غلامعلی  حمیدی

 فعالیت های پژوهشی

 

غلامعلی حمیدی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : -35
نام و نام خانوادگی (فارسی) : غلامعلی حمیدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Gholam Ali Hamidi دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : فیزیولوژی آدرس محل کار : کاشان- دانشگاه علوم پزشکی کاشان- معاونت پژوهشی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تاثیر نوروآدرنالین هسته شکمی میانی هیپوتالاموس روی ترشح اسید معدههمکار241381/10/241386/04/09
2بررسی تاثیر اتوسوکسیماید و مورفین در درد نوروپاتیک ناشی از آسیب فشاری عصب سیاتیک در موش صحرائی نر مجری121388/09/151389/09/15
3بررسی تاثیر پره کاندیشینینگ با نورموباریک هیپرکسیا بر روند پیشرفت بیماری پارکینسونمجری181389/05/011390/11/01
4بررسی تاثیر Memantine و AP5 بر پاسخ مدارهای نورونی و تقویت دراز مدت در قشر بینایی موش صحرائیمجری121389/05/01
5مطالعه ضد دردی لیتیوم در مدل درد نوروپاتیک در موش صحرایی مجری471387/06/011391/04/28
6مقایسه مدل تجربی دیابت نوع 2 توسط استرپتوزوتوسین در موش های صحرایی بدو تولد و پنج روزه همکار841387/09/251394/09/09
7تعیین مقادیر مرجع پارامترهای تست عملکرد ریوی FEV1FVCFEV1/FVC درجمعیت بالای 18 سال در شهر کاشانمجری1331374/08/01
8بررسی شکل پذیری سیناپس در قشر بینایی موش صحرایی در دوره های روشنایی و تاریکی کامل همکار241384/12/151386/12/15
9بررسی الکتروفیزیولوژی و رفتاری تداخل بین گیرنده های اپیدئیدی و گلوتامانی در مدل درد نوروپاتیک در موش صحرائی مجری151383/10/261385/06/14
10بررسی تاثیر غلظت های پائین Chlorpyrifos و Diazinon در دوره های پیش و پس از تولد بر تعداد ، توزیع و مورفولوژی نورون های بیان کننده Nitric Oxide Synthase در مغز قدامی موش صحرایی مجری201389/05/011391/01/01
11تعیین دوره بحرانی اثرات الکل در دوره جنینی روی یادگیری و حافظه موش صحراییهمکار261381/05/291383/04/30
12اثر محرومیت از تحریک حسی( نور) روی یادگیری و حافظه در موش صحراییهمکار91381/11/081382/03/20
13وابستگی پاسخ مدارهای نورونی هیپوکامپ به تحریکات بینایی همکار261383/10/261390/06/12
14اثرات اریتروپوئیتین بر یادگیری و حافظه و پرولیفراسیون نورونی در هیپوکامپ رتهای آلزایمری شده از طریق تزریق سداخل بطنهای مغزی استرپتوزوستین ( STZ) مجری111389/07/011390/06/01
15اینتراکسیون پیامهای بینایی و سن روی وابستگی حافظه و یادگیری در موشهای صحراییهمکار141383/08/201386/11/16
16مطالعه اثر بی دردی عصاره آبی برگ و سر شاخه های هوایی گیاه حلپه در درد حاد مزمن در موش صحرایی نر همکار101383/04/121384/02/12
17بررسی اثر پیش درمانی و پس درمانی کتامین در مدل درد پس از برش جراحی در موش صحرایی مجری101390/01/151390/11/15
18تاثیر سیگنالهای قشری بر تقویت دراز مدت سیناپسی در مسیر پریفورنت انتورینال کورتکس به گیروس دندانه ای و ناحیه CA1 هیپوکامپ موش صحراییهمکار561390/07/011395/02/14
19مطالعه اثر لیتیوم بر درد دیابتیک و فعالیت آنزیم گلیکوژن سنتار کیناز در موش صحرائیمجری121390/10/011391/10/10
20بررسی سوانح و حوادث ثبت شده سازمان آتش نشانی کاشان در سال های 1378 ، 1384 و 1390مجری621390/12/151396/02/10
21بررسی اثر کورکومین بر درد نوروپاتی دیابتیک در موش صحرایی مجری191391/04/011392/11/08
22بررسی تاثیر استرس صوتی ترافیک در دوران جنینی بر القای LTP در نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های صحرائیمجری311391/06/151394/01/25
23بررسی اثر سلکوکسیب بر سطح سرمی ویسفاتین در دیابت ناشی از استرپتوزوسینمجری891392/05/151399/09/18
24اثر متقابل سیستم اکسینژناز و نیتریک اکساید بر درد نوروپاتی دیابتیک در موش صحراییمجری861392/11/011399/11/28
25بررسی اثر جنیستئن بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش های صحرایی اوارکتومی شدهمجری251393/02/151395/04/02
26تاثیر جنیستئن بر تغییرات حافظه و فعالیت حرکتی موش های صحرایی پارکینسونی اواریکتومی شدهمجری311393/03/011395/10/05
27بررسی تاثیر کوآنزیم Q10 بر محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته، فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو دربیماران نفروپاتی دیابتیمجری261394/09/011396/11/15
28بررسی نقش پروجکشن های ارکسینرژیکی از ناحیه هیپوتالاموس جانبی، نقش گیرنده نوع یک ارکسینرژیکی در ناحیه قشر پیش پیشانی بر روند تصمیم گیری در مدل هزینه سود. مطالعه رفتاری و نوروشیمیاییمجری731394/12/011400/12/08
29بررسی تاثیر کوآنزیم Q10 بر پروفایلهای لیپیدی ،پارامترهای اکسیداتیو استرس و بیان ژنهایPPAR-γو GLUT1 و TNF-αو SOD دربیماران نفروپاتی دیابتیمجری581395/03/151400/01/17
30طرح ملی: ارتقا کمی و کیفی تحقیقات علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی کاشانمجری361395/02/011398/02/01
31ارتقا کمی و کیفی آزمایشگاههای جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کاشانمجری12 1398/04/15
32تعیین دوز بهینه پرتو گاما برای سرکوب سیستم ایمنی جهت ایجاد مدل¬ها¬ی حیوانی سرطان زنوگرفتمجری531395/12/151400/04/21
33بررسی اثر مکمل یاری ویتامین E بر روی پروفایل های لیپیدی و استرس اکسیداتیو در بیماران نفروپاتی دیابتیک مجری211396/05/011398/01/31
34بررسی اثر مخلوط پروبیوتیک¬ها بر ویژگیهای شناختی و فاکتور های التهابی در مبتلایان به آلزایمرمجری231396/04/151398/04/01
35بررسی اثر الانزاپین و نقش گیرنده های ارکسینرژیکی نوع یک در ناحیه پوسته هسته اکومبنس بر روی تصمیم گیری مدل هزینه/ سود در موش صحرایی نرمجری371396/11/011399/11/28
36بررسی تأثیر تجویز حاد و مزمن کافئین و نقش مسیر نیتریک اکسید بر آستانه ی درد نوروپاتیک ناشی از آسیب فشاری عصب سیاتیک در موش صحرائی نرمجری301397/06/071399/11/28
37بررسی اثر تجویز همزمان ویتامین D به همراه پروژسترون بر درد نوروپاتی ناشی از فشردگی مزمن عصب سیاتیک (CCI) در راتمجری121398/11/011399/11/01
38تاثیر دولکستین بر نوروپاتی محیطی ناشی از پاکلیتاکسل در زنان مبتلا به سرطان پستانمجری181400/01/151401/07/04
39بررسی تاثیر اختلال در ریتم سیرکادین طی دوره بارداری بر القاء درد نوروپاتی توسط آسیب فشاری مزمن عصب سیاتیک در فرزندان نر موش های صحرائیمجری12
40بررسی تاثیر عصاره الکلی برگ گیاه کنگرفرنگی بر درد نوروپاتی ناشی از فشار مزمن عصب سیاتیک (CCI) و پارامتر های استرس اکسیداتیو در موش‌های صحرایی نرمجری241399/08/011401/07/30
41بررسی اثر بوپروپیون بر درد نوروپاتیک ناشی از فشردگی مزمن عصب سیاتیک(CCI)درموش صحرایی نرمجری121400/12/151401/12/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1Long Term Potentiation as a Mechanism for Learning and MemoryISIیاخته سال یازدهم ، شماره 2 ، تابستان 1388، شماره مسلسل 421388
2تاثیر محرومیت از نور بر عملکرد فضایی موش صحراییIndex Copernicusفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی اراک سال یازدهم، شماره 4 (پیاپی 45)، زمستان 13871387
3مقایسه پاسخ های رفتاری مدلهای درد نوروپاتیک در موش صحرایی نر بالغ Index Copernicusمجله فیض-شماره 35 ، پاییز13841384
4بررسی پاسخ های رفتاری و الکتروفیزیولوژی در مدل درد نوروپاتی SNI در موش صحرایی نر بالغIndex Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، دوره 14 ، شماره 2، تابستان 861386
5اثرات پیش درمانی MK-801 و مورفین بر روی پاسخ های رفتاری در یک ضایعه فشاری مزمن عصب سیاتیک در موش صحرایی نر بالغScopusفیزیولوژی و فارماکولوژی جلد10-شماره 1-بهار 851385
6بررسی پاسخ های رفتاری و اثر پیش درمانی MK-801 و مورفین در مدل درد نوروپاتی SNI در موش صحرایی نر بالغEmbaseمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان – جلد 8 ، شماره 1 ، پاییز 851385
7بررسی علل آسیت و خصوصیات مایع آن در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 79-72Index Copernicusفیض-دوره 5 - شماره 2 (فصلنامه 4-1380 - شماره پیاپی : 18) 1380
8اثر محرومیت از بینایی روی تقویت درازمدت ناشی از تحریک تتانیک ماده سفید و لایه IV قشر بینایی موش صحراییIndex Copernicusمجله پزشکی کوثر-دوره 7, شماره 2 - ( تابستان 1381 )1381
9تاثیر کافئین بر مورفولوژی جنین و سیستم تولید مثل در رتIndex Copernicusفیض-(8)2-زمستان 13771377
10Co-administration of MK-801 and morphine attenuates neuropathic pain in ratISI و PUBMEDPhysiol Behav. 2006 Jul 30;88(4-5):628-6351384
11COMPARISON OF BEHAVIORAL PAIN RESPONSES IN TWO NEUROPATHIC MODELS IN RATIndex CopernicusIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH (IJPR) May 2004; 3(Supplement 1):107-1071382
12اثر ملاتونین و لوزیندول بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی تیمار شده با تاریکیIndex Copernicusمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان/دوره 13, شماره 1 - ( فروردین 1390 ) /صفحات16-101390
13 Interaction of visual experience and melatonin in the spatial task learningISIBiological Rhythm Research Vol. 43, No. 4, August 20121391
14Evaluation of 11-hydroxy-Δ8-THC-dimethylheptyl effects on cytokines profile and locomotor tests in experimental autoimmune encephalomyelitisISIJournal of Medicinal Plants Research1390
15 Lithium attenuates pain-related behavior in a rat model of neuropathic pain: Possible involvement of opioid systemISI و PUBMEDPharmacology Biochemistry and Behavior1390
16بررسی اثر لیتیوم بر درد نوروپاتیک ناشی از بستن ناقص عصب سیاتیک در موش صحراییCINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 4، زمستان 13901390
17Ethosuximide reduces allodynia and hyperalgesia and potentiates morphine effects in the chronic constriction injury model of neuropathic painISI و PUBMEDEur J Pharmacol. 2012 Jan 15;674(2-3):260-4. 1390
18اثر اریتروپویتین بر یادگیری و حافظه در راتهای آلزایمری شده پس لاز تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن های طرفی مغزScopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان-آذر 901390
19Prolonged hyperoxia preconditioning attenuates behavioral symptoms of 6- hydroxydopamine-induced ParkinsonismISI و PUBMEDNeurological Research 2012 VOL. 34 NO. 71391
20Erythropoietin improves neuronal proliferation in dentate gyrus of hippocampal formation in an animal model of Alzheimer's diseasePUBMEDAdvanced Biomedical Research . 2012;1:501391
21Alterations in nitric oxide synthase-expressing neurons in the forebrain regions of rats after developmental exposure to organophosphatesISI و PUBMEDNeurotoxicology and Teratology 37 (2013) 23–321392
22بررسی اثر HU-210 بر پروفایل سایتوکاین ها و علایم بالینی در مدل تجربی مولتیپل اسکلروزیسCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 13921392
23Erythropoietin improves spatial learning and memory in streptozotocin model of dementiaPUBMEDPathophysiology. 2013 Apr;20(2)1392
24تأثیر اتوسوکسیماید بر کاهش درد نوروپاتیک ناشی از آسیب فشاری مزمن بر عصب سیاتیک در موش صحراییISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.دوره 20، شماره 1، 13921392
25Effect of curcumin on diabetic peripheral neuropathic pain:Possible involvement of opioid systemISI و PUBMEDEuropean Journal of Pharmacology 723 (2014) 202–2061392
26بررسی اثر ضد دردی عصاره آبی میوه سنجد در موشهای صحراییCINAHLدوماهنامه فیض| مهر و آبان| 1393 | دوره 18 | شماره1393
27 تأثیر مواجهه با آلودگی صوتی در دوره بارداری بر القای تقویت درازمدت در نورون‌های هرمی ناحیه CA1 هپیوکامپ فرزندان موش صحراییScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان,دوره 21، شماره 4، مرداد و شهریور 13931393
28Prenatal exposure to noise stress: Anxiety, impaired spatial memory, and deteriorated hippocampal plasticity in postnatal lifeISI و PUBMEDHippocampus. 2015 Feb;25(2):187-1961393
29و سدیم نیتروپروساید بر قدرت انقباض آئورت (Aloe vera) مقایسه اثر عصاره آبی صبر زرد ایزوله تحریک شده موش صحراییCINAHLدوماهنامه فیض| بهمن و اسفند| 1393 | دوره 18 | شماره 61393
30تاثیر جنیستئین بر حافظه فضایی موش های صحرایی پارکینسونی اواریکتومی شده.Scopusمجله علوم پزشکی بابل اردیبهشت 1395 دوره ۱۸، شماره ۵ - ( ۲-۱۳۹۵ )1395
31اثر متقابل سیستم نیترژیک و سیکلواکسیژناز2-بر سطح سرمی لپتین در درد نوروپاتی دیابتی در موش صحرائی نرISCIranian Journal of Physiology and Pharmacology مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران زمستان 1934 –187-181 ،)4( 11394
32Effect of Estradiol and Soy Extract on the Onset of PTZ-Induced Seizure in Ovariectomized Rats: Implications for Nurses and MidwivesISINursing and Midwifery Studies 5(3), Sep 20161395
33Estrogen agonist genistein differentially influences the cognitive and motor disorders in an ovariectomized animal model of ParkinsonismPUBMED,Scopus,ISI*Iranian Journal of Basic Medical Sciences Volume 19, Issue 12, December 2016, Page 1285-12911395
34Effect of Probiotic Supplementation on Cognitive Function and Metabolic Status in Alzheimer,s Disease:Randomized,Double-Blind and Controlled TrialISI و PUBMEDFrontiers in Aging Neuroscience 2016 10;8:256. 1395
35Reversible inactivation of the lateral hypothalamus reversed high reward choices in cost-benefit decision-making in rats.ISI و PUBMEDNEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY1396
36**The Effects of Coenzyme Q10 Supplementation on Glucose Metabolism, Lipid Profiles, Inflammation, and Oxidative Stress in Patients With Diabetic Nephropathy: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.ISI و PUBMEDJOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION1397
37تأثیر مکمل‌های پروبیوتیکی بر روی عملکرد شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر اولیه و ثانویهISCمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک.دوره ۲۰، شماره ۱۲ - ( اسفندماه ۱۳۹۶)1396
38**Effects of Coenzyme Q10 Supplementation on Gene Expressions Related to Insulin, Lipid, and Inflammation Pathways in Patients With Diabetic Nephropathy.ISI و PUBMEDIranian Journal of Kidney Diseases1396
39**Effects of High-dose Vitamin E Supplementation on Markers of Cardiometabolic Risk and Oxidative Stress in Patients with Diabetic Nephropathy A Randomized Double-blinded Controlled TrialISI و PUBMEDIranian Journal of Kidney Diseases1397
40اثر تجویز استرادیول و عصاره سویا بر تشنجات کلونیک ناشی از پنتلین تترازول و تغییرات سطح سرمی متابولیت های نتیریک اکساید در موش های صحرایی اوارکتومی شدهScopusکومش1397
41Does Severity of Alzheimer's Disease Contribute to Its Responsiveness to Modifying Gut Microbiota? A Double Blind Clinical TrialISI و PUBMEDFrontiers in neurology1397
42Gabapentin enhances anti-nociceptive effects of morphine on heat, cold, and mechanical hyperalgesia in a rat model of neuropathic painISI و PUBMEDIranian Journal of Basic Medical Sciences1397
43Orexin 1 receptors in the anterior cingulate and orbitofrontal cortex regulate cost and benefit decision-making.ISI و PUBMEDProgress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry1397
44بررسی تاثیر محرومیت از تیمار مادری بر القای LTP در نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های صحرایی وابسته مورفینScopus*مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1397
45بررسی تاثیر محرومیت از تیمار مادری بر وابستگی به مورفین و یادگیری و حافظه فضائی موشهای صحراییISC افق دانشHorizon of Medical Sciences1397
46تأثیر اتوسوکسیماید بر کاهش درد نوروپاتیک ناشی از آسیب فشاری مزمن بر عصب سیاتیک در موش صحراییISChttp://journal.bums.ac.ir/browse.php?a_id=1219&sid=1&slc_lang=en1392
47In press:Adapted MMSE and TYM cognitive tests: how much powerful in screening for Alzheimer's disease in Iranian peoplePUBMED,Scopus,ISI*Aging and Mental Health1398
48Probiotic supplementation improves the cognitive function and the anxiety-like behaviors in the stressed rats.ISI و PUBMEDIranian Journal of Basic Medical Sciences1398
49بررسی نقش گیرنده های ارکسینرژیکی نوع یک در ناحیه قشری هسته اکومبنس بر تصمیم گیری هزینه- سود بر پایه تلاش در موش صحرایی نرCINAHLفیض1398
50تأثیر دریافت مزمن کافئین بر هیپرآلژزیای ناشی از درد نوروپاتیک در موش صحرایی: نقش مسیر نیتریک‌اکسیدCINAHLفیض1398
51Blockade of the orexin 1 receptors in the nucleus accumbens’ shell reversed the reductioneffect of olanzapine on motivation for positive reinforcersPUBMED,Scopus,ISI*Neuroscience Letters
52A CB2 Receptor Agonist Reduces the Production of Inflammatory Mediators and Improves Locomotor Activity in Experimental Autoimmune EncephalomyelitisPUBMED,Scopus,ISI*Reports of Biochemistry & Molecular Biology
53Gamma-radiated immunosuppressed tumor xenograft mice can be a new ideal model in cancer researchPUBMED,Scopus,ISI*Scientific reports

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: نقش آگونیست گیرنده های a2 آدرنرژیک در درد نوروپاتی مدل CCI و CCI به همراه قطع عصب سافنوسهفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، کرمان کرمان 1384/07/09
2خلاصه مقاله همایش: ارزیابی درونی گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 1379- 1378چهارمین همایش آموزش پزشکی کشوردانشگاه علوم پزشکی تهران 1379/08/24
3خلاصه مقاله همایش: اثر سیگنالهای محیطی روی یادگیری و حافظه در موش صحراییشانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهران 1382/02/19
4خلاصه مقاله همایش: مقایسه پاسخهای رفتاری در دو مدل درد نوروپاتیک در موش صحرایی چهارمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران تهران 1383/02/09
5خلاصه مقاله همایش: نقش فنتول آمین به همراه قطع عصب سافنوس در پاسخ های رفتاری درد نوروپاتی مدل CCI در موش سفید آزمایشگاهیهجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران،مشهدمشهد 1386/06/04
6خلاصه مقاله همایش: بررسی اثرات دوزهای حاد و مزمن کافیین بر محور هورمونی هیپوفیز- گوناد وسیستم های جنسی در موش صحرایی بالغدوازدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایراندانشگاه علوم پزشکی ایران 1374/08/15
7خلاصه مقاله همایش: بررسی اثرات دوز مزمن کافیین بر روی مورفولوژی وسیستم جنسی در موش صحرایی بالغ سیزدهمین کنگره فیزیولوژی و فار ماکولوژی ایراندانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1376/06/04
8خلاصه مقاله همایش: بررسی پاسخ های رفتاری و اثر پیش درمانی MK-801 و مورفین در مدل درد نوروپاتی SNI در موش صحرایی نر بالغهجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران،مشهدمشهد 1386/06/04
9خلاصه مقاله همایش: تقابل عمل نور و گیرنده های ملاتونین بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایینوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهران دانشگاه شهید بهشتی 1388/08/12
10خلاصه مقاله همایش: تاثیر ملاتونین و آنتاگونیست آن بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی محروم از بینایینوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهران دانشگاه شهید بهشتی 1388/08/12
11خلاصه مقاله همایش: اثر لیتیوم برالودینیا درمدل درد نوروپاتیک در موش صحرایی: نقش سیستم اپیوئیدینوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهران دانشگاه شهید بهشتی 1388/08/12
12congress article: Behavioural responses and pre-emptive effect of MK-801 and morphine in SNI model in the adult ratSecond International Congress on Neuropathic PainBerlin, Germany
13congress article: Pre-emptive effect of co-injection of MK-801 and morphine on behavioral responses in experimental SNI in the Rat29th Annual Meeting of the Japan neuroscience SocietyJapanپوستر
14congress article: Behavioural responses and pre-emptive effect of MK-801 and morphine in SNI model in the adult rat
15congress article: Sciatic Nerve injuries alter Electrophysiological and behavioral response in rats11th world congress of Pain پوستر
16خلاصه مقاله همایش: پاسخهای رفتاری و الکتروفیزیولوژیکی در یک مدل درد نوروپاتیک در موش صحرایی نر بالغهفتمین همایش سراسری علوم تشریحی ایراندانشگاه علوم پزشکی کاشان 1385/02/20
17خلاصه مقاله همایش: اثر پیش درمانی MK-801 و مورفین بر روی پاسخ های رفتاری در یک مدل درد نوروپاتی تجربی در رتهفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران - کرمانکرمانسخنرانی1384/07/09
18congress article:Interaction of NMDA and opioid receptors on thermal hyperalgesia and allodynia in two model of neuropathic pain2nd FAONS Symposium and 3rd Iranian Neuroscience Congress
19congress article: - Effect of acute and chronic doses of caffeine PG axis, ovaries and uterus in the adult rats 12th Iranian congress of physiology and pharmacologyTehran
20خلاصه مقاله همایش: پاسخهای رفتاری و الکتروفیزیولوژیکی در یک مدل درد نوروپاتیک در موش صحرایی نر بالغ هفتمین همایش سراسری علوم تشریحی ایران دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1385/02/20
21خلاصه مقاله همایش: مقایسه پاسخ های رفتاری در دو مدل درد نوروپاتیک در موش صحرایی چهارمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران تهران 1383/02/10
22خلاصه مقاله همایش: تعیین مقادیر طبیعی شاخص های اسپیرومتری در افراد بالای 18 سالچهاردهمین کنگره فیزیولوژی و فار ماکولوژی ایراندانشگاه علوم پزشکی تهران 1378/02/26
23congress article: Effect of chronic doses of caffeine on the rats embryonic morphology and reproductive system in the adult rats13th Iranian congress of physiology and pharmacologyEsfahan
24خلاصه مقاله همایش: بررسی علل آسیت و خصوصیات مایع آن در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 79-1372شانزدهمین کنگره ی فیزیولوژی و فار ماکولوژی ایراندانشگاه علوم پزشکی شیراز 1382/02/26
25congress article: Lithium reduces neuropathic pain: involvement of opioid system 23th ECNP congress Amsterdam,netherlandsپوستر1389/06/06
26خلاصه مقاله همایش: اثر لیتیوم بر هایپرآلژزیای حرارتی در یک مدل درد نوروپاتیک در موش صحرایی نرنوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهران دانشگاه شهید بهشتی 1388/08/12
27congress article: evaluation of 11-hydroxy-∆8-thc-dimethylheptyl effects on cytokine profile and locomotor tests in an experimental model of multiple sclerosis12th iranian congress of biochmistry & 4th international congress of biochmistry & molecular biologyمشهدپوستر1390/06/15
28congress article: effects of erythropoieitin on passive avoidance learning and memory in rat alzhimer model by intracerebroventiricular injection of streptozotocinthe 7 th congress of the federation of asian and oceanian physiological societiestaipei,taiwanپوستر1390/06/20
29خلاصه مقاله همایش: بررسی تاثیر اتوسوکسیماید و مورفین در درد نوروپاتیک ناشی از آسیب فشاری مزمن بر عصب سیاتیک در موش صحراییبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390/07/18
30congress article: A combined effect of ethosuximide and morphine on neuropathic pain behaviour in ratsEuropean College of Neuropsychopharmacology 24th ECNP Congress(ECNP) parisپوستر1390/06/12
31خلاصه مقاله: اثرات اریترئپویتین بر یادگیری و حافظه فضایی در مدل حیوانی بیماری الزایمربیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390/07/18
32خلاصه مقاله: پره کاندیشینینگ طولانی مدت با نور موباریک هیپرکسیا علایم رفتاری پارکینسونیسم ایجاد شده توسط سم6- هیدروکسی دپامین را کاهش میدهدبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390/07/18
33خلاصه مقاله:کورکومین درد نوروپاتیک ناشی از دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش صحرایی را کاهش می دهدبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژ ی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
34congress article:Effects of ethosucximide reduce on behavioral response in model of neuropathic in ratبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژ ی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
35خلاصه مقاله:اثر مهار گیرنده های بتا آدرنرژیک روی تاثیر عصاره آبی هسته انبه بر فعالیت پایه عضلات صاف رحم موش صحرائی بکربیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
36congress article:Effect of noise stress during pregnancy on synaptic plasticity induction in CA1 area neurons of male offspring hippocampusبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
37خلاصه مقاله:اثر سلکوکسیب بر سطح سرمی ویسفاتین در دیابت ناشی از استرپتوزوتوسین در موشهای صحرائی نر: نقش مسیر نیتررژیکاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394/06/16
38خلاصه مقاله:اثر متقابل سیستم نیتررژیک و سیکلواکسیژناز 2 بر نوروپاتی دیابتیک در موش صحرائی نراولین کنگره بینالمللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
39خلاصه مقاله:مقایسه اثر استرادیول و عصاره سویا بر زمان شروع تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی اواریکتومی شده: نقش نیتریک اکسایداولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
40خلاصه مقاله:تاثیر جنیستئین بر تغییرات حافظه و فعالیت حرکتی موش های صحرایی پارکینسونی- اواریکتومی شدهاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
41خلاصه مقاله:ارتباط بین محور HPA و جنبه های الکتروفیزیولوژی و رفتاری به دنبال استرس صوتی در دوران قبل تولداولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
42خلاصه مقاله:بررسی نقش هیپوتالاموس جانبی بر روند تصمیم گیری بر پایه تلاشاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
43خلاصه مقاله:تأثیر مکمل پروبیوتیک ترکیبی قبل و بعد از تولد بر حافظه و یادگیری فضایی در موش های صحراییاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
44congress article:Comparing the effect of estradiol and genistein on the onset of PTZ-induced seizure and nitric oxide serum's level in ovariectomized rats4th neuroscience congresstehranسخنرانی1394/10/02
45congress article:The effect of pre and postnatal combined Probiotic supplementation on Anxiety in rat4th neuroscience congresstehranپوستر1394/10/02
46congress article: Impact of probiotic supplements on the brain cognitive function: Experimental and clinical proofsبیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارسخنرانی
47article cogress:Lithium as a new potential treatment for diabetic neuropathic pain; possible involvement of glycogen synthase kinase 3 beta27th ECNP Congress
18-21 October 2014
Berlin, Germany
1393/07/15
48article congress: Effect of celecoxib on serum visfatin levels in streptozotocin-induced diabetes in rats: interaction with nitrergic systemخلاصه مقالات انگلیسی بخش سخنرانی اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهرانسخنرانی
49.IRANIAN CONGRESS OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY (Volume 19, 12-15 OCTOBER, 2009)کاشانپوستر1388/07/20
50.IRANIAN CONGRESS OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGYمشهدپوستر1388/07/20
51.IRANIAN CONGRESS OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGYکاشانپوستر1394/06/16
52Lithium as a new potential treatment for diabetic neuropathic pain; possible involvement of glycogen synthase kinase 3 beta: 27th ECNP Congressآلمانپوستر1393/07/26
53Article cogress P.1.c.010 Lithium reduces neuropathic pain: involvement of opioid system23rd ECNP CongressAmsterdam, the Netherlandsپوستر1389/06/06
54congress articall: 3.156 ETHOSUXIMIDE REDUCES ALLODYNIA AND HYPERALGESIA AND POTENTIATE MORPHINE EFFECTS IN CHRONIC CONSTRICTION INJURY MODEL OF NEUROPATHIC PAINWFN XIX World CongressShanghai, Chinaپوستر1390/09/20

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی شیوع علایم بالینی و یافته های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی روماتولوژی شهرستان کاشان در سالهای 1385-13821387پزشکی عمومی 1387/01/22
2بررسی اثر گرد میوه حنظل بر قند خون موش صحرایی1386پزشکی عمومی 1386/05/24
3بررسی اثر ضد انقباضی قسمتهای هوایی گیاه زوفا روی عضله صاف نای جداشده موش صحرایی نر1390پزشکی عمومی1390/02/211390/04/06
4بررسی اثرلیتیم بردرد نوروپاتیک درمدل درد نوروپاتیک درموش صحرایی1390پزشکی عمومی1388/09/041390/07/16
5بررسی تآثیر مورفین وگاباپنتین در درد نوروپاتیک ناشی از آسیب فشاری عصب سیاتیک در موش صحرائی نر1391پزشکی عمومی1389/05/271391/03/01
6"عنوان:بررس? تاث?ر اتوسوکس?ما?د در درد نوروپات?ک ناش? از آس?ب فشار? عصب س?ات?ک در موش صحرا?? نر"1391پزشکی عمومی1388/11/141391/03/01
7بررسی اثر پیش و پس درمانی کتامین داخل صفاقی بر روی مدل درد پس از برش جراحی در موش صحرائی1392پزشکی تخصصی1390/01/171392/03/01
8بررسی تاثیر کوانزیم Q10بر محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته، فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در بیماران نفروپاتی دیابتی1396کارشناسی ارشد 1394/07/071396/08/14
9اثر متقابل سیستم سیکلواکسیژناز و نیتریک اکساید بر درد نوروپاتیک دیابتی در موش صحرائی1394کارشناسی ارشد 1393/03/011394/02/15
10تاثیر مکمل پروبیوتیک قبل و بعد از تولد بر حافظه، یادگیری و اضطراب در موش های صحرایی1394کارشناسی ارشد 1393/08/111394/09/03
11اثر ژل گیاه آلوئه ورا بر قدرت انقباضی آئورت سینه ای ایزوله موش صحرایی1393کارشناسی ارشد 1392/07/161393/06/30
12بررسی اثر سلکوکسیب بر سطح سرمی ویسفاتین در دیابت ناشی از استرپتوزوسین در موش های صحرائی نر1393کارشناسی ارشد 1392/08/271393/07/22
13تاثیر جنیستئین بر تغییرات حافظه و فعالیت حرکتی موش های صحرایی پارکینسونی اواریکتومی شده1393کارشناسی ارشد 1392/08/291393/11/09
14بررسی اثر جنیستئین بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش های صحرایی اواریکتومی شده1393کارشناسی ارشد 1392/10/091393/12/14
15اثر مکمل های پروبیوتیکی روی عملکرد شناختی و عوامل التهابی بیماران در فازهای اولیه و ثانویه آلزایمر1397کارشناسی ارشد 1395/05/111397/01/22
16بررسی اثرالانزاپین و نقش گیرنده های ارکسینرژیکی نوع یک در ناحیه پوسته هسته اکومبنس بر روی تصمیم گیری مدل هزینه \سود در موش صحرایی نر1397کارشناسی ارشد 1396/05/061397/12/22
17بررسی اثر تجویز همزمان ویتامین D به همراه پروژسترون بر درد نوروپاتی ناشی از فشردگی مزمن عصب سیاتیک (CCI) در رت1400پزشکی عمومی1398/06/271400/05/10
18بررسی نقش پروجکشن های ارکسینرژیکی از ناحیه هیپوتالاموس جانبی، نقش گیرنده نوع یک ارکسینرژیکی در ناحیه قشر پیش پیشانی بر روند تصمیم گیری در مدل هزینه سود. مطالعه رفتاری و الکتروفیزیولوژی1398دکترای تخصصی- پژوهشی 1394/10/011398/06/25
19بررسی تأثیر تجویز حاد و مزمن کافئین و نقش مسیر نیتریک اکسید بر آستانه ی درد نوروپاتیک ناشی از آسیب فشاری عصب سیاتیک در موش صحرائی نر1398کارشناسی ارشد 1397/05/071398/04/23