بهناز  ملکی

 فعالیت های پژوهشی

 

بهناز ملکی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 4958
نام و نام خانوادگی (فارسی) : بهناز ملکی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Behnaz maheki دانشکده/محل خدمت :
رشته تخصصی : فیزیولوژی پزشکی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1اثر تمایز سلول های بنیادی اندومتریوم به کاردیومیوسیت بر سطح micro-RNAs تنظیم کننده SMAD4مجری241398/08/011400/07/30
2اثر تمایز سلول های بنیادی اندومتریوم به کاردیومیوسیت برسطح micro-RNAs تنظیم کننده SMAD6همکار241398/08/011400/07/30

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1Pivotal Role of TGF-β/Smad Signaling in Cardiac Fibrosis: Non-coding RNAs as Effectual PlayersPUBMED,Scopus,ISI*frontier in cardiovascular medicine1399
2بررسی تغییرات miR-26b-5p در طی تمایز سلولهای بنیادی اندومتر انسانی به کاردیومیوسیتCINAHLمجله علمی پژوهشی فیض
3MicroRNAs and exosomes: Cardiac stem cells in heart diseasesPUBMED,Scopus,ISI*Pathology, research and practice
4Effect of miR-18a-5p, miR-19a-3p, and miR-20a- 5p on In Vitro Cardiomyocyte Differentiation of Human Endometrium Tissue-Derived Stem Cells Through Regulation of Smad4 ExpressionPUBMED,Scopus,ISIReports of Biochemistry & Molecular Biology

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع