فاطمه  ابراهیم زاده

 فعالیت های پژوهشی

 

فاطمه ابراهیم زاده

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 4693
نام و نام خانوادگی (فارسی) : فاطمه ابراهیم زاده رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Fatima Ebrahimzadeh دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
رشته تخصصی : دندانپزشکی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشکی عمومی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی وضعیت فرهنگی و سیاسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397همکار71398/05/151398/12/15
2اجرای برنامه منتورینگ و ارزیابی تاثیر آن بر انگیزه ، پیشرفت تحصیلی و عملکرد پژوهشی دانشجویان کارشناسی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال اول سال تحصیلی97-98همکار391398/03/011401/06/12
3بررسی اثر تکنینکهای سفید کننده دندان بر بهبود رنگ ترمیم های کامپوزیت رزین تغییر رنگ یافته با کلرهگزیدین0.2%مجری131399/06/011400/07/13
4بررسی مقایسه اثر کلرهگزیدین 0.2% و دهان شویه پرسیکا بر رنگ رزین کامپوزیتمجری101399/06/011400/04/13

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی مقایسهی اثر دهانشویههای کلرهگزیدین 0/2درصد و پرسیکا بر تغییر رنگ کامپوزیت رزینISCمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
2منتورهای استعداد درخشان جهت ارتقای انگیزه، پیشرفت تحصیلی و عملکرد پژوهشی دانشجویان کارشناسی پرستاریScopusStrides in Development of Medical Education
3Talented and gifted mentors for promotion of motivation, education and research performance of nursing studentsScopus*Strides in Development of Medical Education

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی اثر خمیردندان های سفیدکننده بر بهبود رنگ ترمیم های کامپوزیت رزین تغییر رنگ یافته با کلرهگزیدین ۰.۲درصد دندانپزشکی عمومی