محمدجواد  آزادچهر

 فعالیت های پژوهشی

 

محمدجواد آزادچهر

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 4543
نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمدجواد آزادچهر رسته پژوهشگر : کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : mohammadjavad azadchehr دانشکده/محل خدمت : مرکز تحقیقات تروما
رشته تخصصی : آمار زیستی و بهداشتی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1آنالیز مولکولی جدایه های استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین با تایپ SCCmec III جدا شده از عفونت زخم بیماران مبتلا به پمفیگوس با روش dru typingهمکار501397/10/151401/12/10
2بررسی الگوی (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus) ERIC، فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی و شاخص های بیماری زایی جدایه های انتروکوکوس فکالیس به دست آمده از نمونه های بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1397همکار451398/05/151402/02/13
3بررسی وضعیت فرهنگی و سیاسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397همکار71398/05/151398/12/15
4بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر درماندگی اخلاقی پرستاران شاغل در بخش¬های مراقبت ویژه در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1397همکار151397/12/151399/03/21
5اجرای برنامه منتورینگ و ارزیابی تاثیر آن بر انگیزه ، پیشرفت تحصیلی و عملکرد پژوهشی دانشجویان کارشناسی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال اول سال تحصیلی97-98همکار391398/03/011401/06/12
6بررسی وضعیت بهداشت مساجد و نمازخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشانهمکار221398/01/011399/10/29
7بررسی وضعیت گرایش به نماز جماعت در دانش¬آموزان شهرستان کاشان در سال 1397همکار221398/01/011399/10/27
8بررسی رابطه سلامت معنوی و سلامت روان با گرایش به مواد مخدر در جمعیت دانشجویان شهر کاشانهمکار481398/04/011402/03/23
9بررسی تاثیر پروبیوتیک در بهبود درمان واژینیت باکتریال و حفظ فلور باکتریال واژن در بیماران تحت درمان با مترونیدازول خوراکیمجری241401/06/151403/06/15
10بررسی میزان عوامل التهابی قبل و بعد از عمل جراحی و نقش آن در پیشگویی عفونت در بیماران دچار شکستگی استخوانی ماژور بدنبال تروما در بیمارستان بهشتی کاشان طی سالهای 1399-1400مجری121400/01/151401/01/15
11بررسی تاثیر داروی سفتریاکسون بر انزیم های کبدی در کودکانمجری6
12بررسی وضعیت سلامت روان و رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشانهمکار12
13مقایسه اثر دگزامتازون و اندانسترون بر تهوع – استفراغ (PONV) و دلیریوم در کودکان تحت آندوسکوپی فوقانیمجری4
14بررسی ویژگی های جمعیت شناختی،یافته های بالینی و پیامد کودکان مبتلا به تب مدیترانه ای فامیلیال در بیماران کاشان و تبریزمجری81400/11/011401/07/01
15بررسی ارتباط بین CD133 در سرطان کولون به روش ایمونوهیستوشیمی با فاکتورهای پروگنوستیک و میزان بقای بیماران در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سالهای 88 تا 98مجری8
16بررسی بیومتری کورپوس کالوزوم درکودکان با MRIمغزی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1399-1401همکار121401/06/011402/06/01
17بررسی اثر سیلدنافیل واژینال بر ضخامت اندومتر و میزان حاملگی در زنان نابارور کاندید IUIهمکار81400/03/151400/12/03
18بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به کینولون‌ها در گونه‌های شیگلا جداشده از کشت مدفوع کودکان در بیمارستان‌های آموزشی در شهر مشهد در سال 99همکار161399/12/151401/04/15
19بررسی تاثیر وزن گذاری و شروع حرکات زودهنگام بر پیامد درمان بیماران بعد از ثابت کردن داخلی شکستگی های ناپایدار مچ پاهمکار24
20تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر تنظیم هیجانی، انعطاف پذیری روانشناختی، تحریک پذیری و بی حسی هیجانی در فرزندان افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه جنگ.همکار91400/10/011401/06/30
21بررسی ارتباط بین ویژگی های بالینی بیماران کرونا ویروسی با انتی بادی IgM‐IgG و نتایج آزمایشگاهی هماتولوژیک و بیوشیمیاییهمکار251399/11/151401/12/08
22بررسی ارتباط یافته های CT اسکن قفسه سینه با مورتالیتی بیماران مبتلا به COVID-19همکار6 1401/12/08
23بررسی نقش پیش بینی کنندگی CT اسکن در طول مدت بستری در ICU در بیماران مبتلا به COVID-19همکار281399/08/011401/12/08
24ارزیابی اثر مکمل اسپرولینا بر پروفایل متابولیک و علایم بالینی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیکهمکار12
25بررسی ارتباط سیستم نمره دهی گرافی ساده قفسه سینه با وضعیت بالینی بیماران COVID-19مجری41400/06/151400/10/15
26تعیین فراوانی تستهای آزمایشگاهی مقتضی و غیرمقتضی در بخش اورژانس جراحی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1400مجری6
27بررسی ارتباط CT اسکن قفسه ی سینه با سیستم نمره دهی بالینی-آزمایشگاهی CURB-65 در بیماران COVID19همکار251399/11/011401/12/14
28بررسی اثر فیبرین غنی از پلاکت بر عوارض پس از جراحی دندان عقل نهفته فک پایین در بالغین شهر کاشانمجری181399/12/011401/05/22
29ارزش تشخیصی C-Reactive Protein ادرار، میانگین حجم پلاکت و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در سپسیس نوزادانمجری131401/04/011402/05/09
30بررسی فراوانی و تنوع اعمال جراحی اورژانسی و پیامد بیماران در طی بحران پاندمی COVID-19در کاشان در سال 1399مجری131400/08/191401/09/14
31بررسی تاثیر فیناستراید بر القای تخمک گذاری در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) مقاوم به گنادوتروپینمجری12
32بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی دانش ارگونومی کار با کامیپوترهمکار11
33بررسی وضعیت مصرف مواد مخدر و سیگار در افراد مبتلا به بیماری کووید 19 و غیر کرونایی در شهرستان کاشانهمکار191399/12/011401/06/30
34بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت های باکتریال هم زمان در مبتلایان به کوید 19 بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1399همکار12
35بررسی سطح ایمونوگلوبین های سرم در کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک در فاز بهبودی و ارتباط آن با نوع بیماریمجری121401/05/151402/05/15
36بررسی ارتباط سطح IGg4 سرم با پیامد بیماری در کودکان مبتلا به سندرم نفروتیکمجری121402/06/151403/06/15
37ارزیابی اثربخشی و عوارض واکسن های کووید استفاده شده در دانشگاه علوم پزشکی کاشانمجری91400/09/011401/06/01
38بررسی ارتباط سطح گابا با اختلال در تصمیم گیری ریسکی و عملکرد اجرایی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس نوع عود کننده - بهبودیابنده در مقایسه با افراد سالمهمکار5
39تاثیر متوتروکسات در درمان بیماران مبتلا به روماتیسم پالیندرومیکمجری121400/09/011401/09/01
40بررسی تاثیر ویتامین D بر پیش آگهی کوتاه مدت سکته مغزی ایسکمیک حادمجری121401/06/011402/06/01
41بررسی تاثیر پلاسمای غنی از پلاکت بر پیامد سیکل IVF در بیماران پاسخ دهنده ضعیف: یک مطالعه قبل و بعدهمکار9
42بررسی توزیع فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بینی پرسنل و بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1402مجری121402/06/151403/06/15
43بررسی تاثیر تکنیک آزادسازی هیجانی بر کیفیت خواب بهبود یافتگان کووید-19همکار121402/05/151403/05/15
44بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی عصب مدین در شدت بیماری سندرم تونل کارپال نسبت به نوار عصب عضلههمکار9
45بررسی ارتباط نسبت تقویت کنتراست در آئورت صعودی به تنه اصلی پولمونر با پیامد کوتاه ­مدت بیماران مبتلا به آمبولی حاد ریویهمکار21401/08/211401/11/05
46بررسی اثر افزودنی لاکتوفم در موفقیت سیکل IUI در زنان نابارورمجری12
47مقایسه سطح سرمی اینترلوکین 33 در کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک و ارتباط آن با شدت بیماری, آلرژن‌های دخیل و سطح IgEمجری16
48تعیین میزان تطابق فرم رضایت آگاهانه کارآزمایی های بالینی با راهنمای اخلاقی استاندارد کشوری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1393 تا سال 1400مجری121402/04/151403/04/15
49بررسی سطح سرمی ویتامین D در افراد مبتلا به روماتیسم پالیندرومیک در مقایسه با گروه کنترل و ارتباط آن با تابلوی بالینی و پیش آگهی بیماریمجری8
50تأثیر ارائه مبحث «اصول کار تیمی» در درس آداب 2 پزشکی بر نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به کار تیمیهمکار6
51بررسی ارتباط فشار خون non-dipper با میزان البومینوری و عوارض کاردیووسکولارمجری3
52بررسی تاثیر ساکارومایسز بولاردی به عنوان درمان کمکی در ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوریمجری121401/11/151402/11/15
53اندازه گیری و تعیین ارتباط سطح سرمی Visfatin و Vaspin با شدت بیماری در بیماران مبتلا به کووید-19 بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشانهمکار241402/04/011404/04/01
54بررسی علائم بالینی و شاخص های هماتولوژیک نوزادان مبتلا به کووید-19 بستری در بخش نوزادان بیمارستان بهشتی کاشان از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰مجری3
55مقایسه سطح استرس بین پدر و مادر نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1402مجری6
56بررسی فراوانی عوامل باکتریایی جدا شده از لوله تراشه و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیماران اینتوبه شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در طی پنج سال (1397-1401)مجری12
57بررسی شیوع سپسیس با کشت مثبت در نوزادان و عوامل باکتریایی و حساسیت آنتی‌بیوتیکی آنها بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 1396-1401مجری3
58*********بررسی شیوع پلی نوروپاتی در بیماران دیابتی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1401 از طریق دو روش خود اظهاری و معاینه فیزیکی میشیگانمجری12 1402/06/19
59بررسی فراوانی سویه های توکسوژنیک و وجود ژن etbf در باکتروئیدس فراژیلیس در میان بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1402همکار121402/05/151403/05/15
60بررسی فراوانی ژن های مقاومت دارویی cfiA، ermF و nim در سویه های باکتروئیدس فراژیلیس جدا شده از مدفوع افراد دارای بیماری التهابی روده مراجعه کننده به مراکز درمانی کاشان در سال 1403-1402مجری24

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1شناسایی برخی عوامل موثر بر بقاء سالمندان مقیم سرای سالمند با استفاده از الگوی مفصل مخاطرات رقابتی: رویکرد بیزیISCمجله مدیریت ارتقای سلامت-فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن علمی پرستاری ایران-دوره سوم-شماره 4 (پیاپی 12 ) - پاییز 1393 1393
2بررسی عوامل تسهیل کننده و ممانعت کننده از شرکت دانشجویان در نماز جماعت در دانشجویان دانشگاههای سطح شهر کاشان در سال 1397Index Copernicusفیض1398
3اثربخشی برنامه توانمندسازی بر درماندگی اخالقی پرستاران در بخش های مراقبت ویژهISCنشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری1399
4Implementation of an algorithm for chest imaging in blunt trauma decreases use of CT-scan: Resource management in a middle-income countryPUBMED,Scopus,ISI*Injury1399
5بررسی ارتباط خودکنترلی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارآموز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCآموزش و اخلاق در پرستاری1399
6ارزیابی محیط بالینی از دیدگاه فراگیران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اساس مدل DREEM در سال 1397ISCافق توسعه آموزش علوم پزشکی1399
7بررسی ارتباط هوش معنوی با عملکرد تحصیلی کارآموزان پزشکی بیمارستان شهید بهشتی کاشانISCافق توسعه آموزش علوم پزشکی1399
8Therapeutic role of curcumin and its novel formulations in gynecological cancersScopus, PubmedJournal of Ovarian Research
9inpresss: Acute inflammatory response and Alvarado scoring systems in the diagnosis of acute appendicitis: which one is more accurate?ایندکس نشدهChirurgia
10پیش آگهی درازمدت بیماری آرتریت روماتوئید: یک مطالعه کوهورت گذشته نگر چند مرکزیCINAHLفیض
11وضعیت بهداشت مسجد و نمازخانههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397CINAHLفیض
12Correlation Between the E-learning Attitude and Academic Achievement of Medical Students in Clinical LevelsISCEducational Research in Medical Sciences
13Genetic Diversity, Antimicrobial Resistance, and Virulence Factors of Enterococcus faecalis Isolates Obtained from Stool Samples of Hospitalized PatientsPUBMED,Scopus,ISI*Jundishapur Journal Of Microbiology
14بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان تحریک پذیری و بی حسی هیجانی در فرزندان افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحة جنگScopusطب نظامی
15Antimicrobial Activity of Children's Toothpaste on the Bacteria Causing Dental CariesScopus*Iranian Journal of Medical Microbiology
16Correlation Between Self-esteem and Academic Self-concept in Medical StudentsISCEducational Research in Medical Sciences
17Evaluation of Clinical Manifestations, Laboratory Findings and Outcome of Children with Covid-19*ISIInternational Journal of Pediatrics
18منتورهای استعداد درخشان جهت ارتقای انگیزه، پیشرفت تحصیلی و عملکرد پژوهشی دانشجویان کارشناسی پرستاریScopusStrides in Development of Medical Education
19درمان و ارزیابی حساسیت دارویی نسبت به فلوکونازول در زنان مبتلا به ولوواژینیت کاندیداییESCI/SCOPUSپیاورد سلامت
20بررسی عوامل التهابی قبل و بعد از عمل جراحی ارتوپدی در بیماران با شکستگی بدنبال تروماESCI.ISIArchives of Trauma Research
21The correlation between IgM and IgG antibodies with blood profile in patients infected with severe acute respiratory syndrome coronavirusPUBMED,Scopus*Clinical and Molecular Allergy
22The Correlation Between IgM and IgG Antibodies With Blood Profile In Patients Infected With COVID 19PUBMED,Scopus,ISIClinical and Molecular Allergy
23In Press: Evaluating Musculoskeletal Disorders and Ergonomic Risk Factors among Office Workers of Kashan University of Medical Sciences in IranScopus*Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies
24Talented and gifted mentors for promotion of motivation, education and research performance of nursing studentsScopus*Strides in Development of Medical Education
25مقایسه شدت و خطر ابتلا به COVID-19 در بیماران مبتلا به بیماریهای بافت همبند التهابی و غیرالتهابی: یک مطالعه چندمرکزیCINAHLفیض
26پیش آگهی درازمدت بیماری آرتریت روماتوئید: یک مطالعه کوهورت گذشته نگر چندمرکزیISCدو ماهنامه علمی - پژوهشی فیض
27Serum and Urine C - Reactive Protein, Mean Platelet Volume and Neutrophil/ Lymphocyte Ratio as Diagnostic Values in Neonatal SepsisESCI.ISIInternational Journal of Pediatrics
28Examining the Quality of Life in 6 to 12-Year-Old Children with Overweight and Obesity Compared To Children with Normal WeightESCI.ISI*International Journal of Pediatrics
29بررسی مشکلات پرستاران مراقبتکننده از مبتلایان به کروناویروس بستری در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1400علمی - پژوهشیFeyz Journal
30فراوانی ریفلاکس فیزیولوژیک و پاتولوژیک معده به مری در نوزادان تازه متولدشده در شهرستان کاشانCINAHLفیض

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله :وضعیت بهداشت مساجد و نمازخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397اولین کنگره ملی نماز با رویکرد پژوهش های میدانیدانشگاه علوم پزشکی کاشانسخنرانی1398/02/09
2خلاصه مقاله کنگره بررسی میزان رعایت اخلاق حرفه ای در پرستاران از دیدگاه بیماران بیمارستان شهید بهشتی کاشانهفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایرانساریپوستر1398/11/16
3خلاصه مقاله همایش: طراحی، اجرا و ارزشیابی درس اصول طب فیزیکی و توانبخشی به روش آموزش مجازی جهت دانشجویان پزشکی در نیمسال اول 1400-1399 در دانشگاه علوم پزشکی کاشان؛ تنها دانشگاه در ایرانبیست و سومین همایش کشوری آموزش پزشکیمرکز همایش‌های بین المللی رازی تهرانپوستر1401/02/28
4خلاصه مقاله کنگره: بررسی اپیدمیولوژی، یافته‌های کلینیکی و پاراکلینیکی و پیامد نهایی کوید19 در بیماران سکته قلبی بستری در بیمارستان بهشتی کاشان سال 1398-1400سی وسومین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهران-مرکز همایشهای رازیسخنرانی1402/03/23
5خلاصه مقاله کنگره: بررسی یافته های بالینی و پاراکلینیک و پیامد نهایی کوید 19 در سالمندان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1400سی وسومین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهران-مرکز همایشهای رازیپوستر1402/03/23

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی ارتباط جو روانی-اجتماعی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه کارآموزان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان درنیمه دوم سال 13971398پزشکی عمومی1397/10/221398/02/24
2ارزیابی وضعیت راند بالینی از دیدگاه پزشکان ،دستیاران ،کارورزان و کارآموزان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 13981398پزشکی عمومی1397/10/101398/03/12
3بررسی ارتباط عزت نفس با خودپنداره تحصیلی دستیاران و کارورزان وکارآموزان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در نیمه دوم سال تحصیلی1397- 13981398پزشکی عمومی1397/10/101398/03/13
4بررسی اثر مکمل ملاتونین بر درجه ی تومور، سطوح سرمی و میزان بیان ژن بیومارکرهای التهابی و استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به سرطان پستان1400پزشکی تخصصی1398/07/101400/09/27
5بررسی عوامل مؤثردررضایتمندی بیماران ازپزشکان بیمارستان بهشتی کاشان سال 981398پزشکی عمومی1397/10/101398/05/30
6بررسی میزان رعایت اخلاق حرفه ای در پرستاران از دیدگاه بیماران بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 981398پزشکی عمومی 1398/05/30
7بررسی اثر داروی سفتریاکسون بر انزیم های کبدی در کودکان1399پزشکی تخصصی1398/06/271399/09/24
8بررسی میزان رضایتمندی دستیاران بیمارستان شهیدبهشتی کاشان از نحوه ارزیابی به روش مشاهده مستقیم مهارت های بالینی(داپس)در نیمه اول سال 13971398پزشکی عمومی1397/10/101398/07/02
9بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش دستیاری در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13981399پزشکی عمومی1398/06/301399/02/01
10بررسی اپیدمیولوژی تب و نوتروپنی در بیماران مبتلا به بدخیمی خون بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 971399دکترای حرفه ای1398/06/301399/02/01
11بررسی ارتباط هوش معنوی باعملکردتحصیلی کارآموزان بیمارستان شهید بهشتی کاشان درسال 13981398پزشکی عمومی1397/10/101398/08/19
12بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای ایجاد کننده عفونت های ادراری عارضه دار در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 981399دکترای حرفه ای1398/09/131399/07/23
13بررسی ارتباط خودکنترلی باعملکردتحصیلی کارآموزان بیمارستان شهید بهشتی کاشان درسال 13981398پزشکی عمومی1397/10/101398/08/19
14بررسی ارتباط حرفه ای دستیاران و پرستاران از دیدگاه هر دو گروه در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13981398پزشکی عمومی1397/10/101398/10/07
15بررسی تأثیر برنامه توانمندسازی بر درماندگی اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1397 کارشناسی ارشد 1398/09/19
16بررسی عوامل تاخیر زمان Door-To-Balloon در بیماران سکته حاد قلبی تحت PCI اولیه در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 1395 تا 13971399پزشکی عمومی1398/06/171399/02/23
17بررسی مشخصات بالینی و پاراکلینیکی بیماران تامپوناد قلبی تحت عمل جراحی پریکاردیال ویندو مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در بازه زمانی 1389 تا 13981400دکترای حرفه ای1398/09/271400/07/10
18ارزیابی مستند سازی پرونده های پزشکی توسط پزشکان،دستیاران و کارورز ان گروههای آموزشی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سالهای 1397- 13981400دکترای حرفه ای 1400/06/27
19بررسی نگرش کودکان 6 تا 12 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کاشان در سال 1399-1398 درمورد جنسیت و پوشش دندانپزشک دندانپزشکی عمومی
20مقایسه اثر دگزامتازون و اندانسترون بر تهوع – استفراغ (PONV) و دلیریوم در کودکان تحت آندوسکوپی فوقانی1400تخصص1398/10/251400/03/24
21بررسی وضعیت ایمنی علیه هپاتیت B در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 98-971399دکترای حرفه ای1399/01/071399/07/30
22بررسی مقایسه ای ویژگی های جمعیت شناختی، یافته های بالینی و پیامد کودکان مبتلا به تب مدیترانه ای فامیلیال در قوم ترک و فارس1401پزشکی عمومی1398/10/111401/05/10
23بررسی عوامل مرتبط با همبستگی قد نهایی پیش بینی شده بر اساس سن استخوانی با قد نهایی مورد انتظار از قد والدین در کودکان سالم مراجعه کننده به درمانگاه غدد اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال های 1390-13981399پزشکی عمومی1399/06/121399/07/30
24بررسی وضعیت سلامت روان و رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان1402دکترای حرفه ای1399/07/231402/04/26
25بررسی یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی کودکان با تشخیص آپاندیسیت حاد مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی بازه زمانی 97-13981400دکترای حرفه ای1399/03/211400/08/04
26بررسی آلرژن های غذایی شایع با استفاده از تست پوستی پریک درشیرخواران مبتلا به درماتیت آتوپیک در کاشان از 1384 تا 14001401دکترای حرفه ای1400/03/121401/06/27
27بررسی تظاهرات بالینی, یافته های آزمایشگاهی و پیامد نهایی سپسیس در بیماران دیابتی و غیر دیابتی بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 981400پزشکی عمومی1400/01/181400/08/03
28بررسی یافته های آزمایشگاهی و پاراکلینیک در اطفال 1 تا 15 سال مبتلا به سنگ کلیه و مجاری ادراری بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 89 تا 981399دکترای حرفه ای1399/06/051399/09/16
29بررسی همبستگی سطح گنادوتروپین ها و استرادیول 12 ساعت بعد از تزریق GnRH آگونیست با شاخص های بالینی و رادیولوژیک سرکوب کافی بلوغ در دختران متلا به بلوغ زودرس مرکزی1401دکترای حرفه ای1400/02/291401/02/10
30بررسی اپیدمیولوژی،یافته های بالینی وپاراکلینیک بیماران با تشخیص قطعی آنفلونزا بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 981399پزشکی عمومی1399/03/211399/06/31
31بررسی اپیدمیولوژیک یافته های بالینی وپاراکلینیک و نحوه درمان بیماران مبتلا به بروسلوز بستری در بیمارستان بهشتی کاشان طی سالهای 90 تا 981399پزشکی عمومی1399/03/131399/08/26
32بررسی میزان آگاهانه بودن رضایت کسب شده از بیماران بستری و اورژانسی تحت عمل جراحی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 13991399پزشکی عمومی1399/07/231399/11/06
33بررسی میزان بروز خشونت محل کار نسبت به پزشکان دانشگاه علوم پزشکی کاشان وعوامل مرتبط از دیدگاه آنان در سال 13991399دکترای حرفه ای1399/08/211399/11/08
34بررسی موارد فلگمون در آپاندیسیت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهیدبهشتی کاشان از سال 1393 تا 13981399پزشکی عمومی1399/06/261399/09/25
35مقایسه ی اثر درمان ترکیبی دس لوراتادین و مونته لوکاست با درمان تک دارویی دس لوراتادین بر علائم بالینی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک پایدار1399پزشکی عمومی1399/04/181399/07/20
36بررسی الگوی مصرف آسپیرین به عنوان پیش گیری اولیه در بیماران بستری شده با سندروم حاد کرونری( ACS)در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از مهر تا اسفند 981399پزشکی عمومی1399/03/211399/04/11
37بررسی اختلالات ادراری در کودکان 15-5 سال با یبوست عملکردی مراجعه کننده به کلینیک اطفال بیمارستان شهید بهشتی کاشان درسال1400-13991400پزشکی عمومی1399/10/101400/09/29
38بررسی فراوانی ابتلا به COVID 19 در پرسنل بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 99-981400دکترای حرفه ای1400/02/081400/06/31
39بررسی فراوانی موارد خشونت محل کار نسبت به دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 13991399پزشکی عمومی1399/05/291399/07/12
40بررسی میزان بروز خشونت محل کار نسبت به کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان وعوامل مرتبط از دیدگاه آنان در سال 13991399دکترای حرفه ای1399/06/121399/10/10
41بررسی یافته های تصویربرداری ونتایج درمان جراحی پارشیال سیستکتومی و امنتوپلاستی در درمان بیماری هیداتید کبد بین سال‌های 1391-98 مطالعه مشاهده ای گذشته نگر1399پزشکی عمومی1399/04/181399/12/18
42تعیین فراوانی کوتاهی قد نهایی پیش بینی شده درپسران با قد طبیعی مراجعه کننده به درمانگاه غدد اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشان1399پزشکی عمومی1399/05/291399/09/29
43بررسی اثر خمیر دندان های کودکان بر باکتری های عامل پوسیدگی دندان دندانپزشکی عمومی
44بررسی فراوانی مقاومت به ونکومایسین در انتروکوک های جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1398-13961399دکترای حرفه ای1399/06/051399/07/22
45طراحی، اجرا و ارزشیابی درس اصول طب فیزیکی و توانبخشی به روش آموزش مجازی جهت دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درنیمسال اول 1400-13991400پزشکی عمومی1399/08/121400/09/17
46بررسی سه معیار زیبایی لبخند (رنگ دندان، امبراژور و تکسچر دندانی) از دید دانشجویان علوم پایه و بالینی دانشکده دندانپزشکی کاشان در سال 1399-1400 دندانپزشکی عمومی
47بررسی اثر درمان مکمل با سیلدنافیل واژینال بر ضخامت اندومتر و میزان باروری در زنان نابارور کاندید IUI1400دکترای تخصصی1399/02/311400/07/19
48بررسی ارتباط یافته های CT اسکن قفسه ی سینه با مورتالیتی بیماران مبتلا به COVID-191399دکترای حرفه ای1399/06/051399/10/13
49بررسی نقش پیش بینی کنندگی CT اسکن در طول مدت بستری در ICU در بیماران مبتلا به COVID-191399دکترای حرفه ای1399/05/291399/08/11
50بررسی میزان اضطراب و علل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به مطب های دندانپزشکی عمومی شهر کاشان در سال 1399 دندانپزشکی عمومی
51بررسی تاثیر دوره آموزش مجازی توانبخشی ریوی مبتلایان به COVID-19 بر دانش، نگرش و رضایتمندی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 13991400دکترای حرفه ای1399/09/241400/07/20
52بررسی فراوانی یافته های بالینی و پاراکلینیک و پیامد نهایی در بیماران دیالیزی بستری شده مبتلا به پنومونی کرونا ویروس در کاشان (از اسفندماه 98 تا پایان شهریورماه 99)1399دکترای حرفه ای1399/07/021399/09/30
53بررسی ارتباط سیستم نمره دهی گرافی ساده قفسه سینه با وضعیت بالینی بیماران COVID-191400پزشکی عمومی1399/06/261400/06/22
54بررسی میزان انطباق شدت درگیری تشخیص داده شده به روش سونوگرافی با CT scan در بیماران مشکوک به پنومونی ناشی از COVID-191401تخصص1399/07/231401/02/24
55بررسی میزان رضایتمندی کارورزان پزشکی از کیفیت آموزش بالینی در بخش اورژانس داخلی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان در سال 13981399دکترای حرفه ای1399/08/071399/10/23
56بررسی فراوانی علل زمینه‌ای نارسایی حاد کلیه در کودکان بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 1390_13981399پزشکی عمومی1399/11/081399/12/27
57بررسی تاثیر مکمل پروبیوتیک بر میزان فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیودر بیماران تحت عمل جراحی دندان مولار سوم دندانپزشکی عمومی
58بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در پیش آگهی فلج بلز1400پزشکی عمومی1399/08/211400/02/05
59ارزیابی میزان مهارت های اخلاقی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1399 دکترای حرفه ای
60تعیین فراوانی تستهای آزمایشگاهی مقتضی و غیرمقتضی در بخش اورژانس جراحی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 14001401پزشکی عمومی1400/08/261401/03/11
61شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و ارزیابی میزان رعایت اصول ارگونومی با روش REBA در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1399 دندانپزشکی عمومی
62بررسی انگیزه های ورود به رشته دندان پزشکی در دانشجویان دندانپزشکی کاشان دکترای حرفه ای
63بررسی علل عدم درمان مناسب یبوست عملکردی در کودکان مراجعه کننده به کلینیک های اطفال شهرستان کاشان در سال 14001401دکترای حرفه ای1400/09/031401/08/23
64بررسی میزان آگاهی از علایم بیماری عروق کرونر در رانندگان اتوبوس های بین شهری کاشان در سال ۱۳۹۹1400دکترای حرفه ای1399/11/011400/02/27
65بررسی اختلالات اناتومیکال سیستم ادراری در نوزادان مبتلا به هیدرونفروز پره ناتال1401پزشکی تخصصی1399/10/241401/02/10
66بررسی ارتباط انگیزش تحصیلی کارآموزان پزشکی و جو روانی اجتماعی کلاس درس با کیفیت روش تدریس در بخش پوست دانشگاه علوم پزشکی کاشان1399دکترای حرفه ای1399/09/241399/11/12
67بررسی فراوانی وقوع خونریزی داخل مغزی به دنبال درمان با داروهای ترومبولیتیک داخل وریدی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به استروک ایسکمی حاد1400دکترای حرفه ای1399/08/281400/03/30
68بررسی شیوع خشونت بر علیه پرستاران و عوامل مرتبط با آن در پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی در سال 13991400دکترای حرفه ای1399/09/191400/01/30
69بررسی فراوانی تروپونین افزایش یافته و ارتباط آن با پروگنوز و شدت بیماری کووید-19 در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13991400دکترای حرفه ای1399/09/191400/06/21
70بررسی ارتباط هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی کارورزان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 13991400دکترای حرفه ای1399/11/011400/07/18
71بررسی تظاهرات بالینی، یافته های آزمایشگاهی و پیامد کودکان مبتلا به کووید-19 بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1399-14001401دکترای تخصصی1399/09/191401/08/23
72بررسی فراوانی اختلالات اضطرابی و افسردگی در کودکان زیر 16 سال مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بخش شیمی درمانی بیمارستان شهید بهشتی کاشان1400پزشکی عمومی1399/10/101400/02/20
73بررسی علائم بالینی ،یافته های فیزیکی وپاراکلینیک وپیامد نهایی بیماران با کم کاری تیروئید مبتلا به COVID-19 بستری در بیمارستان بهشتی کاشان سال 98-991400دکترای حرفه ای1399/10/241400/03/08
74شیوع ضایعات مرتبط با دندان های نهفته در تصاویر رادیوگرافی در مراکز رادیولوژی فک و صورت شهر کاشان در سال های 1395-1399 دندانپزشکی عمومی
75بررسی فراوانی انواع گروه‌های خونی ABO در بیماران مبتلا به کووید-19 مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان سالهای 98- 13991401دکترای حرفه ای1399/11/081401/02/31
76بررسی رابطه بکارگیری رویکردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی کارورزان و دستیارارن در بیمارستان بهشتی کاشان سال ۱۳۹۹1399پزشکی عمومی1399/09/241399/11/12
77بررسی یافته های بالینی، پاراکلینیک و نحوه درمان آرتریت عفونی در بیماران بستری در بیمارستان بهشتی کاشان طی سالهای 98-901400پزشکی عمومی1399/12/061400/03/12
78بررسی هم خوانی سن تقویمی و مورفولوژی مهره های گردنی در رادیو گرافی لترال سفالو متری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک خصوصی تصویر برداری فک و صورت کاشان در سالهای 1396 تا 1400 دکترای حرفه ای
79بررسی خصوصیات کلینیکی و دموگرافیک بیماران مبتلا به پیر گوشی مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان متینی کاشان در سال 14001401پزشکی عمومی1399/12/201401/04/18
80بررسی مشخصات دموگرافیک و بالینی بیماران شکستگی هیپ با بستری مجدد در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394 تا 13981401پزشکی عمومی1399/11/081401/03/07
81بررسی شیوع پلی نوروپاتی در بیماران دیابتی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1401 از طریق دو روش خود اظهاری و معاینه فیزیکی میشیگان1402پزشکی عمومی1400/02/221402/04/18
82بررسی ارتباط نگرش یادگیری الکترونیکی با پیشرفت تحصیلی دستیاران و کارورزان وکارآموزان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 13991400پزشکی عمومی1399/12/181400/06/23
83ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت در یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان رشته پزشکی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان درنیمه اول سال تحصیلی 13991400دکترای حرفه ای1399/08/211400/01/31
84بررسی عوامل موثر بر پیش آگهی بیماران بستری در بخش کودکان با تشخیص نارسایی حاد کبد1399تخصص1398/09/271399/09/22
85بررسی ارتباط CT اسکن قفسه‌ی سینه با سیستم نمره‌دهی بالینی-آزمایشگاهی CURB-65 در بیماران COVID-191399پزشکی عمومی1399/08/071399/11/04
86بررسی نتایج تست چالش غذایی باز در کودکان آلرزیک با تست پریک مثبت به شیر ، تخم مرغ یا گندم1400پزشکی عمومی1400/01/181400/06/28
87بررسی مقایسه ای اثر بلوک TAP و انفیلتراسیون موضعی بی حسی بر میزان درد پس از عمل در بیماران کاندید جراحی ترمیم هرنی اینگوئینال یکطرفه1401تخصص1400/05/061401/12/22
88بررسی مقایسه ای یافته های بالینی، آزمایشگاهی و پیامد زنان باردار مبتلا به کووید-19 بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بین موج های اپیدمی1402پزشکی عمومی1399/12/061402/04/03
89بررسی فراوانی عفونت های ادراری و ریسک فاکتورهای آن در کودکان مبتلا به تب و تشنج مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی در بازه زمانی سال 1397 تا 13991400دکترای حرفه ای1400/01/251400/05/17
90مقایسه اثر دگزامتازون و متیل پردنیزولون بر پیامد بیماران مبتلا به کووید-19 بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1399: مطالعه گذشته نگر1400پزشکی عمومی1400/03/261400/09/13
91بررسی میزان مهارت های ارتباط با بیمار در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال تحصیلی 1400-01 دندانپزشکی عمومی
92بررسی اثر داروی اسلتامیویر بر درمان بیماران مبتلا به کوید-19 با درگیری متوسط بستری در بیمارستان شهیدبهشتی کاشان (مطالعه گذشته نگر)1400پزشکی عمومی1399/12/201400/03/19
93بررسی عدالت آموزشی در برخورد اساتید با دستیاران ،کارورزان و کارآموزان دانشگاه علوم پزشکی کاشان و ارتباط آن با فرسودگی تحصیلی این فراگیران در سال 14001400پزشکی عمومی1399/12/181400/04/14
94بررسی عدالت آموزشی و رضایت شغلی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دستیاران وکارورزان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 14001400پزشکی عمومی1399/12/181400/06/16
95بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی و بالینی بیماران سالمند مبتلا به آپاندیسیت حاد مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای1393-13991400پزشکی عمومی1400/07/211400/11/11
96ارزش تشخیصی C-Reactive Protein ادرار، میانگین حجم پلاکت و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در سپسیس نوزادان1401تخصص1399/11/151401/01/22
97ارزیابی ارتباط یادگیری الکترونیکی با رضایت تحصیلی کارآموزان رشته پزشکی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان درنیمه دوم سال تحصیلی 13991400دکترای حرفه ای1400/02/271400/06/07
98بررسی رابطه ابعاد روانی-اجتماعی زیبایی های دندانی با کیفیت زندگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دندانپزشکی عمومی 1402/06/13
99بررسی نتایج کلونوسکوپی موارد FIT مثبت در مراجعین به مراکز تشخیصی -درمانی کاشان از 1397 تا 14001401پزشکی عمومی1400/03/261401/08/16
100مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی در آزمونها در آموزش مجازی با آموزش حضوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 1397-13991400پزشکی عمومی1400/02/271400/09/21
101بررسی رابطه عفونت کووید 19 (PCR مثبت) با فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید1401پزشکی عمومی1400/03/261401/10/05
102بررسی فراوانی کووید-19 در نوزادان متولد شده از مادران کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال‌های 1400-13991402پزشکی عمومی1401/08/111402/02/11
103بررسی فراوانی بهبود متاپلازی روده ای پس از درمان در بیماران مراجعه کننده به مرکز آندوسکوپی بیمارستان شهیدبهشتی کاشان در سال 98 _991401پزشکی عمومی1400/06/031401/01/28
104بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک اسیب های بازو و ساعد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 1396 تا 13991402پزشکی عمومی1401/02/071402/03/24
105بررسی عوامل مرتبط با عفونت محل عمل در جراحی های مغز و اعصاب بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1398-13971400دکترای حرفه ای1400/05/061400/11/16
106مقایسه کمال گرایی، فرسودگی تحصیلی و رضایت از زندگی دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی در شرایط همه گیری کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 14001400دکترای حرفه ای1400/02/081400/06/29
107بررسی شیوع ناراحتی های اسکلتی-عضلانی و میزان رعایت اصول ارگونومی ( از طریق روش ارزیابی سریع تنش اداری (ROSA)) در کارمندان اداری دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 14001400پزشکی عمومی1400/04/231400/11/02
108بررسی ارتباط بین رضایتمندی شغلی و کیفیت زندگی در دستیاران مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان در سال14001401پزشکی عمومی1400/11/061401/06/29
109بررسی ارتباط تفاوت نمره سی تی اسکن با پروگنوز کوتاه مدت بالینی در بیماران مبتلا به پنومونی کووید191400پزشکی عمومی1400/03/121400/09/28
110بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و بالینی کودکان مبتلا به انواژیناسیون مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1390 تا 13991401پزشکی عمومی1400/07/211401/01/23
111بررسی ارتباط بین اشتیاق تحصیلی و میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی کارآموزان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیم سال دوم تحصیلی1401- 14001401دکترای حرفه ای1400/12/161401/06/19
112بررسی دقت اندکس های رادیوگرافیک فرورفتگی سر استخوان فمور در تشخیص دیسپلازی لگن1401پزشکی عمومی1400/10/081401/11/18
113بررسی نگرش و انگیزش فراگیران رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر میزان تقلب در آزمون های دانشگاهی در نیمه دوم سال تحصیلی 1400- 13991400پزشکی عمومی1400/05/241400/09/02
114بررسی شیوع و شدت علایم آسم آلرژیک در کودکان 15-3 سال با تست مثبت PCR کووید-19 بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 14001401پزشکی عمومی1400/07/211401/01/24
115بررسی ارتباط بین CD133 در سرطان کولون به روش ایمونوهیستوشیمی با فاکتورهای پروگنوستیک و میزان بقای بیماران مبتلا در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سالهای 88 تا 981400تخصص1399/01/271400/04/06
116ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد بهداشتی در بیماران مبتلا به پاندمی کووید-19 بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 14001400پزشکی عمومی1400/04/161400/09/20
117بررسی فراوانی علل خونریزی های گوارشی تحتانی تشخیص داده شده در بخش اندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 1400-13991402پزشکی عمومی1400/08/051402/06/04
118بررسی همبستگی خودکارآمدی و تاب آوری تحصیلی با تقلب از دیدگاه فراگیران رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درنیمه دوم سال تحصیلی 1400-13991400پزشکی عمومی1400/05/241400/07/10
119بررسی کیفیت زندگی دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشان در بحران کویید19 در سال 14001401پزشکی عمومی1400/05/201401/02/25
120بررسی ویژگی های جمعیت شناختی، علایم بالینی و نتایج پیگیری طولانی مدت بیماری استیل بزرگسالان در مراجعین به درمانگاه روماتولوژی کاشان1400پزشکی عمومی1400/04/021400/06/30
121بررسی ارتباط بین مصرف شیر مادر و بروز تب و تشنج در کودکان بستری در بیمارستان شهید بهشتی شهرستان کاشان1402دکترای حرفه ای1401/04/081402/04/06
122بررسی تأثیر ورزش ایروبیک بر میزان افسردگی و اضطراب بیماران دوقطبی مزمن1401پزشکی عمومی1400/06/031401/03/10
123بررسی تاثیر ورزش ایروبیک بر علائم مثبت و منفی بیماران اسکیزوفرنی در مرکز نگهداری بیماران روان پرهام کاشان1401پزشکی عمومی1400/06/101401/03/24
124بررسی سرواپیدمیولوژی کروناویروس در افراد مشکوک به کووید 19 مراجعه کننده به آزمایشگاه خصوصی کاشان در نیمه اول سال 991400پزشکی عمومی1400/05/201400/09/15
125بررسی اپیدمیولوژی،یافته های بالینی، پاراکلینیک و پیامد نهایی کووید 19 در بیماران با سابقه سکته قلبی بستری در بیمارستان بهشتی کاشان سال 1398-14001401پزشکی عمومی1401/01/311401/05/22
126ارزیابی ابعاد ریج آلوئولار باقی مانده ی خلف ماگزیلا و طرح درمان در مراجعین درمان ایمپلنت کاشان در سال 1402-1401 با تکنیک توموگرافی کامپیوتری اشعه ی مخروطی(CBCT) دندانپزشکی عمومی 1402/01/20
127بررسی اثر فیبرین غنی از پلاکت بر عوارض پس از جراحی دندان عقل نهفته فک پایین در بالغین شهر کاشان دکترای حرفه ای
128بررسی ارتباط اضطراب امتحان با نوع نگرش و میزان ارتکاب به تقلب در امتحانات از دیدگاه کارورزان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درنیمه اول سال تحصیلی 14001401پزشکی عمومی1400/07/111401/02/17
129بررسی میزان دانش Basic Life Support در معلمان تربیت بدنی مدارس شهرستان کاشان در سال 14011402پزشکی عمومی1400/12/181402/02/09
130مقایسه پیامد COVID-19 در بیماران دیابتی و غیردیابتی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 14001402دکترای حرفه ای1401/04/011402/02/31
131بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از دیدگاه فراگیران رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال دوم 1400-14011401دکترای حرفه ای1400/12/161401/10/17
132بررسی عوامل موثر در بروز خشونت محل کار از دیدگاه کادر درمان مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 14001400دکترای حرفه ای1400/07/071400/07/28
133بررسی فراوانی و پیش آگهی بیماران دارای علائم گوارشی کرونا مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13991400پزشکی عمومی1400/07/071400/12/18
134بررسی یافته های دموگرافیک، بالینی، CT و پیامد بیماران بافت همبند التهابی مبتلا به سوش دلتای COVID-19 از اواخر خرداد لغایت شهریور 1400 و مقایسه آن با گونه قبلی1401دکترای حرفه ای1400/06/101401/01/24
135بررسی مقایسه ای شاخصه های بالینی و پاراکلینیک بیماران بستری مبتلا به COVID-19 بین سویه های مختلف COVID-191402پزشکی عمومی1401/02/071402/06/06
136بررسی فراوانی علل خونریزی در بیماران مراجعه کننده با تست مثبت خون مخفی در مدفوع(FOB) به بخش آندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 1399-13971401پزشکی عمومی1400/09/031401/05/24
137بررسی اپیدمیولوژی و پیامد کووید-19 در بیماران بستری با عدم پاسخ به درمان سرپایی با فاویپیراویر در سال 14001401پزشکی عمومی1401/01/241401/09/27
138بررسی دموگرافیک و کلنیکوپاتولوژیک بیماران با پولیپ کولون تشخیص داده شده در بخش آندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1399-13951401پزشکی عمومی1400/09/031401/05/23
139بررسی سطح ترانس آمیناز های کبدی و آلکالن فسفاتاز در بیماران مبتلا به سلیاک مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان1401پزشکی عمومی1400/12/041401/08/11
140تعیین فراوانی خشونت شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل اتاق عمل و هوشبری مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان در سال 14011401پزشکی عمومی1401/07/271401/12/27
141بررسی سلامت روان مراقبین اصلی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی شهر کاشان سال 14001400پزشکی عمومی1400/09/101400/12/22
142بررسی فراوانی اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان بستری در بخش کودک و نوجوان بیمارستان کارگرنژاد کاشان در سالهای1396-14001401دکترای حرفه ای1400/08/191401/05/25
143بررسی اختلاف طول اندام های تحتانی در مبتلایان به سندرم درد پاتلوفمورال مراجعه کننده به کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 14001401پزشکی عمومی1400/08/051401/05/11
144بررسی کیفیت زندگی بیماران پس از عمل جراحی قلب باز در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1399-14001401پزشکی عمومی1400/08/191401/05/11
145بررسی یافته‌های گازهای خونی شریانی(ABG) بیماران مبتلا به کووید-۱۹ شدید در بیمارستان شهید بهشتی کاشان1401پزشکی عمومی1401/06/021401/12/06
146بررسی سطح قضاوت‌ اخلاقی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال ۱۴۰۱1401پزشکی عمومی1401/01/171401/06/01
147ارزیابی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی نسبت به آموزش مجازی در دوره پاندمی کووید-19 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دندانپزشکی عمومی1402/02/161402/06/19
148بررسی علائم بالینی و یافته های فیزیکی وپاراکلینیک , وپیامد نهایی covid-19 در سالمندان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 14001401دکترای حرفه ای1400/11/201401/06/14
149بررسی مقایسه ای شاخصه های بالینی، آزمایشگاهی و تصویربرداری در زنان باردار و غیر باردار مبتلا به covid-19 همراه با ارزیابی پیامد های مادری، جنینی و نوزادی1402پزشکی عمومی1401/01/241402/06/06
150بررسی عوامل موثر در پیش آگهی واسکولیت های وابسته به ANCA (Antineutrophilic cytoplasmic antibody)1401پزشکی عمومی1400/10/081401/05/31
151بررسی مقایسه ای یافته های بالینی، آزمایشگاهی و پیامد انفارکتوس قلبی حاد همراه با کووید-۱۹ و بدون آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1399-14001402پزشکی عمومی1401/05/121402/07/05
152بررسی عملکرد و کیفیت زندگی بیماران مسن با شکستگی گردن فمور مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان یک سال پس از آسیب در سال های 1399 و 14001402دکترای حرفه ای1400/10/221402/06/26
153بررسی میزان شدت علائم گوارشی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی با اختلالات عملکردی گوارشی مراجعه کننده به بیمارستان کارگرنژاد کاشان سال 1396-14011402پزشکی عمومی1401/08/251402/03/27
154بررسی عملکرد و کیفیت زندگی بیماران مسن با شکستگی اینتر تروکانتریک فمور مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان یک سال پس از آسیب1402دکترای حرفه ای1400/12/041402/06/26
155بررسی خطاهای پزشکی گزارش شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1400 و 14011402پزشکی عمومی1402/01/161402/06/20
156بررسی فراوانی افسردگی در افراد مبتلا به سکته مغزی بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1400-14011401دکترای حرفه ای1401/10/051401/12/24
157بررسی ارتباط بین کیفیت خواب با چاقی و اضافه وزن در کودکان 7 تا 12 ساله مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 14021402دکترای حرفه ای1402/03/171402/06/28
158تعیین میزان تطابق فرم رضایت آگاهانه کارآزمایی های بالینی با راهنمای اخلاقی استاندارد کشوری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1393 تا سال 1400  1402دکترای حرفه ای1401/05/121402/06/29
159بررسی ارتباط سطح سرمی ایمونوگلبولین G ضد کووید19 با یافته هایCT scan قفسه سینه در بیماران بهبود یافته COVID-19 در سطح شهرستان کاشان در سال 13991401پزشکی عمومی1401/02/211401/09/08
160تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی، انعطاف پذیری روانشناختی، تحریک پذیری و بی حسی هیجانی در فرزندان افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه جنگ.1400کارشناسی ارشد 1400/02/211400/12/15
161بررسی فراوانی و تنوع اعمال جراحی اورژانسی و پیامد بیماران در طی بحران پاندمی COVID-19 در کاشان در سال 13991400دکترای تخصصی1400/01/251400/12/02
162بررسی فراوانی اختلال تکامل در کودکان زیر ٥ سال دارای اختلال رشد در شهرستان کاشان1401پزشکی عمومی1401/02/071401/07/09
163بررسی مقایسه ای فراوانی علائم گوارشی در کودکان دیابتی نوع یک و سالم در کاشان1401پزشکی عمومی1401/02/071401/07/09
164بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و یافته های آزمایشگاهی بیماران مبتلا به هپاتیت B مراجعه کننده به کلینیک ویژه اخوان کاشان طی سال های 1397 تا 14011402پزشکی عمومی1401/06/161402/04/13
165بررسی ویژگی های پاتولوژیک نمونه های بافتی بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستانهای کاشان طی سالهای 1400-13961401پزشکی عمومی1401/01/171401/06/30
166مقایسه اثر توانبخشی در خانه و فیزیوتراپی سرپایی بعد از عمل جراحی تعویض کامل مفصل زانو بر کیفیت زندگی و عملکرد زانو1402پزشکی تخصصی1401/03/111402/03/28
167بررسی ویژگی های جمعیت شناختی، یافته های بالینی، آزمایشگاهی و پیامد افراد وابسته به مشتقات اپیوئیدی مبتلا به کووید-19 بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1398-14011402پزشکی عمومی1401/10/281402/03/22
168بررسی اثر ترکیب والزارتان و آمیلودیپین بر میزان آلبومینوری بیماران مبتلا به فشار خون صبحگاهی1401پزشکی عمومی1401/04/151401/06/19
169بررسی ارتباط سطح سرمی D-dimer با شدت بیماری COVID-191402پزشکی عمومی1401/04/011402/01/19
170بررسی عوامل مرتبط با عفونت محل عمل جراحی عمومی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1398-14001402دکترای حرفه ای1401/04/151402/06/19
171بررسی فاکتورهای پیشگویی کننده رمیسیون طولانی مدت در آرتریت سلول ژانت و پلی میالژیا روماتیکا1402پزشکی عمومی1401/03/181402/01/15
172بررسی تاثیر وزن گذاری و شروع حرکات زودهنگام بر پیامد درمان بیماران بعد از ثابت کردن داخلی شکستگی های ناپایدار مچ پا1401پزشکی تخصصی1399/06/051401/08/02
173بررسی ویژگی های جمعیت شناختی، بالینی و پاراکلینیک بیماران بافت همبند التهابی و غیر التهابی مبتلا به سوش اومیکرون کووید ۱۹ در مراجعین درمانگاه روماتولوژی کاشان1401دکترای حرفه ای1401/04/291401/12/20
174بررسی اثربخشی Baricitinib در بهبود بیماران مبتلا به COVID-19 با سابقه قبلی پیوند کلیه: یک مطالعه گذشته نگر1401پزشکی عمومی1401/04/291401/12/10
175بررسی پیامد بیماران مبتلا به کووید-19 دریافت کننده مکمل ویتامین D در بیمارستان بهشتی کاشان در سالهای 1399 و 14001402پزشکی عمومی1401/05/261402/03/09
176بررسی میزان آگاهی مادران در مورد گاستروانتریت و مدیریت آن در سال 14011402پزشکی عمومی1401/04/151402/01/21
177بررسی آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در رابطه با بیماری های شایع دهان در سال 1402 دندانپزشکی عمومی
178بررسی یافته های جمعیت شناختی، بالینی،پاراکلینیک و پیش آگهی بیماران مبتلا به روماتیسم پالیندرومیک1401دکترای حرفه ای1401/07/271401/12/27
179بررسی یافته های جمعیت شناختی، بالینی، پاراکلینیک و پیش آگهی بیماران مبتلا به پلیمیالژیاروماتیکا و آرتریت سلول ژانت1401پزشکی عمومی1401/04/081401/09/01
180بررسی وضعیت سلامت دندانهای مولر اول دائمی کودکان در کلیشه های پانورامیک1402 دندانپزشکی عمومی 1402/05/16
181بررسی تاثیر پروبیوتیک در بهبود درمان واژینیت باکتریال و حفظ فلور باکتریال واژن در بیماران تحت درمان با مترونیدازول خوراکی1401پزشکی عمومی1398/03/251401/06/16
182بررسی بیومتری کورپوس کالوزوم در کودکان با MRIمغزی،مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1399-14011402پزشکی عمومی1400/11/131402/02/16
183بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و پروفایل بالینی کودکان مبتلا به سندروم نفروتیک در شهرستان کاشان در بازه زمانی 10 ساله (1392-1401)1402پزشکی عمومی1401/10/051402/03/22
184بررسی فراوانی و علل هماچوری و پروتئینوری در کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 14011402پزشکی عمومی1401/10/051402/06/19
185بررسی یافته های جمعیت شناختی، بالینی، آزمایشگاهی و پیامد بیماری در بیماران مبتلا به واسکولیتهای مرتبط با ANCA (Antineutrophilic cytoplasmic antibody) مراجعه کننده به مراکز درمانی کاشان1402پزشکی عمومی1401/11/191402/04/28
186بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به کینولون‌ها در گونه‌های شیگلا جداشده از کشت مدفوع کودکان در بیمارستان‌های آموزشی شهر مشهد در سال 13991402کارشناسی ارشد 1399/05/211402/04/27
187بررسی ارتباط نسبت تقویت کنتراست در آئورت صعودی به تنه اصلی پولمونر با پیامد کوتاه ¬مدت بیماران مبتلا به آمبولی حاد ریوی1401پزشکی عمومی1401/04/291401/08/30
188بررسی نتایج بیوپسی دئودنوم در بیماران مشکوک به سلیاک مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در بازه زمانی 1395تا 13991402پزشکی عمومی1402/03/311402/06/22
189بررسی فراوانی انواع علائم ‌بالینی در بیماران مبتلا به سلیاک مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 1401-13951402پزشکی عمومی1402/03/311402/06/22
190ارزیابی اثر مکمل اسپرولینا بر پروفایل متابولیک و علایم بالینی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک1402تخصص1401/04/151402/02/30
191بررسی رابطه سلامت معنوی و سلامت روان با گرایش به مواد مخدر در جمعیت دانشجویان شهر کاشان1402پزشکی عمومی1397/12/011402/03/30
192اثربخشی سطحی برندهای متفاوت هیدروفلئوریک اسید بر آماده سازی سطحی گلس سرامیک های لیتیوم دی سیلیکات. دکترای حرفه ای1402/02/111402/07/10
193بررسی شیوع سپسیس با کشت مثبت در نوزادان و عوامل باکتریایی و حساسیت آنتی‌بیوتیکی آنها بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 1396-14011402پزشکی عمومی1402/05/181402/07/05