بررسی اختلاف طول اندام های تحتانی در مبتلایان به سندرم درد پاتلوفمورال مراجعه کننده به کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1400

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید