فاطمه  حاجی رضایی

 فعالیت های پژوهشی

 

فاطمه حاجی رضایی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 4692
نام و نام خانوادگی (فارسی) : فاطمه حاجی رضایی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Fatima Haji Rezaei دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : پرستاری آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی وضعیت فرهنگی و سیاسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397همکار71398/05/151398/12/15
2اجرای برنامه منتورینگ و ارزیابی تاثیر آن بر انگیزه ، پیشرفت تحصیلی و عملکرد پژوهشی دانشجویان کارشناسی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال اول سال تحصیلی97-98مجری391398/03/011401/06/12
3بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی دانش ارگونومی کار با کامیپوترهمکار11

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1تبیین تجارب اقامه نماز در بیماران بستری: یک مطالعه پدیدارشناسیCINAHLمجله فیض1399
2نگرانیهای دوران بارداری در مادران نخست زا: یک مطالعه آنالیز محتوای کیفیScopus*Iranian Journal of Health Education & Health Promotion
3منتورهای استعداد درخشان جهت ارتقای انگیزه، پیشرفت تحصیلی و عملکرد پژوهشی دانشجویان کارشناسی پرستاریScopusStrides in Development of Medical Education
4Talented and gifted mentors for promotion of motivation, education and research performance of nursing studentsScopus*Strides in Development of Medical Education

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله کنگره: سطح دانش مراقبت تسکینی در پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1401طب تسکینی در سالمندیع پ کاشانپوستر1401/12/14
2خلاصه مقاله کنگره: کیفیت مراقبت تسکینی از دیدگاه سالمندان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1401طب تسکینی و حمایتی در سالمندانع پ کاشانپوستر1401/12/14
3خلاصه مقاله کنگره: نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی کاشان نسبت به مراقبت تسکینی از سالمندانطب تسکینی و حمایتی در سالمندانع پ کاشانپوستر1401/12/14
4خلاصه مقاله کنگره: بررسی طح دانش مراقبت تسکینی به سالمندان و عوامل موثر بر ان از دیدگاه پرستاران: یک مرور سیستماتیکطب تسکینی و حمایتی در سالمندانع پ کاشانپوستر1401/12/14
5خلاصه مقاله کنگره: بررسی سطح دانش مراقبت تسکینی در سالمندان مبتلا به بیماریهای مزمن سکن کاشان 1401اولین کنگره بین المللی مراقبت های تسکینی و حمایتی در سالمندان 1401/12/14

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع