محمد رضا  داودی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد رضا داودی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 3784
نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمد رضا داودی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mohammad Reza Davoodi دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : روانشناسی بالینی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : پزشکی عمومی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1 بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر وسوسه، ترک سیگار، نشانه¬های افسردگی و اضطراب و تصمیم¬گیری هیجانی در افراد سیگاری مجری201395/10/011397/06/07
2مقایسه رفتار تصمیم گیری هیجانی منعطف در افراد سیگاری روزانه، سیگاری غیر روزانه و افراد غیر سیگاری با بررسی نقش حافظه فعال در دانشجویان شهرستان کاشان در سال 1396مجری81396/03/151396/11/30

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1Comparison of behavioral activation subscales of Gray’s original reinforcement sensitivity theory in opioid and methamphetamine dependent patientsISCJournal of Fundamentals of Mental Health1396
2مقایسه نشانه های اضطراب و افسردگی در بین افراد سیگاری با الگوی روزانه و افراد سیگاری با الگوی غیرروزانه در مردان شهر کاشان طی سال 1395CINAHLfeyz1396
3The effects of combined sertraline and aspirin therapy on depression severity among patients with major depressive disorder: A randomized clinical trialPUBMEDElectron Physician1396
4The Effects of Acceptance and Commitment Therapy on Man Smokers’ Comorbid Depression and Anxiety Symptoms and Smoking Cessation: A Randomized Controlled TrialPUBMEDADDICTION AND HEALTH1396
5ٍEffect of acceptance and commitment therapy on body image flexibility and body awareness in patients with psychosomatic disorders: a randomized clinical trialpubmed*ٍ Electronic Physician1397

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: GENDER DIFFERENCES IN SUBSTANCE USE PATTERNS AND DISORDERS AMONG AN IRANIAN PATIENT SAMPLE RECEIVING METHADONE MAINTENANCE TREATMENTیازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادمرکز همایش های بین المللی رازیپوستر1396/06/22
2congress article: THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE SURVEY OF URINARY THALLIUM IN THE PATIENTS POISONED WITH OPIOID-LIKE COMPOUNDSیازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادمرکز همایش های بین المللی رازیپوستر1396/06/22
3congress article: EXAMINING OF THALLIUM IN CIGARETTE SMOKERSیازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادمرکز همایش های بین المللی رازیپوستر1396/06/22
4congress article: ASSESMENT THE EFFECT OF VITAMIN D SUPPLEMENTATION ON CLINICAL AND METABOLIC RESPONSE IN METHADONE MAINTENANCE TREATMENTیازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادمرکز همایش های بین المللی رازیسخنرانی1396/06/22
5congress article: COMPARISON ANXIETY AND DEPRESSION SYMPTOM’S BETWEEN MALE DAILY SMOKERS AND NONDAILY SMOKERS RESIDENT IN KASHANیازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادمرکز همایش های بین المللی رازیپوستر1396/06/22

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر وسوسه مصرف، ترک سیگار، نشانه های افسردگی، اضطراب و تصمیم گیری پرخطر در افراد سیگاری1397کارشناسی ارشد 1395/08/161397/04/24