بررسی تاثیر ورزش آیروبیک جمعی بر شناخت هیجانی و اجتماعی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید