مریم  اخوان طاهری

 فعالیت های پژوهشی

 

مریم اخوان طاهری

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان 







چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 3759
نام و نام خانوادگی (فارسی) : مریم اخوان طاهری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : maryam akhavan taheri دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : علوم تشریحی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1تاثیر انجماد شیشه ای بر مورفولوژی و بیان ژنهای آپوپتیکی در تخمدان موش انکپسوله شده در هیدروژلمجری491396/06/011400/07/08
2تاثیر اورانوفین بر لیشمانیا اینفانتوم در محیط آزمایشگاهی و موش سوری آلوده به لیشمانیازیس احشاییهمکار241397/05/151399/05/15
3بررسی اثر هسپریدین و عصاره هیدروالکلی هسته گیاه عدس الملک بر فاکتورهای بیوشیمیایی و بیان برخی ژن ها در فیبروز کبد کلستاتیک القاء شده توسط مدل انسداد مجرای صفراوی موش صحراییمجری391398/02/151401/05/22
4بررسی ارتباط پلی مورفیسم های عملکردی ژن SLC2A9 با ناباروری ایدیوپاتیک مردان و سطح اسید اوریک پلاسمای سمنمجری161399/02/011400/06/01
5بررسی تاثیر هیدروژن سولفید (H2S) بر پارامترهای استرس اکسیداتیو و بیان ژن‌های اوروتنسین 2 و رسپتور اوروتنسین 2 در بافت کبد و قلب رت های دیابتی نوع 2 القاء شده با رژیم غذایی پرچرب و استرپتوزوسینمجری141399/03/151400/05/07
6بررسی اثر پروبیوتیک های کشته شده با حرارت بر فاکتورهای بیوشیمیایی و بیان ژن های αSMA ، IL-6 ، IL-10 و TNFαدر مدل تجربی فیبروز کبدی در موش صحراییمجری301399/04/011401/09/26
7بررسی اثر آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی عصاره الکلی ریزوم گیاه زنبق آلمانی در پانکراتیت حاد القاء شده توسط ال- آرژنین در موش های صحرایی نرمجری121399/03/151400/03/14
8بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه کنگرفرنگی بر پارامترهای استرس اکسیداتیو و فاکتورهای TNF-α و IL-10 در مدل تجربی پانکراتیت حادمجری141399/10/151400/12/09
9اثرات مواجهه با نانو ذرات خروجی دیزل بر التهاب، استرس اکسیداتیو و تغییرات متیلاسیون DNA و بیان ژن های مسیر سیگنالینگ Nrf2/HO-1 در مغز موش سوریمجری231400/05/011402/03/27
10بررسی اثر پروبیوتیک ها برکیفیت اسپرم، غلظت هورمون تستسترون و بیان ژن های التهابی بافت بیضه در مدل تجربی فیبروز کبدی در موش صحراییمجری141400/04/151401/06/08
11بررسی اثر محافظتی اسانس باریجه بر بیان ژن های Nrf2/HO1 ، پارامترهای اسپرم و ساختار بیضه در موش صحرایی تیمار شده با فرمالدئیدمجری201400/09/011402/05/01
12بررسی اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیکی ریزپوشانی شده با آلژینات کلسیم-کیتوزان بر فاکتورهای بیوشیمیایی و بیان ژن های التهابی در فیبروز کبدی القاء شده در موش های صحراییمجری241401/12/011403/12/01
13بررسی اثر پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس انکپسوله بر تست های عملکرد کبدی و بیان ژن های IL-6 ،IL-10 ،TNF-α و α-SMA در مدل فیبروز کبدی القا شده با انسداد مجاری صفراویمجری241401/12/011403/12/01
14بررسی اثرپیش درمان عصاره گیاهی کنگر فرنگی((L scolymus Cynara) و نانوذرات حاوی عصاره بر میزان ضایعه و پارامتر های بیو شیمیایی در مدل ضایعه قلبی القاء شده توسط ایزوپروترنول در موش صحرایی نرهمکار241402/05/011404/05/01
15بررسی اثر فیستین بر استئاتوز کبدی از طریق محور استرس ER و اتوفاژی در موش‌های نر C57BL/6J تیمار شده با رژیم غذایی پرچربمجری241402/02/011404/02/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1تأثیر انکپسوله کردن تخمدان با هیدروژل آلژینات بر مورفولوژی و شمارش فولیکولی تخمدان انجماد شیشه ای شده موشCINAHLفیض1398
2بررسی استفاده از پسماند های مایع عرقیات بوقناق، بهارنارنج و رازیانه به عنوان یک منبع بالقوه آنتی اکسیدانی و ضد باکتریاییCINAHLفیض1399
3CDX2 Protein Expression in Colorectal Cancer and Its Correlation with Clinical and Pathological Characteristics, Prognosis, and Survival Rate of PatientsISI و PUBMEDJournal of Gastrointestinal Cancer1399
4The Effects of Ovarian Encapsulation on Morphology and Expression of Apoptosis-Related Genes in Vitrified Mouse OvaryPUBMEDJournal of Reproduction & Infertility1399
5مروری بر محلولهای محافظتی در انجماد شیشهای تخمدانCINAHLدو ماهنامه علمی پژوهشی فیض1399
6Hippocampal inflammation and oxidative stress following exposure to diesel exhaust nanoparticles in male and female miceISINeurochemistry International
7اثر پیوند اتوگرافت بافت تخمدان انجمادی کپسوله شده با هیدروژل اسید هیالورونیک بر بیان ژنهای CD31 ،VEGFو CD34در رتعلمی - پژوهشیفیض
8The Protective Effects of Securigera securidaca Seed Extract on Liver Injury Induced by Bile Duct Ligation in RatsISI,PUMED*BioMed Research International
9میزان بیان ژنهای آپوپتوز پس از پیوند اتوگرافت بافت تخمدان انجمادی کپسوله شده با هیدروژل اسید هیالورونیک در رتISCمجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام
10L-Lysine Ameliorates Diabetic Nephropathy in Rats with Streptozotocin-Induced Diabetes MellitusPUBMED,Scopus,ISI*BioMed Research International
11The Effect of Heat‑Killed Lactobacillus plantarum on Oxidative Stress and Liver Damage in Rats with Bile Duct Ligation‑Induced Hepatic FibrosisPUBMED,Scopus,ISI*Probiotics and Antimicrobial Proteins
12Efficiency of Hesperidin against Liver Fibrosis Induced by Bile Duct Ligation in RatsPUBMED,Scopus,ISI*BioMed Research International
13Fertility-enhancing effects of inositol & vitamin C on cisplatin induced ovarian and uterine toxicity in rats via suppressing oxidative stress and apoptosisPUBMED,Scopus,ISI*Food and Chemical Toxicology

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1CONGERS ARTICL:Restoration of Estrous Cycle afterThe World Cryobiology and Biobank Confererenceچینپوستر
2 Cogress Article: The Effect of Ovarian Encapsulation on Morphology and Follcular Coiunt of Vltrfied MNouyse Ovsryنوزدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل رویان هاردهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویانتهران 1397/06/07
3Application of alginate hydrogel capsule to maintain the morphology of vitrified mouse ovaryسیزدهمین کنگره علوم تشریحی ایرانهمدانپوستر1397/07/25
4article of congress:The effect of Ovarian Encapsulation on Morphology and follicular count of vitrified mouse ovaryنوزدهمین کنگره رویانتهرانپوستر1397/06/07
5article of congress: the comparison of a-tubulin protein expression in normospermic and oligoasthenothenoteratospermia semen samples20th congress on reproductive biomedicne پوستر1398/06/06
6article of cogress: Restoration of Estrous Cycle after Autotransplantation of Rat Vitrified Ovarian Tissue Encapsulated with Hyaluronic Acid HydrogelcryobiologyHefei, China کشور چینپوستر1396/04/30
7ARTICLE OF CONGRESS: The comparison of α -tubulin protein expression in Normospermic and Oligoasthenoteratospermia semen samplesRoyan International Twin Congress 20th Congress on Reproductive Biomedicine 28-30 August 2019 15th Seminar on Nursing and Midwifery 28-30 August 2019Royan Institute Reproductive Biomedicine Research Center Tehran, Islamic Republic of Iran 1398/06/06
8ARTICLE OF CONGRESS: the effect of ovarian encapsulation on morphology and follicular count of vitrified mouse ovary19th Congress on Reproductive Biomedicine (29-31 August 2018, Terhran, Iran)Royan Institute Cell Science Research Center Tehran, Islamic Republic of Iran 1397/06/07
9خلاصه مقاله : The Effects of Saccharomyces Boulardii on Liver Function Tests and Oxidant/Antioxidant Parameters in Rats with Obstructive Jaundice13th International Congress of Medical Laboratory and Clinicعلوم پزشکی تهرانسخنرانی1400/11/16
10خلاصه مقاله : The Effect of Heat-Killed Lactobacillus Plantarum on The Testis and Sperm Parameters of Bile Duct-Ligated rats13th International Congress of Medical Laboratory and Clinicعلوم پزشکی تهرانسخنرانی1400/11/16
11خلاصه مقاله : The Lactobacillus Reuteri Attenuates Oxidative Stress and Liver Damage in a Rat Model of Obstructive Cholestasis13th International Congress of Medical Laboratory and Clinicعلوم پزشکی تهرانسخنرانی1400/11/16
12The Effect of L-Lysine Amino Acid on Biochemical Factors and Heat Shock Protein 70 (HSP-70) Concentration in Rats with Diabetic Nephropathy13th International Congress of Medical Laboratory and Clinicعلوم پزشکی تهرانسخنرانی1400/11/16
13article of cogress: The effect of heat-killed Lactobacillus Plantarum on oxidative stress and liver injury in experimental model of liver fibrosis in rats17th National Congress of Biochemistry and 8th International Congress of. Biochemistry and Molecular Biologyعلوم پزشکی تهرانسخنرانی1401/06/01
14Article of congress: Heat killed Saccharomyces boulardii improves the sperm viability of rats with cholestatic liver disease تهران 1401/08/19
15Article of congress: Cholestasis Induced Testicular Damage based on Histological Parameters24th Hybrid Congress on Reproductive Biomedicineتهرانپوستر1402/06/09
16The Effect of Time-Related Change of Experimental Bile Duct Ligation on Liver Function Tests and Spermatogenesis24th Congress on Reproductive BiomedicineTehran, Iranپوستر1402/06/09

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1تاثیر انجماد شیشه ای بر مورفولوژی و بیان ژن های آپوپتوتیکی در تخمدان موش انکپسوله شده در هیدروژل1397کارشناسی ارشد 1396/02/111397/06/25
2بررسی اثر مکمل ال - کارنیتین در عملکرد ژن میتوکندریایی SIRT3 و کیفیت اووسیت در موش¬های تحت درمان با داروی سیکلوفسفامید1399کارشناسی ارشد 1398/02/221399/12/12
3بررسی اثر پروبیوتیک های کشته شده با حرارت بر فاکتورهای بیوشیمیایی و بیان ژن های IL-10 ،IL-6 ،αSMA و TNFαدر مدل تجربی فیبرز کبدی در موش صحرایی.1401کارشناسی ارشد 1398/08/121401/06/15
4بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه کنگرفرنگی بر پارامترهای استرس اکسیداتیو و فاکتورهای TNF-α و IL-10 در مدل تجربی پانکراتیت حاد1401پزشکی عمومی1399/05/011401/12/06
5تاثیر اورانوفین بر لیشمانیا اینفانتوم در محیط آزمایشگاهی و موش سوری آلوده به لیشمانیازیس احشایی1398کارشناسی ارشد 1397/03/061398/12/04
6بررسی اثر هسپریدین و عصاره هیدروالکلی هسته گیاه عدس الملک بر فاکتورهای بیوشیمیایی و بیان برخی ژن ها در فیبروز کبد کلستاتیک القاء شده توسط مدل انسداد مجرای صفراوی موش صحرایی1400کارشناسی ارشد 1397/10/231400/06/29