حامد  میرزائی

 فعالیت های پژوهشی

 

حامد میرزائی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 4638
نام و نام خانوادگی (فارسی) : حامد میرزائی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Hamed Mirzaei دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : زیست فناوری پزشکی آدرس محل کار : دانشکده پزشکی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تاثیر مکمل غذایی پروبیوتیک بر شاخص های متابولیکی و علائم بالینی رتینو پاتی دیابتیهمکار121396/12/151397/12/15
2بررسی تاثیر کپسول حاوی پروبیوتیک بر شاخص های متابولیکی و علائم بالینی دژنراسیون ماکولای مرتبط با سنهمکار121396/12/151397/12/15
3بررسی اثر کورکومین برروی تغییرات شاخص های مرتبط شده با با رشد تومور و اپوپتوز گلیوبلاستومامجری251398/02/151400/03/11
4ساخت نانوحسگرالکتروشیمی اصلاح شده برپایه نانوکامپوزیتهای ErVO4/MnWO4جهت تعیین تیروزینهمکار311398/02/151400/09/21
5بررسی عوامل تسهیل کننده و ممانعت کننده از شرکت دانشجویان در نماز جماعت در دانشجویان دانشگاه های سطح شهر کاشانمجری221398/01/011399/10/24
6بررسی تأثیر نماز بر بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کاشانمجری221398/01/011399/10/27
7بررسی اثر درمانی نانو میسل کورکومین بر فاکتورهای مرتبط با تومور در ملانومای متاستاتیک ریه در موش C57BL/6مجری351398/04/151401/03/09
8طراحی، ساخت و ارزیابی ایمنی‌زایی سازه نوترکیب کایمر حاوی فاکتورهای بیماری‌زای سالمونلامجری
9بررسی موتاسیون‌های R132 و R172 در ژن‌های IDH1 و IDH2 در بیماران ایرانی مبتلا به گلیوما با استفاده از روش آنالیز High Resolution Melt (HRM)همکار121398/06/151399/06/15
10بررسی موتاسیون‌های C228T و C250T موجود در پروموتر ژن hTERT در بیماران ایرانی مبتلا به گلیوما با استفاده از روش آنالیز High Resolution Melt (HRM) در مقایسه با روش توالی یابی سنگر همکار181398/09/011400/03/01
11اثر مکمل یاری کپسول پروبیوتیک بر روی نشانه های بالینی، پروفایل های لیپیدی، حساسیت به انسولین، فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادونمجری211399/02/151400/11/30
12مطالعه اثر ضد توموری سیلی مارین به تنهایی و در ترکیب با داروی استاندارد در مدل کشت سلولی سلول های سرطانی کبدمجری381399/04/011402/05/18
13بررسی تاثیر مکمل یاری با دارچین بر سطوح فشار خون سیستولی و دیاستولی: یک مطالعه‌ی مروری ساختاریافته و متاآنالیز بر روی مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی شدهمجری
14مقایسه خصوصیات و بیان برخی از فاکتورهای موثر بر بقای تومور در اگزوزوم های جدا شده از سلول های گلیوبلاستوما، قبل و بعد از درمان با ترکیب تموزولوماید و کورکومین با استفاده از دو روش میکروفلوئیدیک و اولتراسانتریفیوژمجری371399/04/151402/05/22
15بررسی تاثیر مراقبت حرفه ای دهان و استفاده از دهانشویه های حاوی کلرهگزیدین و بتادین 2/0 درصد بر میزان بقا و ویژگی‌های کلینیکی افراد مبتلا به بیماری کووید 19مجری3
16یک پپتید واکسن علیه بروسلا: ترکیبی از ایمونوانفورماتیک و شبیه سازی داینامیک مولکولی برای پیش بینی اپی توپ های آنتی ژن های B. melitensis و B. abortusمجری241399/09/151401/09/09
17بررسی کارکردهای شناختی در افراد مبتلا شده به بیماری کووید 19 در شهرستان کاشان در سال 1399مجری81399/09/151400/05/11
18مقایسه تاثیر دهانشویه های حاوی کلرهگزیدین 0/12 درصد و بتادین0/2درصد بر ویژگی‌های کلینیکی افراد مبتلا به بیماری کووید 19مجری6
19سنتر و بررسی اثر نانوپارتیکل پلاتین با پوشش 5- فلورویوراسیل بر آپپتوز سلول های رده U87 گلیوبلاستومای انسانی از طریق تغییر بیان ژن های مسیر Wnt و پروتئین های آپپتوزیمجری161400/12/011402/04/01
20تهیه نانوکامپوزیت سرامیکی با روش هم رسوبی و تعیین خصوصیات فیزیکی و سمیت سلولی آن بر سلول های بنیادی پالپ دندان شیری و مقایسه آن با سرامیک سرد.مجری121400/04/151401/04/15
21بررسی اثر کومارین به تنهایی و در ترکیب با دکسوروبیسین بر رشد سلول های رده C26 سرطان روده با تعیین میزان بیان ژن های مرتبط با تومورزایی با استفاده از داکینگ و مدل کشت سلولیمجری12
22بررسی اثر میوه به و عصاره اتانولی آن بر ویژگی های کیفی روغن کنجد تولید شده به روش پرس سرد و ارزیابی برهمکنش ملکولی اسید های چرب ترانس بر آنزیم های مسیر استرس اکسیداتیومجری241400/08/011402/08/01
23ارزیابی کارایی روش رنگ سنجی براساس Hybridization Chain Reaction و نانوذرات طلا در تعیین میزان miR-21 در ادرارهمکار121400/06/011401/06/01
24بررسی اثر محافظتی اسانس باریجه بر بیان ژن های Nrf2/HO1 ، پارامترهای اسپرم و ساختار بیضه در موش صحرایی تیمار شده با فرمالدئیدمجری201400/09/011402/05/01
25طراحی، ساخت و ارزیابی پاسخ آنتی بادی واکسن نوترکیب داخل بینی کووید-19مجری18
26بررسی اثر عصاره آبی -الکلی گیاه مامیران به تنهایی و در ترکیب با داروی اکسالی پلاتین بر سلول های سرطان تخمدان در رده ی سلولی OVACR3مجری241401/03/151403/03/15
27بررسی الگوی بیانی miRNAs سلولی (let-7b, miR-29a, miR-126, miR-34a، miR-181a-5p) و فاکتورهای IL-6، TNF-αو TGF-B در بیماران مبتلا به سندرم سودو اکسفولیشنمجری121401/05/151402/05/18
28بررسی اثر آنتی میکروبیال و ضد بیوفیلمی نانوپارتیکل کیتوزان حامل سوپ سلولهای بنیادی مزانشیم بر باکتری‌های شایع گاستروانتریتمجری121401/05/011402/05/01
29بررسی اثر نانوپارتیکل β-گلوکان پوشش داده شده با دوکسوروبیسین بر سلول های سرطان کولونمجری8 1402/05/10
30بررسی سطح بیان lncRNA های مهارکننده تومورزایی (GAS5) و محرک تومورزایی (CRNDE و HOTTIP) و همچنین اهداف آنها (miR‑182‑5p، miR-181a-5p، Bcl-2، EZH2 و p21) در سلول‌های سرطانی کولون تیمار شده با کومارین.مجری361402/04/151405/04/15
31اثر مکمل یاری اینوفولیک و ترکیب آن با پروبیوتیک و ویتامین D بر پاسخ تخمدانی و پروفایل های متابولیک در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک کاندید IVFمجری241402/05/011404/05/01
32بررسی نقش مکانیسم های اپی ژنتیکی در تاثیر مواجهه با استرس صوتی در دوران جنینی بر درد نوروپاتی ناشی از فشار مزمن عصب سیاتیک (CCI) در موش‌های صحرایی نرمجری241402/06/011404/06/01
33بررسی فعالیت ضدباکتریایی و ضدسرطانی نانوکپسولاسیون و نانوامولسیون ترکیب عصاره هیدرو اتانولی گیاهی (گزنه و افسنطین)مجری241402/01/151404/01/15
34بررسی اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیکی ریزپوشانی شده با آلژینات کلسیم-کیتوزان بر فاکتورهای بیوشیمیایی و بیان ژن های التهابی در فیبروز کبدی القاء شده در موش های صحراییمجری241401/12/011403/12/01
35بررسی اثر پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس انکپسوله بر تست های عملکرد کبدی و بیان ژن های IL-6 ،IL-10 ،TNF-α و α-SMA در مدل فیبروز کبدی القا شده با انسداد مجاری صفراویمجری241401/12/011403/12/01
36بررسی تاثیر مکمل پروبیوتیک بر رفتارهای شناختی و شکل پذیری سیناپسی نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ و برخی مسیرهای سیگنالینگ داخل سلولی ناشی از مواجهه با استرس صوتی در دوره بحرانی تکامل مغز در موش های صحراییهمکار241402/06/151404/06/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1Mesenchymal stem cells: A new platform for targeting suicide genes in cancer.ISI و PUBMEDJournal of cellular physiology1397
2 Glioblastoma: exosome and microRNA as novel diagnosis biomarkers ISI و PUBMEDCANCER GENE THERAPY1395
3Fungal vaccines, mechanism of actions and immunology: A comprehensive reviewISI و PUBMEDBiomedicine & Pharmacotherapy1398
4Chemopreventive and therapeutic potential of curcumin in esophageal cancer: Current and future statusISI و PUBMEDInternational Journal of Cancer1398
5Influenza vaccine: Where are we and where do we go?ISI و PUBMEDReviews in medical virology1397
6Genetic and epigenetic contribution to astrocytic gliomas pathogenesisISI و PUBMEDJOURNAL OF NEUROCHEMISTRY1397
7Molecular aspects of pancreatic β‐cell dysfunction: Oxidative stress, microRNA, and long noncoding RNAISI و PUBMEDJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398
8microRNAs: New prognostic, diagnostic, and therapeutic biomarkers in cervical cancerISI و PUBMEDJournal of Cellular Physiology1398
9The role of fibromodulin in cancer pathogenesis: implications for diagnosis and therapyISI و PUBMEDCancer Cell International1398
10خارج از سازمانی: MicroRNAs: Potential candidates for diagnosis and treatment of colorectal cancer.PUBMED,Scopus,ISIJournal of Cellular Physiology1397
11Electrochemical-based biosensors for microRNA detection: Nanotechnology comes into view.ISI و PUBMEDAnalytical Biochemistry1398
12CFIm25 and alternative polyadenylation: Conflicting roles in cancerISI و PUBMEDCANCER LETTERS1398
13Resveratrol is a promising agent for colorectal cancer prevention and treatment: focus on molecular mechanismsPUBMED,Scopus,ISICancer Cell International1398
14The effects of vitamin D supplementation on mental health, and biomarkers of inflammation and oxidative stress in patients with psychiatric disorders: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsPUBMED,Scopus,ISIProgress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry1398
15MicroRNAs as Diagnostic, Prognostic, and Therapeutic Biomarkers in Prostate CancerISI و PUBMED CRITICAL REVIEWS IN EUKARYOTIC GENE EXPRESSION1398
16Diabetic Hemodialysis: Vitamin D Supplementation and its Related Signaling Pathways Involved in Insulin and Lipid MetabolismPUBMED,Scopus,ISI*Current Molecular Medicine
17inpress:Induction of protective immune response to intranasal administration of influenza virus-like particles in a mouse model. Journal of Cellular PhysiologyISI,PUMED*Journal of Cellular Physiology ,1397
18inpress:The effects of saffron Crocus sativus L on mental health parameters and Creactive protein: A meta-analysis of randomized clinical trialsPUBMED,Scopus,ISI*Complementary Therapies in Medicine1398
19 MicroRNAs and exosomes: key players in HIV pathogenesisISI و PUBMEDHIV Med. 2019 Nov 221399
20Sonochemical synthesis of ErVO4/MnWO4 heterostructures: Application as a novel nanostructured surface for electrochemical determination of tyrosine in biological samplesISIpolyhedron1398
21Therapeutic potentials of curcumin in the treatment of glioblstoma.ISI و PUBMEDEuropean Journal of Medicinal Chemistry1398
22inpress: The role of miR-146a in viral infection.PUBMED,Scopus,ISI*IUBMB Life1398
23Circular RNAs and gastrointestinal cancers: Epigenetic regulators with a prognostic and therapeutic role.PUBMED,Scopus,ISI*Critical Reviews in Oncology/Hematology1398
24Article in press Glyco-nanoparticles: New drug delivery systems in cancer therapyPUBMED,Scopus,ISI*Seminars in Cancer Biology1398
25Role of resveratrol in modulating microRNAs in human diseases: From cancer to inflammatory disorder.PUBMED,Scopus,ISI*Current medicinal chemistry1398
26Resveratrol: A new potential therapeutic agent for melanoma?PUBMED,Scopus,ISI*Surgical Oncology Clinics of North America1398
27 MicroRNAs and exosomes: Small molecules with big actions in multiple myeloma pathogenesis.PUBMED,Scopus,ISIIUBMB Life1398
28Melatonin: an anti-tumor agent for osteosarcoma.PUBMED,Scopus,ISICancer Cell International1398
29Mesenchymal stem cell-derived exosomes: a new therapeutic approach to osteoarthritis?PUBMED,Scopus,ISI*Stem Cell Research & Therapy1398
30Melatonin: A promising agent targeting leukemiaPUBMED,Scopus,ISI*Journal of cellular biochemistry1398
31miRNAs derived from cancer-associated fibroblasts in colorectal cancer.PUBMED,Scopus,ISIEpigenomics1398
32Electrochemical-Based Biosensors: New diagnosis Platforms for Cardiovascular Disease.ISI و PUBMEDCurrent Medicinal Chemistry1398
33The global, regional, and national burden of colorectal cancer and its attributable risk factors in 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017.PUBMED,Scopus,ISILancet Gastroenterol Hepatol1398
34The global, regional, and national burden of inflammatory bowel disease in 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017.ISI و PUBMEDThe Lancet Gastroenterology and Hepatology1398
35inpress: Exosomes and cancer: From oncogenic roles to therapeutic applications.ISI,PUMED*IUBMB Life1398
36Interactions between immune response to fungal infection and microRNAs: The pioneer tuners.PUBMED,Scopus,ISI*Mycoses1398
37Pathogenic role of exosomes and microRNAs in HPV-mediated inflammation and cervical cancer: A review.ISI و PUBMEDInternational Journal of Cancer1398
38 Global, Regional, and National Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life-Years for 29 Cancer Groups, 1990 to 2017 A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study ISI و PUBMEDJAMA Oncology1398
39Mechanics insights of curcumin in myocardial ischemia: Where are we standing?ISI و PUBMEDEuropean journal of medicinal chemistry1398
40inpress :Long Non-Coding RNAs As Epigenetic Regulators in Cancer.ISI,PUMED*Current pharmaceutical design1398
41Medicinal Plants As Natural Polarizers of Macrophages: Phytochemicals and Pharmacological Effects.PUBMED,Scopus,ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1398
42Neurofilament Light Chain as a Biomarker, and Correlation with Magnetic Resonance Imaging in Diagnosis of CNS-Related Disorders.PUBMED,Scopus,ISIMolecular Neurobiology1398
43Curcumin inhibits NF-kB and Wnt/β-catenin pathways in cervical cancer cells.PUBMED,Scopus,ISI*Pathology, research and practice1398
44Melatonin: A new inhibitor agent for cervical cancer treatment.PUBMED,Scopus,ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398
45Evaluation of antitumor effects of aspirin and LGK974 drugs on cellular signaling pathways, cell cycle and apoptosis in colorectal cancer cell lines compared to oxaliplatin drug.ISI و PUBMEDFundamental Clinical Pharmacology1399
46The Role of microRNAs in Lung Cancer: Implications for Diagnosis and TherapyISI و PUBMEDcurrent molecular medicine1398
47inpress: CXCL-10: a new candidate for melanoma therapy?PUBMED,Scopus,ISI*cellular oncology1399
48Bacterial biofilm in colorectal cancer: What is the real mechanism of action?PUBMED,Scopus,ISI*Microbial Pathogenesis1399
49Quercetin and cancer: new insights into its therapeutic effects on ovarian cancer cellsPUBMED,Scopus,ISICell and bioscience1399
50inpress: Viral infections and risk of thyroid cancer: A systematic review and empirical bayesian meta-analysisPUBMED,Scopus,ISI*Pathology - Research and Practice1399
51Exosomal miRNAs: novel players in viral infectionISI و PUBMEDEpigenomics1399
52Anti-cancer effects of cinnamon Insights into its apoptosis effects. European Journal of Medicinal ChemistryPUBMED,Scopus,ISI*European Journal of Medicinal Chemistry.1398
53The effects of probiotic supplementation on mental health, biomarkers of inflammation and oxidative stress in patients with psychiatric disorders: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsPUBMED,Scopus,ISI*Complementary Therapies in Medicine1399
54بررسی عوامل تسهیل کننده و ممانعت کننده از شرکت دانشجویان در نماز جماعت در دانشجویان دانشگاههای سطح شهر کاشان در سال 1397Index Copernicusفیض1398
55Long Non-Coding RNAs as Epigenetic Regulators in Cancer-.PUBMED,Scopus,ISI*Current Pharmaceutical Design1398
56MicroRNAs as Diagnostic Prognosticand Therapeutic Biomarkers in Prostate Cancer.PUBMED,Scopus,ISI*Critical reviews in eukaryotic gene expression1398
57MicroRNAs and exosomes: Small molecules with big actions in multiple myeloma pathogenesisPUBMED,Scopus,ISIIUBMB Life1399
58The effects of saffron (Crocus sativus L.) on mental health parameters and C-reactive protein: A meta-analysis of randomized clinical trialsPUBMED,Scopus,ISI*Complementary Therapies in Medicine1398
59Therapeutic Potential of Berberine in the Treatment of Glioma: Insights into Its Regulatory MechanismsPUBMED,Scopus,ISI*Cellular and Molecular Neurobiology1399
60The Hypotensive Effect of Salt Substitutes in Stage 2 Hypertension: A Systematic Review and Meta-AnalysisPUBMED,Scopus,ISI*BMC Cardiovascular Disorders1399
61Circular RNAs and gastrointestinal cancers: Epigenetic regulators with a prognostic and therapeutic rolePUBMED,Scopus,ISI*Critical Reviews in Oncology/Hematology1398
62Apoptotic functions of microRNAs in pathogenesis, diagnosis, and treatment of endometriosisPUBMED,Scopus,ISICell and Bioscience1399
63Circular RNAs in cancer: new insights into functions and implications in ovarian cancerPUBMED,Scopus,ISIJournal of Ovarian Research1398
64Circular RNA and Diabetes: Epigenetic Regulator with Diagnostic role.ISI و PUBMEDCurrent Molecular Medicine1398
65The global, regional, and national burden of inflammatory bowel disease in 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017ISI و PUBMEDThe Lancet Gastroenterology and Hepatology1398
66Chitosan-based nanoparticles against bacterial infectionsPUBMED,Scopus,ISI*Carbohydrate Polymers1399
67inpress:A systematic review and meta-analysis: The effects of probioticsupplementation on metabolic profile in patients with neurologicaldisordersPUBMED,Scopus,ISI*Complementary Therapies in Medicine1399
68Nanomicellar-curcumin exerts its therapeutic effects via affecting angiogenesis, apoptosis, and T cells in a mouse model of melanoma lung metastasisISI و PUBMEDPathology - Research and Practice1399
69Chondrogenic differentiation of human scalp adipose-derived stem cells in Polycaprolactone scaffold and using Freeze Thaw Freeze methodPUBMED,Scopus,ISIJournal of Cellular Physiology1398
70The therapeutic potential of resveratrol in a mouse model of melanoma lung metastasisPUBMED,Scopus,ISI*International Immunopharmacology1399
71Curcumin and inflammatory bowel diseases: From in vitro studies to clinical trialsPUBMED,Scopus,ISI*Molecular Immunology1399
72 inpress :Artemisia species: New candidate for Diabetes therapy?PUBMED,Scopus,ISI*Current Molecular Medicine1399
73Mapping routine measles vaccination in low- and middle-income countriesPUBMED,Scopus,ISINature1399
74Autophagy and gastrointestinal cancers: the behind the scenes role of long non-coding RNAs in initiation, progression, and treatment resistancePUBMED,Scopus,ISICANCER GENE THERAPY1399
75Therapeutic potentials of curcumin in the treatment of non‐small‐cell lung carcinomaPUBMED,Scopus,ISIPhytotherapy Research1399
76Pivotal Role of TGF-β/Smad Signaling in Cardiac Fibrosis: Non-coding RNAs as Effectual PlayersPUBMED,Scopus,ISI*frontier in cardiovascular medicine1399
77Use of Salmonella Bacteria in Cancer Therapy: Direct, Drug Delivery and Combination ApproachesISI,PUBMED*Frontiers in Oncology
78Combination Therapy with Nanomicellar-Curcumin and Temozolomide for In Vitro Therapy of Glioblastoma Multiforme via Wnt Signaling PathwaysPUBMED,Scopus,ISI*Journal of Molecular Neuroscience
79Role of fermented goat milk as a nutritional product to improve anemiaScopus, ISI*Journal of Food Biochemistry
80Potential of natural products in the treatment of myocardial infarction: focus on molecular mechanismsPUBMED,Scopus,ISI*Critical Reviews in Food Science and Nutrition
81Non-Coding RNAs and Brain Tumors: Insights Into Their Roles in ApoptosisPUBMED,Scopus,ISI*Frontiers in Cell and Developmental Biology
82Gynecologic Cancer, Cancer Stem Cells, and Possible Targeted TherapiesPUBMED,Scopus,ISI*Frontiers in Pharmacology
83The Effects of Probiotic Supplementation on Opioid-Related Disorder in Patients under Methadone Maintenance Treatment ProgramsPUBMED,Scopus,ISI*International Journal of Clinical Practice
84Mesenchymal stem cell-derived exosomes: a new therapeutic approach to osteoarthritis?PUBMED,Scopus,ISI*Stem Cell Research & Therapy
85Delivery LL37 by chitosan nanoparticles for enhanced antibacterial and antibiofilm efficacyPUBMED,Scopus,ISI*Carbohydrate Polymers
86Potential SARS-CoV-2 vaccines: Concept, progress, and challengesPUBMED,Scopus,ISI*International Immunopharmacology
87Potential of natural products in osteosarcoma treatment: Focus on molecular mechanismsPUBMED,Scopus,ISI*Biomedicine & Pharmacotherapy
88Possible role of HPV/EBV coinfection in anoikis resistance and development in prostate cancerPUBMED,Scopus,ISI*Bmc Cancer
89Plant-based vaccines and cancer therapy: Where are we now and where are we going? Pharmacological ResearchPUBMED,Scopus,ISI*Pharmacological Research
90Oncogenic viruses and chemoresistance: What do we know? Pharmacological ResearchPUBMED,Scopus,ISI*Pharmacological research
91Non-coding RNAs related to angiogenesis in gynecological cancerPUBMED,Scopus,ISI*Gynecologic Oncology
92New epigenetic players in stroke pathogenesis: From non-coding RNAs to exosomal non-coding RNAsPUBMED,Scopus,ISI*Biomedicine & Pharmacotherapy
93NEUROFILAMENT LIGHT CHAIN AS A BIOMARKER FOR DIAGNOSIS OF MULTIPLE SCLEROSISPUBMED,Scopus,ISI*EXCLI Journal
94Probiotics and the Treatment of Parkinson's Disease: An UpdatePUBMED,Scopus,ISI*Cellular and molecular neurobiology
95RdRp inhibitors and COVID-19: Is molnupiravir a good option?PUBMED,Scopus,ISI*Biomedicine & pharmacotherapy
96Recent advances and challenges of RT-PCR tests for the diagnosis of COVID-19PUBMED,Scopus,ISI*Pathology, research and practice
97Roles of Non-coding RNAs and Angiogenesis in GlioblastomaPUBMED,Scopus,ISI*Frontiers in cell and developmental biology
98Silymarin (milk thistle extract) as a therapeutic agent in gastrointestinal cancerPUBMED,Scopus,ISI*Biomedicine & pharmacotherapy
99Spatial, temporal, and demographic patterns in prevalence of chewing tobacco use in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019PUBMED,Scopus,ISI*The Lancet. Public health
100Therapeutic potential of marine peptides in glioblastoma: Mechanistic insightsPUBMED,Scopus,ISI*Cellular signalling
101Spatial, temporal, and demographic patterns in prevalence of smoking tobacco use and attributable disease burden in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019PUBMED,Scopus,ISI*Lancet
102Streptococcal bacterial components in cancer therapyPUBMED,Scopus,ISI*Cancer gene therapy
103The Effect of Stress and Psychological Disorders on Functional Gastrointestinal DisordersPUBMED,Scopus,ISI*PHYTOTHERAPY RESEARCH
104Therapeutic Applications of Curcumin and its Novel Formulations in the Treatment of Bladder Cancer: A Review of Current EvidencePUBMED,Scopus,ISI*ANTI-CANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY
105The role of non-coding RNAs in chemotherapy for gastrointestinal cancersPUBMED,Scopus,ISI*Molecular therapy. Nucleic acids
106Exosomal microRNAs and exosomal long non-coding RNAs in gynecologic cancersPUBMED,Scopus,ISI*Gynecologic Oncology
107Evolution of organoid technology: Lessons learnt in Co-Culture systems from developmental biologyPUBMED,Scopus,ISI*DEVELOPMENTAL BIOLOGY
108Exosomes and Lung Cancer: Roles in Pathophysiology, Diagnosis and Therapeutic ApplicationsPUBMED,Scopus,ISI*CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY
109Global, regional, and national mortality among young people aged 10-24 years, 1950-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019PUBMED,Scopus,ISI*Lancet
110Glyco-nanoparticles: New drug delivery systems in cancer therapyPUBMED,Scopus,ISI*Seminars in cancer biology
111Herbal Drug Interaction: Mechanistic Details through Pharmacokinetic PortfolioISICNS & NEUROLOGICAL DISORDERS-DRUG TARGETS
112Human papillomavirus and prostate cancer: The role of viral expressed proteins in the inhibition of anoikis and induction of metastasisPUBMED,Scopus,ISI*MICROBIAL PATHOGENESIS
113MicroRNA-155 and antiviral immune responsesPUBMED,Scopus,ISI*INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
114miRNA-148b and its role in various cancersPUBMED,Scopus,ISI*Epigenomics
115Marine peptides in breast cancer: Therapeutic and mechanistic understandingPUBMED,Scopus,ISI*Biomedicine & pharmacotherapy
116MicroRNAs and Synaptic Plasticity: From Their Molecular Roles to Response to TherapyPUBMED,Scopus,ISI*Molecular Neurobiology
117Cellulose-based nanofibril composite materials as a new approach to fight bacterial infectionsPUBMED,Scopus,ISI*Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
118Applications of resveratrol in the treatment of gastrointestinal cancerPUBMED,Scopus,ISI*Biomedicine & Pharmacotherapy
119Platinum Nanoparticles in Biomedicine: Preparation, Anti-Cancer Activity, and Drug Delivery VehiclesPUBMED,Scopus,ISI*Frontiers in Pharmacology
120Non-coding RNAs and glioma: Focus on cancer stem cellsPUBMED,Scopus,ISI*Molecular Therapy - Oncolytics
121Therapeutic effect of probiotics on metabolic indices and clinical signs in age-related macular degenerationPUBMED,Scopus*Journal of immunoassay & immunochemistry
122Circular RNAs: pivotal role in the leukemogenesis and novel indicators for the diagnosis and prognosis of acute myeloid leukemiaPUBMED,Scopus,ISI*Frontiers in Oncology
123Non-coding RNAs and Exosomal Non-coding RNAs in Traumatic Brain Injury: the Small Player with Big ActionsPUBMED,Scopus,ISI*Molecular Neurobiology
124Role of non-coding RNAs in neuroblastomaPUBMED,Scopus,ISI*Cancer Gene Therapy

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله: بررسی تأثیر نماز بر بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کاشاناولین کنگره ملی نماز با رویکرد پژوهش های میدانیدانشگاه علوم پزشکی کاشانپوستر
2Congress article: Resveratrol: A Novel MicroRNAs Regulator Against Cancerدومین کنگره سالیانه دانشجویی طبریدانشگاه علوم پزشکی مازندرانپوستر1398/02/04

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1مطالعه برهمکنش کمپلکس های پلاتینی با پروتئین آلبومین سرم انسانی و بررسی اثر سمیت سلولی آن ها بر علیه رده های سلول سرطانی HCT116 و MCF71401کارشناسی ارشد 1400/03/251401/04/21
2بررسی اثر درمانی نانوپارتیکل β-گلوکان پوشش داده شده با دوکسوروبیسین بر سلول های سرطان کولون1402پزشکی عمومی1401/03/181402/04/31
3بررسی الگوی بیانی میکروآرناهای سلولی (let-7b, miR-29a, miR-126, miR-34a، miR-181a-5p) و فاکتورهای التهابی ( IL-6، TNF-αو TGF-B) در بیماران مبتلا به سندرم سودو اکسفولیشن1402پزشکی عمومی1400/11/131402/06/29