بررسی تاثیر الکتروشوک درمانی بر وضعیت شناختی بیماران مبتلا به اختلالات خلقی در بیمارستان کارگرنژاد کاشان سال1396

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید