علی  سبحانی نسب

 فعالیت های پژوهشی

 

علی سبحانی نسب

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 4755
نام و نام خانوادگی (فارسی) : علی سبحانی نسب رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Ali Sobhaninasab دانشکده/محل خدمت : معاونت پژوهشی دانشگاه
رشته تخصصی : نانوشیمی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1ساخت نانوحسگرالکتروشیمی اصلاح شده برپایه نانوکامپوزیتهای ErVO4/MnWO4جهت تعیین تیروزینمجری311398/02/151400/09/21
2بررسی موتاسیون‌های R132 و R172 در ژن‌های IDH1 و IDH2 در بیماران ایرانی مبتلا به گلیوما با استفاده از روش آنالیز High Resolution Melt (HRM)همکار121398/06/151399/06/15
3تاثیرات ضد انگلی عصاره هیدروالکلی آنقوزه، نانوذرات اربیم وانادات/اکسید نقره(ErVO4/AgO) و آهن وانادات/اکسید نقرهFeVO4/AgO) ) برکرم بالغ فاسیولا هپاتیکا در شرایط برون تنیهمکار481398/07/011402/06/13
4تهیه نانوتیتانات مغناطیسی جهت حذف آلاینده های آلی در آبمجری271398/07/011400/09/21
5طراحی و ساخت حسگر الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت ZnFe2O4/CuO/rGO برای اندازه گیری داروی کاربامازپین در نمونه های بیولوژیکیمجری181399/12/011401/05/24
6تحویل هدفمند و آزادسازی کنترل شده کورکومین بارگذاری شده در نانوحامل ZnFe2O4@L-cysteine-N/RGO با محرک دوتایی اولتراساوند و pHمجری441398/08/011402/03/27
7توسعه حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده بر پایه نانو هیبریدهای مولیبدات/وانادات برای اندازه گیری دوپامینمجری451398/08/011402/05/09
8بررسی موتاسیون‌های C228T و C250T موجود در پروموتر ژن hTERT در بیماران ایرانی مبتلا به گلیوما با استفاده از روش آنالیز High Resolution Melt (HRM) در مقایسه با روش توالی یابی سنگر همکار181398/09/011400/03/01
9ارزیابی تشخیص لیشمانیا ماژور بر مبنای ژن ND1 با استفاده از نانو پروب طلاهمکار241399/05/151401/05/14
10بررسی کارکردهای شناختی در افراد مبتلا شده به بیماری کووید 19 در شهرستان کاشان در سال 1399همکار81399/09/151400/05/11
11بررسی اثر نانوذرات اکسیدروی و ترکیب آن با عصاره میخک بر تشکیل بیوفیلم در ایزوله های سودوموناس آئرو‍‍ژینوزامجری231400/01/011401/12/15
12بررسی سمیت سلولی نانوکامپوزیت های سیلیکاتی بر روی سلول های بنیادی جداشده از پالپ دندان های ‌شیری اکسفولیه شدهمجری121400/02/011401/02/01
13تهیه نانوکامپوزیت سرامیکی با روش هم رسوبی و تعیین خصوصیات فیزیکی و سمیت سلولی آن بر سلول های بنیادی پالپ دندان شیری و مقایسه آن با سرامیک سرد.مجری121400/04/151401/04/15
14بررسی تاثیر نانوذره اکسید روی بر میزان بیان ژن های دخیل در تشکیل بیوفیلم سودوموناس آئروژینوزا بالینی و بررسی سمیت سلولی آن در رده سلولی پوستی HDFمجری121401/01/151402/01/15
15ارزیابی کارایی روش رنگ سنجی براساس Hybridization Chain Reaction و نانوذرات طلا در تعیین میزان miR-21 در ادرارمجری121400/06/011401/06/01
16بررسی اثر نانوذرات Ag/Tm2Ti2O7 بر تشکیل بیوفیلم و بیان ژن های pga در ایشریشیاکلای مولد بیوفیلممجری241401/07/011403/07/01
17سنتز نانو کامپوزیت CuFe2O4/Tb2Ti2O7 و بررسی کارایی آن در حذف رنگ متیل رد از نمونه دست ساز تحت تابش UVمجری121401/11/011402/11/01
18بررسی اثر منتول و نانو مایسل حاوی منتول بر روی ضایعات پوستی بیماران مبتلا به آمیلوئیدوز جلدی لوکالیزه اولیهمجری36
19تهیه نانوحامل ZnFe2O4@ZnO- CNT جهت تحویل داروی کورکومین به سلول های رده سرطانی C26 و بررسی میزان کشندگی آن‌هاهمکار121402/05/011403/05/01
20سنتز و بررسی خاصیت ضد میکروبی نانوذره SrWO4 بر روی سویه های استاندارد استافیلو کوکوس اورئوس، انتروکوکوک فکالیس، سودوموناس آئروژینوزا، اشرشیا کلی و انتروباکتر آئروژنزمجری12
21بررسی ارتباط بین سطح رضایت از زندگی والدین با تعداد فرزندان، در معلمان ساکن شهر کاشان در سال 1402مجری241401/12/151403/12/15
22ساخت و بررسی اثرات نانولیپوزوم حاوی ویتامین D3 و کورکومین، بر ضایعات جلدی مدل موشی پسوریازیسمجری241402/04/011404/04/01
23بررسی فعالیت ضد لیشمانیایی نانوساختار کوئرستین_ZnMgFe2O4 بر انگل لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنیهمکار12
24بررسی کارایی فرآیند ازن زنی فتوکاتالیزوری در حضور نانو ذرات پارامغناطیس Fe3O4@Alg-ZnO MNPs در حذف بیسفنولA از محلول های آبیمجری3

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1Electrochemical synthesis of copper carbonates nanoparticles through experimental design and the subsequent thermal decomposition to copper oxideISIMaterials Research Express1398
2Specific fluorometric assay for direct determination of amikacin by molecularly imprinting polymer on high fluorescent g-C3N4 quantum dots.ISI و PUBMEDSpectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy1398
3New method for synthesis of BaFe12O19/ Sm2Ti2O7 and BaFe12O19/ Sm2Ti2O7/Ag nano-hybrid and investigation of optical and photocatalytic propertiesScopus, ISIJournal of Materials Science: Materials in Electronics1398
4Synthesis and Supercapacitor Application of Cerium Tungstate NanostructureISIChemistrySelect1398
5Assessing the magnetic, cytotoxic and photocatalytic influence of incorporating Yb3+ or Pr3+ ions in cobalt–nickel ferriteISIJournal of Materials Science: Materials in Electronics1398
6Mn(VO3)2 Nanorods: Its Green Synthesis and Photocatalytic Properties with the Aid of Polysorbate as the Polymeric Capping AgentISI و PUBMEDJournal of Nanoscience and Nanotechnology1398
7Green Synthesis of Nanoscale Nb2O5 Particles, their Characterization and use in the Modification of an Electrochemical SensorISIAnalytical amp; Bioanalytical Electrochemistry1398
8Synthesis of some transition MWO4 (M: Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd) nanostructures by hydrothermal methodPUBMED,Scopus,ISI*Journal of Materials Science: Materials in Electronics1398
9Photocatalytic degradation of rhodamine B, and phenol red dyes using NiMn2O4 nanoparticles prepared by a new approachPUBMED,Scopus,ISI*Journal of Nanostructures1398
10Synergetic effect of graphene oxide and C3N4 as co-catalyst for enhanced photocatalytic performance of dyes on Yb2(MoO4)3/YbMoO4 nanocompositeISI و PUBMEDCeramics International1398
11Experimental Study of the Thermal Properties of Microencapsulated Palmitic Acid Composites with CuCO3 Shell as Thermal Energy Storage MaterialsPUBMED,Scopus,ISI*CHEMISTRYSELECT1398
12Effect of Gd3+-, Pr3+- or Sm3+-substituted cobalt–zinc ferrite on photodegradation of methyl orange and cytotoxicity testsISI و PUBMEDJournal of Rare Earths1398
13Fabricant and characterization of SrWO4 and novel silver-doped SrWO4 using co-precipitation method: their photocatalytic performances for methyl orange degradationScopus, ISI*Journal of Nanostructures1398
14Electrochemical Determination of Ciprofloxacin Using Glassy Carbon Electrode Modified with CoFe2O4-MWCNTScopus, ISI*Analytical & Bioanalytical Electrochemistry
15Preparation and Characterization of Magnetic Fe3O4/CdWO4 and Fe3O4/CdWO4/PrVO4 Nanoparticles and Investigation of Their Photocatalytic and Anticancer Properties on PANC1 CellsScopus, ISI*materials1398
16Preparation of Co2TiO4/CoTiO3/Polyaniline ternary nano-hybrids for enhanced destruction of agriculture poison and organic dyes under visible-light irradiationScopus, ISIJournal of Materials Science-Materials in Electronics,1398
17Simple synthesis and characterization of Li0.5Fe2.5O4, LiMg0.5Fe2O4 and LiNi0.5Fe2O4, and investigation of their photocatalytic and anticancer properties on hela cells lineScopus, ISIJournal of Materials Science: Materials in Electronics1398
18Sonochemical synthesis of ErVO4/MnWO4 heterostructures: Application as a novel nanostructured surface for electrochemical determination of tyrosine in biological samplesISIpolyhedron1398
19Electrochemical determination of the antipsychotic medication clozapine by a carbon paste electrode modified with a nanostructure prepared from titania nanoparticles and copper oxidePUBMED,Scopus,ISI*Microchimica Acta1398
20Evaluation of the thermal properties of SrCO3-microencapsulated palmitic acid composites as thermal energy storage materialsScopus, ISI*Journal of Thermal Analysis and Calorimetry1398
21Electrochemical-Based Biosensors: New diagnosis Platforms for Cardiovascular Disease.ISI و PUBMEDCurrent Medicinal Chemistry1398
22inpress :Synthesis and characterization of Sm2(MoO4)3, Sm2(MoO4)3/GO and Sm2(MoO4)3/C3N4 nanostructures for improved photocatalytic performance and their anti-cancer the MCF-7 cellsScopus, ISI*Polyhedron1398
23CdTe quantum dots prepared using herbal species and microorganisms and their anti-cancer, drug delivery and antibacterial applications; a reviewScopus, ISICERAMICS INTERNATIONAL1399
24Synthesis of novel Fe3O4@SiO2@Er2TiO5 superparamagnetic core-shell and evaluation of their photocatalytic capacityScopus, ISIJOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS1399
25A modified sensitive carbon paste electrode for 5-fluorouracil based using a composite of praseodymium erbium tungstateISI و PUBMEDMICROCHEMICAL JOURNAL1399
26Synthesis of some transition MWO4(M: Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd) nanostructures by hydrothermal methodISI و PUBMEDJournal of Materials Science: Materials in Electronics1399
27Preparation and characterization of MnTiO3, FeTiO3, and CoTiO3 nanoparticles and investigation various applications: a reviewScopus, ISIJournal of Materials Science: Materials in Electronics1399
28Heterojunction of N/B/RGO and gC 3 N 4 anchored magnetic ZnFe 2 O 4@ ZnO for promoting UV/Vis-induced photo-catalysis and in vitro toxicity studiesPUBMED,Scopus,ISI*Environmental Science and Pollution Research1399
29Synthesis of Magnetic Fe3O4/ZnWO4 and Fe3O4/ZnWO4/CeVO4 Nanoparticles: The Photocatalytic Effects on Organic Pollutants upon Irradiation with UV-Vis LiScopus, ISI*catalysts1399
30Electrochemical determination of levodopa on a reduced graphene oxide paste electrode modified with a metal-organic frameworkScopus, ISIMicrochemical Journal1399
31Synthesis of Fe3O4/CdWO4/carbon dots heterostructure with excellent visible light photocatalytic stability and activity for degradation of 4-nitrophenol and organic pollutantScopus, ISIJournal of Materials Science: Materials in Electronics
32Synthesis of praseodymium titanate nanoparticles supported on core-shell silica coated magnetite via mild condition and their photocatalytic capability evaluationScopus, ISIJOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS
33The ZnFe2O4@mZnO-N/RGO nano-composite as a carrier and an intelligent releaser drug with dual pH- and ultrasound-triggered controlScopus, ISI*New Journal of Chemistry
34Electrochemical monitoring of carbamazepine in biological fluids by a glassy carbon electrode modified with CuO/ZnFe2O4/rGO nanocompositeScopus, ISI*Surfaces and Interfaces
35An overview on role of nutrition on COVID-19 immunity: Accumulative review from available studiesScopus*Clinical Nutrition Open Science
36Co-precipitation synthesis of Ag-doped NiCr2O4 nanoparticles: investigation of structural, optical, magnetic, and photocatalytic propertiesScopus, ISI*Journal of Materials Science: Materials in Electronics
37An efficient electrochemical sensor based on CeVO4-CuWO4 nanocomposite for methyldopaScopus, ISI*Materials Research Express,
38Adsorption of Cationic Dyes on a Magnetic 3D Spongin Scaffold with Nano-Sized Fe3O4 CoresPUBMED,Scopus,ISI*Marine Drugs
39کامپوزیت‌های مغناطیسی ZnFe2O4@ mZnO-Ox-pg-C3N4 به عنوان نانوحامل‌های پاسخگو به PH دوگانه و فراصوت برای شیمی‌درمانی سرطان کنترل‌شده و هدف‌دارScopus, ISIMaterials Chemistry and Physics
40بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گال قلقاف بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفیعلمی - پژوهشینشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز
41The antibacterial effects of terbium vanadate-silver peroxide nanostructures against surgical wounds infected by Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa infections in a rat modelScopus, ISIInorganic Chemistry Communications
42ZnFe2O4@L-cysteine-N/RGO as efficient nano-sonosensitizers, pH-responsive drug carriers and surface charge switchable drug delivery system for targeted chemo-sonodynamic therapy of cancerPUBMED,Scopus,ISI*Diamond & Related Materials
43Preparation and characterization of CuO, Ag2O and ZnO nanoparticles and Investigation of their antibacterial and anticancer properties on HCT-116 and C26 cellsScopus, ISI*Inorganic Chemistry Communications
44Voltammetric Electrochemical Sensor for Rapid and Convenient Morphine Detection: A ReviewScopus, ISI*Analytical and Bioanalytical Electrochemistry
45New Synthesis and Characterization of NiMoO4/Mn(VO3)2 Heterostructures for Electrochemical Detection of DopamineScopus, ISI*Analytical and Bioanalytical ElectroChemistry (ABEC)

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1تحویل هدفمند و آزادسازی کنترل شده کورکومین بارگذاری شده در نانوحاملZnFe2O4@L-cysteine-N/RGO با محرک دوتایی اولتراساوند و pH1400پزشکی عمومی1398/10/111400/07/04
2بررسی تاثیر نانوکامپوزیت های TbVO4-AgOبر درمان عفونت های ناشی از سودوموناس آئروزژینوزا و استاف اورئوس در زخم های جراحی در موش صحرایی1399تخصص1398/09/061399/12/05
3طراحی و ساخت نانوپارتیکل طلا متصل به پروب به‌منظور شناسایی ژن ND1 لیشمانیا ماژور1400کارشناسی ارشد 1399/02/201400/10/27
4بررسی اثر نانوذرات اکسیدروی و ترکیب آن با عصاره میخک بر تشکیل بیوفیلم در ایزوله های سودوموناس آئرو‍‍ژینوزا1402کارشناسی ارشد 1399/08/061402/05/25
5تاثیرات ضد انگلی عصاره هیدروالکلی آنغوزه، نانوذرات اربیم وانادات/اکسید نقره(ErVO4/AgO ) و آهن وانادات/اکسیدنقره (FeVO4/AgO) بر کرم بالغ فاسیولا هپاتیکا در شرایط برون تنی1400کارشناسی ارشد 1398/02/221400/03/01
6بررسی سمیت سلولی نانوکامپوزیت های سیلیکاتی بر روی سلول های بنیادی جداشده از پالپ دندان های ‌شیری اکسفولیه شده دندانپزشکی عمومی
7تهیه نانوکامپوزیت سرامیکی با روش هم رسوبی و تعیین خصوصیات فیزیکی و سمیت سلولی آن بر سلول های بنیادی پالپ دندان شیری و مقایسه آن با سرامیک سرد دکترای حرفه ای
8تهیه نانوبیومواد با روش سبز و بررسی خواص آنتی باکتریال آنها جهت کاربرد در مصارف دندانپزشکی دندانپزشکی عمومی