غلامرضا  قوی پنجه

 فعالیت های پژوهشی

 

غلامرضا قوی پنجه

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 3785
نام و نام خانوادگی (فارسی) : غلامرضا قوی پنجه رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : gholamreza ghavipanjeh دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : فیزیولوژی آدرس محل کار : مرکز تحقیقات فیزیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1اثر عصاره آبی ـ الکلی بابونه (Matricaria chamomilla) برتشنجات ناشی از مدل کیندلینگ و انفوزیون پنتیلن تترازول و پارامترهای بیوشیمیایی درموش سوری نرمجری571396/03/151400/12/11
2' بررسی اثر سربرولیزین بر میزان ضایعه انفار کتوس میوکارد، تروپونینI و فاکتورهای التهابی IL6 وTNF-a در موش های صحرایی نرمجری341396/07/011399/05/12
3بررسی اثر سربرولیزین بر وسعت ضایعه و ظرفیت آنتی اکسیدانی در انفارکتوس قلبی القاء شده توسط ایزوپروترنول در موش های صحرایی نرمجری401397/05/151400/09/01
4بررسی اثر ویتامین D بر روی کاهش تمایل به مورفین و بیان ژن D2 دوپامین در ناحیه هیپوکمپ در مدل ترجیح مکانی شرطی شده در موش صحرائی نرمجری491397/11/151401/12/07
5بررسی اثر اسید آمینه ال-لیزین و آب¬گرم¬درمانی بر فاکتورهای بیوشیمیایی، غلظت پروتئین شوک حرارتی و بیان ژن¬های TGFβ ، VEGF،RAGE در نفروپاتی دیابتی القا شده در موش¬های صحراییمجری411398/02/151401/07/04
6اثر تجویز پروبیوتیک بر روی شدت وابستگی به مورفین و سنجش مارکرهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مغز موش صحرایی در مدل ترجیح مکانی شرطی شدهمجری121398/08/011399/08/01
7اثر تک دوز و پیش درمان سربرولیزین بر آستانه تشنجات کلونیک و تونیک ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری: نقش نیتریک اکسایدمجری121398/11/011399/11/01
8اثر سربرولایزین و رزوراترول بر روی استرس اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از پرتودرمانی ناحیه مغز موش صحراییمجری121399/06/151400/06/14
9بررسی تاثیر هیدروژن سولفید (H2S) بر پارامترهای استرس اکسیداتیو و بیان ژن‌های اوروتنسین 2 و رسپتور اوروتنسین 2 در بافت کبد و قلب رت های دیابتی نوع 2 القاء شده با رژیم غذایی پرچرب و استرپتوزوسینمجری141399/03/151400/05/07
10بررسی اثر سلول های بنیادی مشتق از جفت ، پلاسمای غنی از پلاکت و اثر ترکیبی آنها بر ساختمان تخمدان و پارامترهای بیوشیمیایی در مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک( PCOs)مجری8
11اثر داروی اولانزاپین بر بیان گیرنده D2 دوپامین در ناحیه هیپوکامپ بر فازهای اکتساب، بیان و انقراض در مدل ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین در موش صحراییمجری241401/07/011403/07/01
12بررسی تاثیر ویتامینD در مسیر دوپامینرژیک بر ترجیح مکان شرطی ناشی از الکل در موش بزرگ ازمایشگاهی   مجری121402/02/011403/02/01
13بررسی اثر دومپریدون بر مدل ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مورفین و میزان بیان پروتئین گیرنده D2 دوپامین در ناحیه هیپوکامپ موش صحراییهمکار241402/06/151404/06/15
14بررسی اثرپیش درمان عصاره گیاهی کنگر فرنگی((L scolymus Cynara) و نانوذرات حاوی عصاره بر میزان ضایعه و پارامتر های بیو شیمیایی در مدل ضایعه قلبی القاء شده توسط ایزوپروترنول در موش صحرایی نرمجری241402/05/011404/05/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه آلمانی (.Matricaria recutita L) بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول و ارتباط آن با نیتریک اکساید در موش کوچک آزمایشگاهیCINAHLفیض1397
2Cardioprotective effects of cerebrolysin on the lesion severity and inflammatory factors in a rat model of isoproterenol-induced myocardial injuryISI و PUBMEDPHARMACOLOGICAL REPORTS1398
3Ameliorative Effects of Cerebrolysin against Isoproterenol-Induced Myocardial Injury in Male RatsISI و PUBMEDLife Sciences1398
4Effects of hydroalcoholic extract of Matricaria recutita L. on lipid peroxidation and nitric oxide in pentylenetetrazole-kindled miceScopus*Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences1372
5Effects of Hydroalcoholic Extract of Matricaria Recutita L. on Lipid Peroxidation and Nitric Oxide in Pentylenetetrazole-kindled MiceScopus*Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences
6L-Lysine Ameliorates Diabetic Nephropathy in Rats with Streptozotocin-Induced Diabetes MellitusPUBMED,Scopus,ISI*BioMed Research International
7The effect of vitamin D on morphine preference in rats: Possible biochemical and DRD2–GDNF signalingPUBMED,Scopus,ISI*Brain and Behavior
8Effect of risperidone on morphine-induced conditioned place preference and dopamine receptor D2 gene expression in male rat hippocampusPUBMED,Scopus,ISI*Brain and Behavior
9بررسی اثر ریسپریدون بر القاء وابستگی روانی و تعداد نرون های هیپوکامپ در موش های صحرایی نرISCفصلنامه زیست شناسی جانوری

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1Article of congress: Effects of the peripheral electrical stimulation and lesioning of dorsal raphe nucleus on morphine-induced conditioned place preference in male rats چابهارپوستر1396/11/26
2Article of congress: Cerebrolysin Ameliorates Isoproterenol-Induced Myocardial Injury in Male Ratsکنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیدانشگاه علوم پزشکی شاهدپوستر1398/08/08
3Article of congress: Effect of vitamin D on severity of morphine dependence in the conditioned place preference model in ratسیزدهمین کنگره بین المللی اعتیادتهرانسخنرانی1398/05/30
4Article of congress: Effect of hydro-alcoholic extract of Matricaria recutita L. on pentylenetetrazole-induced kindling and some biochemical parameters in male mice تهرانپوستر1400/12/04
5article of congress: The Effect of Placenta-derived Mesenchymal Stem Cells on Folliculogenesis and Ovarian Histomorphology in Letrozole- induced Polycystic Ovary24th Hybrid Congress on Reproductive Biomedicineتهرانپوستر1402/06/09

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1اثر عصاره آبی ـ الکلی بابونه (Matricaria chamomilla) برتشنجات ناشی از مدل کیندلینگ و انفوزیون پنتیلن تترازول و پارامترهای بیوشیمیایی درموش سوری نر1397کارشناسی ارشد 1396/06/061397/06/06
2بررسی اثر اسید آمینه ال-لیزین و آب گرم درمانی بر فاکتورهای بیوشیمیایی، غلظت پروتئین شوک حرارتی و بیان ژن¬های TGFβ ، VEGF،RAGE در نفروپاتی دیابتی القا شده در موش های صحرایی.1400کارشناسی ارشد 1397/10/231400/07/04