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان ناظر61398/04/011398/10/01
16بررسی غلظت ذرات معلق و شمارش کلی باکتری ها در هوای داخل کلینیک های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1398مجری151398/07/151399/10/10
17بررسی کمیت و کیفیت آب تولیدی حاصل از میعان بخار آب در کولر های گازی .ناظر9

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1EVALUATION OF THE KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF PERSONNEL AND STUDENTS IN PAPER RECYCLING IN KASHAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCESScopus International Journal of Pharmacy and Technology Volume 8, Issue 3, September 2016, Pages 18915-18924
2Modified natural zeolite using ammonium quaternary based material for Acid red 18 removal from aqueous solutionISIJournal of Environmental Chemical Engineering
3Determination of cadmium in cosmetics from Kermanshah, Iran by graphite furnace atomic absorption spectrometryISI و PUBMEDNew Journal of Chemistry
4Enhanced Aerobic Biodegradation of Soil Contaminated with Explosives (TNT and PETN) By RhamnolipidISIEurasian Journal of Analytical Chemistry
5Speciation of As(ΙΙΙ)/As(V) and Total Inorganic Arsenic in Biological Fluids Using New Mode of Liquid-Phase Microextraction and Electrothermal Atomic Absorption SpectrometryISI و PUBMEDBIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH2018
6Contamination and ecological risk assessment of heavy metals in street dust of Tehran, IranScopus, ISIInternational Journal of Environmental Science and Technology
7The role of educational intervention in changing knowledge and attitudes of rural homemakers in relation to food safety and hygiene: A case study: Iran (2016)ISIAnnals of Tropical Medicine and Public Health
8Concentration and ecological risk of heavy metal in street dusts of Eslamshar,IranISI و PUBMEDHUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT
9Evaluation of cadmium and lead levels in fillet marine fish (Otolithes ruber and Lutjanus johni)-from Persian GulfISIAnnals of Tropical Medicine and Public Health
10Efficiency of Multi Walled Carbon Nanotubes for Removing Direct Blue 71 from Aqueous SolutionsISIEurasian Journal of Analytical Chemistry
11Equilibrium and kinetics studies of Direct blue 71 adsorption from aqueous solutions using modified zeoliteISIAdsorption Science & Technology
12Surveying the Utilization of Aluminum Chloride in Water TreatmentScopusinternational journal of pharmaceutical research
13Examining the amount of coliform in milk and other Dairy ProductsScopusinternational journal of pharmaceutical research2018
14Chemical Coagulation Efficiency in Removal of Water TurbidityScopuslogo INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH
15Investigatiom of the peroxide value of oils used in Bistros(West of Iran)ScopusInternational Journal of Pharmaceutical Research
16Comparison of Bottled Waters Current Brands in Term of Important Chemical parameters (Nitrate, Fluoride, Chloride, Sulfate) Effecting on HealthScopusINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH
17Data on using macro invertebrates to investigate the biological integrity of permanent streams located in a semi-arid regionISI و PUBMEDDATA IN BRIEF
18Extraction and determination of heavy metals in soil and vegetables irrigated with treated municipal wastewater using new mode of dispersive liquid–liquidmicroextraction based on the solidified deep eutectic solvent followed by GFAASISI و PUBMEDJournal of the Science of Food and Agriculture1397
19Investigating the level of consumable oils peroxide value in bistros (West of Iran)ScopusInternational Journal of Pharmaceutical Research1397
20APPLICATION OF ELECTROCHEMICAL PROCESSES FOR THE REMOVAL OF FLUORIDE FROM POLLUTED WATERScopus, ISI*Fluoride
21Types of Poisoning in a Tertiary Care Hospital in Center of Iran (2014 to 2017)ScopusInternational Journal of Pharmaceutical Research
22Degradation of phenol using US/periodate/nZVI system from aqueous solutionsScopus, ISI*Global NEST Journal

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع